Merituulilainen 1993

Suomen Moottoriv.neliitto - Finland• MotorbitafOrbund Suomen Purjehtijaliitto - Finland• SeglarfOrbund Työväen Urhailuliito - Arbetarnn ldrottafOrbund □ Moottorivene Motorbåt VENEEN PERUSKATSASTUSPÖVTÅKIRJA GRUNDBESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT D Purjevene Segelbåt Kerho Förenlng Veneen nimi Båtens namn Venetodlstuksen numero Bltcerlltlkatats nummer Reklsterlnumero/PurJanumaro Reglsternummer/Segelnummer Kotisatama Jlsan Medlem Osoite Adrass Hemhamn Venetyyppllmalll Båtlyplmodell Rungon numero Skrovets nummer Rakennusvuosl Tillverknlngsår Rungon aine Skrovets materia! Väri .Färg Pituus Längd Moottori Motor Merkki Märke Leveys Bredd O �� ��bord Syväyo Ojup □�� � äpera □ ����bord Suurin korkeus St0rala h0jd LukumUrll Antal Sarjanumero �� Serlenummer Purjeplnta-ala Segelyta Teho Etfekt pakollinen D• obllgatorlsk moottorivene m • rnotorbåt 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4.1. 3.4.4.2. 3.4.4.3. 3.4.5. 3.4.6. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.5.5. Yloislarkastus • Allmån kontroll Veneen yleiskunto - Båtens alimänna kondilion Läpiviennit - Genomföringar Aukot - Öppningar C2 D 0 C1 B2 B1 D D D 0 D D 0 0 A2 D D D A1 D D D Veneen ja varusteiden merkintä - Märkning av båt qch utrustning D nrnanvaihto - Venlilalion D D D D D D D D D D D D D Nestekaasujärjestelrnä - Flytgassystern D Kuurnien laitteiden sijainti - Placering av hela apparater D Painavien esineiden kiinnitys - Fastsättning av tunga förernål Ohjailupaikka - Styrplats D D D D Dm D D D Dm Dm Dm Dm Dm Runko - Skrov D D D 0 Materiaalin kunto - Materialets kondilion D Runkoläpivientien tarkastus - Granskning av skrovgenornföringar D Akselin ja potkurin tarkastus - Granskning av axel och propeller Kölin ja kölilaatikon tarkastus - Granskning av köl och köllåda Peräsimen tarkastus - Granskning av roder orn Op/s Op/s Dp/s op/s Op/s o Kellukkeiden tarkastus - Granskning av flyttankar Takila ja purjeet· Rigg och segel D D D D D D 0 D D orn orn Dm Op/s Op/s Op/s D D D Takilan kunto - Riggens kondition Myrskypurjevarustus - Storrnsegelutrustrnng D D D D D D Op/s Op/s Dp/s op/s Moottori ja sen jlrjestelmät - Motorn och dess system Moottorin säätä- ja valvontalaitteet - Motorns reglage Moottorin yleistarkastus - Allrnän graoskning av rnotorn Tuuletus - Ventilation Polttoainetankki - Bränsletank Polttoainesuotirnet - Bränslefilter Öljyjäte- ja pilssiveslaslia - Kärl för spillolja och slagvatten Jäähdytysjärjestelmä - Kylsystern Sähköjärjestelrnä - Elektriskt systern orn Dm orn Dm D D D Dm D D orn orn Dm Dm D D Venevuusteet - BAtena utruatning (•jos asetus vaetQ - enllgt I0rordnlng) Pääohjausjärjestelmä - Huvudstyranordning Drn Drn D Varaohjausjärjestelrnä - Reservstyranordning D Ankkurijärjestelrnä O Ankarsystern Drn D D Ajoankkuri - Drivankare Veneköydet - Bållinor D D D Dm Dm Dm D D D D D D D D D om orn om orn orn orn orn Dm Dm D D D D D D D D D D D D Orn orn Dm 02 D2 03 COPyhgnl SMVL SPl lUl Cooy11gn1 f._,.BF SFS AIF Vuosikatsastuspöytäkirja, sivu 2 Arsbesiktnlngsprotokoll, sida 2 Venetodistuksen numero Båtcertlfikatets nurnrner C2 C1 B2 B1 A2 Al 3.5.6. 3.5.7. 3.5.8. 3.5.9. 3.5.10. 3.5.11. 3.5.12. 3.5.13. 3.5.14. 3.5.15. 3.5.16. 3.5.17. 3.5.18. 3.5.19. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9. 3.6.10. 3.6.11. 3.6.12. 3.6.13. 3.6.14. 3.6.15. 3.6.16. 3.6.17. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.7.5. 3.7.6. 3.7.7. 3.7.8. 3.7.9. 3.7.10.1 3.7.10.2. 3.7.10.3. 3.7.11. 3.7.12.1. 3.7.12.2. 3.7.13. 3.7.14. Airot tai mela - Åror eller paddel D D Drn Venehaka - Båtshake ◊ · ◊ • D Laitasuo]at - Fendrar ◊ D D Venetikkaat - Båtstege D Heittoliina - Kaslina o Kiinnityshelat - Förtöjningsbeslag D D D Kaiteet ja kädensijat - Räcken och handtag orn orn D Huurteenpoisto suljetussa ohjaamossa - Defroster i täckt styrhytt Laslnpyyhin suljetussa ohjaamossa - Vindrutetorkare i täckt styrhytt Valonheitin - Strålkastare Orn Venekeitin - Båtkök Käymälä - Toalett Talousjätejärjestelmä - Arrangernang för hushåUsavfaU D D Seuran perälippu ja viiri - Klubbflagga och -virnpel O O D Merenkulkuvarualeet - Navigationsutruatning Kulkuvalot ja ankkurlvalo - Lanternor och ankarl]us Merkklkuvlot - Slgnalflgurer Äänirnerkinantolaite - Ljudslgnalanordning Tutkaheijastin - Radarrellektor Ohjailukornpassi - Styrkornpass Varakornpassi - Reservkornpass Suuntirnalaite - Pejlapparat Loki - Logg Luotain • Lod Kiikarl - Kikare Ilmapuntari - Barorneter Radiopaikarvnäärityslaite - Apparat för teleteknisk navigering Merikartat ja väineet - Sjökort och beslick Yleisradiovastaanotin - Rundradiornottagare Radiopuhelin - Radiotelefon Veneliikenteen säädökset - Båttrafikreglerna Kirjallisuus - Litteratur ◊ D () ◊ D D Op/s D 0 □ D D 0 0 () ◊ ◊ 0 0 D Turvalliauusvarusteot - Slkerhetsutrustning 1 • Jos a&etus vaatii· enllgt I0rordnlng) Kelluntavarusteet - FlytutrustninA D D D Turvavaljaat - Säkerhetssele (purjeeRa varustetussa veneessä - i båt mcd segel) <') Pelastusrengas - Uvboj 0 Laskuvarjoraketti - Fallskärrnsraket 172 Punasoihdut - Röda bloss ◊ 2 D2 Pelastuslautta - Räddningsflotte Varajuornavesi - Dricksvatten I reserv Vararnuona - Proviant i re�erv Ensiapuvälineet - Förstahjälputrustning O D Käsisanvnulin - Handsläckare D Sarnrnutuspeite - Släckningsfilt Sprinkler - Sprinkler Käsivalaisin - Ficklarnpa O D Käsipumppu - Handpurnp D D D Koneellinen pumppu - Maskinel ·purnp Työkaluja ja varaosia - Verktyg och reservdelar O D Hätätyökaluja - Nödverktyg D Peruskatsastus 19 Grundbesiktning -- · - - -- Lupanumero Llcensnumrner Jäsen - Medlern Vuosikatsastus Katsastaja Besiktningsrnan Drn Orn' Orn' D D D D D D D D D D D D D D D D D 0 Orn om orn orn orn orn Orn Orn orn ◊ D D D D D D D D D D D D D D D 0 ◊ ◊ ◊ D 0 D D 0 D D D 02 □ 02 02 0 0 D □ 0 Orn D D D □ D D D 0 □ D D D D D 0 0 D D 0 □ D D 02 □ 04 04 0 0 0 D 02 □ orn 02 D orn D □ D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 02 04 04 D □ D D 02 D orn 02 02 Drn D □ Arsbesiktning - . - 19_; - . _19_; _._19_; _. _ 19_ Cooy11g11 SMvl. sPl. lU. Copy,qtl FMBF. FSF. AF

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=