Terveys
Tieto
2/2013
17
”Ihme” entsyymi
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
TT0213_HT(VisiobalanceOpti).pdf 1 1.2.2013 8.51
serrapeptaasista, ole havaittu. Nämä jo vuosia sitten
tehdyt tutkimukset ja niistä saadut tulokset, on suo-
ritettu serrabakteerin tuottamalla entsyymillä, joten
niitä ei voi soveltaa muihin entsyymeihin, vaikka ne
olisivatkin proteolyyttisiä, kuten ananaksesta, papai-
jasta ja erilaisista homeista saataviin entsyymeihin.
Serrapeptaasia eri vahvuuksin
Nykypäivänä serrapeptaasi on vahvempaa kuin vuosi-
kymmeniä sitten. Tämä johtuu siitä, että vuosien mit-
taan on voitu nähdä mikä serra-bakteerikanta tuottaa
tehokkainta serrapeptaasia. Tämä kanta on sittemmin
patentoitu ja luokiteltu ainutlaatuisimmaksi kaikista
serrabakteereista.
Serrapeptaasiaktiivisuus eli ”vahvuus” ilmoitetaan
U-yksikköinä, jolla ilmaistaan paljonko proteiini-
yksikköä entsyymi purkaa tietyssä ajassa. Saatavissa
on ainakin kolmea eri vahvuutta. Vahvin saatavissa
oleva on 200 000 U:ta (NaturaMedian). Muut ovat
100.000 U:n (NaturaMedian) ja 120.000 U:n (Aboa
Medican) vahvuudet.
Tapani Lahti
Biosori
Repeämä valtimon
seinämässä
Syöjäsoluja
Kolesterolia
Punasoluja
Vaahtosoluja
Rasvaa
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24