Merituulilainen 1989

20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 21 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. VENEIDEN KATSASTAMINEN Veneiden, niin moottori- kuin purjeveneiden, katsastusmääräyksiin on viime vuosina tullut useita sekä pieniä että suuria muutoksia ja lisäyksiä. Pyrkimyksenä on katsastusohjeiden ja -määräysten saaminen mahdollisimman yhdenmukaisiksi sekä SMVL:ssa että SPL:ssa. Uusitut katsastusohjeet on periaatteessa hyväksytty kummankin liiton hallituksissa. Ensi kesästä alkaen veneet katsastetaan uutta yhdistettyä katsastusohjetta käyttäen, ainakin koeluonteisesti. Moottorivenekatsastuksessa entiset ohjeet pitävät paikkansa lähes sellaisenaan, mutta purjevenepuolella on tullut lisäyksiä ja muutoksia hieman enemmän. Tähän on otettu eräitä kohtia uusista ohjeista (ns. kokeiluversiosta). Yleistä: - Vaatimusten numerointijärjestys on kokonaan muutettu - Katsastustoimitus yksinkertaistuu, sillä peruskatsastus suoritetaan vain joka viides vuosi - Vuosittainen katsastus suoritetaan lyhennettyä kaavaketta käyttäen. Pistokokeita voidaan toki tehdä. - Suuret (ammattikäytössä olleet) veneet katsastetaan rungon ja tarvittaessa myös koneiston osalta MKH:n katsastajan toimesta. Kerhokatsastuksessa riittää näiltä osin voimassaolevan katsastustodistuksen esittäminen. - Katsastajan valtuutus määritellään selkeästi. Katsastajalla tulee olla seuran anoma ja liittojen myöntämä voimassaoleva lupakortti. - Katsastamatonta venettä ei saa merkitä seuran venerekisteriin, eikä se saa käyttää seuran perälippua, SMVL:n vahvistamaa kerhoviiriä eikä katsastustarraa. (Muista, lipun ja viirin täytyy olla puhtaat ja ehjät. Katsastusmiehellä on oikeus poistaa huonokuntoiset liput ja viirit). Varustus: Varusteluvaatimusten osalta tapahtuu seuraavaa: - Yli 15 kg:n esineet vaaditaan kiinnitettäviksi, yli 5 kg:n esineet siten säilytettäviksi, etteivät ne pääse vaaraa aiheuttaen liikkumaan. - Mahdollisen takilan kunto tarkastetaan moottoriveneessä siinä laajuudessa kuin se vaikuttaa veneen ja veneessäolevien turvallisuuteen. - Luokassa A1 tulee ankkuriköyden olla vähintään 80 m pitkä. Tämä voidaan korvata kahdella 50 m:n köydellä. - Luokassa A1 vaadittava pelastuslautta tulee katsastuttaa joka toinen vuosi. - Veneenomistajan tulee itse kevätkunnostuksen yhteydessä tarkastaa mm. nestekaasulaitteiston tiiveys sekä runkoläpivientien, kölipulttien ja takilan kunto.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=