Merituulilainen 1995

...... . 't\'iVÖä Kev�tä foivoo ......... Kiinnitystarvikkeet, liimat ja massat, erikoiskemikaalit LENSON - - - KAIKKEA KUNNOSSAPITOON tt 921-437 1607 KONSANTIE, IHALA, RAISIO Esim. "LEMON FRESH" Veneen puhdistukseen ja desinfiointiin! Kysy vaikka Arilta! Vapaaehtoinen etsintä- ja pelastuslaivue SAR-LAIVUE Turunmaan Meripelastusyhdistys r.y. on yhteistyössä Saaristomeren merivartioston kanssa alkanut keväällä 1993 kehittää uusimuotoista vapaaehtoisten veneilijöiden etsintälaivuetta. Laivueen nimeksi on annettuu SAR-LAIVUE. Merivartioston vastuualueella on vuosittain satoja erilaisia etsintöjä. Etsittävät alueet ovat usein varsin laajoja, joten viranomaisilta kuluu tsintöihin paljon aikaa ja ne sitovat runsaasti resursseja. AR-laivueen tehtävänä on tarvittaessa avustaa ja pelastaa kadoksissa tai avun tarpeessa olevia veneilijöitä viranomaisten johdolla ja heidän antamien ohjeiden mukaisesti. SAR-laivueen toiminta perustuu VHF-radioverkon käyttöön ja veneilijän normaaliin liikkumiseen omilla reiteillään ja vesialueillaan. Veneilijän ei tarvitse antaa lähtö- eikä paikkailmoituksia eikä heitä tulla hälyttämään kotoa tai työpaikalta. Veneilijä pitää vain VHF-päivystystä kanavaUa 16. VHF-radio on merellä yljvoimainen turvallisuusviestiväline. VHF-raclioverkossa saatetaan kesäaikana tavoittaa kerralla useita satoja veneilijöitä. Kun näiden joukossa on kymmeniä etsintöihin koulutettuja ja auttamishaluisia ihmisiä, saadaan etsintäalueelle tarkkaavia silmäpareja. Näin saadaan pulmatilanteet todennäköisesti helpommin ja nopeammin hoidettua. Toiminnan tehokkuus edellyttää, että mukana on eri kokoisia, yhtähyvin pieniä ja nopeita kuin hitaanpia ja vankkarakenteisia varusteiltaan monipuolisia veneitä. Kaikkia siis tarvitaan. Toiminnan alkuvaiheessa viranomaiset tulevat käyttämään vapaaehtoisveneitä etsintätehtävissä ja lähinnä päiväaikana hyvissä olosuhteissa. Toiminnan vakiintuessa ja kokemusten karttuessa voidaan SAR-veneilijöitä käyttää yhä vastuullisempiin tehtäviin heidän oman halunsa ja kykynsä mukaan. Viranomaisen tarvitessa vapaaehtoisapua, se voi käyttää kahta hälyttämistapaa: 1. Meripelastuskeskus antaa katoamisilmoituksen PAN PAN pikasanomana kaikille merenkulkijoille. SAR-laivueen veneilijät tehostavat tällöin• omatoimisesti tähystystä, käyvät satamissa oman kulkureittinsä varrella, kyselevät muilta veneilijöiltä tietoja yms. Toiminta tapahtuu veneilijän omalla vastuulla ilman polttoaine- ja muita korvauksia. 2. Meripelastuskeskus kutsuu SAR-laivueen veneitä tietyltä rajaamaltaan alueelta. Alueella olevat veneilijät ilmoittautuvat ja heille annetaan etsintätehtävä. Näissä tapauksissa veneilijä voi hakea polttoaineym. korvausta meripelastuslain perusteella. Veneilijän löytäessä etsityn veneen tai saatua muuta tietoa siitä, hän raportoi siitä meripelastuskeskukselle ja saa sieltä lisäohjeita. Pääsääntönä on, että veneilijän löytäessä kadonneeksi ilmoitetun esim. konevikaisena tai karille ajaneena, pelastussuoritteet annetaan näihin tehtäviin tottuneiden ammattilaisten hoidettaviksi. Viranomaisten lukumääräisesti suuresta etsintätehtävämäärästä on vain osa sellaisia, jotka soveltuvat vapaaehtoisveneilijän toimintaan. Suuri osa tehtävistä sijoittuu pimeään aikaan ja huonoihin sääolosuhteisiin. SAR-laivuelaisen toimintaa motivoi kuitenkin se, että vaikka vuosienkin päästä saadaan pelastettua yksikin ihmis-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=