Merituulilainen 1992

MERITUULILAINEN 1992

TERVETULOA LAATUOSTOKSILLE ! VHF-puhelin GME Electrophone GX 558 Roiske- j a kosteussuojattu. Kuori alumiinia j a terästä. Kysy kauppiaaltasi! MARINE GR940 DELUXE Stereoradio-kasettisoitin UUTUUS! JOKA VENEEN GPS 50 -NAVIGAATTORI Vihdoinkin GPS-navigoinnin tarkkuus, luotettavuus ja helppous ovat jokaiset veneilijan ulottuvilla. GPS 50 on väsymatön henkilökohtainen navigaattorisi. UUTUUS! ANT IN 1 MERIANT NNIT VHF-NMT ja radio KAIKKI SAMASSA ANTENNISSA Tehokas! RAYSTAR 390 GPS Korkea laatu, mutta edullinen hinnaltaan. Helppo käyttää ja monipuoliset toiminnot. Ensimmäistä kertaa markkinoilla on tarJolla kompakti tutka, Joka e, tekniikaltaan Jää jälkeen Isoista kllpa1h101staan. Sen p,ernkoko,nen Ja kevyt antenni sopu mastoasennuks11n Ja vähäinen virrankulutus on etu purieveneessä. "Kun yhd1stät tutkaas1 uuden RAYSTAR 590 GPSnav19aanor1n saat kuvaruudulle nav1901nt1lledot Ja käytOssäs, on patentoitu re1ttipistenavigo1nti. Nautikulma tuo Suomeen myös ALL-MER sadeasuja, DAHON pyöriä, WICMORE kumivenettä, FORD-LEHMAN meridiesele,tä, IYE-kansiheloja ym. ym. NAUTIKULMA OY Humallstonkatu 11 Tarvlkemyynct Puh. 921-503 444 CATCENTER 20100 TURKU , Cat Center Puh. 921·501 502 Kommodorin Terveiset Olemme jälleen lähestymässä sitä ai - kaa, jota veneilijä odottaa siitä asti kun hän syksyllä telakoi veneensä. Päivät ovat pidentyneet ja valon määrä mo - ninkertaistunut talven harmaisiin hetkiin verrattuna. Vannoutunut ve - neilijä on tietysti käyttänyt talvenkin pimeyden hyväkseen ja suunnitellut veneensä kevätkunnostuksen ja saanut täten tyydytystä harrastuksestaan talvellakin. Yleinen keskustelu on liikkunut talouslaman ja EY:n ympärillä, mikä on koskettanut myös veneilyharrastusta. Lamakeskustelun jatkumisen toivon nyt jo vähitellen loppuvan ettei seu - rauksena olisi henkinen lama. Talouslama on tietysti vähentänyt vene - kauppaa ja siten hidastanut harrastuksemme laajenemista. On myös muistettava huviveneilyn vaikutukset talouselämään liiketoiminnan ja työ - paikkojen kautta, eteinkin saaristokunnissa. Suomen liittyminen Europan Yhtei - söön on vielä avoin ja sen vaikutukset veneilyharrastukseen arvailun varas - sa. Varmaa kuitenkin on, jos liittyminen tapahtuu niin ulkolaisten veneiden määrä meidän kotivesilläkin lisääntyy. Tämä tilanne ei välttämättä ole vahingoksi veneilyharrastukselle, vaikka se kuormittaakin meidän luon - toamme. Tuovathan ulkomaiset veneilijät kansainvälistä väriä meidän saaristoomme. Kansainvälistyminen on jo alkanut Suomenlahden etelärannalta enkä näe siinä mitään nega - tiivista. Alkava purjehduskausi on seuramme kymmenes toimintavuosi ja uskon ettei lama lamauta pirteää seuraam - me. Menetimme Långgrundetin saa - ritukikohdan toiselle veneilyseuralle, mutta olemme jo saaneet uuden tila! - le. Pennäisissä toiminta varmaan vil - kastuu heti keväällä kun laituritkin saadaan kuntoon ennen kauden alkua. Saunan valmistuminen ennen kesää on vielä epävarmaa. Toivon jäsenistön ottavan omakseen uuden tu - kikohdan yhtä innokkaasti kuin aikanaan Langgrundetin. Toivotankin kaikille seuramme jäsenille ja heidän ystäville aktiivista ja turvallista purjeh - duskautta harrastuksemme parissa. RAIMO RIKE

Veneilyseura MERITIJULI cy. HAllITIJS JA TOIMIKUNNAT 1992 Sääntömääräisessä syyskokouksessa 27. l 1.1991 suoritettiin seuraavat yksimieliset valinnat: HAWlUS Kommodori: Varakommodori: Raimo Rike Jari Palsio Lisa Wahlroos Asko Snäkin Antti Vuojärvi Erkki Lindfors Sihteeri Taloudenhoitaja Jäsenrekisterin hoitaja: Lisa Wahlroos Antti Vuojärvi Jari Palsio TEKNINEN JAOSfO: Jäsenet: JUU(AISLITOIMIKUNTA: Kari Suvanto Pj. Heikki Armio Veli-Pekka Antila Kunto Koivulanaho Eka Metsävuori Erkki Lindfors Matti Lehtinen Yrjö Iivonen Heikki Hurme Asko Kantelo HlMTOIMIKUNTA Tommi Ruostepuro Pj. Irja Rike Laila Kyläkoski Erik Spakström Pj. Yrjö Iivonen Katsastusmiehet KR-JAOSfO & KIIPAPURJEHDUSJAOSfO Jari Palsio Pj. Erik Spakström Ilkka Mikkonen Risto Vainio Harras Rutanen Tapio Koski MOOTIORIVENEJAOSfO Lisa Wahlroos Pj. Ossi Seppälä Jouko Vuokko Tommi Ruostepuro Kunto Koivulanaho Ari Blom Aiemman mallin mukainen saaritoimikunta lopetetaan ja hallitus nimeää tilalle saari-isännät. Veneilyseura MERlTUULI ry TOIMINTASUUNNITELMAVUODELLE 1992 Seuran tavoitteena on vuoden 1992 aikana saada sopimus omasta laituripaikasta Turussa. Oman laiturin yhteyteen on myös tarkoitus saada tilat erilaiselle materiaalille; Myyntimateriaalille, kirjoille, kartoille sekä seuran arkistolle. Seura pyrkii kehittämään monipuolista toimintaa jotta yhä useampi jäsen saadaan aktiivisesti toimintaan mukaan. 2. SAARITUKIKOHDAT Pennäsin tukikohtaan rakennutetaan kevään aikana saunamökki sekä kunnostetaan laituri poijupaikkoineen. Rockelholmin tukikohtaan järjestetään poijut. Saaritukikohtien hoitoa ja huoltoa pyritään kehittämään mm. siten, että molemmille kohteille nimetään saari-isännät/emännät, jotka vastaavat ja järjestävät hoidon käytännössä. 3. KERHOTOIMINTA JA KOULUlUS Seura järjestää yhdessä Meripelastusseuran kanssaVHF-kurssin 22.-23. pnä helmikuuta. Kerhoillat järjestetään edellisvuosien tapaan tammi-, helmi-, maalis-, huhti-, toukoja marraskuussa. Aiheina tulee olemaan mm meteorologin esitelmä merialueiden säästä, dia- ja valokuvaesitys seuran syksyllä 91 suoritetusta eskaaderipurjehduksesta Kreikkaan sekä kilpapurjehdussäännöt. Helmikuussa seura järjestää perinteisen matkan Vene -92 -näyttelyyn Helsinkiin. Pikkujoulujuhla järjestetään itsenäisyyspäivän aattona joulukuussa. 4.JULKAISLITOIMINTA Merituulilainen valmistetaan kevään aikana ja se ilmestyy huhtikuussa. Jäsentiedotteita laaditaan vuoden aikana 5; Suunnitellut postitusajankohdat ovat; tammi-, maalis-, touko-, syys- ja marraskuu. 5. VENEILITOIMINTA Vuoden 1992 aikana seura pyrkii katsastuttamaan entistä useamman veneen seuran lipun alle. Kesäkauden avajaiset järjestetään toukokuun 16 päivä Rockelholmissa ja kauden päättäjäiset syyskuulla Pennäsin tukikohdassa. Seuran purjehduskilpailu järjestetään elokuussa Nauvossa. Hallitus pyrkii järjestämään kesän aikana perhe-eskaaderin saaristomerellä. Syksyn Välimeri-eskaaderipurjehdus järjestetään lokakuun ensimmäisellä viikolla. Kohteena on tällöin Turkin rannikko. P. Huusko kumppaneineen järjestää perinteiset eskaaderit huhti- ja lokakuulla. Moottorivenetoimikunta järjestää kokoontumisen toisena juhannuspäivänä saaristomerellä. 6. TOIMIKUNNAT Hallituksen apuna toimivat seuraavat toimikunnat; Tekninen toimikunta johon kuuluvat katsastusmiehet, KR & kilpapurjehdustoimikunta, moottorivenetoimikunta, tiedotustoimikunta ja kerho & huvitoimikunta. Saaritoimikunnan tehtävät hoitaa hallitus.

RADIOPAlVElUT [j] • MERI-VHF-PUHELUVÄLITYSKANAVAT SJÖ-VHF-SAMTALSFÖRMEDLINGSKANALER Rannikkoradioasema Kustrodiostation Kauko-ohjattu asema Fjörrmanövrerad station 27 Lapinlahti 23 Koli Joensuu 25 vonranta . / linna 27 / viapaja utseno Ge o a 23/ A ijamaa �h)�������:-- �:;:::::.::�Virolaliti 27 [12..:..>.--.-� �---=�����- y�•?7K:i.ko.�� MARIEHAMN 24 u,· · 3 25 s·6 RADIO O H'anko Hongö 1991 VENEILYSEURA MERITUULI RY TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.1991 Varsinainen toiminta Tuotot Kulut Kulujäämä Jäsenmaksut Katsastus Jäsenmaksut Tukikohdat Postitus ja tsto Muu seuratoiminta Varainhankinta Seuratarvikkeet Liittymismaksut Myyntivoitot Palkkiot Korot Poistot Tilivuoden ylijäämä TASE 31.12.1991 19.660,- 5.220,- 3.190,- 8.431,10 7.734,70 5.488,60 2.590,- 6.000,- 14.000,- 73,70 Vastattavaa Oma pääoma 1.1.1991 + 24.880,- - 24.844,40 + 35,60 + 22.663,70 + 3.791,46 3.561,50 22.929,26 Vastaavaa Rahoitusomaisuus Pankkisaamiset Vaihto-omaisuus Käyttöomaisuus 85.338,43 32.155,- 119.622,17 22.929,26 Ylijäämä -91 Pääoma 31.12.91 Irtain 7.600,- ./. poisto 2.300,- 5.300,- Tukikohdat 21.019,50 142.551,43 ./. poisto 1.261,50 19.758,­ mk 142.551,43 mk 142.551,43

VENEILYSEURA MERITUULI r.y.:n SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA J A KIELI 1 § Yhdistyksen nimi on Veneilyseura MERIT UULI r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi. Seura on perustettu 12. 01.1983 ja seuran kieli on suomi. 11 SEURAN TARKOITUS 2 § Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyä, venetuntemusta sekä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. 111 TARKOITUSTEN TOTEUTTAMINEN 3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1. Tarjoamalla jäsenilleen - koulutustoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa, sekä - muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia. 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toimintaalueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä välittämällä voittoa tavoittelematta jäsenilleen veneilyvälineitä ja asusteita. 3. Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja järjestämällä arpajaisia ja veneilyyn liittyviä kilpailuja. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa asianmukaisen luvan. 4 § Seura on Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n ja Suomen Moottoriveneliitto r.y. :n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. 5 § Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. IV SEURAN JÄSENET 6 § Seuran jäseniä ovat: 1. Varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet syyskokouksen määrämän vuosittaisen jäsenmaksun. 2. Juniorijäsenet, joiden ikäraja on yhdenmukainen Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n määrittelyn kanssa. 3. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. 7 § Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen - rikkoo lakeja tai esiintyy hyvän veneilyhengen vastaisesti. - toimii seuran, liiton sekä piirin sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti. Hallitus voi päättää erottamisasiasta, kun vähintään viisi sen jäsentä on saapuvilla ja erottamispäätös on pätevä, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä siihen yhtyy. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti tiedoksi seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä tätä päivää lukuunottamatta, jolloin hallituksen tulee saattaa päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Kokouksessa vaaditaan hallituksen tekemän päätöksen vahvistamiseksi vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Jäsenellä on oikeus erota seurasta tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. V JÄSENMAKSUT 8 § Seuran jäsenet suorittavat seuralle siihen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksuna vuosimaksun, joiden suuruus määrätään syyskokouksessa vuosittain. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. VI SEURAN VARSINAISET J A YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 9 § Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 10 seuran jäsentä taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. T ällaisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta - sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

10 § Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa dl ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta. 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille. 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 9. Kokouksen päättäminen. 11 § Syyskokouksessa käsitellään 1. kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteer i c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori. 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori. 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan urheiluliitto r.y. :n jäsenliittojen vuosi ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi. 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenten tiedoksi. 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät asiat, jotka on k irjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 14. Kokouksen päättäminen. 12 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan aevalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. VII SEURAN HALLINTO 13 § Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu: - Kommodori puheenjohtajana - Varakommodori varapuheenjohtajana - neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - sihteerin ja - taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäis � nä vu ? ten � määrätään er � ­ vuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus voi valita avukseen toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. 14 § Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä se _ n jäsentä puhee _ njohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien on saapuvilla. K � m � odon _ � ? llessa est x ­ nyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodon hanen s1Ja1senaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran. tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toi-

mintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeisen seuralle asettamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 15 § Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. VIII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 16 § Seuran veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet, jotka vuosittain on seuraan rekisteröity ja määräajoin suoritetussa katsastuksessa hyväksytty rekisteröintikelpoiseksi. Katsastuksen yhteydessä veneen omistajalle annetaan katsastustodistus, johon katsastus merkitään. Vasta katsastusmerkinnän saatuaan on veneen omistajalla oikeus käyttää veneessään seuran lippua. Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan. 17 § Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. OHakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. 19 § Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. 20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet var � t jo�onkin �� rjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. yaroJen _ 1aost ?. _ p aattää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella aanten enemmistöllä. 21 § Sen lisäksi , mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. i Hei Kipparit -e,. Korjaatko nykyistä- tai rakennatko uutta venettä, navigoi Linnankatu 3:een Turun Lukkoon, josta löydät laajasta valikoimasta varusteet edulliseen hintaan. Olemme avoinna 11.4.-13.6.92 myös lauantaisin. Linnank. 3 0T u R u N puh. 342 700 ��s:m:s:s�� QILUKKO TSSP SHELL Toukok. Ma-Pe 15-20 La 8-16 Hirvensalo Su 10-16 Kesäk. } Ma-pe 10-20 Aukioloajat Heinäk. La 8-18 Elok. 1-18 Su 10-18 1992 Elok. 19-31} Syysk. Ma-Pe 15-19 " La 8-16 Huoltamo K. Kurki Ky " Su 10-16 Hirvensalo 20900 TURKU Lokak. Pe 15-18 Puh. 921-580 390 Lvv rek. La-Su 9-13 11

MERISÄÄPALVELU 1992 VÄLTÄ VAARAA- KÄYTÄ SÄÄPALVELUA Ennen matkaa: Ota selvää tulevan säätilan kehityksestä. Kiinnitä erikoisesti huomiota oman liikkumisalueesi sääennustuksessa tullen kehitykseen ja näkyvyyttä huonontaviin tekijöihin. Jos on annettu tuulivaroituksia, mieti onko veneesi turvallinen odotettavassa säässä. Päätä matkasta vasta sitten. Ota päätöstä tehdessäsi huomioon reitin suojaisuus tai avonaisuus. Jos tuulen suunnassa on edessä laaja, avoin merialue, on aallokko korkeaa ja vaarallista, mutta saariston suojassa saattaa veneily olla mahdollista. Vesillä ollessasi: • Seuraa sään kehitystä tarkkailemalla pilviä, tuulta ja ilmanpainetta. Ilmanpaineen nopea muutos merkitsee aina voimakasta tuulta. Synkkien pilvien kehittyminen merkitsee usein rajuilman lähestymistä. Jatkuva tuulen voimistuminen voi merkitä matalapaineen lähestymistä kovine tuulineen. • Kuuntele sääennusteet ja varoitukset. Huolehdi siitä, että joku omaisesi tai tuttavasi tietää tarkoin matkareittisi ja suunnitellun aikataulusi. VESIALUEIDEN SÄÄPALVELU V 1992 Sääpalvelua saa: Veneilijöiden kannalta tärkeimmät välityskanavat ovatYleisradio, palvelupuhelimet jarannikkoradio. - Yleisradiosta - palvelupuhelimista - rannikkoradiosta - televisiosta - sanomalehdistä YLEISRADIO Yleisradion kiinteät, päivittäin saamat merisäätiedotusajat ovat: suomen kielellä Ylen 3-verkossa (RADIO SUOMI) 5.35*, 8.15, 12.45, 19.10 ja 22.10. sekä ruotsin kielellä Ylen 4-verkossa (RIKSRADION) 5.30*(ej s ö), 8.15, 12.45, 19.10 och 22.10* ma-la. lltatiedotukset sisältävät myös tuulen kehittymisarvion ylihuomiseksi. Päivä- ja iltatiedotusten jälkeen luetaan myös meri- ja rannikkoasemien havainnot. Tuulivaroitukset tarkistetaan klo 16. Näiden lisäksi voidaan antaa ylimääräisiä varoituksia yllättävien, nopeiden säämuutosten sattuessa. RANNIKKORADIO Rannikkoradioon laaditaan englanninkielinen katsauksella varustettu merisäätiedotus kaksi kertaa päivässä. Rannikkoradio välittää myös voimassaolevat tuulivaroitukset. (VHF 16, 2182 kHz). *Kesäaika HELSINKIRADIO (klo 10.33 ja 22.33*) MARIEHAMNRADIO (11.33 ja 23.33*) PALVELUNUMEROT Säätietoja ympäri vuorokauden saa palvelunumeroista. Samat merisääennusteet kuin Yleisradiosta saadaan palvelunumeroista: MERIENNUSTEET 97081 Säätiedotus merenkulkijoille 97082 Väderrapport för sjöfarande 970 335 Perämeren säätiedotus SÄÄHAVAINNOT (tuuli, lämpötila, ilmanpaine, kosteus). 970 311 Haapasaari (Suomenlahti) 970 312 Harmaja, Emäsalo (Suomenlahti) 970 313 Tulliniemi, Jussarö (Suomenlahti) 970 314 Tulludden, Jussarö (Finska viken) 970 321 Fagerholm, Kumlinge (Saar.meri) 970 322 Märket, Kumlinge (Alands) 970 332 Bredskäret (Kvarken) 970 333 Kristiinankaupunki (Selkämeri) 970 334 Kristinestad (Bottenhavet) puhelun hinta 3.42 + 1.50 mk/min. + ppm Uudet havaintonumerot: hinta: 3,30 mk/min + ppm 9700 7560 Rannikkosääas. havainnot 1.5.-30.9. 9700 7565 Rajakari, Vänö (Saaristomeri) 1.6.­ llmatieteen laitoksen aluetoimipisteet tuottavat sääennusteita ja -havaintoja myös paikallisiin sääpalvelunumeroihin sekä päätteille eräisiin venesatamiin. Esimerkiksi: 97037 Vädret för Åland och Åboland 97038 Uudenmaan rannikon sää • • • • • ' . • ' • ..; �---J ,o� : :Ö� ....:

Kesätapahtumia saaristossa 1992 lniö 28.6. Juhannustanssit Kemiö Baltic Jazz (Taalintehdas) vk 29 Hiittisten viikko 29.8. Muinais Tulienyö (Vanhalla viikinkireitillä Tukholmasta Helsinkiin poltetaan merkkitulia) Korppoo 17.7.-26.7. Korppoonviikko Kustavi 20.6. Tanssit (Parattulan lavalla) 18.7. Mansikkarieha (torilla) 1.8. Lohimarkkinat Naantali 27.7. Unikeonpäivä 7.8.-9.8. Namare 92 (uivavenenäyttely) Nauvo 4.7.-5.7. Nauvonkarnevaalit Rymättylä 7.7.-12.7. Tanssia Ms Sannalla Röölä (tanssit televisioidaan) 18.7.-19.7. Jaakonmarkkinat (kk) Uusikaupunki 5.6.-7.6. Merifesti (paljon erilaisia tapahtumia mm. veneiden kauneuskilpailu) 1.7.-4.7. Uudenkaupungin 37 5 v. meriralli 8.7. Mansikkakarnevaalit 7.8.-9.8. Uudenkaupungin regatta Velkua 18.7.-19.7. Velkuanpäivät •• LAATUMAALIT MEILTA HEMPELIN VENEMAALIT lnter-venemaalit jS9 MUISTA JÄSENALENNUS PUISTOKADUN MAALI JA TAPETTI PUISTOKATU 14 TURKU P. 305195 VENEMAALIT MAALEJA MAALAUSTARVIKKEITA PARCOLOR Puutarhakatu 15 Puh. 325832

TAULUKOITA Nopeuksien vertailutaulukko KILOWATIT JA HEVOSVOIMA km/h maili/h m/s solmu kW hv kW hv 10 6,22 2,78 5,4 0,736 1 1,36 18,4 25 34,0 20 12,4 5,56 10,8 2,21 3 4,08 25,8 35 47,6 30 18,7 8,34 16,2 3,68 5 6,80 33,1 45 61,2 40 24,9 11,1 21,6 5,15 7 9,51 40,1 55 74,7 50 31,1 13,9 27,0 6,62 9 12,2 47,8 65 88,3 60 37,4 16,7 32,4 70 43,6 19,4 37,8 8,10 11 14,9 55,2 75 102 80 49,8 22,2 43,2 9,57 13 17,7 62,6 85 116 90 56,0 25,0 48,6 11,0 15 20,4 69,9 95 129 100 62,2 27,8 54,0 12,5 17 23,1 147 200 272 120 74,7 33,3 64,8 14,0 19 25,8 294 400 544 NÄKYVYYSTAULUKKO KILOMETRIT JA SOLMUT Näkyvyys m liman sameus km/h solmua 0... 50 Erittäin vahva sumu. 50... 200 Vahva sumu tai erittäin sakea lumipyry. 5 2,7 10 5,4 200... 500 Kohtalainen sumu tai sakea lumip yry. 12 6,5 500...1000 Heikko sumu tai sakea lumipyry. 14 7,6 mpk 16 8,6 1/2... 1 Ume tai kohtalainen lumipyry. 1... 2 Utu, erittäin tiheä sade, tihkusade tai heikko lumip yry. 2... 5 Sade, heikko tihkusade tai sankka auer. 5... 10 Heikko sade tai auer. 10... 25 Ohut auer. y li 25 Kirkas, kuulakka ilma. 18 9,7 20 10,8 30 16,2 40 22,0 50 27,0 70 38,0 100 54,0 120 65,0 MERIPENINKULMAT JA KILOMETRIT METRIT JA JALAT km mpk mp k km metrit j alat j alat metrit 1 0,54 1 1,85 1 3,28 1 0,30 5 2,70 5 9,26 2 6,56 2 0,61 10 5,40 10 18,50 3 9,84 3 0,91 15 8,10 15 27,78 4 13,12 4 1,22 20 10,80 20 37,04 5 16,40 5 1,52 25 13,50 25 46,30 6 19,69 6 1,83 30 16,20 30 55,56 7 22,97 7 2,13 35 19,90 35 64,82 8 26,25 8 2,44 40 20,60 40 74,08 9 29,53 9 2,74 50 27,00 50 92,60 10 32,81 10 3,05 HÄTÄILMOITUSTIET NÖDMEDDELANDEN PER RADIO � 16 MERIVARTI� RANNIKKORADIO SJÖBEVAKNINGEN KUSlllADIO 2182 MERIVARTI� RANNIXKORADIO SJÖBEVAKNINGE.N KUSlllADIO --==-------- �ARP � ___::!."000 ::.;:."--- � NMT � KESAR K P U S CENTRAL VENMTRKKO NÄTET --fo',. AHK "000"( 112) KAC Maksuton käsivälitteinen hätäpuhelu Avgjftsfritt m.annödsamucll t t al Maksuton automaattinen hätäpuhelu Avgjftsfritt automatislct nödsamtal KANSAINVÄLINEN/ INMAsatelliit R ti SATsatellit KANSALLINEN PELASTIJSKF.SKUS INTERNATIONELL/ '-°'l--.---1 NATIONELL RÄDDNINGSCENTRAL ��- ._�:s-::: signa\� ;;:., lfåtäpoiju N"ödboj satelliitti satellit Maa-ma Jordstatioo RLAITAJA OSVARTIOGBERÄNVAKNINSGE.N

Veneilyseura MERITUULI r.y. Jäsenrekisteri Veneilyseura MERITUULI r.y. Jäsenrekisteri Nimi Puhelin Nimi Puhelin Aalto Kalervo Aalto Lasse Jukkala Esko Ahtinen Jaakko Jäppinen Jukka Antila Jukka Kaarne Tamio Antila Kari Kaasalainen Ove Antila Veli-Pekka Kahra Klaus Armio Heikki Kangas Lars Arola Per-Erik Kantelo Asko Aulanen Mika Karlsson Hannu Aulio Reijo Kaskinen Jukka Blom Ari Kauppila Jarmo Eriksson Börje Kellosalo Antti Eriksson Lars Kenttä Jouko Erkkilä Heikki Keppola Juha-Pekka Eskeli Pertti Kielo Jarmo Grönroos Karl-Åke Kirjavainen Mika Haapaniemi Erkki Koivulanaho Kunto Haapaniemi Seppo Korpinen Timo Haaslahti Jukka Koski Pertti Hakala Heikki Koski Tapio Hakala Pertti Koskinen Veijo Hakonen Kalervo Koulu Markku Hautala Keijo Kouvo Petri Hautala Petri Kuninkaanniemi Heilä Veikko Kuurtamo Antti Heinonen Kunto Kuusela Kari Helle Rauno Kyläkoski Laila Hlavaty Jan Kristian Kämäri Kari Hultama Risto Laakso Anneli Hurme Heikki Laaksonen Marja Huusko Pekka Laamanen Erkki Hämeranta Markku Lahdenne Jorma Hämäläinen Reijo Laine Jouko Hörkkö Jukka Laine Pertti lhander Reino Lamminpää Jukka Iitti Jorma Lampi Ali Iivonen Mikko Lattu Kari Iivonen Yrjö Lehtinen Matti Immonen Pauli Lehtonen Kari Juhani Jaatinen Jari Lehtonen Seppo Jokila Reino Leikas Markku Juhe Tapani Lindfors Erkki Lindfors Kalle-Eerik

Veneilyseura MERITUULI r.y. Jäsenrekisteri Veneilyseura MERITUULI r.y. Jäsenrekisteri Nimi Nimi Riihikoski Erkki Lindström Pekka Riihikoski Tapio Lummejoki Kari Riitta Erkki Luoto Taisto Rike Erkka Maaniitty Jouko Rike Raimo Malmberg Klaus Rike Rauno Manderoos Timo Rike Riitta Martin Mika Rike Risto Merta Matti Risku Timo Metsävuori Erkki Ristelä Simo Miettinen Lauri Roivas Mikko Mikkola Sakari Ruostepuro Tommi Mikkonen likka Rusi Olli Murto Timo Rutanen Harras Mähönen Mauri Rutanen Vesa Mäkelä Markku Rähmönen Lasse Mäkelä Timo Saarinen Sakari Mäkilä Tapio Saaristo Jarmo Mäkinen Ritva-Liisa Saharinen Juhani Mäntylä Petri Salmelainen Ari Määttänen Sirpa Salmi Arto Nummelin Raimo Salminen Jorma Nurmela Tapio Salminiitty Ritva Nykänen Pentti Salomaa likka Nääppä Mauri Salomaa Timo Paakkinen Lauri Salonen Onni Packalen Per Erik Salonen Seppo Pajala Jukka Sankari Jukka Palsio Jari Seppälä Ossi Pehrsson Harri Seppäläinen Jouko Pekkala Jaana Siro Antero Peltola Lassi Sirpiö Kullervo Peura Juha Sjöroos Jouko Peuri Pertti Sjöroos Kari Pohjola Juha Snäkin Asko Pulkkinen Esko Sohlström Lasse Pylkkänen Heikki Soini Harto Kalevi Rakkolainen Olavi Spakström Erik Rakkolainen Onni Suntio Ari Rapatti Reijo Suomi Tapani Rautanen Sakari Suorsa Paavo Reilimo Vesa Suvanto Kari Retkin Kari

Veneilyseura MERITUULI r.y. Jäsenrekisteri Veneilyseura MERITUULI r.y. Veneluettelo Nimi Omistaja Veneen nimi Tyyppi Rak Rekist Alusr Ka Säilä Mauri Aalto Kalervo 'rok we Yok Sg 43 82 L 41 Takala Arto Aalto Lasse Alvari Jurmo Gabin 84 T-866 117 Talja Jorma Ahtinen Jaakko Natascha Flipper 740 87 T-18156 86 Tanhuanpää Kalle Antila Jukka Esmeralda Botnia 6 75 L451 42 A2 Tarkia Rauno Antila Kari Virgin Maxi 999 88 L-6248 33 A2 Tarkkinen Juha-Tapio Antila Veli-Pekka Reetta 11 Sea Bee 27 Lady 77 36 81 Taulasalo Seppo Armio Heikki Jennifer Sunwind 311 90 L-7685 5 A2 Tervahartiala Markku Arola Per-Erik Myrtos Maria 24 83 25 Tiensuu Vesa Aulanen Mika Marina Finsport AC 650 87 T-18210 83 Toppala Antti Aulio Reijo Eva Pettersson 52 110 Tuominen Rauno Blom Ari Lisalea Sunwind 27 83 L-2629 174 81 Uggeldahl Raimo Blom Ari Abalea Suncruiser 300 91 T-25300 176 A2 Urpila Juhani Erkkilä Heikki Fatima Meteor Sheikki 70 T-5252 84 82 Vainio Risto Eskeli Pertti Baltic Star Ohlson 29 82 L-2660 96 Vallinkoski Väinö Grönroos Karl-Åke Barjita Nordic 81 74 90 Valtonen Harri Haapaniemi Erkki Sari-Anne Bluebird 25 83 L-2425 144 Vasanen Juha Haapaniemi Seppo Le Bonbon Tainari 815 83 L 145 Vasanen Kari Haaslahti Jukka Gaviota Vindö 32 77 L-246 124 81 Vihanto Tapio Hakala Heikki Amarillo H-323 86 L-5145 118 Vilkiö Pentti Hakonen Kalervo Pix Flipper 850 81 T-18985 98 81 Vinkala Kirsi Hautala Keijo Sebastian Finn 35 81 L-2066 149 A2 Vinkala Tapani Heinonen Kunto Mari Zeebonk 79 L-1759 161 81 Virkki Jari Helle Rauno Calateia Avance 245 82 L-2636 30 Virtanen Jarkko Hlavaty Jan Kristian Kialoa Guy 33 81 L-2233 119 Virtanen Jarmo Hultama Risto Willys l Matkavene 90 T-180 12 81 Virtanen Markku Hurme Heikki Prehju Solida 38 86 L-5620 32 A2 Virtanen Matti Huusko Pekka Amiquita Dixie 27 85 L-5535 19 A2 Virtanen Tiina-Riitta Hämeranta Markku Törnrosa Becker 27 125 Visti Jari Hämäläinen Reijo Steel Lady Succes 10.5 Sp 90 T-25400 156 A2 Vuojärvi Antti Hörkkö Jukka Johanna Guyline 95 87 L-5712 45 81 Vuojärvi Tapio Iivonen Yrjö Suvituuli Family Cruiser 76 A-12966 43 81 Vuokko Jouko Immonen Pauli Suvituuli Rock 20 74 L-207 46 Vuori Jyrki Jaatinen Jari Avec 11 Bayliner 2985 89 T-16371 23 A2 Vuorimaa Markku Jokila Reino Pirate Seacat 37 88 T-21822 147 A2 Vuorio Timo Juhe Tapani Telle Albatross 26 76 38 Wahlroos Lisa Jukkala Esko Katri-Neiti 11 Meriläinen 83 T-14055 39 Wahlroos Risto Jäppinen Jukka Plum Bluebird 75 OR-699 135 A2 Wahlroos Timo Kaarne Tarmo Maria-Kari Meriläinen 84 142 Wahlroos Veikko Kaasalainen Ove Selene 1 Kaunotar 86 T-785 167 82 Wilen Jorma Kahra Klaus Peace&Love Jeanneau Sun30 88 L-6583 133 Yli-Penttilä Jaakko Karlsson Hannu Elaine Moottoripurjehtija 73 47 Kaskinen Jukka Gupru 11 Fiskari 25 90 T-2459 60 81 Kauppila Jarmo Arian Flipper 620 81 T-13011 154

Veneilyseura MERITUULI r.y. Veneluettelo Veneilyseura MERITUULI r.y. Veneluettelo Omistaja Veneen nimi Tyyppi Rak Rekist Alusr Ka Omistaja Veneen nimi Tyyppi Rak Rekist Alusr Ka Kellosalo Antti Uno Matkavene 60 48 Mäntylä Petri Daily Granada 27 81 L-332 169 B1 Keppola Juha-Pekka Valborg von Våg Wasa360 81 L-2278 1 23 A2 Määttänen Sirpa Onnetar One off 83 L-7626 1 78 Kielo Jarmo Bayliner 2755 90 T-21755 50 B1 Nummelin Raimo Tuulikki Sunwind 27 86 L-5569 28 Kirjavainen Mika Aretta Ohlson 22 72 L-4954 1 40 B2 Nykänen Pentti Orko Finn Express 83 L-4399 1 79 B1 Koivulanaho Kunto Tia Maria 24 86 52 B2 Nääppä Mauri Merianna Koski Tapio Tuuletar Facil30 85 L-4429 97 A2 Paakkinen Lauri SeaBird Jurmo Cabin 76 T-7656 61 B2 Koskinen Veijo liina 111 Matkavene 82 T-322 53 Packalen Per ErikMeripetteri 11 Antilla30 74 Koulu Markku Mari Botnia 6 83 L-481 93 Pajala Jukka Mai H-vene 73 L-241 9 Kouvo Petri Britt Centerbord 48 L-565 51 Palsio Jari Armida Avance 245 83 L-2723 62 B1 Kuninkaanniemi Juk Loue 11 77 L-345 1 62 Pehrsson Harr Susu Fiskari 25 89 T-3562 128 B2 Kuusela Kari Oona Scanper L-3254 1 43 B1 Pekkala Jaana Nomos Flipper 717 88 T-211 77 1 50 B2 Kämäri Kari Pikamariina 11 Guyline 95 89 L-6978 91 A2 Peltola Lassi Doris Matkavene 76 T-3 24 Laaksonen Marjo Emilia Guy 22 80 L-2294 27 B2 Peuri Pertti Feelings Sg 43 77 65 Laamanen Erkki Mariela Matkavene 77 T-11695 1 08 B1 Pohjola Juha Laconde Sunwind 31 86 L-5983 92 Lahdenne Jorma Maui Lu Jeanneau 990 87 L-7118 111 B1 Pulkkinen Esko Lady Veronica Albin Accent 79 L-7590 1 70 B1 Laine Jouko Tuokio Degerö 28 85 L-4187 1 65 Pylkkänen Heikki Feria Bayliner 2955 88 T-25211 1 63 B1 Laine Pertti Tuputar Sea Cat37 88 T-20159 1 46 B1 Rakkolainen Olavi Barracuda Arcus FB 28 87 T-4442 1 07 B1 Lamminpää Jukka Sunnevi NF30 84 L-3368 151 B1 Rakkolainen Onni Tipintaari Matkavene 77 109 B1 Lampi Ali Noor Avance 245 85 L-4557 134 B1 Rapatti Reijo Elene Tristan 870 87 168 Lattu Kari Lasanna 84 L-3306 Rautanen Sakari Comtesse 21 73 T-9239 136 Lehtinen Matti Blue Sunwind 27 83 L-3962 3 A2 Reilimo Vesa Merlangus Fiskari 1 06 Lehtonen Kari Juhani Annele Finmar Magnum 82 T-13328 1 66 B1 Retkin Kari Satu 111 S&S38 85 L-3660 66 Lehtonen Seppo Vemik Bluebird 78 L-11 88 130 Riihikoski Tapio Svift Jurmo Cabin 64 Leikas Markku Bestla T-9104 113 B1 Riitto Erkki Falken Finn Flyer 27 82 L-5997 67 Lindfors Erkki Ruffhäxan Fiskari 25 89 T-6939 138 B2 Rike Raimo Afrodite Guyline 95 86 L-5016 2 A2 Lindfors Kalle-Eerik Ruffhäxan Fiskari 25 89 T-6939 138 B2 Rike Rauno Smurffiina Flipper 510 HT 87 T-1 8789 1 75 B2 Lindström Pekka Jessica Rock 20 77 L-7123 115 B2 Rike Risto Weera Matkavene 70 T-6080 10 Lummejoki Kari Nahneta Bluebird 25 77 L-1076 1 55 A2 Risku Timo lllusijon Jon30 77 L-963 1 02 Luoto Taisto liki 11 Finnfire33 80 L-1733 148 Ristelä Simo Sinicat Mini Cat 72 68 Maaniitty Jouko Fausta Finmar Family 72 T-6177 1 60 B1 Roivas Mikko Negrita Guy 22 77 L-1366 1 20 Malmberg Klaus Christina Absolut 37 90 L-7246 34 A2 Ruostepuro Tommi Tom-Tom One Sunseeker 37 90 T-882 22 B1 Manderoos Timo Sabri Trista 71 1 57 B1 Rusi Olli Karhu 1 59 Martin Mika Maestro35 87 Rutanen Harras Elsbeth IF- vene 73 L-1338 26 B1 Merta Matti GT Kryssare 80 55 Rähmönen Lasse Blondie Finn 26 81 L-1547 94 Metsävuori Erkki Susi Saaristo Jarmo JA-TU Finmar Family 81 T-12638 8 B1 Miettinen Lauri Roope Uppouma 83 131 Saharinen Juhani Sheikki 75 T-1 031 2 71 Mikkonen likka Can-Can Albin Express 81 L-886 21 B1 Salmelainen Ari Rufus 11 Matkavene 63 11 B1 Murto Timo Pompe Guy 22 76 L-2196 17 Salminen Jorma Salkkunen Albatross 26 80 44 Mähönen Mauri Guiden Succes 10.50 SD 90 T- 554 57 B1 Salminiitty Ritva Nahti Matkavene 79 T-14055 1 73 B1 Mäkelä Markku Merina Barlitt30 85 58 B1 Salomaa likka Susanna S Finn Express 83 82 L-2351 1 01 B1 Mäkelä Timo Sonja ll Flipper 850 83 T-2379 59 Salomaa Timo Anna-Maria Jeanneau Sunl30 87 L- 121 A2 Mäkilä Tapio Mary ll Finn 26 82 L-2586 31 Salonen Onni Barlit Barlitt 80 114 B2 Mäkinen Ritva-Liisa Jenna Artina33 87 L-6340 Salonen Seppo liina Matkavene 66 74 B1

Veneilyseura MERITUULI r.y. Veneluettelo Omistaja Sankari Jukka Seppälä Ossi Seppäläinen Jouko Siro Antero Sirpiö Kullervo Sjöroos Jouko Snäkin Asko Sohlström Lasse Spakström Erik Suntio Ari Suomi Tapani Suorsa Paavo Suvanto Kari Säilä Mauri Takala Arto Tarkia Rauno Tarkkinen Juha-Tapio Taulasalo Seppo Tervahartiala Markku Toppala Antti Tuominen Rauno Urpila Juhani Vainio Risto Vallinkoski Väinö Valtonen Harri Vasanen Juha Vasanen Kari Vihanto Tapio Vilkiö Pentti Vinkala Tapani Virkki Jari Virtanen Jarkko Virtanen Jarmo Virtanen Markku Virtanen Matti Visti Jari Vuojärvi Antti Vuokko Jouko Vuori Jyrki Vuorimaa Markku Vuorio Timo Wahlroos Lisa Wahlroos Risto Veneen nimi Julia Tintali Avelia 8ianca Hanna Serafiina Gorgo Merituuli 111 Saga ll Mary Jasmine Gamberona 11 Alibi Sunny-Berry Mummeli Pisara WildGuy Suvetar Jemma Meeri Sunrise Teema 1 Pikantti 11 Elmeri Linda 11 Cheeta Cheeta Joy Helena Lady 8ird Windigo Ja-Pi Jonadi Medusa Capuccino Gorgo Kuiri lllusijon Sarimeera 11 Emmi 8ianca Manteli Tyyppi Rak Rekist Alusr l<a Ketsi-saar.rist. Matkavene Avance 245 Birchwood 37 H-vene Finn 26 Guy 33 Nauticat 33 Artina 33 Fodimar Matkavene Matkavene Sunwind 271 Sunwind 27 Bluebird 25 'fclmarin 600 HT Stock 32 Dixie 27 48 77 T-11241 82 L-2588 87 T-292 76 L-422 80 L-1640 78 L-1406 86 L85 83 67 87 85 88 68 80 87 81 85 87 L-5022 T-8527 Kings Cruiser 33 76 L-5057 L-7995 LL-1783 T-20199 L-1932 T-525 L-5342 L-1874 L-6018 L-5072 L-2858 L-3525 L-6786 L-6786 T-17040 T-22088 Pu�evene 86 Omega 30 A 84 Degerö 28 MS 82 Granada 310 84 Guyline 95 87 Guyline 95 87 Nimbus 2600 86 Mariner 700 Gabin 89 Matkavene Guy 22 TG-marin 19 cab Nordic 7700 Guy 822 Moottoripursi 34 Hallberg-Rassy 28 Guy 33 Hydrospeed 25 Jon 30 Albin Vega Maestro 35 8irchwood 37 Meriläinen 74 83 L-4190 81 T-13519 84 T-15271 89 L-7488 74 78 L-1406 81 77 L-963 75 L-2729 88 L-6274 87 T-292 83 T-19314 85 129 29 95 7 69 37 158 15 139 76 77 16 164 1 35 153 132 116 89 72 73 100 13 141 88 88 78 79 127 152 177 80 6 75 18 37 81 102 122 126 103 104 B1 81 B1 A2 A2 A2 A2 B1 81 A2 81 82 A2 81 B1 B1 B1 82 81 B1 82 A2 A2 A2 81 A2 A2 Veneilyseura MERITUULI r.y. Veneluettelo Omistaja Wahlroos Timo Yli-Penttilä Jaakko _1 18 Veneen nimi Madonna Reetta V. ROCKELHOLM Tyyppi Absolut 37 Matkavene Rak Rekist Alusr l<a 86 L-5649 14 A2 82 VÄSTRA ROCKELHOLM on luonnonkaunis saari Nauvon eteläpuolella. Paikka löytyy Turun saariston korttisarjan sivulta 748. Saarella on sauna. Saaren omistajalta voi ostaa kalastuslupia ja varmasti pyydettyä kalaa. Muistathan noudattaa siisteyttä seuramme saarilla. T . �- ... �-. T +ti + + T ';\)� T _T + �2:27 L yckenkari T+�T , J:J8 ' tt T "" -·-- 0 VästergrundT T T TUKIKOHTA + 2:27 �Osrergrund T Jos et ole vielä käynyt Pennäsissä, tule sinne varoen, vaarat ovat pinnan alla, eivätkä kartalla. Saaren isäntä Erik Jansson lupasi saunan olevan juhannuksena lämmin.( force majour varaus)

Veneilyseura MERITUULI r.y. Venepuhelinluettelo Veneilyseura MERITUULI r.y. Venepuhelinluettelo Omistaja Veneen nimi VHF Autopuhelin Omistaja Veneen nimi VHF Autopuhelin Aalto KaleNo Yokwe Yok OF-7092 Lehtinen Matti Blue OF-6982 Aalto Lasse Alvari OG-5855 Lehtonen Kari Juhani Annele 01-4494 Antila Jukka Esmeralda OG-2062 Lehtonen Seppo Vemik Antila Kari Virgin OG-4085 Leikas Markku Bestla 01-4228 Armio Heikki Jennifer 01-4693 Lindfors Erkki Ruffhäxan OG-6816 Aulanen Mika Marina 01-3897 Lindfors Kalle-Eerik Ruffhäxan OG-6816 Blom Ari Lisalea Lindström Pekka Jessica 01-3743 Blom Ari Abalea 01- Lummejoki Kari Nahneta OG-6408 Erkkilä Heikki Fatima OF-8166 Luoto Taisto liki 11 Eskeli Pertti Baltic Star OF-7928 Maaniitty Jouko Fausta 01-3645 Haapaniemi Erkki Sari-Anne OF-8066 Metsävuori Erkki Susi OF-6469 Haapaniemi Seppo Le Bonbon OG-4141 Mikkonen likka Can-Can OG-5159 Haaslahti Jukka Gaviota 01-2854 Mähönen Mauri Guiden 01-5352 Hakonen KaleNo Pix Mäkelä Markku Merina 01-2417 Hautala Keijo Sebastian 01-2414 Mäkelä Timo Sonja ll 01-4404 Heinonen Kunto Mari OG-7281 Nääppä Mauri Merianna OG-2089 Hurme Heikki Prehju OG-3551 Packalen Per Erik Meripetteri 11 01-4113 Huusko Pekka Amiquita OF-8150 Palsio Jari Armida 01-2453 Hämäläinen Reijo Steel Lady OF-7871 Pehrsson Harri Susu 01-2927 Hörkkö Jukka Johanna OG-6807 Pekkala Jaana Nomos Iivonen Y rjö Suvituuli OF-7398 Peltola Lassi Doris OG-2842 Jaatinen Jari Avec 11 OG-2122 Pohjola Juha Laconde OG-4450 Jokila Reino Pirate OG-3228 Pulkkinen Esko Lady Veronica Jäppinen Jukka Plum OG-6774 Rakkolainen Onni Tipintaari 01-3250 Kaasalainen Ove Selene 1 01-2203 Rapatti Reijo Elene Kahra Klaus Peace & Love OG-6527 Reilimo Vesa Merlangus OG-5096 Karlsson Hannu Elaine OG-4467 Retkin Kari Satu 111 01-2018 Kaskinen Jukka Gupru 11 OG-3961 Rike Raimo Afrodite Keppola Juha-Pekka Valborg von Våg OG-7117 Rike Risto Weera Kielo Jarmo Risku Timo lllusijon OG-5245 Koivulanaho Kunto Tia 01-3488 Ruostepuro Tommi Tom-Tom One Koski Tapio Tuuletar OF-8989 Rutanen Harras Elsbeth OG-4947 Koskinen Veijo Tiina 111 OF-2480 Rähmönen Lasse Blondie Kuusela Kari Oona Saaristo Jarmo JA-TU OG-2961 1 Kämäri Kari Pikamariina 11 Saharinen Juhani 1 Salmelainen Ari Rufus 11 OG-4323 Laakso Anneli OG-3942 Salomaa likka Susanna S OG-2994 Laamanen Erkki Mariela OF-8280 Salomaa Timo Anna-Maria Lahdenne Jorma Maui Lu Laine Jouko Tuokio OG-6522 Salonen Seppo Tiina OG-6591 Laine Pertti Tuputar OF-7303 Seppälä Ossi Tintali OG-3974 Siro Antero Bianca 1 Lamminpää Jukka Sunnevi Sjöroos Jouko Serafiina OF-6391 1

Veneilyseura MERITUULI r.y. Venepuhelinluettelo Autopuhel in Omistaja Veneen nimi VHF Snäkin Asko Gorgo 01-4114 Sohlström Lasse Merituuli 111 01-3882 Spakström Erik Saga ll OG-2173 Suntio Ari Mary 01-2285 Suomi Tapani Jasmine OG-4070 Suvanto Kari Alibi OG-2764 Tanhuanpää Kalle OG-5403 Tarkia Rauno Pisara Tarkkinen Juha-Tapio Wild Guy Tervahartiala Markku Jemma OF-8756 Tiensuu Vesa 949-521353 Toppala Antti Meeri OG-4660 Tuominen Rauno Sunrise Urpila Juhani Teema l OF-7260 Vainio Risto Pikantti 11 OG-5815 Vallinkoski Väinö Elmeri OG-2304 Valtonen Harri Linda 11 OF-6688 Vasanen Juha Cheeta 01-4309 Vasanen Kari Cheeta 01-4309 Vihanta Tapio Joy Vilkiö Pentti Helena OG-4766 Vinkala Tapani Lady Bird OG-2237 Virtanen Jarmo Ja-Pi Virtanen Markku Jonadi OF-8922 Visti Jari Capuccino OG-3550 Vuojärvi Antti Gorgo 01-4114 Vuori Jyrki lllusijon OG-5245 Vuorimaa Markku Sarimeera 11 OG-6302 Vuorio Timo Emmi OG-6440 Wahlroos Lisa Bianca OF-8317 Wahlroos Risto Manteli Wahlroos Timo Madonna 949-226953 - TERHI veneet - MARINER perämoottorit - SEISKARI veneet - Venetarvikkeita KAAJAN KONELJIKE Vanha Tampereentie 205, Turku Puh. 921-550 452, 550 451 VENEEN KIRJAHYLLV: MERI ON SEIKKAILU Eka Metsävuori: Eka Metsävuori: Eka Metsävuori: Eka Metsävuori: Chichester: Duncker: Francis: Gahmberg: Heyerdahl: James: Rauol Johnsson: Hannu Konttinen: Grönhagen-Konttinen: Zilliacus Benetickt: Suomalaisia aarrelaivoja 1 Saaristomerta pinnan päältä ja alta tied. Turun Saaristomerta ja merisotaa 1808-1809 Sanomat Ristiin rastiin saaristomerta Yksin maapallon ympäri, 1968 Merivuokko Tuulessa ja myrskyssä maailman ympäri suomalaisveneellä Purjehduskilpailu maailman ympäri, 1983 Tigris, 1979 Yksin maailman merillä, 1979 Hiljaiset laivat Kohti syvyyksiä Syvyyksien salaisuuksia Ulkosaaristossa VENEILYÄ KOSKEVIA OPPIKIRJOJA TAITAVALLE VENEILIJÄLLE Eka Metsävuori: Sata tapaa kalaa 1 Eka Metsävuori: Sata ruokaa riistasta Mikko MontonenMontonen-Hagelberg: Montonen-Hagelberg: Mikko MantonenJorma Rotko: Ammattikasvatushallitus: K. Bredahl: Helsingin navigaatioseura: Merenkulkuhallitus: Olli Hakkarainen: Olli Hakkarainen: H.O. Kilpi: Matti Murto: Suomen navigaatioliitto: Suomen navigaatioliitto: T. Peltonen: Ernstried Prade: Suomen partiolaiset: Suomen moottorivenel iitto: P. Snyder: Kalevi Tanskanen: Lauri Touri: Valtion painatuskeskus: Työterveyslaitos: Veneilijän Meri-VHF-opas 2. painos Veneilijän Viestiopas Valtameripurjehtijan Viestiopas Merihätä Merenkulun oppikirja 1-2 Navigointi Veneilijän tietokirjat 1-2 Tiedonantoja Veneilijöille Vene kotina Taitava purjehtija Kipparin aapinen 1 Veneilijän perustieto The Nautical Almanac 1989 Elektroninen navigointi Veneilijän sääkurssi Sääoppi Nyt surffaamaan Merimiessäkki Veneenohjaajan käsikirja Veneilijän solmukirja Avomerilaivurikurssi Veneilijän lippuopas Veneliikenteen säädökset Hypoterrnia

Huviveneilijän tullimääräykset Ulkomaanliikeotcco tuUivalvoota oo tullin pä.'itehtävinä vesillä. Myös huviveoeilijöili velvoittaasääooös,joob mukun ullcomaanliikenne on sallillu vain tulliteili pitk..io yleisten liikennepaikkojen kautta. Matkalla 11.'imerelli Suomcolabdeo satamiin ja päinvastoin on lupa k.äytl.'iä myös Etelä-Suomen raooiklr.oväyliä. Vastaavasti matkalla Pohjanlahdella Suomenlahdelle tai l1.'imcrc11eja päinvastoin on luvallisl.'i purjehtiaSaaristomcrco virallisia väyliä. Meritullitict eli viralliset ulkomaanliilteoteeo ltullcuväylät merellä oo luetellu viereisellä sivulla. Ulkomainen huviveneliikenne Ulkomailtasaapuvanhuvialuksc.oon Suomen alucvesillc tullessaannoudatettava lulliliel.'i ja meolivä suoraan läbiropäin passintarkastus- ja tuUitoimipaikkunpassintarkastusta ja tulliselvitysli varten. Passintarkastus- ja tullitoiroipaikkun pil.'iäJrullcca ilman tarpeettomia pysähdyksiä tai poikkeamia. Huviveocco piilliköo tulee valvoa, elleivät matkustajatpoistualuksestajacuci siili pureta tavaraa ennen tullisclvilysli. Pohjoismainen huv1veneliikenne Pohjoismaiden välillä huviveneliikentccssloohelpotuksia.Pohjoismainen huvialus,jook.a kotivaltio onSuomi, Ruotsi, Taosb,Norja tailslaoti, ja joka saapuu Suomen tullialuccllc toisestapohjoismaasta,oo vapautettu tulJirouodollisuultsisla.Suomcnlabdcllaja Saaristomcrclllpohjoismaiselta huviveneelli ltuilcAkiocdcllylclilnsivuutusilmoiluksc.oantaminensamalla!tuo ilmoitetaan tiedot aluksella olevista hcoltilöisli. Sivuutusilmoilus,joka sisäll.'iä tiedot aluksc.o oimcsli,lwlsallisuudcsta ja lähtö- sclt.ämiirisatamasla,aooctaan lähimmälle passintarkasluspaikaksi sääde1ylle merivartioasemalle. TuUimuodollisuultsista vapautwniocnedellyttää, ellei aluksessaolemultaoamuita kuin verotelluja matkatavaroita ja muooitustarviklr.eita, eli huviveneen tavaroiden pilUolla verotettu jossaltlo pohjoismaassa. Matkustajantuomisiin sovelletaansamoja ohjeita kuin muihinkin ulkomailta tuleviinmatkustajiin (ks. Tullimääräyksiämatltustajillc�­ te, joka julkaistaan suomeksi, ruotsiksi,saksaltsi,cnglanoiltsi,raosltaltsi,puola.ltsi, viroksi ja venäjäksi). Tuontirajoitustietoa Suomcco saa luoda eläviä eläimiä ainoastaanmaa- ja metsätalousministeriön luvalla. Koiricojaltissojco maahanluooliin ei kuiteobao tarvita erikscco lupaa eikä karanteenimääräyksiä sovelleta. Eläinli maahantuotaessa on esitetliväasiaoomaiscoalltupcrämaaoeläioläältärioantama todistus siili, etlikoira tai kissa on rokotellu raivotaudin (rabies) varalta väbinliin 30 vuorokautta conenmaahantuontia. Rokotus ei saa olla 12 kuukautta vanhempi. Lihatuolleiden ja kasvien selt.l kasvituolleiden maahantuonnin suhteen viitataanTullimääräyksiä matkustajille -lehtiseen, jossa on oi.ili koskevat kcslteisirnm.it tiedot. Uäklteidcn, huumausaineiden,eräiden myrltltyjeo ja radioaktiivisten aineiden tuonti ilmanasianomaistalupaa oo lticllclly. Veneen ostaminen ulkomailta Kun Suomcco cosirnm.iisli ltcrtaa tuodaan ulkomailta ostcllu huvivcoc, on se tullisclvitcllivä ja siili oo maltsetl.lvalaltisääteisct tuontiverot eli liikevaihtovero ja tasausvero, jotka ovat hieman yli viidenneksen veneen cifhinnasta eli vencco ulkomaisestaostohinnasta lisällynä mahdollisilla rahlija valcuuluskustanouksilla. EFfA- ja EEC-maideo ulkopuolella tuotetuista veneisli on malcscttava myös 6,2 %:n tulli. Vastaava tulliselvitysvelvoite on olemassa, jos veoetli on varusteltu tai korjailtu ulkomailla. Veoeilytarvikkeita ulkomaill.l ostettaessa, esimerkiksi postimyyotiliikkeideo ltautta, joutuu ostaja niin ikäänmaksamaan tuontiverot ostoksistaan. Huom. Väliaikaisen tullivapauden nojalla huviveocco voi tuoda Suomcco vain benlt.ilö, joolta pysyvä�paikltaoo ulkomailla.Kysy lisätietoja piiritullikamarcista. Tulliviranomaisten oikeuksia Tullivalvonl.lviraoomaisclla on tullilain 5. pyk.älän nojalla oikeuspysäytliä ja tarkastaa huviveoe tullitoirneopiteili varten. Sama oikeus on myös poliisi- ja mcrivartioviranomaisella. Valvool.l-asialtirjana k.äytel.'iin buvivenetarkaslusilmoitusta,minkä laatii valvool.lviranomaioeo. Aluksen päällikön tulee säilylliä ilmoitus Suomessa oloajan ja esitl.'iä se vaadill.lcssa valvontaviranomaiselle. Valvool.lviraoomaisco pysäblymiskeboius annetaan k.äytl.'imällä joko puoalcellaista stop-kilpc.ä tai viranomaista osoitl.lvaa tunnus- tai vicstilippua. Maasta lähtiessä otettava huomioon Esimerkiksi Jcmmiltltieläioteo tuontia koskevat määräykset poiltltcavat eri maissa huomatl.lvasti toisistaan. Sen tähden on syyli ottaa selville nämä ja muut rajoitukset kyseisen maan tulliviranomaisilta tai edustustoilta. Ruotsiin ei oyltyisin saa Suomesta viedäedesvcnanalkallckissoja tai koiria rabies-vaaran vuoksi. Tullihallitus Tiedotus Tullitiet merellä Tulliasetuksen 1. pykälässä tarkoitettuja virallisia ulkomaanliikenteen kulkuväyliä merellä eli meritulliteitä ovat: Tornioon Malörcnio l.li Kemi 1-majakoidco ob� Kemiin, Haukiputaalleja Ouluun Kemi 1- tai Oulu 1-majakoiden ob� Raaheen Taskun saaren tai Raahen majakan ob� Kalajoelle Ulkoltallan l.li Yltsltiveo JX>ijun ob� Kokkolaan Kokkolan majaltan tai Taoltarin majaltaooh� Pietarsaareen Picl.lrsaarco majaltan ob� Vaasaan RilgJlllldin majaltao oh� Nonsltärin majaltao p;ihjoi'iUuteenkaupunkiin Jsokaril majakan ohi t.,lli saarisloväyliä Nurmisen, Kwnlilgcn,Jungfrusk.äriltai Kustavit oh� Maarianhaminaanja Ungnäsiin Jsokaril, Nyhamnil,Utöo l.li Russarön majakoilen oh� Eckeröhön Signilsltäri1l.li Töllilgbldarna-saar.yhmin ob� Naantaliin, Turkuun, Paraisilleja Hankoon Jsokaril, Nyhamnil, Utön l.li Russarön majakoiden ob� Tammisaareenja Koverhariin Russaröo l.li Ungdcnio majakoiden ohi, tai elelä(lJOlitsc l.li Rönnsltärin tunnusmajaltan ohi l.liklta rannikltoväyw Södra Djörkön ja Dcrgön saarten oh� Kaskisiin Inkoosccnja Kantvikiin (Kirkkonummi) Porltltalao majaltao l.liSommarön l.li Rönnsltärin saartenohi, SälgJlllldil majakan ohi, Kristiinankaupunkiin Härltmercn l.li Noaa Storb.ldanin oh� Porin satamiin Porin majakan, Kup:lio l.li Kaijaobril oh� Raumalle Rawnan majakan ohi l.li ranolioväylu eteläsli Rihloicmeo oh� Helsinkiin Harmajan majaltaooh� Sköldvikiin (Porvoon mlk) POtVooo majaltao ob� Loviisaan, Kotkaanja Haminaan Tainioomajakan ohi l.llliLuodcmatalan, Haapisaarco l.li Saotioolt.autl.l. Matkalla Itämereltä Suomenlahden satamiin ja päinvastoin voidaan käyttää myös Etelä-Suomen rannikkoväyliä. Vastaavasti matkalla Pohjanlahdelta Suomenlahdelle tai Itämerelle ja päinvastoin on luvallista purjehtia Saaristomeren virallisia väyliä. Matkalla Itämereltä Pohjanlahdellc ja päinvastoin voidaan käyttää Kökarsörenin Jänsipuolitsc kulkevaa Kökarin väylää ja Eckerön länsipuolitsc kulkevaa Sälskär-Finbon väylää. Pohjanlahden satamiin mentäessäon kuljettava edellä tarkemmin lueteltuja meritullitcitä pitkin. ...._.. Yllm'UNILIN• wrnno•,. ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. MERIVIESTINNÄN ERIKOISJULKAISUT � - VENEPUHELINLUETTELO i - VENEILIJÄN MERt-VHP-OPAS � - VENEILIJÄN VIESTIOPAS � - VALTAMERIPURJEHTIJAN VtESTtOPAS 1 - SEURA - JA YHDISTYSJULKAISUT � .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ä

VENEEN KATSASTAMINEN SEURAMMEKATSASIUSMIEHET OVAT: Armio Heikki Hultama Risto Huusko Pekka Iivonen Yrjö Lehtinen Matti Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo Rike Rauno Rutanen Harras Tiensuu Vesa pv, (mtv) Kakskerta-Satava (pv), mtv Hirvensalo pv, mtv Kakskerta-Hirvensalo pv, mtv Uittamo-Jalostaja pv, mtv UittamoKorppolaismäki (pv), mtv HirvensaloPansio (pv), mtv Pansio-Raisio-Naantali pv, mtv Kakskerta-Satava (pv), mtv Kakskerta-Satava pv, mtv Pansio-Jalostaja pv, mtv Satava-Uittamo Katsastusmiehille on jaettu ylimalkaiset katsastusalueet, mutta kun kyyti järjestetään, suoritetaan katsastus entiseen tyyliin lähes missä vain. Katsastusmaksu on edelleen sama 50:-. Myytävän materiaalin hinnat ovat vielä tänä vuonna samat kuin viime vuonnakin (liput, viirit jne.). Syyskokouksessa esitettiin, että seura järjestäisi katsastustilaisuuksia joiden paikka ja aika on ilmoitettu etukäteen. Ajatus on hyvä, mutta toteutus hieman hankala, koska seurallamme ei ole varsinaista omaa kotisatamaa, mutta yritetään. Siispä: Uittamo I\Orppolaismäki Pansio Hirvensalo Satavan venepalvelu S-Marin ke 13.5. ke 13.5. ke 13.5. ke 13.5. pe 29.5. pe 29.5. to 4.6. ke 10.6. to 11.6. ke 10.6. to 4.6. to 11.6. ke 10.6. Lisäksi purjehduskauden avajaisissa Rockelholmissa on tilaisuus katsastuttaa veneensä. Avajaisten ajankohta tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tiedossa. Em. alueilla on katsastusmies paikalla n. klo 18.00 eteenpäin, mutta se edellyttää, että ko. päiväksi joku on ennakkoon ilmoittanut haluavansa katsastuttaa veneensä. On myös ilmennyt tapauksia, että halutaan katsastuttaa vene, mutta sitä ei olekaan varusteltu asiallisesti eli katsastusvarusteita puuttuu, sammutinta ei ole tarkastettu yms. Siispä, ota käteesi veneen PERUSKATSASTIJSPÖYTÄKIRJA ja riippuen mihin katsastusluokkaan (A, B, C) olet ajatellut katsastuksen suoritettavan tarkista (osta) ko katsastusluokan mukaiset varusteet ja sen jälkeen voit ottaa yhteyden katsastajaan. Mikäli haluat yksityiskohtaista tietoa katsastukseen liittyvistä asioista ne löytyvät parhaiten Purjehtijan vuosikirjasta tai Moottoriveneen katsastusohjeet (katsastusmiehet myyvät) kirjasesta. Muista! kippari onvastuussaveneensämerikelpoisuudestajakunnosta, ei vain katsastustilaisuudessa vaan nimenomaan purjehduskauden aikana. Tänä vuonna kaikki seuramme veneet katsastetaan uutta peruskatsastuspöytäkirjaa käyttäen. Seurassamme on veneitä 180. Viime vuosina (89, 90, 91) on veneitä katsastettu 93-95 kpl vuodessa. Joka vuosi on tullut uusia veneitä katsastuksen piiriin, mutta aiemmin katsastettuja ei ole enää viitsittykään tuoda. Muistakaa, vene on katsastettava vuosittain. Seuramme lippua saavat käyttää vain katsastetut veneet. Samoin 20 % alennus venevakuutusmaksussa koskee vain venettä, jossa katsastus on voimassa. Likaista tai rispaantunutta lippua ei saa käyttää, vaan on hankittava uusi lippu. Vanha on hävitettävä polttamalla. KATSASTETT• BESINTIGAD tarra HINNASTO Perälippu iso Perälippu pieni Viiri Hiha-/takkimerkki Jäsentarra 4 kpl iti lippu Y,jö Iivonen Venetodistus ..JI ,, SUOMI - FINLAND VENETODISTUS BÅTCERTIFIKAT BOAT CERTIFICATE No__ kirjallisuus 165,- 135,- 110,- 20,- 10,- Merituulipaita (sin.) Merituulipaita (valk.) MTV-katsastusohje Katsastus 140,- 140,- 25,- 50,-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=