Merituulilainen 1995

Suomen Moottoriveneliilto - Finl1nd1 MotorbAt1fllrbund Suomen Purjehtij11iilto • Finl1nd1 Seglarfllrbund Työvllen Urheiluliito - Arbet1rn11 ldrott1fllrbund VENEEN PERUSKATSASTUSPÖYTÄKIRJA GRUNDBESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT Kerho FOrenlng Veneen nimi Båtens namn Jlsen Medlem Osoite Adress Venelodlsluksen numero Bltcartlflkatets nummer Reklslarlnumero/PurJenumero Raglsternummer/Segelnummer Kotisatama Hemhamn Vonotyyppl/malll Biltyp/modoll Rungon numero Skrovah nummer Väri Färg Vuosi 19 Ar □ Moottorivene Motorbåt D Purjevene Segelbåt Rakennusvuosl Tillverknlngsår Pituus Leveys Bredd D slsl lnombord Lllngd Moottori Motor Merkki Rungon aine Skrovets matarlal Syväys DJup D slsäperä D perä Suurin korkeus StOnta hO(d Lukuma.a.rl Anlal Purjeplnta-ala Segelyla Teho Märke 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.2� 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4.1. 3.4.4.2. 3.4.4.3. 3.4.5. 3.4.6. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.5.5. lnu utombi:>rd SarJanumero Serlenummer moottorivene m • rnotorblt pii. p uqevene segelbU Effekt Yleistarkastus - Allmln kontroll C2 C1 Veneen yleiskunto - Båtens alimänna kondition □ □ Läpiviennit - Genomföringar O O Aukot - Öppningar Veneen ja varusteiden merkintä - Märkning av båt och utrustning o o Ilmanvaihto - Ventilation Nestekaasujärjestelmä - Flytgassystem Kuumien laitteiden sijainti - Placering av hela apparaler Painavien esineiden kiinnitys - Fastsättning av tunga föremål □ 0hjailupaikka - Styrplats □m □m Runko • Skrov Materiaalin kunto - Materialets kondition D D D B2 B1 D D D D 0 0 D D D D D D D D D D Dm Dm D 0 D D A2 A1 D D D D D D D D D D D D D D D D Dm Dm 0 D D D Runkoläpivientien tarkastus - Granskning av skrovgenomföringar □ Akselin ja potkurin tarkastus - Granskning av axel och propeller Kölin ja kölilaatikon tarkastus - Granskning av köl och köllåda Dm Dp/s 0p/s 0p/s op/s 0p/s o Peräsimen tarkastus - Granskning av roder Kellukkeiden tarkastus - Granskning av flyttankar Dm om om 0p/s 0p/s 0p/s D D D D D D T1kil1 ja purjeet - Rigg och segel Takilan kunto - Riggens kondition Myrskypurjevarustus - Stormsegelutrustrnng Moottori ja sen jlrjestelmät • Motorn och dess system Moottorin säätä- Ja valvontalaitteet - Motorns reglage Moottorin yleistarkastus - Anmän graoskning av motorn Tuuletus - Ventilation Polttoainetankki - Bränsletank Polttoainesuotimet - Bränslefilter Öljyjäte- ja pilssivesiastia - Kärl för spillolja och slagvatten Jäähdytysjärjestelmä - Kylsystem Sähköjärjestelmä - Elektriskt system D D om om Dm D Dm D Dm om D Venev1rusteet • BAten1 utru1tning ( •(os asetus vaatii - onllgt tOrordnlng) Pääohjausjärjestelmä - Huvudstyranordning □m □ m Varaohjausjärjestelmä - Reservstyranordning Ankkurijärjestelmä � Ankarsystem □m □ Ajoankkuri - Drivankare Veneköydet - Båtr.nor □ □ D D D D Op/s Op/s Qp/s op/s om om D D D D D D Dm Dm om Dm Om D D D D D D D D D Om 02 om D D D om om om D D D D om 02 om D D D om om om D D D D Dm 03 Coc,y11gtit SMVL SPL l\Jl Cooy1,gn1 Ft.ABF SFS AIF Vuosikatsastuspöytäkirja, sivu 2 Årsbesiktningsprotokoll, sida 2 Venetodistuksen numero Båtcertlfikatets nummer C2 C1 B2 B1 A2 A1 3.5.6. 3.5.7. 3.5.8. 3.5.9. 3.5.10. 3.5.11. 3.5.12. 3.5.13. 3.5.14. 3.5.15. 3.5.16. 3.5.17. 3.5.18. 3.5.19. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.6.6. 3.6.7. 3.6.8. 3.6.9. 3.6.10. 3.6.11. 3.6.12. 3.6.13. 3.6.14. 3.6.15. 3.6.16. 3.6.17. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.7.5. 3.7.6. 3.7.7. 3.7.8. 3.7.9. 3.7.10.1 3.7.10.2. 3.7.10.3. 3.7.11. 3.7.12.1. 3.7.12.2. 3.7.13. 3.7.14. Airot tai mela - Aror eller paddel o o om Venehaka - Båtshake O• 0 • D Laitasuojat - Fendrar O D D Venetikkaat - Båtstege D HeittoUina - Kastina D Kiinnityshelat - Förtöjningsbeslag D D D Kaiteet ja kädensijat - Räcken och handtag Dm Dm D Huurteenpoisto suljetussa ohjaamossa - Defroster i täckt styrhytt Lasinpyyhin suljetussa ohjaamossa - Vindrutetorkare i täckt styrhyll Valonheitin - Strålkastare Om Venekeitin - Båtkök Käymälä - Toalett Talousjätejärjestelmä - Arrangemang för hushållsavfaU D D Seuran perälippu ja viiri - Klubbflagga och -vimpel O O D Merenkulkuvaru1teet • N1vigationautruatning Kulkuvalot ja ankkurlvalo - Lanternor och ankarljus Merkklkuvlot - Slgnalflgurer Äänimerkinantolaite - Ljudsignalanordning Tutkaheijastin - Radarreflektor 0hjailukompassi - Styrkompa�s Varakompassi - Reservkompass Suuntimalaite - Pejlapparat Loki - Logg Luotain - Lod Kiikari - Kikare Ilmapuntari - Barometer Radiopaikanmäärityslaite - Apparat för teleteknisk navigering Merikartat ja välineet - Sjökort och bestick Yleisradiovastaanotin - Rundradiomottagare Radiopuhelin - Radiotelefon Veneliikenteen säädökset - Båttrafikreglerna Kirjallisuus - Litteratur 0 D ◊ D D Dp/s D 0 D D D 0 ◊ () ◊ 0 ◊ 0 D Turvallisuusvarusteet - Slkerhetsutrustning 1 •Jos asetus vaalii - enngt lörordnlngl Kelluntavarusteet - Flytutrustning D D D Turvavaljaat - Säkerhetssele (purjeeUa varustetussaveneessä - i båt med segel) () Pelastusrengas - Livboj O Laskuvarjoraketti - FaUskärmsraket 17 2 Punasoihdut - Röda bloss ◊ 2 o2 Pelastuslautta - Räddningsflotte Varajuomavesi - Dricksvatten I reserv Varamuona - Proviant i re8erv Ensiapuvälineet - Förstahjälputrustning O D Käsisammutin - Handsläckare D Sammutuspeite - Släckningsfilt Sprinkler - Sprinkler Käsivalaisin - Ficklampa O D Käsipumppu - Handpump o D D Koneellinen pumppu - Maskinea·pump Työkaluja ja varaosia - Verktyg och reservdelar O D Hätätyökaluja - Nödverktyg D Peruskatsestus 19 Grundbesiktning - - · -- -- Lupanurnero Llcensnurnmer Jäsen - Medlem Vuosikatsastus Katsastaja Besiktningsman om om· om· D D D D D D D D D D D D D D D D D D Om om om om om om Om Om om ◊ D D D D D D D D D D D D D D D 0 ◊ ◊ ◊ D 0 D D 0 D D D 02 D 02 02 0 0 D D ◊ Om D D D D D D D 0 D D D D D D ◊ 0 D D 0 D D D 02 D 04 04 0 0 0 D 02 D om 02 D om D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 02 04 04 D D D D 02 D om 02 02 o m D D Arsbesiktning - . - 19_: - . - 19_: - . - 19_; - ._ 19__ Copy19'11 SMVL. SP1.. TU.. Copyi9'll FMBF FSf. .-.S

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=