Omaliikunta kevät 2019

Kuva: Kari Kuukka KALLIO Helsingin Urheilutalo Helsinginkatu 25, 00510 Helsinki puh. 09 3488 6450 KONTULA Kontulan Uimahalli Ostostie 4, 00940 Helsinki puh. 09 3488 6350 MALMI Malmin Uimahalli Pekanraitti 14, 00700 Helsinki puh. 09 3488 6300 MÄKELÄNRINNE Mäkelänrinteen Uintikeskus Mäkelänkatu 49, 00550 Helsinki puh. 09 3488 6550 PASILA Pasilan Urheiluhalli Radiokatu 22, 00240 Helsinki puh. 09 3488 6700 SILTAMÄKI Siltamäen Uimahalli Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki puh. 09 3488 6500 Legendaariselta Helsingin Urheilutalolta vuonna 1959 alkanut uimahalli- ja palloilutoiminta on kasvanut suureksi sisäliikuntapalveluja tar- joavaksi yritykseksi. Nyt Urheiluhallit on ainutlaatuinen yhdistelmä monipuolista liikuntaa: uintia, ryhmäliikuntaa, kuntosalia ja palloilua. Tarjoamme kattavat liikuntapalvelut helposti ympäri Helsinkiä. Asiakkaanamme voit valita omat lempipaikkasi kahdeksasta hallistamme ja omat lempilajisi kattavasta valikoimastamme. Halleillamme pääset uimaan, harrastamaan virkistävää vesiliikuntaa, kuntosalille ja ryhmäliikkumaan. Tarjontaamme täydentävät lasten liikunta, palloilu, solarium, tilavuokrauspalvelut, räätälöidyt yrityspalvelut sekä kuntotestit, erilaiset kurssit ja Personal Trainer -palvelut. Meillä on rento meininki – liikut kerta-, sarja- tai kausikortilla, aina ilman jäsenmaksuja. Tule sellaisena kuin olet. Lue lisää: urheiluhallit.fi/yritys TÖÖLÖ Töölön Urheilutalo Topeliuksenkatu 41 a, 00250 Helsinki HUOM! Remontissa loppuvuoteen 2019 asti VUOSAARI Vuosaaren Urheilutalo Vuosaarentie 5, 00980 Helsinki puh. 09 3488 6750 Mikä Urheiluhallit? Kuva: Kari Kuukka Julkaisija: Urheiluhallit Oy Päätoimittaja: Eija Holmala eija.holmala@urheiluhallit.fi Toimitussihteeri: Mira Suurnäkki Taitto: Sebastian Kjäll Kannen kuva: iStockphoto Toimittajat: Pirkko Tuominen ja Marjo Rautvuori Painopaikka: Hansaprint Oy Painosmäärä: 120 000 kpl Kannamme vastuuta ympäristöstä. Käytämme Ekokompassia. Olemme Helsingin kaupungin Ilmastokumppani. www.urheiluhallit.fi www.omaliikunta.fi facebook.com/urheiluhallit instagram.com/urheiluhallit Juhlavuoden humua Tänä vuonna moni halleistamme täyttää pyöreitä vuosia. Toukokuussa juhlitaan sekä Urhei- luhallien 60-vuotispäivää että Mäkelänrinteen 20-vuotispäivää, ja marraskuussa Vuosaaren Urheilutalo täyttää 40 vuotta. Ilmassa on siis monenlaista juhlan tunnelmaa. Paljon on vettä virrannut sen jälkeen, kun Hel- singin Urheilutalo avasi ovensa. Pitkästä ajan- jaksosta huolimatta uimahallien historia Suo- messa on itseasiassa varsin lyhyt. Uintia on toki harrastettu uimaseuroissa jo 1800-luvun puolella, mutta uimahallien rakentaminen lähti käyntiin oikeastaan vasta sotien jälkeen 1950- ja 60-luvun taitteessa. Helsingin Urheilutalo edusti tuolloin ennennäkemätöntä kokonaisuutta, jossa saattoi harrastaa niin liikuntaa kuin kulttuu- riakin. Rakennuksesta löytyi mm. maan suu- rin palloilusali, kaksi uima-allasta, keilahalli, ampumaradat, elokuvateatteri, hotelli ja kaksi ravintolaa. Isoa allasta kiersi kilpauimareille kirittäjäksi ajateltu sähköjänis edustaen tuol- loin tekniikan viimeistä hienoutta. Nyt, 60 vuotta myöhemmin, toimintamme on laajentunut käsittämään kahdeksan eri lii- kuntakeskusta ja runsaan liikuntapalveluiden tarjonnan kirjon. Vuotuinen asiakaskäyntien määrä halleissamme vastaa jo noin kym- mentä prosenttia Suomen kaikista uimahal- likäynneistä. Jokainen halli on oma uniikki kohteensa omalla mielenkiintoisella synty- historiallaan, mikä antaa toiminnalle sympaat- tiset kasvot ja kulttuurin. Kannustankin vierai- lemaan kaikissa halleissamme aistien niiden ainutlaatuisen erilaisuuden. Mäkelänrinteen Uintikeskus 20 v Mäkelänrinteen Uintikeskus avasi ovensa toukokuussa 1999, jolloin hallissa seppelöi- tiin yli tuhat uimakoululaista Suuressa Uinti- promootiossa ja samalla hieno promootiope- rinne herätettiin uudelleen henkiin. Uintikes- kusta suunniteltaessa sen vuosittaiseksi kävi- jämääräksi arvioitiin optimistisesti 400 000. Suosio kuitenkin yllätti kaikki, ja vuosittaisten asiakaskäyntien määrässä on jo ylitetty 870 000 käynnin raja. Perustamiskriteerejä Mäkelänrinteen Uinti- keskukselle asetettiin neljä, ja ne raamittavat uintikeskuksen toimintaa edelleen. Kunto- ja harrasteuimareille haluttiin saada lisää mah- dollisuuksia harrastaa kunto- ja vesiliikuntaa, liikuntajärjestöille ja -seuroille uima- ja sisälii- kuntatiloja, Mäkelänrinteen urheilulukiolle har- joittelutiloja ja Suomeen kansainvälisten uin- tikilpailujen vaatimukset täyttävä uintikeskus. Uintikeskuksen kehitys ja suosio on ollut ilahduttavaa, ja tinkimättömällä kunnossapi- dolla sekä henkilökunnan huolenpidolla se on kyetty pitämään erinomaisessa kunnossa. Matka jatkuu aktiivisena – valmistelussa on jo laajentamissuunnitelma, jonka myötä uintikeskukseen on mahdollista saada pal- jon uutta liikuntatilaa. Alueesta tulee muo- dostumaan suomalaisen urheilun ja liikun- nan kannalta entistäkin merkittävämpi kes- kus, kun uintikeskuksen välittömään läheisyy- teen rakennettava Urhea-halli ja kampusalue valmistuvat. Lisäksi uusi suunniteltu joukko- liikennekatu parantaa erinomaisesti uintikes- kuksen saavutettavuutta sekä Kalasataman että Pasilan suunnasta. Vuosaaren Urheilutalo 40 v Vuosaaren Urheilutalon ovet avautuivat perustamisvaiheen värikkäiden vaiheiden jäl- keen marraskuussa 1979. Urheilutalon toi- mintaa on kehitetty ja laajennettu johdonmu- kaisesti siitä lähtien ja varsin voimakkaasti vii- meisen vuosikymmenen aikana rakentamalla ensin uusi laajennusosa vuonna 2009 ja sen avaamisen jälkeen peruskorjaamalla ns. van- han osan tilat ja tekniikat. Uudistusten ja 650 000 vuotuisen asiakas- käynnin myötä Urheilutalosta on kehittynyt Suomen toiseksi suosituin uinti- ja liikunta- keskus. Urheilutalon 40-vuotinen taival tulee näkymään erilaisin teematapahtumin koko juhlavuoden ajan, mutta erityisesti syyskau- della vuosipäivän yhteydessä. Kohti tulevaa Kiitokset näistä 60 vuodesta kaikille uimareille, vesijuoksijoille, uimakoululaisille, palloilijoille, kuntosalikävijöille, ohjatun liikunnan ryhmille ja teillemuille, jotka olette näiden vuosien aikana halleissamme liikkuneet. Tulemme kehittä- mään toimintaamme samalla innostuneisuu- della seuraavatkin 60 vuotta. Pekka Laitinen toimitusjohtaja

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=