Merituulilainen 1988

6 VENEIDEN_KATSASTAMINEN Suomessa siirryttiin muutama vuosi sitten sekä purje- että moottorivenekatsastajien yhtenäiseen katsastajakouIutukseen. SPL ja SMVL ovat toimeenpanneet vuosittain useita katsastusmieskursseja. Näillä kursseilla on meidän l'viERITUULlseuraammekin koulutettu useita katsastusmiehiä. Ainoastaan kurssitetuilla ja katsastajaluvan omaavilla henkilöillä on oikeus suorittaa huviveneen katsastuksia. Ammattikalastajat ovat asia erikseen.Heidän tehtäviään tämä kirjoitus ei koske. Usein puhutaan veneiden katsastusmiehistä, mutta ei silti tiedetä, mitä koko katsastaminen tarkoittaa tai mihin sillä pyritään. Lyhyesti voidaan sanoa, että päämääränä on veneturvallisuuden_parantami0!10_ Usein veneijijäll ä on ostettuaan upouuden veneen sellainen käsitys, että venettä on turha katsastaa. Sehän on uusi ja niin hieno. Varmasti onkin, mutta veneiden varustelutaso on hyvin kirjavaa. Yleensä vene on vain osittain varusteltu. Myyjä tai valmistaja mainostaa veneen tartuntakaiteita, kansiheloituksia, kulkuvaloja, koneen hallintalaitteita jne... harvemmin sammutusjärjestelmiä, pelastusliivejä, köysiä, merenkuIkuvarusteita, hätäraketteja, Katsastusta ajatellen emme oikein tiedä, mitä kaikkea veneessä on oltava sitä katsastaessa ja myös veneiltäessä katsastetulla veneellä. SPL julkaisee vuosittain kirjasta Purjehtijan Vuosikirja, josta löytyy kohta, katsastusvaatimukset eri katsastusluokille. Vastaavasti SMVL on julkaissut kirjaser;i , Moottoriveneiden katsastusohjeet. 1\/,olemmat kuuluvat pakolliseen katsastusvarustukseen: Purjehtijan Vuosikirja purjeveneeseen. Moottoriveneiden katsastusohjeet moottoriveneeseen vuoden 1988 alusta alkaen. Kun vene katsastetaan, se tapahtuu yhteistyössä veneen omistajan/kipparin kanssa. Tarkoitus on todeta, että veneessä on, ne turva- ym. varusteet, jotka ko. katsastusluokka (A1-2,B1-2, C1-2) edellyttää. Ns. peruskatsastuksessa eli ensimmäisessä katsastuksessa käydään tarkasti läpi katsastuspöytäkirjan mukaisesti veneen kunto sekä varusteet. Kun katsastus on päättynyt merkitään vene seuran venerekisteriin, annetaan omistajalle katsastuspöytäkirja ja alustodistus veneessä säilytettäväksi. Lisäksi omistaja saa vuosittain uusittavan katsastustarran kiinnitettäväksi esim.sivuikkunaan suoritetun katsastuksen merkiksi. 7 Tämän jälkeen on_ls_i_p_p_g_r:_j_lJ. muistettava, että Hän on vastuussa veneensä merikel_poisuudesta, ei katsastusmies. ------- Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista luetella niitä toimenpiteitä ja tapahtumia, mitkä sisältyvätiiitse katsastukseen. Ne tiedot löytyvät aiemmin mainituista SPL:n ja SI\/IVL:n julkaisuista. Tavoitteena on saada seuramme kaikki veneet katsastettua ja täten järjestäytyneen veneilyn piiriin. Katsastus sinänsä ei pysty estämään onnettiomuutta, mutta ainakin siten voidaan minimoida onnettomuusriskejä. Meidän 1\/ierituulilaisten on hyvä muistaa, että seuramme katsastusmiehet tekevät työtään vapaaehtoisesti ilman korvauksia. He ovat seuramme luottamushenkilöitä, yhdyssiteitä veneenomistajan ja viranomaisten välillä. 1. Mahdollisten"yhteentörmäysten" ehkäisemiseksi pitäkäämme veneemme merikolpoisessa kunnossa. Katsastusajat on syytä sopia hyvissä ajoin etu - käteen katsastusmiehen kanssa. Vuonna -87 osa veneistä jäi katsastamat­ � - � , koska katsastajia oli erittäin vaikea saada kiinni kesäkuun puolivälin Jalkeen. Katsastuttakaa veneenne jo toukokuun puolella tai heti kesäkuun alkupäivinä. Katsastusmiesten vapaaehtoista työtä kuin myös harrastuksia varsinainen leipätyö usein haittaa. Katsastetulla veneellä, ja vain katsastetulla, on oikeus käyttää seuran lippua. Katsastetulle veneelle vakuutusyhtiö myöntää 20% alennuksen vakuutusmaksuista. Katsastetun veneen omistaja saa SPL�n lehden Purjehtija tai SMVL:n lehden Prop. MERITUULILAISEN katsastusmiehet vuonna 1988 ovat: Heikki Armio Henrik Holmedahl k. Risto Hultama Pekka Huusko Yrjö Iivonen Sakari 1\/likkola Mauri Nääppä Matti Lehtinen Varamiehenä: Raimo Rike purjev. purjev./mtv mtv purjev. mtv purjev/mtv mtv purjev. purjev. Veneilyseuran hallituksen päätöksen mukaisesti katsastusmaksu on sama kuin edellisenäkin vuonna eli 50,-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=