Merituulilainen 1997

suunnitelmien mukai esti. -· Olla vastuus ·a seuran toiminnasta lakien ja as1.:1ustcn mukaisesti. . Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoiminlaa sekii johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvi taa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuulli ia tehtäviä. S. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista. 7. Vastata euran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita euran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa ki,jallinen lausuntonsa hallitukselle viimei tään viikkoa ennen vuosikokousta. 1S § Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. VIII MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 16 § euran veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet, jotka vuosittain on seuraan rekisteröity ja määräajoin suoritetu sa katsastukes a hyväksytty rekisteröintikelpoi eksi. Katsastuksen yhteyde sä veneen omi rajalle annetaan katsastu todistus, johon katsastusmerkitään. Vasta katsastusmerkinnän saatuaan on veneen omistajalla oikeus käyttää veneessään seuran lippua. Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan. 17 § Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoi aloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien ääntöjen ja määräysten mukaisesti. 18 § Näiden ääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäise sä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokoukses a. 19 § Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus ääne tyksessä annetui ta äänistä. 20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin I u1jehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 21 § en lisäk i, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. VENEKUOMUT JA PEITTEET VENE/STUIMET JA PATJASTOT SAP-ALUMIINIRAKENTEET lfeilli�O" KUORMAKATU 4 20380 TURKU PUH. 2538 777 12 -•• ..r� Suoritamme kaikkea pintakäsittelyä siirrettävällä kalustolla koti- ja ulkomailla sekä laitoksellamme Maskussa 0 Laivateollisuus 0 Konepajateollisuus 0 Öljynjalostamot 0 Paperiteollisuus 0 Energialaitokset 0 Satamalaitokset 0 Rakennusteollisuus 0 Teräsrakenteet 0 Nostolava-autopalvelut Pintakäsittelylaitoksemme ® 7 ha tontti, hallit 3600m2 l Nosturit 5 kpl 3-20 tn Omaa rautartitä 3,5 km Valtatie 8 varrella, Turkuun 15 km Palveluksessamme n. 120 henkiloä Aurakorro Oy Maskuntie 163, 21250 MASKU puh. (02) 438 6900, fax (02) 438 6810 13

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=