Merituulilainen 1989

MERITUULILAINEN 1989

KOMMODORIN TERVEISET Merituuli lähtee seitsemännelle purjehduskaudelleen luottavaisin mielin. Takana on kuusi pitkää "halssia" joiden aikana olemme purjehtineet myöläisellä. Jäsenistön käytössä on kaksi saaritukikohtaa ja se vaatii Merituulilaisilta aktiivisuutta ja talkoohenkeä, jota se onkin jo osoittanut, LånggrLn<Elissa1 joka on yksi Merituulilaisten yhteishengen suurin saavutus. Talkootyöllä on saatu rakennettua oma sauna ja laituri johon voi kiinnittyä isommatkin veneet. Seuramme venerekisteriin kuuluvien veneiden maara on vuosi vuodelta kasvanut ja olemme saaneet yhdeksän kalsastuslusmiehemme voimin katsastetlua purjehduskaulena 1988 yhteensä 81 venettä jotka jakaantuvat 53 purjeveneseen ja 28 moottoriveneseen. Tavoittenaamme on nyt alkaneella veneilykaudella saada kaikki seuraamme kuuluvat veneet katsastettua. Tämä vaatii katsastusmiehiltämme suurta työsarkaa sekä Herituulilaisilta veneilijöiltä aktiiviswtta katsastuttaa veneensä kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Purjehduskausi 1989 tulee olemaan Merituulilaisille rakentava, parantamalla Råckelholmin käyttöastetta rakentamalla saarelle kunnon laiturin sekä mahdollisesti viemällä sinne saunan. Långgrudetin kävijämäärää pyrimme lisäämään saamalla saarelle veneilykauden aikana erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuten veneilykauden avajaiset sekä tilaisuudet veneiden katsastukseen ja jäsenistömme yhdessäoloon. Näin saamme toteutettua erään seuramme päätavoitteen eli perheveneilyn. Olemmehan me MERITUULILAISET kaikki yhtä suurta perhettä johon kuuluminen lisää yhteenkuuluvaisuuttamme niin moottori- kuin purjeveneilijätkin. Toivon kaikille MERITUULILAISILLE turvallista ja lämmintä kesää sekä kilpapurjehtijoillemme menestystä kilpailuissa. Malli Lehtinen

MERI KUTSUU•.. SUOMALAISEN VENELUCJTI'O AU'ITM SINUA RAHOITUKSESSA Takaisinmaksu on helpompaa kuin uskotkaan. Suomalaisen Veneluotto on suuruudeltaan 10.000 -100.000 mk ja se maksetaan takaisin tasaerin 2-5 vuoden aikana. Seuraavana on laskelma muutamista vaihtoehdoista kuukausierineen ja muine hintaan vaikuttavine tekijöineen. Luoton korko on 14,5 % ja se on sidottu Suomen Pankin peruskorkoon (korko 1.4.1989). 2 V 3 V 4 V 5 V 10.000,- 483,- 345,- 276,- 235,- 30.000,- 1.447,- 1.033,- 827,- 706,- 50.000,- 2.412,- 1.721,- 1.379,- 1.176,- 70.000,- 3.377,- 2.409,- 1.930,- 1.647,- 100.000,- 4.825,- 3.442,- 2.758,- 2.353,- Luoton noston yhteydessä peritään palveluhinnaston mukainen järjestelypalkkio sekä valtion leimavero 1,6 %. Pienehköissä lainoissa riittää vakuudeksi jopa oma nimi, suurempiin tarvitaan reaalivakuus tai takaus. �Sl)QMJµAINEN �SAASTOPANKKI Veneilyseura MERITUULI r.y. HALLITUS 1989 Kommodori: Varakommodori: Sihteeri: Rahastonhoitaja: Muut jäsenet: KR-JAOS TEKNINEN TOIMIKUNTA Matti Lehtinen Pekka huusko Heikki Armio Antti Vuojärvi Henrik Holmedal Erik Spakström, Kari suvanto, likka Mikkonen, Harras Rutanen Yrjö Iivonen, katsastusmiehet SAARITOIMIKUNTA Henrik Holmedal, Jarmo Saaristo, Tommi Ruostepuro, Heikki Erkkilä MOOTTORIVENEJAOS Pirjo Iivonen, Kunto Koivulanaho, Risto Hultama, Yrjö Iivonen PR-TOIMIKUNTA KERHOTOIMIKUNTA Veli-Pekka Antila, Heikki Armio Laila Kyläkoski, Irja Rike

VEVEILYSEURA MERITUULI RY TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12. 1988 Varsinainen toiminta Tuotot JäaenJ11ak11ut Iateaatu• Iuraait Iulut Jä11enJ11alc11ut Iataaatue Ioulutua Muu aeuratoi■inta Muiata■ieet Poatitua ja tato Tulcilcohdat Iulujää■ä Varainhankinta Seuratarvilclceet Saunaoauudet Il■oitua ja auu Iaupungin avuatua Iorot Poi■t(lt Tilivuoden ylijää■ä 8.510.­ C150,- 1.400,- 2.769,- 2.242,- 319,25 502,- 304,50 C164,- 1.958,- 1.189,35 19.200,- 2.890,16 1.500,- + H.060,- - 12.258,75 Vaataavaa Vaatattavaa Rahoituao■aiauua Vieraa pääa■a TSSP:aaä 41.e30,07 41.e30,07 Tilivelat Vaihta-a■aiauua b 0■a pääa■a + 1.801,25 + 24.779,51 + 947,96 1.856,50 25.672,22 ee2,- Liput 2.772,- Viirit 3.40e,- Merkit 1.406,e5 1. 1 .ee Ylijää■ä -M J.e.156,15 25.672,22 Tarrat 2ee,- läyttöa■aiauua Irtai■ 1.020,- •/. poiata 3061- 714,- Sau■a 25.e41,95 _./. poiat• 1.55od50 24.291145 74.710,37 Pääa■a 31.12.M 74.710,37 Veneilyseura MERITUULI r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1988 1. Yleistä Vuosi 1988 oli seuran toiminnassa rakentamisen vuosi. LanggYundetissa saatiin saunamökki ja laituYi valmiiksi. 2. Hallinto SeuYan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 7.4.1988 Tuyun Suomalaisen Säästöpankin kokoustiloissa. Kokoukseen otti osaa 20 seuYan jäsentä. Syyskokous pidettiin 30.11.1988 TSSP:n kokoustiloissa. Läsnä tässä kokouksessa oli 36 jäsentä. Hallituksen kokoonpano oli toimintavuonna seuraava: KommodoYi Raimo Rike VaYakommodori Timo Wahlroos Rahastonhoitaja Antti Vuojärvi Sihteeri Heikki AYmio Muut jäsenet: Henrik Holmedahl KaYi Suvanto Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 keYtaa. 3. Toiminta Helmikuun lopulla 28.2 lähti 28 henkeä jo peYinteiselle venenyttelymatkalle Tukholmaan. Huhtikuussa järjestettiin kYapanviilausjuhlat Yavintola MaYitzan kabinetissa. Paikalla oli Juhani Mäkikylä esittämässä mielenkiintoisen diaohjelman avomeYipuYjehduksistaan. Kevään aikana järjestettiin lisäksi VHF radiopuhelinkurssi. Kurssilla oli yli 20 osanottajaa. Toukokuussa 21.5.1988 pidettiin Langgrundetissa veneilykauden avajaiset. Sää ei tällä keytaa suosinut, mutta silti oli mukana toistakymmentä venekuntaa Kevään aikana lähti myös katsastustoiminta vilkkaasti käyntiin. Kesän aikana tapasivat meYituulilaiset toisiaan Langrunsdetissa. Saaren laituYi oli harvana viikonloppuna tyhjillään. Heinäkuussa jäYjestettiin eskaaderipuYjehdus määYänpäänä Tanska. Mukana retkellä oli 2 venekuntaa. 4. Julkaisutoim.inta Vuoden 1987 aikana ilmestyi 5 jäsentiedotetta. Keväällä postitettiin MERITUULILAINEN 1988 _julkaisu.

5. Kilpailutoiminta Merituulilaiset osallistuivat muiden seurojen järjestämiin useisiin kilpailuihin hyvälläkin menestyksellä 6. Jäsenet Toimintavuoden aikana liittyi seuraan lisää 48 uutta jäsentä tai jäsenperhettä. Jäsenperheitä oli vuoden lopussa yhteensä 190. Näistä oli ilmoitettu Moottoriveneliittoon 91 ja Purjehtijaliittoon 99 jäsentä. 7. Katsastustoiminta Seuralla oli 9 toimivaa katsastusmiestä: Raimo Rike, Henrik Holmedahl, Risto Hultama, Mauri Nääppä, Heikki Armio, Pekka Huusko, Yrjö Iivonen, Sakari Mikkola ja Matti Lehtinen. Veneitä katsastettiin 81 kappaletta, joista oli 53 purjeveneitä ja 28 moottoriveneitä. 8. Edustus 1,, Raimo Rike osallistui seuramme edustajana Purjehtijaliiton purjehtijapäiville. Moottoriveneliiton vuosikokoukseen osallistui seuran edustajana Veli-Pekka Antila. Turussa 24.4.1989 Heikki Armio sihteeri � \-\ uA11v, -t Turun Lukon venetarvike osasto palvelee �r...-,,� � sinua monipuolisena 1·a hyvin varustettuna -�� ... -t sptil "t� venetarvikeliikkeenä. Tiesitkö, että kuulumme venetarvike- expertti ketjuun (ainoana Turussa ) sen ansiosta saat monia tuotteita tosi edullisesti. Poikkea käymään. Olemme auki 1.4 lähtien Juhannukseen asti myös lauan _ t• j; r un L ukko(i) Oy Linnank. 3 puh 342 700 SAARITUKIKOHDAT 0� 17 -,�, RONrq;H' l',�_-:._, )O ' __,...._,-----SSr �: 58�--+-- LÅNGGRUNDET sijaitsee Ominaiste,:i al!kon_ luqteiskulrryassa. Saari löytyy hyvin esim. Turun saariston kortt1sarian s1vuilt�. 743 Ja 7:45 .. . . .. Saarella on vihdoinkin valmiina saun�, j9Ja �. euran 1a. �enet _vo1_vat _ k�yttaa avaimen lunastetJu�_an.-. Saaren p__ohjo1s_paassa_ on myos uusi laituri, J<?_nka edustalla on vetta r11ttavast1 myos purieveneille. MUISTATHAN etta saa· rella on avotulen teko ja kalastus kielletty. 18 17 V. ROCKELHOLM VÄSTRA ROCKELHOLM on luonnonkaunis saari Nauvon eteläpuolella Paikka löytyy Turun saariston korttisarjan sivulta 748.Saarelle suunnitellusta viipalemökistä on toistaiseksi luovuttu. Kesän -83 aikana on tarkoitus rakentaa saarelle laituri. Kalastuslupia voi ostaa saaren omistajalta.

MUISTA! . MEILTÄ JÄSENHINTAAN S.ATA-VÄRI SATAKUNNANTIE 10 0'521424 VENEILVSEURA MERITUULI r.y.:n SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKK A JA KIELI 1 § Yhdistyksen nimi on Veneilyseura MERITUULI r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi . Seura on perustettu 12.01.1983 ja seuran kieli on suomi . 11 SEURAN TARKOITUS 2 § Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyä, venetuntemusta sekä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. 111 TARKOITUSTEN TOTEUTTAMINEN 3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1. Tarjoamalla jäsenilleen - koulutustoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa, sekä - muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia. 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toimintaalueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä välittämällä voittoa tavoittelematta jäsenilleen veneilyvälineitä ja asusteita . 3. Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja järjestämällä arpajaisia ja veneilyyn liittyviä kilpailuja . Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa asianmukaisen luvan. 4 § Seura on Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n ja Suomen Moottoriveneliitto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. 5 § Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

IV SEURAN JÄSENET 6 § Seuran jäseniä ovat: 1. Varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet syyskokouksen määrämän vuosittaisen jäsenmaksun. 2. Juniorijäsenet, joiden ikäraja on yhdenmukainen Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n määrittelyn kanssa. 3. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. 7 § Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen - rikkoo lakeja tai esiintyy hyvän veneilyhengen vastaisesti. - toimii seuran, liiton sekä piirin sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti. Hallitus voi päättää erottamisasiasta, kun vähintään viisi sen jäsentä on saapuvilla ja erottamispäätös on pätevä, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä siihen yhtyy. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti tiedoksi seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä tätä päivää lukuunottamatta, jolloin hallituksen tulee saattaa päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Kokouksessa vaaditaan hallituksen tekemän päätöksen vahvistamiseksi vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Jäsenellä on oikeus erota seurasta tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. V JÄSENMAKSUT 8 § Seuran jäsenet suorittavat seuralle siihen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksuna vuosimaksun, joiden suuruus määrätään syyskokouksessa vuosittain. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. V I SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 9 § Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 10seuran jäsentä taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. T ällaisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta - sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. 10 § Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta. 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille. 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 9. Kokouksen päättäminen. 11 § Syyskokouksessa käsitellään 1. kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori. 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori. 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 10. V � lit � an puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan urheiluliitto r.y.:n jäsenliittojen vuosi ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi. 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenten tiedoksi.

111 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 14. Kokouksen päättäminen. 12 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan aevalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. VII SEURAN HALLINTO 13 § Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu: - Kommodori puheenjohtajana - Varakommodori varapuheenjohtajana - neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - sihteerin ja - taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäis � nä vu <;> ten? määrätään en � ­ vuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus voi vaht � avukseen toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. 14 § Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä puhe e_ njohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien on saapuvilla. K � m � odon _ � _ ollessa est x ­ nyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodon hanen s1Ja1senaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeisen seuralle asettamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. wovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. T ilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 15 § Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. VIII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 16 § Seuran veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet, jotka vuosittain on seuraan rekisteröity ja määräajoin suoritetussa katsastuksessa hyväksytty rekisteröintikelpoiseksi. Katsastuksen yhteydessä veneen omistajalle annetaan katsastustodistus, johon katsastus merkitään. Vasta katsastusmerkinnän saatuaan on veneen omistajalla oikeus käyttää veneessään seuran lippua. Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan. 17 § Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. 19 § Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 21 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. VENEIDEN KATSASTAMINEN Veneiden, niin moottori- kuin purjeveneiden, katsastusmääräyksiin on viime vuosina tullut useita sekä pieniä että suuria muutoksia ja lisäyksiä. Pyrkimyksenä on katsastusohjeiden ja -määräysten saaminen mahdollisimman yhdenmukaisiksi sekä SMVL:ssa että SPL:ssa. Uusitut katsastusohjeet on periaatteessa hyväksytty kummankin liiton hallituksissa. Ensi kesästä alkaen veneet katsastetaan uutta yhdistettyä katsastusohjetta käyttäen, ainakin koeluonteisesti. Moottorivenekatsastuksessa entiset ohjeet pitävät paikkansa lähes sellaisenaan, mutta purjevenepuolella on tullut lisäyksiä ja muutoksia hieman enemmän. Tähän on otettu eräitä kohtia uusista ohjeista (ns. kokeiluversiosta). Yleistä: - Vaatimusten numerointijärjestys on kokonaan muutettu - Katsastustoimitus yksinkertaistuu, sillä peruskatsastus suoritetaan vain joka viides vuosi - Vuosittainen katsastus suoritetaan lyhennettyä kaavaketta käyttäen. Pistokokeita voidaan toki tehdä. - Suuret (ammattikäytössä olleet) veneet katsastetaan rungon ja tarvittaessa myös koneiston osalta MKH:n katsastajan toimesta. Kerhokatsastuksessa riittää näiltä osin voimassaolevan katsastustodistuksen esittäminen. - Katsastajan valtuutus määritellään selkeästi. Katsastajalla tulee olla seuran anoma ja liittojen myöntämä voimassaoleva lupakortti. - Katsastamatonta venettä ei saa merkitä seuran venerekisteriin, eikä se saa käyttää seuran perälippua, SMVL:n vahvistamaa kerhoviiriä eikä katsastustarraa. (Muista, lipun ja viirin täytyy olla puhtaat ja ehjät. Katsastusmiehellä on oikeus poistaa huonokuntoiset liput ja viirit). Varustus: Varusteluvaatimusten osalta tapahtuu seuraavaa: - Yli 15 kg:n esineet vaaditaan kiinnitettäviksi, yli 5 kg:n esineet siten säilytettäviksi, etteivät ne pääse vaaraa aiheuttaen liikkumaan. - Mahdollisen takilan kunto tarkastetaan moottoriveneessä siinä laajuudessa kuin se vaikuttaa veneen ja veneessäolevien turvallisuuteen. - Luokassa A1 tulee ankkuriköyden olla vähintään 80 m pitkä. Tämä voidaan korvata kahdella 50 m:n köydellä. - Luokassa A1 vaadittava pelastuslautta tulee katsastuttaa joka toinen vuosi. - Veneenomistajan tulee itse kevätkunnostuksen yhteydessä tarkastaa mm. nestekaasulaitteiston tiiveys sekä runkoläpivientien, kölipulttien ja takilan kunto.

Nykyiset katsastusohjeet: - Olemassaolevat katsastusohjeet ja niihin liittyvät kaavakkeet ovat rinnan käytettävissä uusien kanssa. - Katsastuksessa vaadittavaksi ohjekirjaksi kelpaa edelleen vuoden 1985 laitos (moottoriveneet) ja vuonna 1985 sovitut vaatimusten ylimenokaudet ovat edelleen voimassa. Katsastusuudistus ei moottoriveneiden osalta tuo veneenomistajalle uusia kustannuspaineita. Viimevuosien katsastukset seurassamme: Vuosittain yhä useammat ja useammat seuramme jäsenet ovat katsastuttaneet veneensä. Vuonna -87 oli seurassamme 66 katsastettua venettä. Vuonna -88 katsastettiin seurassamme veneitä 81, josta määrästä suoritettiin ensimmäinen katsastus 27 veneessä, joten tässä mielessä lisäys oli suuri, mutta samanaikaisesti jätettiin syystä tai toisesta 12 edellisvuonna katsastettua venettä nyt katsastamatta. Syitä em. menettelyyn saattaa ollamonia mm. veneen myynti tai vaihto. Ehkäpä veneen on katsastanut seuran ulkopuolinen katsastaja, mutta tieto katsastuksesta seuramme sihteerille on jäänyt tekemättä. Toivottavasti ei kuitenkaan 50,- katsastusmaksu. Varmasti myös osa em. veneistä on vakuutettu ja veneenomistajat ovat "nauttineet" katsastusalennuksesta, sillä tuskinpa he ovat muistaneet ilmoittaa vakuutusasiamiehelleen ettei vene olekaan tänä vuonna katsastettu. Veneenomistajan kannalta kaikki näyttää olevan hyvin ellei tapahdu haaveria vesillä tai onnettomuutta maissa. Mutta jos... Siitä saattaakin alkaa sarja vaikeuksia, jotka olisivat olleet vältettävissä jos vene olisi ollut katsastettu kuten edellisvuonnakin. Vastaisuudessa saattaa olla niin, että vakuutusyhtiöt tulevat pyytämään seuralta tai veneenomistajalta todistuksen siitä, että vene on katsastettu. Toivottavasti näin ei käy. Sehän lisää vain työtä ja byrokratiaa. Ottaen huomioon, että katsastetusta veneestä saa 20% alennusta vakuutusmaksusta, kannattaa jo sen vuoksi katsastuttaa veneensä. Katsastettaessa vene tulee tarkastettua ulkopuolisen henkilön eli koulutetun katsastusmiehen toimesta. Katsastetussa veneessä on tällöin se varustus ja laitteisto mitä ko. katsastusluokka edellyttää eli ennen muuta turvallisuusnäkökohdat on pyritty ottamaan huomioon. Jos kaikesta huolimatta haaveri sattuu, on tällaisella veneellä ainakin teoriassa paremmat mahdollisuudet selviytyä siitä kuin samanlaisella heikommin varustetulla veneellä. Veneonnettomuuksia tutkittaessa on todettu, että vakavia veneonnettomuuksia sattuu katsastetuille veneille todella harvoin. Kun veneilykausi -89 alkaa, on seuramme venekanta jo yli 150 venettä. Toivoa sopii, että jokainen seuramme vene saadaan katsastettua. Tämä on tavoite, johon emme ilmeisesti koskaan pääse, sillä veneitä myydään ja ostetaan ja tällöin osa veneistä jää aina katsastamatta. Kuuluessamme veneilyseuraan ja siten ns. järjestäytyneen veneilyn piiriin, sen myötä saamme tiettyjä oikeuksia ja etuisuuksia, mutta myös velvollisuuksia. Oikeutemme me muistamme ja yleensä pidämme niistä tiukasti kiinni, mikä onkin aivan oikein. Toivottavasti velvollisuutemmekin on yhtä kirkkaana mielessä, liittyköön se sitten hyvään merimiestapaan, luonnonsuojeluun tai seuramme sääntöjen noudattamiseen. Nuori seuramme on jatkuvan kehityksen ja laajenevan toiminnan vuoksi hyvin suosittu. Seuran koko on kasvanut viime aikoina huimasti, ehkäpä pian liikaakin, sillä vapaaehtoisvoimin asioiden hoito alkaa olla jo rasite. Tällä tarkoitetaan lähinnä sihteeriä. Näinhän ei tietysti saisi olla. Katsastusmiehiä seurassamme on runsaasti ja kaikki halukkaat saavat veneensä katsastettua kunhan vain hyvissä ajoin etukäteen sopivat katsastusajan. Muistakaa, seuramme katsastusmiehet eivät saa työstään korvausta (palkkaa) vaan hommat hoidetaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Heilläkin on se ns. leipätyö ja sehän tunnetusti haittaa harrastuksia. Otetaan tavoitteeksi: Vene katsastukseen ja sen merkiksi seuramme hieno lippu liehumaan veneeseen. Pidetään veneilykauden avajaisia, joskus toukokuussa, samalla ensimmäisenä katsastusrynnäkkönä. Tavataanko L..ånggrundetissa! Y.I. Seuramme katsastusmiehet: - Heikki Armio - Henrik Holmedahl - Risto Hultama - Pekka Huusko - Yrjö Iivonen - Matti Lehtinen - Sakari Mikkola - Mauri Nääppä - Raimo Rike purjevene purjevene m-vene m-vene purjevene m-vene purjevene purjevene m-vene m-vene purjevene m-vene

:Peruskats�stuspoytftklrJn ◊= suositus m= moottorivene P= purjevene C2 Cl B2 Bl A2 Al 3.5.1 4. Huurteenpoisto suljetun ohjMmon lase111e ◊m Dm Dm C2 C1 B2 B1 A2 A1 3.5.1 5. Losinpyyhin suljetun ohjoomon loseille Dm Dm Dm 3.1. Vleistorkastus 3.5.1 6. Volonheitin ◊m ◊m ◊m Dm 3.1.1. Veneen yleiskunto D D □ □ □ □ 3.5.1 7. Käymälii □ D □ □ 3.1.2. Läpiviennit ◊ ◊ □ D □ D 3.5.1 8. Telousjätejärjestelmä □ □ □ D D 3.1.3. Aukot 0 0 D D 3.5.1 9. Seuran perälippu je viirit ◊ ◊ □ D D D 3.1.4. Veneen ja 11arusteiden merkintä D □ D D □ □ 3.6. Merenkulkuverusteet 3.1.5. 11monvoi hto □ □ D D 3.6.1. Kulkuvelot ja ankkurivelo ◊ D D D D D 3.1.6. Nestel<Msujörjestelmö D D D D 3.6.2. MerkkikUY10t Op □ □ D D 3.1.7. Kuumien laitteiden sijainti D D D D 3.6.3. Äönimerkinantolaite D D D D D D 3.1.8. Poinevien esineiden kiinnitys D D D D D 3.6.4. Tutkoheijast1n ◊ D 3.1.9. Ohjeilupeikke Drn Dm Dm Dm Dm Dm 3.6.5. 0hj11i1.ukomp11ssi ◊ D D D D D 3.2. Runko 3.6.6. Ver11kompessi ◊ D D 3.2.1. Materiao1in kunto D D D D D D 3.6.7. Suuntimaleite ◊ D D 3.2.2. Runkoliip1vient1en tarkestus D D D D D D 3.6.8. Loki ◊ D D 3.2.3. Akselin jo potkurin torkostus Om Dm Dm Dm 3.6.9. Luotain ◊ ◊ D D 3.2.4. Kölin jo kölilootikon torkostus Op Dp Dp Dp Dp Dp 3.6.10. Kiikori ◊ D D D 3.2.5. Peräsimen terkastus Dp □p Dp D □ □ 3.6.1 1. 11 m11punt11ri 0 D D 3.2.6. Kellukkeiden terkestus D D D 3.6.1 2. R11diopoikonmiiöri tysloite ◊ D 3.3. Tokilo ju purjeet 3.6.1 3. Merik11rt11t ja välineet ◊ ◊ D D D 3.3.1. Takilan kunto □ D D D D □ 3.6.1 4. Vleisrediovesteenotin ◊ D D D 3.3.2. Purje11arustus op op Op Op 3.6.1 5. Rediopuhe1in ◊ ◊ D 3.4. Moottori je sen Jörjestelmöt 3.6.1 6. Veneliikenteen säädökset D D D D D D 3.4.1. Moottorin söötö- jo volvontoloitteet Dm Dm Dm Dm Dm Dm 3.6.1 7. Kirj11111suus D □ □ D 3.4.2. Moottorin yleistorl<ostus Dm D D D D □ 3.7. Turvoll 1suusvarusteet 3.4.3. Tuuletus □ □ D □ 3.7.1. Veneilyliivit D D □ D D □ 3.4.4.1. Polttooinetankki Dm D D D D D 3.7.2. Turvovoljoot ◊ 02 02 D 3.4.4.2. Polttoainesuotimet Dm Dm Dm Dm 3.7.3. Pel11stusrengas ◊ D D 02 3.4.4.3. Öljyjäte- ja pilssi11esiastio Dm Dm Dm Dm 3.7.4. Leskuverj oroket it 02 02 04 04 3.4.5. JMhåytysjiirjeste1mii Dm Dm Dm Dm Dm 3.7.5. Pun11soihdut ◊ 2 02 02 04 04 3.4.6. Siihköjärjestelmii D D □ D D 3.7.6. Pelestusloutto ◊ D 3.5. Veneverusteet (* osetus v11otii) 3.7.7. Vor11 juom11ves1 ◊ D D 3.5.1. Pööohjousjörjestelmö Dm Dm D □ D D 3.7.8. V11romuono ◊ D D 3.5.2. Vereohjeusjärjestely ◊ ◊ D D 3.7.9. Ensh1puvölineet ◊ D D D D 3.5.3. Ankkurijärjestely Dm D D D □ □ 3.7.10.1 Kösis11mmutin □ D D 02 02 3.5.4. Ajoenkkuri Dm Dm Dm Dm Dm Dm 3.7.10.2. Semmutuspeite ◊ D D 3.5.5. Veneköydet □·□ 02 02 02 03 3.7.10.3 Sprinkler ◊m ◊m Dm 3.5.6. Airot tei mela □ □ Dm Dm Om¼ Om¼ 3.7.1 1. Kösiveleisin ◊ D D 02 02 3.5.7. venehllko O" O" D D D D 3.7.1 2.1. Käsipumppu ◊ ◊ D D 02 3.5.B. Loitosuojot ◊ ◊ □ D □ □ 3.7.1 2.2. Koneellinen pumppu ◊m Dm 3.5.9. Venetikl<Mt □ □ □ □ 3.7.13 TyOkeluje je vereosie ◊ D D D □ 3.5.10. Heittoliina □ □ D 0 3.7.1 4 Hötötyökoluj11 D D D □ 3.5.11. Kiinnityshe1et D D D □ □ D 3.5.12. Kaiteet je kedensijet Dm Dm Dm Dm D D Perusketsestus _._ 1 9_ 3.5.1 3. Venekeitin ◊ □ D Vuosiketsestus_._19_/ _._l 9_/ _._19_/_._1 9_

1 11 1 Hyvien merkkien venetalo 11/�Jeanneau 11/IFHIRLIHE \VI 6!'lff0ff � r1una1 $SUZUKI �FORMULA � SÄÄ Säätiedotus kannattaa kuunnella aina - vaikka kyseessä olisi lyhytkin veneretki. Ukkoskuuroissa tuuli nousee lähes aina vaarallisen kovaksi. Säätiedotukset merenkulkijoille luetaan radiossa päivittäin samanaikaisesti sekä yleis- että rinnakkaisohjelmassa heti uutislähetyksen jälkeen. Säätiedotusten lähetysajat ovat: klo 08.15 12.30 19.00 22.00 TUULEN NOPEUS m/s solmua 0,0- 0,5 0- 1 0,5- 2,0 1- 4 Nimi tyyni heikko tuuli Säätiedotusten yhteydessä annetaan toukokuusta lokakuuhun erilliset huomautukset veneilijöille tuulen nopeudesta. • Huomautus puuskittaisesta tuulesta annetaan, kun tuulen nopeus on yli 8 m/s • huomautus kovasta tuulesta annetaan, kun tuulen nopeus on 11-13 m/s • kovan tuulen varoitus annetaan, kun tuulen nopeus on yll 14 m/s • myrskyvaroitus annetaan, kun tuulen nopeus on 21 m/s. Vaikutus peilityyni meri lyhyitä aaltoja, joiden harjat eivät murru 2,0- 7,0 4-14 kohtalainen tuuli aaltojen harjat murtuvat 7,0-13,0 14-26 navakka tuuli aaltojen koko kasvaa, vaahtopäitä melko taajaan 13,0-21,0 26-42 kova tuuli aallonharjat murtuvat pärskeiksi, vaahtoviiruja tuulen suunnassa 21,0- 42- myrsky aallot hyvin korkeita, merenpinta valkoinen, näkyvyys huonontunut Kannattaa opetella saamaan käsitys tuulesta erilaisten merkkien avulla, esimerkiksi lipun liehumisesta tai puiden huojumisesta. Sää näyttää maista katsottuna usein paremmalta kuin mitä se on vesillä.

KÖYDET JA SOLMUT Nykyisin melkein kalkki köydet ovat keinokultulsia, joten ne eivät homehdu Ja kestävät kauan. Kiinnltysköysiksi sopivat parhaiten Joustavat, hankausta kestävät köysltyypit. Polyamldiköydet ovat helppoja ja suosittuja. Jos köysi on lyhyt, eli noin veneen mittainen, on se mitoitettava siten, että murtolujuus vastaa suunnilleen veneen painoa. Silloin turvallisuus on hyvä, vaikka köysi käytössä kuluisikin hiukan. Ankkurlköydeksi paras on punottu köysi. Kierretty köysi sotkeutuu helposti vyyhdettäessä. Murtolujuuden on oltava n. 0,7 kertaa veneen paino. Ankkuriköysikln voi olla joustava ja hankauskestävä. Naiionköysi on käyttökelpoinen, vaikka solmujen pitävyys on PAALUSOLMU Käyttökelpoinen, luotettava ja helposti sidottava ja avattava solmu. Paalun ympärillä olevaa lenkkiä laajentamalla solmua voidaan käyttää esim. suuren kiven tms. ympärille köyttä kiinnitettäessä. ULKOSORKKA Pitävä, hyvä solmu pollariin tai paaluun kiinnitettäessä. Kovassa vedossa ulkosorkka voi kiristyä vaikeasti avattavaksi. Renkaaseen kiinnitettäessä ylimääräinen lenkkl sen ympärillä tasaa köyteen kohdistuvaa rasitusta. köyden liukkauden takia varmistettava. Ankkurlköydeksl kannattaa hankkia "uppoava" köysi, Jolla vältetään köyden kiertyminen potkurin ympärille. Hlnausköydeksl kelpaa tavallisesti ankkuriköysi. Jos hankkii erillisen hinauskOyden, pitää sen olla laadultaan ankkuriköyttä vastaava ja ainakin 3 kertaa veneen pituinen, jotta taataan rilt· tävä joustovara. Heittoliinan puolestaan on oltava kelluvaa punottua köyttä, esim. polypropyleenlä tai polyeteeniä. Alle 6-8 mm köysiä on hankala käsitellä. Pelkät köydet eivät kuitenkaan auta, ellei osaa muutamia tarkoituksenmukaisia solmuja. SIANSORKKA Nopeasti sidottava solmu, jota käytetään tilapäiseen kiinnitykseen. Löystyy helposti ja aukeaa eikä pidä ohuessa paalussa. 1 JALUSSOLMU Käytetään köysien jatkamiseen. Tavallinen jalussolmu soveltuu parhaiten köysien toisiinsa liittämiseen. Köydet voivat olla Joko saman tai eri paksuisia. L KERRATTUJALUSSOLMU ELI LIPPUSOLMU Lippusolmua käytetään eri paksuisten kö:,,sien toisiinsa liittämiseen. Veneilyseura MERITUULI r.y. JÄSENREKISTERI Nimi Aalto Kalervo Aalto Lasse Aho Karl Ahtlnen Jaakko Antila Jukka O;,oIte Antlla Karl Antlla Veli-Pekka Armlo Heikki Arola Per-Erik Aulanen Mika Aulio Reijo Enkeli Joakim Eriksson Börje Eriksson Lars Erkkilä Heikki Eskeli Pertti Grönroos Karl-Ake Haapaniemi Erkki Haapaniemi Seppo Haaslahti Jukka Hakala Antti Hakala Heikki Hakala Pertti Hakonen Kalervo Hautala Keijo Heikkinen Ilkka Heino· Eero Heiskanen Hannu Helle Rauno Puhclln

Veneilyseura MERITUULI r.y. JÄSENREKISTERI uN�l-m-l________�P�s-o�lt.e___________ Hlavaty Jan Holmedahl Henrik Holmroos Alttl Hultama Risto Hurme Helkkl Huttunen Jorma Huusko Pekka Hyökkl Jukka Hämeranta Markku Hörkkö Jukka lhander Reino Iitti Jorma Iivonen Hlkko Iivonen Yrjö Immonen Pauli Jaatinen Jarl Joklla Reino Juhe Tapanl Jukkala Esko Jäppinen Jukka Kaarne Tarmo Kahra Klaus Kangas Lars Kantelo Nsko Karlsson Hannu Kaskinen Jukka Kellosalo Anttl Kenttä Jouko Keppola Juha-Pekka �e_,o,,..s.._t...,._I 1.._ 1,.u wm,_e ..,...r o'--- -�lin Veneilyseura MERITUULI r.y. JÅSENREKISTERI Nimi Kielo Jarmo Kirjavainen Hlki3 Kolvulanaho Kunto �okkarlnen Hannu Korpinen Tlmo Koski Karl Koski Pertti Koskinen Veijo Koulu Harkku Kouvo Petri Kuurtamo Antti Kuusela Karl Kyläkoski Laila Kämärl Karl Laakso Anneli Laaksonen Harja Laamanen Erkki Lahdenne Jorma Laine Pertti Lampi Ali Lehtinen Hattl Lehtonen Seppo Lelkas Markku Levola Olavl Lindfors Erkki Lindström Pekka Luoto Taisto Halmberg Klaus Hart!n H!ka

Veneilyseura MERITUULI r.y. JÅSENREKISTERI Nimi o:rntte Merta Hattl Hetsii.vuorl Erkki Miettinen Lauri Mikkola Sakari Mikkonen Ilkka Murto Timo Hii.hönen Haurl Hii.kelii. Markku Hii.kelii. Timo Hii.kllä Tapio Numme11 n Ralmo Nummila Juhan! Nurmela Tapio Nääppä Mauri Paakkinen Lauri Packalen Per Erlk Pajala Jukka Palslo Jari Pehrsson Harri Pekkala Jaana Peltola Lassi · Peura Juha Peurl Pertti Pohjola Juha Rakkolalnen Olav! Rakkolalnen Onni Häkinen Ritva-Liisa Nieminen Reijo Nikkilä Harja-Leena Veneilyseura MERITUULI r.y. JÅSENREKISTERI Nlml Rautanen Sakari Relllmo Vesa Retkin Karl Rllhlkoskl Erkki Rllhlkoskl Tapio Rlltto Erkki Rike Raimo Rlke Risto Rlsku Timo Rlstelä Simo Rolvas Hlkko Ruostepuro Tommi Rutanen Harras Rutanen Vesa Rähmönen Lasse Saarinen Sakari Saaristo Jarmo Saharlnen Juhani Salmelainen Ari Salmi Arto Salminen Jorma Salomaa Ilkka Salomaa Timo Salonen Onni Salonen Seppo Sankari Jukka Seppälä Ossi Seppäläinen Jouko SI pllä Ilkka

Veneilyseura MERITUULI r.y. JÅSENREKISTERI uN�l�mul�__________,o�s�o ....._lat_c______________.P�o�s�t......_1uo� u�ro�e�r�o,_____�llLl..1.n Siro Antero S!rp!ö Kullervo Sjöroos Jouko Sjöroos Karl Snäkln Asko Soln! Harto Kalevi Spakström Erlk Stenman Markku Suntio Ari Suom! Tapan! Suorsa Paavo Suvanto Karl Takala Arto Talja Jorma Tanhuanpää Kalevi Tarkla Rauno Taulasalo Seppo Tervahartlala Harkku Tiensuu Vesa Toppala Antti Tuominen Rauno Uggeldahl Raimo Urplla Juhan! Vainio Risto Valllnkoskl Väinö Valtonen Harri Vasanen Juha Vasanen Karl Vihanta Tapio Veneilyseura MERITUULI r.y. JÅSENREKISTERI tllrol Vl lklo Penttl Vlnkala Tapani VlrLanen Jarmo VI rtanen Markku Virtanen Matti Vlstl Jarl vuojärvl Antti Vuokko Jouko vuori Jyrki Vuor !maa Markku vuorio Timo Wahlroos R1"to Wahlroos Timo Wahlroos Veikko WI len Jorma Yl1-PenttIlä Jaakko

Veneilyseura MERITUULI r.y. VENELUETTELO Veneilyseura MERITUULI r.y. VENELUETTELO Oml:itaja �CDCCD olmi I��ggl Bak, Bckl:it, Alll:lt Kat Qml:itilja Y:eaccn nimi I��ggl Bak Bckl:it Alu:it Ka Aalto Kalervo 'lok we Yok Sg 43 -82 41 A2 Hörkkö Jukka Johanna Guyllne 95 -85 L-5712 45 Bl Aalto Lasse Alvarl Jurmo Cabln -84 T-866 117 Bl lhander Reino Tlltu Fllpper 620 -82 T-6815 4 Ahtlnen Jaakko Natascha Fllpper 740 -87 T-18156 86 11 tt1 Jorma Harlus Hatkavene -64 40 Anti 1a Jukka Esmeralda Botnla 6 -75 L-451 42 IIvonen Yrjö Suvituuli Famlly Crulser -76 A-12966 43 81 Antlla Karl Vlrgln Haxl 999 -88 L-6248 33 A2 Immonen Pauli Suvituuli Rock 20 -74 L-207 46 Antlla Veli-Pekka Reetta II Sea Bee 27 Lady -77 36 Jaatinen Jarl Avec Helmsman 31 -85 L-4517 23 A2 Armlo Heikki Klckl IV Ohlson 29 -74 L-7010 5 Joklla Reino Plrate Seacat 37 -88 147 Arola Per-Erik 25 Juhe Tapan! Telle Albatross 26 -76 38 Aulanen Hlka Llll Heteor Sheikki -72 T-5415 83 82 Jukkala Esko Katri Neiti Hatkavene -82 T-14255 39 82 Aulio Reijo Eva Pettersson -30 110 Jäppinen Jukka Plum Blueblrd -75 OR-699 135 Eriksson Börje Harlnella Hatkavene -75 T-9002 112 Bl Kaarne Tarmo Harla-Karl Herllälnen 142 Erkkilä Helkkl Fatlma Sheikki -70 T-5252 84 A2 Kahra Klaus Peace & Love Jeanneau Sun Llght-88 133 Eskell Pertti Baltlc Star Ohlson 29 -82 L-2660 96 A2 Kangas Lars 20 Grönroos Karl-Ake Barjlta Nordlc 81 -74 90 Bl Karlsson Hannu Elaine Hoottorlpurjehtlja-73 47 81 Haapanleml Erkki Sari-Anne Blue Blrd 25 -83 144 Kellosalo Antti Uno Hatkavene -60 48 Haapaniemi seppo Le Bonbon Talnarl 815 -83 145 Keppola Juha-Pekka Bloody Hary IW-26 -74 L-745 123 A2 Haaslahtl Jukka Gavlota Vlndö 32 -77 L-246 124 Bl Kielo Jarmo Delphln 570 -88 T-20666 50 Hakala Antti Amarlllo H-323 -86 L-5145 118 Kirjavainen Hlka Aretta Ohlson 22 -72 L-4954 140 Hakala Helkkl Amarlllo H-323 -86 L-5145 118 Kolvulanaho Kunto Tla Harla 24 -86 52 B2 Hakonen Kalervo Plx Fllpper 850 -81 T-18985 98 81 Kokkarinen Hannu Ulkku sun-.,lnd 29 -82 49 Hautala Keijo Hetu Finn 26 -86 L-2803 149 Koski Karl Guess Who D. Thomas -81 L-2053 97 Bl Heikkinen Ilkka Halja Rock 20 -76 37 Koskinen veIjo TIlna III Hatkavene -82 T-322 53 Helle Rauno Calatela Avance 245 -82 L-2636 30 Bl Koulu Markku Hari Botnla 6 -83 L-481 93 Hlavaty Jan KrlstlaGyuola Guy 33 -81 L-2233 119 Bl Kouvo Petri Britt Centerbord -48 L-5656 51 Holmedahl Henrik SlSI Jon 30 -78 L-1329 1 A2 KUUSI'! la Karl Oona scanper L-3254 143 Hultama Risto Jurmar 1 Jurmo Cabln -88 T-180 12 Bl Kämär 1 Karl Plkamarllna l I Gulllne 95 -89 L-6978 91 Hurme Heikki Prehju Sollda 38 -86 L-5620 32 A2 l.d kso Annell Henoxl Koskelo :?5 -H 54 Bl Huttunen Jorma Jomlsa Hatkavene 85 1, aksonen Har :Ja Emilia Guy 22 · 90 t.-2'2C) 4 l� Huusko Pekka Amlqulta Dlxle 27 -85 L-5535 19 A2 1,,1amanen Erkki Harl6la Hatkavene -77 T-llf.'J� 11.:8 Hämeranta Markku Flesta Haxl 68 -78 125 f,,1hdenne Jorma Hoonshlne Ohlson 29 -77 L-1267 11.l A2

Veneilyseura MERITUULI r.y. VENELUETTELO omistaja Laine Pertti Lampi Al1 Lehtinen Hattl Lehtonen Seppo Lelkas Harkku Lindfors Erkki Lindström Pekka Luoto Taisto Halmberg Klaus Hartln Hlka Herta Hattl Hlettlnen Lauri Hlkkola Sakari Hikkonen Ilkka Hurto Timo H.ihönen Haurl H.ikel.i Harkku H.ikel.i Timo H.ikil.i Tapio veneen nimi Tuputar Blue Vemlk Edelwelss Ruffh.ixan Jesslca Tlk 1 2 Dlsa Remy Roope cattl Can-can Pompe Jeni Herlna Sonja Hary II Häkinen Rltva-LllsaJenna Nummelin Raimo Hurmela Tapio N.i.ipp.i Haurl Paakkinen Lauri Pajala Jukka Palslo Jarl Pehrsson Harri Peltola Lassi Peurl Pertti Pohjola Juha Tuulikki Teppo Herlanna SeaBlrd Hai Armlda Celsma�e Doris Feellngs Laconde Tyyppi Sea Cat 37 Avance 245 Sunwlnd 27 Blueblrd Flnmar Famlly Hootorlvene Rock 20 Flnnflre 33 Finn 26 Blueb1rd 25 GT Kryssare Uppouma Nauti cat 33 Albln Express Guy 22 Bella 8000 Barl1tt 30 Tristan 30 Finn 26 Artlna 33 Sunw1nd 27 Her11.ilnen Sampi 30 Jurmo Gabin H-vene Avance 245 Bayl1ner Hatkavene Sg 43 Sunwind 31 Rak. -88 -85 -83 -78 -72 -88 -77 -80 -86 -75 -80 -83 -81 -76 -87 -85 -75 -82 -87 -86 -58 -82 -76 -73 -83 -88 -76 -77 -86 Rckl:,t. Alu:,t, Kat T-20159 146 L-4557 134 L-3962 3 L-1188 130 T-6177 113 138 115 L-1733 148 L-5559 34 L-699 87 55 131 56 L-886 21 L-2196 17 T-19100 57 L-2586 L-6340 L-5569 T-7656 L-241 L-2723 T-3562 !!'-3 L-5983 58 59 31 137 28 105 60 61 9 62 128 24 65 92 A2 81 82 A2 A2 Al 81 Bl B2 A2 Bl B2 Bl 82 A2 A2 Veneilyseura MERITUULI r.y. VENELUETTELO Oml:,ta1a Veneen nimi Rakkolalnen Olavi Rakkolalnen Onni Tlplntaarl Rautanen Sakari Rellimo Vesa Retkin Karl Rlltto Erkki Rike Raimo Rike Risto Rlsku Timo Rlstel.i Simo Rolvas Hlkko Ruostepuro Tommi Hutanen Harras li.ihmönen Lasse Saaristo Jarmo s,1harlnen Juhan 1 1; lmelalnen Ari �dlmlnen Jorma H<1lomaa Ilkka :;.Jlomaa Timo :; lonen Onni Herlangus Satu III Falken Afrodite Weera Illusljon Slnlcat Negrlta Clndy Elsbeth Blondie Ja-Tu T-10312 Rufus II Salkkunen Susanna s Anna-Harla :l�lonen Seppo Tiina Sepp.il.i Ossi Tlntall Sepp.il.ilnen Jouko Avella Siro Antero Whlte Lady Blrplö Kullervo Hanna UJöroos Jouko Serafllna 1 )öroos Kar I Jenni II lpi,kström Erik Saqa II t �nman Harkku Tyyppi Arcus FB 28 Hatkavene Comtesse 21 Flskarl s & s 38 Finn Flyer 27 Guyllne 95 Hatkavene Jon 30 Hlnl Cat Guy 22 Coronet 26 FB IF-vene Finn 26 Flnmar Famlly Flnmar Commodor Hatkavene Albatross 26 Finn Express 83 H-323 Barlet Hatkavene Fllpper 570 Avance 245 Harlno 8000 H-vene Finn 26 Rock 20 Artlna 33 Comfortlna 32 Rak. -87 -77 -73 -85 -82 -86 -70 -77 -7 2 -77 -77 -73 -81 -81 -72 -63 -80 -82 -87 -80 -66 -77 -82 -87 -76 -80 -71 -85 -83 Rekl:,t. Alu:,r. Kat T-9239 107 109 136 106 L-3660 66 L-5997 67 L-5016 2 T-6080 10 L-963 102 68 L-1366 120 T-13621 22 L-1338 26 L-1547 94 T-12638 8 T-10312 71 L-2351 L-6343 11 44 101 121 114 74 129 L-2588 29 T-18481 95 L-422 7 L-1640 69 107 70 L-5022 15 L-3005 103 A2 Bl B2 Bl 81 Bl Bl Bl 81 A2 82 Bl Bl A2 B2 A2

Veneilyseura MERITUULI r.y. VENELUETTELO Veneilyseura MERITUULI r.y. VENEPUHELINLUETTELO Oml:itaja �CDCCD olmi L.A ll'.llE-kut:iu oml:itaja Veneen olmi Tyyppi Bak Bclll::it Alu::it Kat Aa 1 to Kalervo Yok Yok 7092 we OF Ari E11alda Fod 1 mar -83 139 Antlla Jukka E11meralda 2062 Suntio OG Jasmine Hatkavcne -67 T-8527 76 81 Suomi Tapani Antila Karl VI rg I n Vlrgln Gamberona 11 Hatkavene -87 77 Suorsa Paavo Antlla Veli-Pekka Reetta II Reetta Alibi sunwlnd 271 -85 L-5057 16 A2 suvanto Karl Armlo Heikki Klckl IV K!ckl IV Hlleena Harlno 9000 -84 T-13391 99 81 Tanhuanpää Kalevi Erkkilä Heikki Fatima OF 8166 8lueblrd 25 -80 L-1783 35 81 Tarkia Rauno Pisara Grönroos Karl-Ake 8arjlta 8ar j !ta Suvetar -81 L-1932 132 Erkk 1 Taulasalo seppo Haapan I emi Sari-Anne OF 8066 HarkkJemma Stock 32 -85 T-525 116 Tervahartiala Haapaniemi Seppo Le Bonbon OG 4141 Dixie 27 -87 L-5342 89 A2 Toppala Antti Heeri Haaslahtl Jukka Gavlota Hinl-Cat 25 -76 72 81 Tuominen Rauno 8lrscat ttakonen Kalervo Plx Purjevene -86 L-6018 73 81 Urpila Juhani Teema Ii utala Ke 1 jo Hetu OG 6048 Pikantti II Omega 30 A -83 L-5072 100 81 Vainio Risto ltolmedahl Henra SISi OF 5817 Elmer 1 Degerö 28 HS -82 L-2858 13 A2 Valllnkoski Väinö llul tama Risto Jurmar 1 OF 6209 Linda II Granada 310 -84 L-3525 141 Heikki Prehju Valtonen Harr1 Hurme OG 3551 Avanet Avance 24 -78 L-1935 88 81 Vasanen Juha Huttunen Jorma Jomlsa Jomlsa/421 Karl Avanet Avance 24 -78 L-1935 88 ttuusko Pekka Amiqulta 6150 Vasanen OF Nlmbus 2600 -86 T-17040 78 82 Vihanta Tapio Joy Iitti Jorma Harlus Harlus Penttl Matleena Matkavene -75 79 t 1 vonen Yrjö Suvituuli 7398 Vllklö OF Tapan 1 Lady 8ird Hatkavene -74 127 J atlnen Jarl Avec 2122 Vinkala OG Japl Fllpper 700 -78 T-9048 80 Joklla Reino Plrate 3228 Virtanen Jarmo OG Jonadl Finn Express 83 -81 L-3195 6 A2 Virtanen Markku Juhc Tapan! Telle Tel le Hedusa Mottorlpurjehtlja -74 34 75 81 Jukkala Esko Katri Neiti Radloamatöörlpuh. Virtanen Matti OH 1 HR Maarl Helmsman 31 -88 L-6251 18 K Tarmo Maria-Karl Rentun Vlstl Jarl arnc Ruusu Kulrl Hydro specd 81 rlsson Hannu Elaine 4467 Vuokko Jouko OG Illusijon Jon 30 -77 L-963 102 A2 Kaskinen Jukka Vuori Jyrki Gupru OG 3961 Sarimcera Ohlson 22 -75 122 81 Kt'llosalo Antti vuorimaa Markku Uno Uno Maestro 35 126 Kt lo Jarmo Lento 1 Vuorio Timo Manteli Meriläinen -83 T-19314 104 82 l<nlvulanaho Kunto Tla Wahlroos Risto Tia Wahlroos Timo Madonna Ab11olut 37 -86 L-5649 14 A2 Yli-Penttilä JaakkoRectta Hatkavcne 82

Veneilyseura MERITUULI r.y. VENEPUHELINLUETTELO OJ!Wlt.a1a Kokkarinen Hannu Koski Karl Koskinen Vel jo Kåmärl Karl Laakso Anneli Laamanen Erkkl Lahdenne Jorma Laine Pertti Lehtinen Hattl Lehtonen Seppo Lelkas Harkku Luoto Taisto Hartln Hlka Hetsåvuorl Erkki Hlettlnen Lauri Hlkkonen Ilkka Håhönen Hauri Häkelä Harkku Håkelä Timo Nummelin Raimo Nääppä Haurl Palslo Jarl Pehrsson Harri Pekkala Jaana Peltola Lassi Rakkolainen Olavi Reilimo Vesa Rike Raimo Rike Risto Veneen nlml ___ Uikku Guess Who Tl 1 na 111 Plkamarllna II Henoxl Harlela Hoonshlne Tuputar Blue Vemlk Edelwelss Tlk 1 2 Remy Roope Can-Can Jenl Herlna Sonja Tuulikki Herlanna Armida Celsmare Doris Herla11gus Afrodite Weera LA _______'iliF_:.ll�.. __Au.l.!W.ulu:11 n Ulkku OF 89�9 TI lna 11 I OF 24RO Hoonshlne Remy Susi Roope Her 1 na Sonja Her !anna Armlda Doris Tlplntaarl Afrorlte OG-3942 OF 8280 OF 7303 OF 6982 OF 6469 OG 5159 OG 2089 OG 6346 OG 2842 OG 5096 Veneilyseura MERITUULI r.y. VENEPUHELINLUETTELO 0 m1..:l..t.J1:LL ___._v�e"o�e�e�n,.__.nL! urn1U..! ___�L�A ._ ________y�H�f ,._-ak�u�tM ��u ,._�AU.tJul..u.btl.1.u Rlsku Timo Ruostepuro Tommi Hulanen llarras; Rähmönen Lasse saaristo Jarmo Saharlnen Juhan! Salmelainen Arl S lmlnen Jorma !Jalomaa Ilkka :ittlomar,1 Timo !iti l onen Onni 'i,1lonen Seppo •,eppälå Ossl 1 ro Antero hlöroos Jouko ,p.ikström Erlk ,untlo Ar l •,uoml Tapani iuorsa Paavo nuvanto Karl Tanhuanpää Kalevi Tdrkla Rauno Taulasalo Seppo Illusljon OG 5245 Clndy Elsb�th Blondie Ja-Tu T-10312 Rufus II Salkkunen Susanna S Anna-Harla Tl 1 na Tlntall Whlte Lady Seraflina Saga 11 Esalda Jasmine Gamberona 11 Alibi Hlleena Pisara suvetar Calamlty-Jane Elsh,•Lh Ja- 1'11 Salkkunen Susanna S Esalda Jasmine Gamberona 11 Suvetar OG 4947 OG 2961 OG 4323 OG 2994 OG 6591 OG 3974 OF 8317 OF 6391 OG 2173 OG 4070 OG 2764 OG 5403 Tervahartlala HarkkuJemma OF 8756 OG 4660 Toppala Antti Tuominen Rauno llrplla Juhani V lnlo Risto V,1! llnkoskl Väinö Heerl Blrscat Teema 1 Pikantti ll Elmer! OF 7260 OG 5815 OG 2304

Veneilyseura MERITUULI r.y. VENEPUHELINLUETTELO QmuJ..aJa._. Valtonen Harr! Vasanen Juha Vasanen Karl Vlhanlo Tapio Vllklö Pentti Vlnkala Tapani Virtanen Jarmo Virtanen Markku Vlstl Jar 1 Vuorl Jyr k 1 vuor !maa Markku Wahlroos Risto Wahlroos Timo Yeneen o.ul mwl .__ ___...,_______�. fil:-kutsu__Au.l..iUl.Uhe.ll.n Llnda I 1 Avanet Avanet Joy Hatleena Lady Blrd Japl Jonad 1 Maarl Illusljon Sarlmeera Hantell Hadonna Matleena Lady Blrd Hanle 11 o, 6688 OG 2231 Or 8922 OG 3550 OG 5245 OG 6302 Yll-Penttllö Jaakko Reetta Reetta Flipp,r909 Huipputuotteet huippupaikasta. Fli�ra1erk11� Valtatie 1. 21SJO P:aimio. puh: 921·7Jl 706 •• LAATUMAALIT MEILTA HEMPEL.IN VENEMAAL.IT lnter-venemaalit jJl MUISTA JÄSENALENNUS PUISTOKADUN MAALI JA TAPETTI PUISTOKATU14 TURKU P. 305195

------ ----------------, KUSTANNUSTUOTE OY Satakunnantie 105, 20340 Turlw, puh. 921-395 999 - Suuriin hakuteoksiin erikoistunut kustannusliike. VARATTU Kari Antila KANAVIA JA SUOLAISTA VETTÄ Perheemme kesälomapurjehdusmatka 1988 perustui matkareitin osalta melko lailla ex tP.m�ore-suunnitteluun. Olimme keväällä 03taneet tehdasuuden purje�eneen, MAXI 999 tvyppisen 33 jalkaisen sloopin, joka sai 28.5.88 nimekseen "VIRGIN". Suunnitelmamme oli lähteä kohti Etelä-Itämerta. ehkä kuitenkin korkeintaan Bornholmiin saakka. Kaksi ystävaperhettämme purJealuksillaan "Navicarina" ja ''Messalina" Turun Pursiseurasta olivat lähdössä Götan kanavan kautta kiertämään Etelä-Ruotsia. Lähdimme heidän mukaansa tarkoituksella purjehtia alkumatka heidän kanssaan ja sitten jatkaa omaa matkaamme Bornholmiin. Matkamme alkoi 1.7. kesäpaikkamme laiturista Paraisten Stormälöstä veneen katsastuksella klo 23 Nauvossa. Vikomin lossin rannassa Merituulen katsastusmies Henrik Holmedahl suoritti ystävällisesti veneen katsastuksen antamatta hieman epäinhimillisen vuorokaudenajan häiritä tointa. Veneen miehistönä toimivat kapteeni Kari, kokki Aira, matruusi (loppumatkasta puosu) Tuomas (13 v) ja jungmanni (loppumatkasta matruusi) Laura (11 v). Kun vene oli katsastettu ja todettu AIIluokkaan kelpoiseksi sekä kunnoltaan että varustukseltaan,suuntasimme kohti Vattkastia, jossa olimme sopineet tapaavamme matkaseuramme. Ajaessamme yöllä kohti Vattkastia ohitti meidät aivan vierestä Nauvolainen s/y Neptunus. joka aloitti samanaikaisesti matkansa maapallon ympäri. Vattkastiin saavuimme yöllä klo 3.00 ja vietimme yömme ankkurissa suojaisessa lahde3sa. Seuraavana aamuna lähdimme purjehtimaan kohti Utöta, jonne saavuimme klo 16.30 aikoihin. Tuuli oli kohtalainen ja merenkäyntiä sen verran, että päätimme jäädä yöksi pitämään tuulta ja jatkaa matkaa vasta aamuyöstä. Utössä tapasimme myös Merituulen eskaaderin, jonka reitti oli suunniteltu Kööpenhaminaan. Seuraavana aamuna klo 4.35 irrotimme köydet Utön laiturissa ja lähdimme aivan mukavassa saassä avomerelle suuntana Ruotsin Sandhamn. Tällä matkalla sää oli melko vaihteleva. Välillä tuuli oli kohtalainen niin, että ison purjeen reivaus oli paikallaan. Bogskärin majakan lähistöllä koimme varsin kovan sumun niin, että näkyvyys oli ajoittain vain joitakin kymmeniä metrejä. Näissä olosuhteissa tuntui varsin miellyttävältä omistaa Decca-navigaattori ja tutka! Loppumatkasta tuuli heikkeni kovasti ja kävi vastaiseksi niin, että viimeiset 15 mailia Sandhamniin saimme ajaa koneella. Sandhamnista oli juuri edellisenä päivänä lähtenyt Gotland Runt -kilpailu mutta siitä huolimatta laiturit olivat kohtalaisen täydet. Paikka kuitenkin löytyi. Matka Utöstä Sandhamniin kesti 18 tuntia ja maileja kertyi noin 96. Seuraavan päivän etappimme oli purjehdus Sandhamnista Nynäshamniin, joka lienee monille Gotlannin kävijöille tuttu etappi lähellä Landsortia. Täällä matkaseuramme sai meidät ylipuhutuksi ja matkasuunnitelmaksemme muodostui Götan kanavan läpi purjehti�inen. Seuraavan päivänä purjehdimme Arkön lähelle, jossa yövyimme kauniissa luonnonsatamassa paikassa 58025.SS'P, 16043.73'1. Paikka tuntui olevan myös ruotsalaisten suosiossa 1 koska siellä oli jo useita paikallisia purjeveneitä ennestään. Ruotsalaiset tekivät kuitenkin meille hyvin ystävällisesti tilaa ja nukuimme rauhallisen yön kauniissa luonnonsatamassa.

Yö vmispaikkamme oli lähella Gbtan kanavan alkua. Kanava alkaa pakasta jonka nimi on Mem ja joka sijaitsee lähellä Söderköpingi Ma�kaa kotilaiturista oli tänne kertynyt noin 250 mailia Ja purjehduspäivia neljä. Kanavan alku on kauempaa k � tso � n �ars � n huomaamattoman ja vaatimattoman näköinen, eikä laituripaikkoJa sen luona ole kovin monta. Itsekin jouduimme pyörimään lähe � puoli tuntia kanavan suun edessä odotellen, että laituriin tuli tilaa kun edellä olevat veneet pääsivät kanavaan. Ennen kanavaan menoa 1 on ohjelmassa kanavamaksun suorittaminen. Kanavamaksu 33jalkaiselle purjeveneelle Itämereltä Vänernille oli 1035 kruunua. Maksu sisältää mvös vierasvenesatamamaksut lähes kaikissa kanavareitin varrella· olevissa vierasvenesatamissa. Kanavakonttorista sai ostaa myös kanavakartan, joka on tarpeellinen. Götan kanavan rakent�minen aluitettiin vuonna 1810. Vuonn 1822 valmistui kanavan läntinen osa Vänernin ja Vätternin väl llä ja vuonna 1832 kanavan itäinen osa Vänernin ja Itämeren v lillä. Kanavan itäisen osan pituus on noin 50 mailia ja läntisen osan pituus noin 65 mailia. Matkaa Itämereltä Vänernille pidentää vielä noin 20 mailin pituinen Vätternin ylitys. Aluksen suurin sallittu syväys kanavassa on 2.82 m ja suurin leveys 7 m. Aluksen suurin sallittu korkeus kanavassa on 22 m (E4 maantien silta). Sulkujen pituus on noin 35 m ja pienin leveys 7.18 m joten sulkuihin mahtuu kerralla 4-6 venettä koosta riippuen. Sulkuja on Itämeren ja Vätternin välillä 37 kpl ja Vätternin ja Vänernin välillä 21 kpl. Korkeuserot suluissa ovat tavallisesti 2-3 m, suurin korkeusero Götan kanavassa on Forsvikin sulussa, jossa nousu on 3.5 m. Sulut eivät ole kuitenkaan ainoa matkantekoa hidastava tekijä Götan kanavassa. Avattavia siltoja kanavan itäosassa on 26 kpl ja länsiosassa 21 kpl. Kanavassa on 5 solmun nopeusrajoitus. Kanavan sulut ja avattavat sillat ovat kesä-heinäkuussa tavallisimmin toiminnassa klo 9 ja 20 välisen ajan 1 joten ylipitkiin päiväpurjehduksiin ei ole mahdollisuutta. Toimiminen suluissa on ensikertalaiselle aikamoinen kokemus. Varsinkin ensimmäiset sulut muodostavat varsinaisen koetinkiven. Veneen tarkka ohjaaminen hitaassakin vauhdissa on osattava ahtaisiin sulkuihin ajettaessa. Fendarit ovat erittäin tärkeät apuvälineet suluissa. Niitä tarvitaan ainakin 6-8 kpl, jos aikoo sailyttää veneesä kyljet sileinä vielä kanavamatkan lopullakin. Sulkuportteja täytettäessä on aina kiire, sulunvalvojat hoputtavat veneilijöitä J jotta liikenne suJuisi mahdollisimman nopeasti. Kun noustaan suluissa ylöspäin, tulee porttiin aikamoinen vastavirta , ja samalla veneen noustessa portissa ylöspäin löystyvät veneen kiinnitysköydet ja vene joutuu helposti sivuttaiseen liikkeeseen, jolloin on vaarana iskeytyminen sulkuportin seinämään tai viereiseen veneeseen. Tämän estämiseksi etumaiset kiinnitysköydet on syytä tuoda etupollarin läpi purjeveneen vinssille ja kiristää etuköyttä veneen noustessa ylöspäin. Ensimmäisillä sulkuporteilla sulun hoitajat antavat yleensä neuvoja sulkukäyttäytymisestä. Vaikka homma sujuu yleensä muutamien sulkujen jälkeen jo kohtalaisesti, kuulee sanottavan, että jos avioliitto kestää Götan kanavan kestää se mitä tahansa. 1 Itämereltä lähdettyä ollaan kolmen sulun jälkeen Söderköpingissä. Eräs mielenkiintoinen puoli kanavapurjehduksessa onkin se, että kanava kulkee monien asutuskeskusten läpi, joten mukavia pysähdyspaikko ja katsomista riittää. Muutenkin kanavan varrella riittää paljon kaunista maisemaa katsottavaksi. Maan läheisyy� tekee menon todella erilaisen tuntuiseksi kuin normaalissa meripurjEhduksessa. Ensimmäisen kanavapäivän jälkeen yövyimme Asplången järvellä luonnonsatamassa noin 22 mailin purjehduksen jälkeen. Toisena päivänä kanavalla jatkoimme noin 20 mailia paikkaan nimeltä Berg, jossa yövyimme noustuamme Roxen järveltä upeat 7 peräkkäistä sulkua yhteensä 18.8 m: � nousun. Kolmantena kanavapäivänä jatkoimm� M �tala� k � utta Vatternille ja järven itärannalla sijaitsevaan histor �� llis � e � Vadstenan kaupunkiin, joka on eräs Ruotsin parhaiten sailyneita keskiaikaisia kaupunkeja. Täällä vierasvenesatama sijaitsee _ Kus � aa � aasan rakennuttaman Vadstenan linnan vallihaudassa! Vierailemisen arvoinen paikka.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=