Merituulilainen 1992

Suomen Moottoriveneliitto - Finland• MotorbAtafOrbund Suomen Purjehtijaliitto - Finland• SeglarfOrbund TyOvlen Urheiluliito - Arbetarnu ldrottafOrbund Vuosi 19 Ar D Moottorivene Motorbåt VENEEN PERUSKATSASTUSPÖYTÄKmJA GRUNDBESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT O Purjevene Segelbåt Kerho Förenfng Veneen nimi Bålen, namn Venatodlstuksan numero e,tcertlflkatets nummer Raklsterlnumaro/PurJanumaro Reglsternummer/Segelnummer Kotisatama Jlsen Medlem Osoite Adress Hemhamn Vonotyyppl/malll Billyp/modell Rungon numero Skrovet, nummer Rakennusvuosl Tillvarknlngsår Pituus Leveys Bradd Rungon aine Skrovets materia! Syvays D)up Suurin korkeus var1 .Farg Purjeplnta·ala Segelyta Teho Ulngd Moottori Motor Merkki Märke 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.2� 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4.1. 3.4.4.2. 3.4.4.3. 3.4.5. 3.4.6. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.5.5. □ ����bord 0 ���apera O ��� !bOrd SIOrota hOl d LukumUrA Anlal Sarjanumero �- Sarlanummer Ellekl m . ��r�����• n • p/•• :��1:,��7e Yleistarkastus - AllmAn kontroll Veneen yleiskunto - Båtens allmänna kondition Läpiviennit - Genomföringar Aukot - Öppningar C2 D ◊ C1 D ◊ B2 B1 A2 D D D A1 D D D Veneen ja varusteiden merkintä - Märkning av båt och utrustning D Ilmanvaihto - Venlilation D D D D D ◊ ◊ D D D D D D D D D D Dm Dm D D D D Nestekaasujärjestelmä - Flytgassystem Kuumien laitteiden sijainti - Placering av hela apparater Painavien esineiden kiinnitys - Fastsättning av tunga föremål Ohjailupaikka - Styrplats Runko - Skrov Dm D Dm D D D Dm D D D Dm Materiaalin kunto - Materialets kondition □ D D □ □ Runkoläpivientien tarkastus - Granskning av skrovgenomföringar □ Akselin ja potkurin tarkastus - Granskning av axel och propeller Kölin ja kölilaalikon tarkastus - Granskning av köl och köllåda Peräsimen tarkastus - Granskning av roder Dm Op/s Op/s Op/s op/s □p/s o □ □ 0 □ □ □ om om om Op/s Op/s Op/s D □ □ KeUukkeiden tarkastus - Granskning av flyttankar Takila ja purjeet - Rigg och segel Takilan kunto - Riggens kondilion Myrskypurjevarustus - Stormsegelutrustnmg Moottori ja sen jlrjestelmit - Motorn och dess system Moottorin säätö- ja valvontalaitteet - Motorns reglage Moottorin yleistarkastus - AUmän graoskning av motorn Tuuletus - Ventilation Polttoainetankki - Bränsletank Polttoainesuotimet - Bränslernter Öljyjäte- ja pilssivesiastia - Kärl för spillolja och slagvatten Jäähdytysjärjestelmä - Kylsystem Sähköjärjestelmä - Elektriskt system D □ D □ D D D D D Op/s Op/s op/s op/s om om om om om om Dm D D D D □ D D D D om D D D D □ om om om om om om om om om om Om om om D □ □ D □ Vanevarustaat - BAtana utruatning (•Jos asetus vaalll - onngt rorordnlng) Pääohjausjärjestelmä - Huvudstyranordning om om o Varaohjausjärjestelmä - Reservstyranordning □ Ankkurijärjestelmä � Ankarsystem □ m □ □ Ajoankkuri - Drivankare Veneköydet - Båtnnor o □ o D D D D D D D D D Om om Dm 02 D 2 03 Cooy1,gt\l SM'IL. SPL TUL Cooy11gn1 fl,46F SFS. AtF Vuosikatsastuspöytäkirja, sivu 2 Arsbesiktningsprotokol l, sida 2 Venetodistuksen numero Båtcertlfikatets nummer C2 C1 B2 B1 A2 A1 3.5.6. 3.5.7. 3.5.8. 3.5.9. 3.5.10. 3.5.11. 3.5.12. 3.5.13. 3.5.14. 3.5.15. 3.5.16. 3.5.17. 3.5.18. 3.5.19. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9. 3.6.10. 3.6.11. 3.6.12. 3.6.13. 3.6.14. 3.6.15. 3.6.16. 3.6.17. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.7.5. 3.7.6. 3.7.7. 3.7.8. 3.7.9. 3.7.10.1 3.7.10.2. 3.7.10.3. 3.7.11. 3.7.12.1. 3.7.12.2. 3.7.13. 3.7.14. Airot tai mela - Aror eller paddel □ o □ m Venehaka - Båtshake O • O • o Laitasuojat - Fendrar ◊ □ □ Venetikkaat - Båtstege o Heittoliina - Kastina o Kiinnityshelat - Förtöjningsbeslag D o □ Kaiteet ja kädensijat - Räcken och handtag om om o Huurteenpoisto suljetussa ohjaamossa - Defroster i täckt styrhytt Lasinpyyhin suljetussa ohjaamossa - Vindrutetorkare i täckt styrhytt Valonheitin - Strålkastare Om Venekeitin - Båtkök Käymälä - Toalett Talousjätejärjestelmä - Arrangemang för hushåDsavfaU o □ Seuran perälippu ja viiri - Klubbflagga och -vimpel ◊ ◊ □ Merenkulkuvaruateat - Navigationautruatning Kulkuvalot ja ankkurlvalo - Lanternor och ankarljus Merkklkuvlot - Slgnalflgurer Äänimerkinantolaite - Ljudslgnalanordning Tutkaheijastin - Radarreflektor Ohjailukompassi - Styrkompass Varakompassi - Reservkompass Suuntimalaite - Pejlapparat Loki - Logg Luotain - Lod Kiikari - Kikare Ilmapuntari - Barometer Radiopaikarmäärityslaite - Apparat för teleteknisk navigering Merikartat ja välineet - Sjökort och bestick Yleisradiovastaanotin - Rundradiomottagare Radiopuhelin - Radiotelefon Veneliikenteen säädökset - Båttrafikreglerna Kirjallisuus - Litleratur ◊ D ◊ D D Op/s D 0 D □ D ◊ ◊ (; ◊ ◊ 0 ◊ D Turvallisuusvarusteet - Slkerhatsutrustning ( • Jos 86elus vaatii· enllgt fOrordnlng) Kelluntavarusteet - Flytutrustninsi □ o □ Turvavaljaal - Säkerhetssele (purjeela varustetussa veneessä - i bål med seget) <) Pelastusrengas - Livboj ◊ Laskuvarjoraketti - FaUskärmsraket o 2 Punasoihdut - Röda bloss O 2 □ 2 Pelastuslautta - Räddningsflotte Varajuomavesi - Dricksvatten I reserv Varamuona - Proviant i reserv Ensiapuvälineet - Förstahjälputrustning O □ Käsisammutin - Handsläckare o Sammutuspeite - Släckningsfilt Sprinkler - Sprinkler Käsivalaisin - Ficklampa O □ Käsipumppu - Handpump o o □ Koneellinen pumppu - MaskineU ·pump Työkaluja ja varaosia - Verktyg och reservdelar ◊ □ Hätätyökaluja - Nödverktyg o Peruskatsastus Grundbesiktning - • -19 - ll4>anumero Llcensnummer Jäsen - Medlem Vuosikatsastus Katsastaja Besiktningsman Dm ◊m• ◊m• D D D D D D D D D D D D D D D D D 0 Om om om om Dm Dm Om Om om ◊ D D D D D D D D D D D D D D D ◊ ◊ ◊ ◊ D ◊ D D 0 D D D 02 □ 02 02 ◊ ◊ D D ◊ Om D D D D D D D ◊ D D D D D D ◊ ◊ D D ◊ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 02 D □ 02 04 04 04 04 ◊ D ◊ D ◊ □ D D 02 02 D D om om 02 02 D 02 om om D D □ D Arsbesiktning - . -19 _; 19_; _,_19_; ___ 19_ Copyui,,1 SM'll. SP1. 11..l. Copyrig,t FMBF. FSF. AE

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=