Merituulilainen 1999

MEREDIN UUTUUKSIA C.A.N • Makeavesltankit • Polttoainetanklt • Jätetanklt • Uunllledet • Keittimet Quick • Ankkurivintturit • Akkulaturit t, I Ruotsin merikartat • Yleiskartat • Rannikkokartat • Veneilykartat Elektroniset kartat • CD-ROM • C-Map C·MN't.'U • Navionics � Uusi tuoteluettelo MEREDIN Calendar 2000 on ilmestynyt • 18 000 tuotetta • 7 000 värikuvaa • 352 sivua Nouda omasi 40,- MEREDIN UUTUUKSI lroco • Llmmlnilmapuhaitimet uulakkeet • Puhaltimet Radlce • Laakerit • Akseilstot • Talttolapapotkurlt • Potkurilaskenta • Pronssipotkutit Sigmar • Lämminvesivaraajat C.A.N • Trimmitasot Castoldi Jet • Vesisuihkuvetolaitteet • 6 mailia tehoalueeile 13 -1500 hv Ml III l>IN Ulkolluallta Oy f'u 0100 Turku 1 X. 02 · 275 2760 1 redln.fl Veneilyseura MERITUULI r. y. Yeneilyseura Merituuli Ry on vuonna 1983 perustettu turkulainen perheveneiyseura, j nka jäsenistön muodostaa n. 250 perhettä. Seuran toimintaperiaatteena on kehittää veneilyharrastusta sekä yhdessäoloa. Postiosoite: PL 765 20101 TURKU Perustettu: 1983 uomen Purjehtijaliiton ja Yeneilyliiton jäsen Yhteyshenkilöt: Kommodori: Ari Blom Varakommodori: likka Mikkonen ihteeri + Jäsenrekisteri: Rauno Rike Katsastusasiat: Heikki Armio euran tuotteiden myynti: l lELLAS-PlANO OY Yliopistonkatu 13 Turku (Liput, Viirit , Ym. Ym.) Tiedot seurasta: Jäsenet: 247 perhettä, joista 134 purjevenettä ja 113 moottorivenettä katsastettuja veneitä 127Joista 72 purjevenettä ja 55 moottorivenettä Kolme aaritukikohtaa euran toiminta: Kehittää veneilyharrastu ta Katsastaa veneitä Junioritoiminta Järjestää eskaadereja Kilpapurjehdustoiminta www.infopiste.fi/veneily ari.blom@ab-marinel.fi SEURANKANNATUSTUOTTEET! Perälippu max vene yli 12m iso vene 7-12m pieni vene alle 7m Viiri T-paita Collegepuserto Jäsentarra 4kpl Kaulariipus (T. Koski) Kalvosinnapit (T. Koski) Pinssi (T. Koski) 3 215,00 185,00 150,00 110,00 40,00 100,00 10,00 100,00 320,00 80,00

KOMMODORIN PUHEENVUORO .. TO/MIHENKILOT Veneilykulttuuri eri alueilla eroaa huomattava ti toi istaan. Meidän veneilymme perustuu maailman suurimpaan saaristoon, ja sen vaikeisiin ja karikkoisiin reitteihin. Navigointi ja kartan luku on lähinnä suunnistukseen verrattavaa tarkkaa keskittymistä. V älimerellä veneily taas . on lähinnä avomeriveneilyä tosin rannan lähellä, ja matkat satamasta satamaan. Karttaa ja muita navigointivälineitä tarvitaan lähinnä sataman löytämiseen samannäköisestä rantaviivasta.Karibialla taas ajetaan ulos avomerelle ja lillutaan siellä päivää pai tatellen ja illalla ajetaan takaisin kotisatamaan.Hyvänä esimerkkinä erilaisuudesta on kokeneen Italialaisen autolauttakapteenin lausunto Ahvenenmerellä matkalla Turkuun : "Ei tuonne voi mennä laivalla i.Ratkaisevasti eroavat myö purjehduskausien pituudet.Meidän purjehduskautemme on maksimissaan viiden kuukauden mittainen josta varsinainen aktiivikausi rajoittuneekahteen kuukauteen.Välimerellä kausi on yhdeksän n kymmenen kuukauden mittainen ja vene otetaan ylös vain puhdistuksen ja huoltojen takia.Karibialla veneilykautta rajoittaa vain myrskyt ja muut luonnonmullistukset.Tähän kun vielä lisätään se tosiasia, että veneiden hinnat ja veneilykustannukset ovat meillä huomattavasti kalliimmat kuin muualla, pitävät välimeren ja Karibian ihmiset meitä varmaan hulluina miljonääreinä, kun lasketaan paljonko veneilytunti meillä maksaa. Olenkin jo pitkään ollut sitä mieltä, että meidän pitäisi saada EU- tukea veneilijöille. Kattojärjestömme Suomen Veneilyliitto ja Suomen Purjehtijaliitto ovat nyt pitkän etsikkoajan jälkeen löytäneet oman paikkansa ja roolinsa veneilyssä. Kummallakin on uudet innokkaat toimihenkilöt uusine ajatuksineen, ja yhdistymisja jäsenkilpailu lienee toi tai ek i unohdettu. Veneilyliitto keskittyy perhe ja kilpaveneilyyn lähinnä moottorivenepuolella, ja purjehtijaliitto vastaaviin asioihin purjehduspuolella. Lisäksi veneseurojen jäsenyydet ja siihen liittyvät maksut jakautuvat järkevästi lähes seurojen ehdoilla siten, että seura on kummankin järjestön jäsen ja jäsenet itse päättävät kumpaan kukin kuuluu, ja jäsenmaksu maksetaan hänestä vain yhteen kattojärjestöön.Edelleen kuitenkin toivoisi että kattojärjestöt tulisivat lähemmäs arkipäivän perheveneilytoimintaa, pois byrokratiasta ja kilpailutoiminnasta joka ottaa kantaa mutta ei esitä ral Veneilyseura Merituuli ry toimihenkilöt kaisuja. On aina muistettava se tosiasia että raha niiden, kuin myös jäsenseurojen toiminnalle tu- l lal l itus : Jee yli yhdeksänkymmentä prosenttisesti perhe- K ommodori veneilijöiltä . K.ilpailupuolella toivoisi kattojär- Varakommodori jestöjen tulevan lähemmäs alueellista toimintaa, jolloin kilpailuja voitaisiin järjestää tehokkaammin ottaen huomioon paikalliset toiveet ja aada myös paikallinen liike-elämä, ja perheveneilijät mukaan kilpailutapahtumiin. Olisikohan jonkinlainen aluekoordinaattorin virka paikallaan.Pai- a r ainhoito ja kallistasolla on seurojen välinen kilpailu myö j i i sc nmaksut muuttunut. Kaikki ovat löytäneet oman tonttmAri Blom Ilkka Mikkonen Tapio Koski Lisa Blom Raimo Rike Tommi Ruostepuro Markku Westerlund sa, ja on opittu ymmärtämään että jäsenet halua-Tilintarkastajat vat kuulua joukkoon jossa viihdytään. Kilpailu Juha Vasanen ja Heikki Armio jäsenistä ja tapahtumista � n muutt _wrnt _ yhteis- aratilintarkastajat työksi joka kehittää alueellista venellyto1m10taa. Matti Lehtinen ja Timo Wahlroos Satamakeskustelu Turun kaupungin kanssa on.Ju l kaisutoimikunta Hanna-Mari Airo pj. hyvä esimerkki tä tä. Siinä kaikki Turkulaisseu- kokoaa toimikunnan rat ovat yhdistäneet voimansa alueen kotisata• 11uvitoimikunta Tommi Ruostepuro pj. ma-asian eteenpäinviemiseksi. Laila Kyläkoski Oma seuramme vietti mielestäni viime kesänii Riitta Kuusela jonkinlaista sapattivuotta tapahtumien ja toimin- Kirsi Vuojärvi nan osalta. Huonot ilmat lienevät yksi selity Tekninen toimikunta Heikki Armio pj. Irja Rike Tiina Ojala Tarja Lehtonen asioihin, muttei selitä kaikkea. Toivon, että ky- katsastusmiehet symyksessä oli vain välivuosi, jona katsottiin,.111nioritoimikunta Jari Palsio ja Saara Vuorimaa mitä vuosien aikana on tapahtunut, ja nautiskel- kokoavat toimikunnan tiin saavutuksista.Tätä teoriaa tukee se tosiasia, ilirnpurjehdusjaosto Ilkka Mikkonen pj. että käyntimäärät saaritukikohdissa, sekä perin- Erik Spakström teisissä tapahtumissa oli aikaisempien vuosien Tapio Koski tasolla. Kuitenkin saaritaLkoot ja eskaaderi! jäi- Ari Johansson Ari Mikkola Risto Vainio Jouko Haavisto vät pitämättä, eikä uusia tapahtumia ollut vuosi•suaritoimikunta Erkki Loiske pj. en suunnitelmista huolimatta. Uskon että suu- Antero Siro Rockelholm saari-isäntä rimpana syynä tähän on nykyisten aktiivijäseni- Ossi Seppälä Pennäs saari-isäntä en väsyminen.Vuosi sitten toivoin uu ien aktii- Antti Lehtonen Hästholm saari-isäntä vijäsenien mukaantuloa, joka näkyikin hiema1 1s1111ccri ja Jäsenrekisteri Rauno Rike, Pohjanniityntie 13 20960 Turku kesällä laiturikeskusteluissa, mutta syyskokoukseen mentäessä oli jo unohtunut. Onneksi senva tään sihteeri euras a saatiin ehkä vaihdettua uurimman vuosien työtaakan yrit kanta kser ·rnscnmaksu 300:-, liittymismaksu 2500:-+kirjautumismaksu 500:-. Jos joku perheenjäsen haluaa _Y I ulla omalla nimellään kirjatuksi, hän maksaa 500:- esim. juniorit. jälkeen. Kiitoksia Lisalle vuosien puurtam1sesta O enkin ajatellut keviiiin aikana kutsua uusia ji vanhoja aktiivijiiseniii hnllituk en kokouksiin toimintaa elvyttiimiiiin. Kaikki ehdotukset ja ajatukset ovat tcrvclulil.:ita, jotta toiminta saadaar taas tiiyt · ·11 vi, · t · ·11sii. l lyvää ja tapahtumari• kasta vc11 ·tl k ·� iii M ·1 ituulcn lipun alla toivottacn. Kommodori Ari Blon 5

TOIMINTAKALENTERI 1999 KARTTA 744 HASTHOLM 60.12,8 21.57,0 Huhtikuu Toukokuu 22.5. Kesäkuu 24.6. Heinäkuu 3.7.-18.7. Elokuu 21. . uos1kokous/kerhoilta Lipunnosto/ Avajaiset Hästholm Juhannusjuhlat Hästholm Kesäeskaaderi Ruotsiin Hästholm MMkilpailut Nauvo Syyskuu Syyskuu Marraskuu 17.11 Joulukuu 5.12. Lipunlasku/Päättäjäiset Välimerieskaaderi Syyskokous Pikkujoulut .. MERITUULILAINEN 1999 S/SALTO 1 Seuran esittely ..................................... 3 Kommodorin terveiset ........................4 Toimihenkilöt ......................................5 Toimintakalenteri 1999 .......................6 Merituulilainen 1999 sisältö ...............6 Hästholm............................................. 7 Västra Rockelholm .............................8 Pennäs .................................................9 Säännöt ....................................... 12-13 Veneiden katsastuksesta .................... 14 Katsastusmiesten tiedot .................... 14 Katsastusvarusteet ...................... 15-16 MM-kilpailut 1998 ........................... 18 Nuorisotoimikunta ............................20 Kännykkänumerotietoja ....................22 6 Purjehtijaliitto ................................... 35 Merisäänumerot ................................41 Hätätapauksissa käytettävät hälytysnumerot .................................42 Meripelastus ............................... 45-4( Mielenkiintoinen reitti ......................4S VHF ohje ..........................................5( ·. �, . • . . . .. M2 SAUN .. Lippuohje ..........................................6l 1.J1----,;,.~..;.;.-.;.....:;;,....;.;.;,;...____..,.:..;..;::i,..i..,_.________....1'--a..1..a, Jäsenrekisteri .............................. 67-71 Jäsenanomiuskaavake ....................... 7; l ltistholm on seuramme ns. kotisatama. Saari on kokonaisuudessaan seuran käytössä ja Venerekisteri ............................... 73-7 ( s1 •llä on ponttoonilaituri poijuineen, mutta myös joukko rantakoukkuja saaren etelä- ja . 1 . 1 k 1 .· 9 c pohjoi kärjessä ja saareen on helppo rantautua lähes joka puolelle. Saari on lähes kaikilta Ki pa t u a ente t I L ounas - 9 ...... 78-7 ' tuulilta suojainen, joskin kevään ja syksyn pohjoismyrskyt saattavat joskus haitata. Olem111c rakentaneet sinne saunamökin, puuceen sekä grillikatoksen. Saarella järjestetään seu11111 tärkeimmät kesätapahtumat, kuten avajaiset, purjehdus -kilpailut ym.ym. Usein illan1ct t keskittyvät laiturin läheisyyteen venyen aina pikkutunneille asti, joten hiljaisuutta ja 1auhaa kaipaavien kannattaa rantautua saaren muihin osiin. Seuramme isäntänä saaressa toimii Antti Lehtonen ja saaren omistaa Hans Berg, jolla on venetelakka Käldön saaressa. 7

KARTTA 748 -------·-- ,.. .. VASTRA ROCKERHOLM --1§ _ ,.. 60.06,2 21.52,5 i�t.�};' Seuran vanhin saaritukikohta s1Ja1tsee Nauvon eteläpuolella upean venere1trn KARTTA 746 PENNAS 60.16,3 21.33,4 Houts A.llo�i. varrella.Tukikohdassa on hyvä laituri ja poijut. Ankkuri ei paika sa oikein pidä ja pohjassa I' ·nnii ijaitsee Houtsalan länsipuolella ja tukikohtamme on saaren länsikärjessä. Tukion paljon poijupainoja, joihin ankkuri saattaa tarttua. Laiturilla on mukava istuskella ja 111lidan vuokrasopimus kestää nyt vuoden kerrallaan. Seuran pyrkimys on pitää paikkaa katsella veneiden menoa vilkkaalla reitillä. Laiturin lähei yydessä on grilli sekä savustus- 11h •n a ti kunnes löydämme oman saaritukikohdan, jonka hankinnasta on tehty päätös uuni. Pieni mutta hyvä sauna luovat miellyttävän tunnelman ja hotelli helpotuskin löytyy 11osik kouksessa. Muistettava kuitenkin on, että paikka on palautettava alkuperäisessä kauempaa saunan takaa. Tukikohta on erittäin herkkä Luoteen ja Idän välisille tuulille, sekä k1111nos a vuokrakauden päättyessä. Niemenkärjen eteläpuolella on moottorivenelaituri poiväylällä kulkevien veneiden aallot kannattaa ottaa huomioon venettä kiinnitettäessä. Seu- 111111 •en ja sen luona on myös sauna puucee sekä grilli. Paikka on erittäin rauhallinen ja ramme isäntän� . tukikohdassa toimii Antero Siro ja paikan omistaa kalastaja Henrik Karls- 11hlyi ä ja saunan jälkeen on hienoa istua grillillä ja seurata auringonlaskua. Pohjoispuoson, joka asuu Ostra Rockerholmissa yhteysaluslaiturin luona. Hän käy usein tukikohdassa 1 ·Ilo n laituri, jonka edessä vettä on yli 2 m, mutta sielta on saunalle aika hankala ja häntä on hyvä käydä tervehtimässä. Häneltä voi usein o taa tuoretta kalaa. Tukikohdan 1-.ulkurcitti. Tukikohta on erittäin herkkä lännen puolisille tuulille. Seuramme isäntänä ulkopuolella saa myös kalastaa rajoitetusti. t11kik hda a toimii Ossi Seppälä ja paikan omistaa Erik Jans on. 8 9

Saaritukikohtiemme rakentaminen ja kunnossapito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saari isäntien ja saaritoimikunnan johdolla ja päätökset niistä tehdään yleensä vuosi- ja syyskokoukses a Uusi saaritoimikunta on intoa täynnä,joten talkoita tullaan järjestämään kaikissa tukikohdissa Niidc, kunto ja viihtyisyys on koko jäsenistön vastuulla. Käytä siis tukikohtaa kuin omaasi. MUISTATHAN -Autathan kan aveneilijää hänen rantautuessaan -Siivoathan jälkesi ja viet roskat mennessäsi -Muista jättää pilkottuja puita myös seuraaville saunojille -Tarkista grillipaikka tulipalon varalta -Täytä makeavesiastiat mahdollisuuksien mukaan -Ethän käytä merivettä kiukaassa -Älä häiritse luonnon rauhaa esim lintujen pesimisaikaan -Kirjaathan käyntisi vieraskirjaan, koska sen perusteella ratkaistaan saaritukikohtien käyttöaste ja tulevaisuus VENEKUOMUT VENEISTUIMET lfedh�O, KUORMAKATU 4, 20380 TURKU PUH. 02-2538 777 Ari 8/011 Turvallisuus- ia viestintäalan huipputekniikkaa TELE-PROJEKTI OY VIDEOVALVONTA UUTUUS ! T-PLEX on digitaalinen videovalvontajärjestelmä, jossa kamerakuvat saadaan PC.n näytölle sekä tallennettua kiintolevylle. Laite tallentaa videokuvat jatkuvasti, hälytyksestä tai kameroissa tapahtuvasta liikkeestä. Videokuvaa voidaan katsella myös modeemin välityksellä vaikka kotitietokoneesta. T-PLEX on edullinen ja monipuolinen videovalvontalaite useisiin käyttökohteisiin. THV•MARKKINOINTI Vähäheikkiläntie 56, 20810 Turku Puh. 02 - 2341 000 Fax. 02 - 2341 022 .. OTA YKSILOLLINEN VENEVAKUUTUS TAPIOLASTA! • ;1pi lan venevakuutus on helppo ja edullinen tapa hoitaa veneesi akuutusasiat kerralla kuntoon. Tapiolan venevakuutuksella voit ;1kuuttaa perämoottoriveneen, sisämoottoriveneen, purjeveneen 1;1i m ttoripurjehtijan. Sitten voit veneillä turvallisin mielin. Ky ·y li ätietoja Tapiolasta tai katso Internetistä www.tapiola.fi. @TAPIOLA Huolehdimme kanssasi huomisesta. 11

11 SÄÅ.NNÖT 1• ll11lli 111kseen kuuluu: f 111111110d ri puheenjohtajana 11111k1 1 111modori varapuheenjohtajana 11, 1111 111uuta jäsentä. Hallitus valitsee 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toi11:1_ iin, joita seuran etu v�atii_. .... 13. Luovuttaa tilit tilintarkastaJ1lle tarkastettav1ks1 v11me1staan kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 § Yhdistyksen nimi on Yeneilyseura MERITUULI r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhd_ istystä seuraksi. Seura on perustettu 12.01.1983 Ja seuran kieli on suomi. 11 SEURAN TARKOITUS 2 § Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää veneilyä, venetuntemusta sekä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja. 111 TARKOITUSTEN TOTEUTTAMINEN 3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1. Tarjoamalla jäsenilleen - koulutustoimintaa - valmennus- ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - valistus- ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa, sekä -muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia. 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä välittämällä voittoa tavoittelematta jäsenilleen veneilyvälineitä ja asusteita. 3. Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja järjestämällä arpajaisia ja veneilyyn liittyviä kilpailuja. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa asianmukaisen luvan. 4 § Seura on Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n ja Suomen Moottoriveneliitto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan l11toksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. 5 § Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. IV SEURAN JÄSENET 6 § Seuran jäseniä ovat: 1. Varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet syyskokouksen määräämän vuosinaisen jäsenmaksun. 2. J uniorijäsenet, joiden ikäraja on yhdenmukainen Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n määrittelyn kanssa. 3. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus. 7 § Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka - laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen -Rikkoo lakeja tai esiintyy hyvän veneilyhengen vastaisesti. - toimii seuran, liiton sekä piirin sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti. Hallitus voi päättää erottamisasiasta, kun vähintään viisi sen jäsentä on saapuvilla ja erottamispäätös on pätevä, kun vähintään neljä hallituksen jäsentä siihen yhtyy. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti tiedoksi seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä tätä päivää lukuunottamatta, jolloin hallituksen tulee saattaa päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Kokouksessa vaaditaan hallituksen tekemän päätöksen vahvistamiseksi vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Jäsenellä on oikeus erota seurasta tekemällä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi ilmoittaa erostaan myös suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. V JÄSENMAKSUT 8 § Seuran jäsenet suorittavat seuralle siihen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksuna vuosimaksun, joiden suuruus määrätään syyskokouksessa vuosittain. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 12 VI SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 1l11 · ·1111 ja 111h111dc11hoitajan 11111111udori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuo: 1 1 1 k •,rullaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kah_ deks1 . . 11rnh\ks1 siten, että kaksi jäsentä on erovu ? rossa vuostf:!ain. 9 § Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, J01�11 1 1 rnnlli s cnti vuotena määrätään erovuoro1set arvalla, sitten vuosikokous pidetään hel n· 11111,,11 11111knan. Hallitus voi valita avukseen toimikuntia tai huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen p :, 11111 11.-.1kol ö i li i , jotka se katsoo tarpeelliseksi. kan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Yhmääräonen koko kutsutaan k ?. olle, _ _ ku� halli tu s_ kat � oo sen tarpeelli _�� ksi _ ta _ i k, 1 1 1 1 ,ollotus kokoontuu kommodorin kutsu_st� t a._i_ häne � - toi10 seuran Jasenta taikka vahmtäan 1/10 seuran Jasemsta s,., 1 1110,11 ,s taan ja on päätösvaltaonen , kun vahontaan nelJa sen kirjallisesti _hallitukselta _pyytä� erity_i�esti_ilmoitettua asiaa 1 111 11 l luhccn johtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluk!_en_ _ ?,n ten. Tälla1s1ssa kokouksissa kas1tell�an ai�oastaa_"._ k_ � kousk�1 11 ' 11v1 ln Kommodorin ollessa _ 7 stynyl ho1tama_ sta te_htav ! _aan sussa maon1tut asiat. Kutsu varsinaiseen Ja yhmaara1seen k 1111111 v,11ukommodori hänen s1Ja1senaan. M,kah hanellakon koukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta 11 1 1 ,. hoirnu vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. - sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksenm� , 1111111 111111 • n kirjoittavat kommodori tai varakommodori jomp1räämässä lehdessä tai 1111q11 yhd •ssii sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on en- - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. ,1 , 1, 1111111 11, seuruu ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana � li10 § Vuosikokouksessa käsitellään 1111 1 11111,, cllii seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset 1. Kokouksen avaus 1111111111111 toi •utclaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kai 11 1111 v11,111ussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mupöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 111 1 ,11 3. Todetaan läsnäolijat 1111111111 •Iho j_ u kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä joh4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus w 111111111oun1ntaa 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosiken 111 1111 11 1 , ko11ukscn ja tavoitteiden mukaisesti. mus edelliseltä toimintavuodelta. V111tv1.11111 1chtiivänjako keskuudessaan sekä valita tarvitta6. Esitetään tilikenomus ja tilintarkastajien lausunto sekä pä111 v11i 111k111111 1 1 1 ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 1 1111111k •11 • vastuullisia tehtäviä. 7. Päätetään vastuuvapaudenmyöntämisestä asianomaisille. \ ,.,111 1 1 •urun ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 8. Käsitellään muut esitysl_ istalla _ �levat asimja jäsenten esi:� v11,,1 11 1, l u ton ja sen jäsenliittojen_ ja piirien sääntöjen ja mät asiat, Jotka on k1rJalhsest1 Jatetty halhtukselle vahont a;1,, o,h II curnllc asettamista velvo 1tte1sta. neljä päivää ennen kokousta. 11 ,111111 � •uran kokousten antamista velvoitteista. 9. Kokouksen päättäminen. 1'11 1ri- ·nlucttcloa. 1 l 111111111 "lllllll taloutta. 11 § Syyskokouksessa käsitellään 11 111 111,,11, •urun tiedotustoimintaa. 1. Kokouksen avaus _ _ . . 1 Jlvv k• ti jn cr ttaa seuran jäsenet. 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenJohtaJa b) s1hteen c) kak pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 § Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. VIII MUITAMÄÄRÄYKSIÄ 16 § Seuran veneluetteloon merkitään_ kaikl<i n� jäse_ � . t �_ n _ veneet, jotka vuosittain on seuraan rek1st � ro1t � _ Ja _ maar�aJOJ � suoritetussa katsastuksessa hyväksytty rek1sterom11kelpo1seks1. Katsastuksen yhteydessä veneen omistajalle annetaan katsastustodistus johon katsastus merkitään. Vasta katsastusmerkmnän saatua�n on veneen omistajalla oikeus käyttää veneessään seuran lippua. Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan. 17 § Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaos toja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seura � - k_ okous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien aa0101keutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. 19 § Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa Ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. 20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään 1 a. rkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt plkimmäinen kokous yksinkenaisella äänten enemmistöllä. 21 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen la tima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen 1am ma tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymisma sun ja jäsenmaksujen suuruudet 6, Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakomm dori. APX-METALLI OY 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohje massa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä mu tarvittavat toimihenkilöt. 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Val1akunnan Urheil liitto r.y.:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetm hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi. 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsu! ja tiedonannot sa tetaan jäsenten tiedoksi. 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenic esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähi1 tään neljä päivää ennen kokousta. 14. Kokouksen päättäminen. 12 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääni enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä säännöi sä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan v� Ii ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, jc hon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys sulj 1 tuin lipuin. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yal1 kirjalla ei saa äänestää. Yli SEURA HALLI TO 13 § Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sel omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hali Autoilijankatu 30 20780 Kaarina Puh. (02) 4090 550 Telefax (02) 4691 550 TILAUSKONEPAJA Al-rakenteet Ruost. ja haponkest. tuotteet Teräsrakenteet ja -putkistot 13

111 KATSASTUSAS/AA 11u111 n Purjohtijaliitto - Finlands Seglarförbund 1111111 n Veneilylitto - Finlands Båtförbund Vuosi År Viime vuonna katsastettiin yhteensä 118 venettä. Purjeveneitä 65 ja moottoriveneitä 52 kappalett Ehkä kylmä kevät verotti katsastuslukuja koska pudotusta tuli vuodesta 1997 oli 7 venettä. VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT D Purjevene Segelbåt Viime vuonna oli myös ensimmäistä kertaa (peruskatsastuksissa) käytössä uudet luokat ja uud D Moottorivene Motorbåt Venetodistuksen numero kaavakkeet. Kokemukset olivat koko maassa myönteisiä. ""111 1 1 1 11111 .. Båtcertifikalets nummer .................................. . ................. V,,11♦,, 11 nimi Purje/rekisterinumero Uudet katsastusluokat ovat: 11 l•ri n mn ..................................................................... Segel/registemummer .......................... ........................,.... Katsastusluokka 1. Avomeri 111111,1.,111 Kotisatama Avomeriolosuhteisiin purjehduskautena vallitseviin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan so v 1 .. ...... .. .... :••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• Hemhamn ······,-······················ ·• ··•······································ liaat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. 1'"11' Venetyyppi/malli Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan ran l'1 1 ' • . ... .. .. ........ . ................ ................................. .. . ... ··· ���:�i�� � ································· · ·· · ···· · ··········· · ···· · ····· ·· · koi, Brittein saaret, Biskajan lahden, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopi Skrovets nummer ................................... ................... ....... rannikkovedet ja Välimeri). Katsastusluokka 2. Rannikko 1 1�N1in11111uos, Rakennusmateriaali Viiri Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä normaalina purJ · ehduskautena vallitseviin olosuhteisiin r, 1 , 1 1 1 1 1 1 ' 1 ,,,' "1"'1 r Leve = ··••5krovets material ··············································· Färg ······································ · · , " ,- Syväys Suurin korkeus Purjepinta•ala kenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet, jotka py tyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. 1 uuil ......Bredd .................. Djup ..................... Största höjd .................... Segelyta ..................... .. ............. Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, suotuisissa o1.. osuhteissa pohjoisen Itämeren Ha 1 1 1 1 t1ur1 □ sisti D sisäperä D perä Lukumäärä Teho ko-Gotlanti -linjan länsipuolella sekä eteläisen Itämeren linjan Oölanti-Bornholm-Ruge länsipuokM11 h11 □ ,nombord □ inu □ utombord Antal ................... Effekt ........................................ la. , 1� 1 Valmistenumero Katsastusluokka 3. Saaristo 1 ·························································Tillverkningsnummer ·············•··············································· Saaristoon ja sisävesille normaalina pu1jehduskautena vallitseviin olo uhteisiin rakenteeltaan ja ku, t 1 .. ,�11111n n 02" pakollinen 2 kpl o = suositus m = moottorivene pis = pur.jevene noltaan soveliaat veneet. 11hll1111tor sk obligatorisk 2 st rekommendation motorbåt segelbåt Purjehdusalue kattaa Suomen raru1ikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlal 11 , , thlll•n 1uku kapltet I handbot<en delle ja Saimaan kanavan sekä suotuisissa olo uhreissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna. 1 1 1 H 1 1nko -Skrov . . . Katsastusluokka 4. Suojaiset vesialueet 1 1 1wn11on lri rake � te1den kunto - Kond�,o . nen för skrov och k � nstruktlone � . Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveliaat veneet sekä valvotuissa olosuhteis!I M ,1, t1 i,:,llnje pmnoitleen kunto.Matenalets och ytbehandhngens kondition 1 D 0D tapahtuvat purjehdustapahtumat. 1 llll J • 1 sln_. ohjausjärjestelmä - Köl och roder. styrsystem " k 11 · · · d · ku k I k 1 . E . I . .... . 1 1 V I ohj usj rJ telmä -Reservstyranordrnng D . veneen ra entee iset om1 ��! suu et va, ttavat atsastus uo an va intaan. ' o e m1taan m , e I V 1ul11 1n l ft ton. akselin ja potkurin kunto - Kondltlonen för drev. axel och propeller □ yhvarustaa Ja katsastaa venett � an korkeai:npaa ! . 1 luokkaan kuin on tarvis. . . 1 1c11nkiI plvl nnit. sulkuventtiilitja putkisto - Skrovgenomföringar. ventiler och rörsystem o Edelleen on huomattava etta kerran v11dessa vuodessa suoritetaan peruskatsastus, maissa suonte1 , ,,i.1111, nlld n sulJettavuus. Oppningar ochmöjlighet att 1illsluta dem D tuine runkokatsastuksineen. Vuosittain suoritetaan purjehduskauden alu sa vuosikatsastus kesäkuut ,11 1. 1,,1c.1, ns� t 1a kiinnltyshelat - Räcken. handtag och beslag o loppuun mennessä kuten ennenkin 1 , 1 1111 v1 n ln lden kiinnitys - Fastsåttnig av lunga föremål Ottakaa ajoissa yhteyttä katsastusmiehiin! Kesäkuun lopussa voi olla vaikea saada enää katsastajaa kiinni. Pyydän kaikkia huomioimaan että katsastajat tekevät katsastuksia omalla vapaa-ajallaan ilm, , ( •I 1 , 11• J• purJeet, mikäli asennettu -Rlgg och segel, ifall installerade 1 1 �,1.,n ku1110 l o huoltaminen - Riggens kondition och översyn MV• kypurj I Stormsegel IC•I• ,11 J , 1 l ly - Revnlngsanordning □ D□ D 2 0□ 00 00 D0 □ □ 00 minkäänlaista korvausta esim. seuralta. On kohtuullista että veneenomistaja järjestää kuljetuksc, tt I M1 t r a on järjestelmät, mikäli asennettu - Motorn och dess sy&tem, it.all installerad veneelle tai korvaa katsastajan bensakulut. Melkein kaikki ovat tämän huomioineetkin ja usein o t M1•1lt1J1it1 a nnus ja kunto -Motoms installation och kondilion D D katsastaja saanut lisäksi vielä lämmikettäkin. Kiitos kaikkien katsastajien puolesta! M,,,1111lrt h lllntolattteetja niiden toimivuus -Motoms reglage och deras funktion O □ 1 •1111 11 111 J �estelma (säiliöt. putkistot. sulkuvenliilit, suodattimet) - D □ Katsastusmiesten puhelinnumerot: Kotipuhelin 253 5327487 1577 233 9534 234 4660 253 4840 235 0093 238 5151 239 5870 438 1114 258 8602 258 8602 230 1648 Työpuhelin 0400-223 890 44 411 267 8111 469 0202 Matkapuhelin 0400-824 599 0400-666 122 0400-123 465 0400-128 399 050-342 6411 0400-821 101 0400-221 803 040-577 8894 111 11 1 1 m (tankar. rör. avstångningsventiler. filter) 111111 lytyaJ rJ stelmå (pohjakaivot. läpivennit. putkistot. sulkuventiilit) - v••v• t m (boltenbrunnar, genomföringar, rör, avstängningsventiler) l M I lv, •I uo<J Iin • Siövattenfilter 11,i.1 1,11111,,U lm t - Elektriska systemel ,., 111 111, 11 nynnlstys- Ja kåyttöakusto - separat start- och ffirbrukningsbatteri D □D D 111 • ,., lltk 11\rj. sonnus ja tapaturmasuojaus · installation och säkerhet för landström D •Uljl" 1,, . ,tll l tlr l stolmän (220 V) kunto - elaggregatets (220 V) skick Om • t B�tcns utrustning ◄ 1 lden merkinnät -Märkning båt och ulrustning , 1\11korutrustning 1 n o o l r Vcrktyg och reservdelar , r llor paddel □02 □0 0 0 0□ □□ 002 D□ 0 3 D0 0□ D□ □0 □ □ 0 □ D□ □ □ □ 0D □ □ □ 4 D □ 0 DO mm Dm □ □mm Dm Dm D0 □0 □ Armio Heikki Bragge Ari Hultama Risto Huusko Pekka Iivonen Yrjö Lehtinen Matti Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo Rike Rauno Rutanen Tiensuu Vesa 432 2343 040-551 7665 valkoinen - seura/keltainen jäsen , vrt -ton.ning9n/guf - medll!l'Tlf!n Hyvää veneilykesää kaikille toivoo Heikki Armio 14 15

Katsastuspöyläkirja. sivu2 Omistaja Besik1ningsprotokoll. sida 2 Ägant ······················--··--································ 1 4.7. Venehaka -Båtshake D 4.8. Heittolilne -t<astllna D 4.9. Laitasuojat - Fendrar □ 4.10. Venetikkaat - Båtstege D 4.11. Huurteenpoisto ja lasinpyytlin - Oefroster ochvindrutetorkare □ 4.12. Valonl'leitin - Slrålkastare Dm 4.13. l<Aymållvarustus ja jåtel'luolto- Toalettoch avfallshantering D 4.14. Nestekaasujlrjestetmä. mikäli asennettu-Flytgassystem. om installerat D 4.15. Liesija lämmitin. asennus ja turvallisuus-BåtkOkochvilrmare. install. ochsilkemet D 4.16. Perälippu tai viiri - Flagga eller vimpel □ 5. (8) Mentnkulkuvan15teet - Navgattoneutrustnlng 5.1. Kulkuvalot ja ankkurivalo - Lantemorochankar1jus □ 5.2.Merkkikuviot - Signalfigurer □ 5.3. Aänimerkinantolaite - Ljudsignalanordning □ 5.4. Tutkaheijastin -Radarrellekror 0 5.5. Ohjailukompassi -styrkompass 0 5.6. Varakompessisekl suuntimalaite - Reservkompass samt pejlapparat 0 5.7. Loki. kalkuluotain ja ilmapuntari - Logg, ekolodochbarometer 0 5.8. Merikartat ja vafineetsekå kiikari - Sjökort ochbestick samt klkare □ 5.9. Yleisradiovastaanotin - Rundradiomottagare □ 5.10. Radiopalkanmäårityslaite - Elektnskt instrument för pos�ionsbestllmning □ 5.11. Tutka - Radar 0 5.12. VHF-<nerfradlopuhelin - MarinVHF radiotetefon □ 5.13. Vesilflkenteen såådOksetym. - Båttrafikreglema m.m. □ s. (9) Turvallisuusvaruatvet -Sikerhetsutrustning 6.1. Kelluntavarusteet - Flytutrustning □ 6.2. Turvavaljaat - Såkerhetsslle Purjeveneet - Segetbåtar (k=kaikille - för alla) Ok Moottoriveneet-Motorbåtar □2 6.3. Turvavaljaiden juoksukOydet tai kiinnityspisteet - Linor eller fllatpunkter försäkemetssele □ 6.4. Pelastusrengas -Uvboj 02 6.5. Laskuwrjoraketit - Fallskårmsraketer □4 6.6. Punasot"hdut -ROda bloss 04 6.7. Käsipumppu. kiinteästi asennettu- Handpump, fast installerad 02 6.8. Koneellinen pumppu - Maskinell pump □ 6.9. Kåslsammutin- Handslackare □2 6.1O. Sammutuspette- Stlldrningsfltt □ 6.11. Kllsivalaisin, varaparostot ja -pottimot -Kraftig' ficklampa, reservbatterier och-lampa 03 B. 12. Ensiapwålineet - Förstahjllputrustning o 6.13. HätAtytlkalut- Nödverlctyg □pls 6.14. Varajuomavesi javaramuona - Dricksvattenoch provlant I reserv □ 6.15. Pelastuslautta varusteineen -Rlddningsflotte med utrustning 0 2 3 Cl D D D D D □ 0 D □ Dm Om □ D □ D □ 0 0 D □ □ D D 0 D 0 □ □ 0 0 Cl 0 □ D □ D 0 0 □ 0 □ □ D D 02 02 □ D 0 0 □ □4 02 04 02 □ 0 0 02 □ □ □ 02 □ □ D Dp/s □pls 0 0 4 Dm Dm D 0 0 D 0 0 Om Om Om □ Om 02m □2m Om 0 □m Om Huomautuksia -Anmllrkningar: ....................................................................................·-····························..................... Peruskatsastus Omistaja t<atsastaja Grundbesiktning ...........................Ågare .................................................Besiktningsman................................................ Numero - Nummer Vuosikatsastus Årsbesiktning Katsastaja Besiktningsman 1 .......................................11 ..................................... 111 ....................................IV•••.••...•..••....•.•••.••••. ·············•··························· · ······-·····•· ........................ ' .....•................................ · .............................. Numero-Nummer ......................................... ; ...................................... : ...................................... ; .............................. 0SPL-FSF.sve. valkoinen •..,....,,._lnonja.en, -tt -!Oreningenlgul -me<llemen uorltamme kaikkea pintakäsittelyä llrr ttävällä kalustolla koti- ja ulkomailla k" laitoksellamme Maskussa. • Laivateollisuus • Konepajateollisuus • Öljyjalostamot • Paperiteollisuus • Energialaitokset • Satamalaitokset • Rakennusteollisuus • Teräsrakenteet N t I va-autopalvelua, suurin tv k ntelykorkeus 37 m. Mn kun plntakäsittelylaitoksemme: / h , tontti, hallit 3600 m2 No turlt 5 kpl 3-20 tn 111 o rautatietä 3,5 km V 111 tl 8 varrella, Turkuun 15 km Pnlv luksessamme n. 140 henkilöä Aurakorro Oy Maskuntie 163, 21250 MASKU Puh. (02) 438 6900, fax (02) 438 6810 16 17

MM-KILPAILUT 22.8.1998 Kun vuonna 1989 pyysin kommodori Raimo RikeItä luvan järjestää purjehduskilpailut seuramme silloisesta saaritukikohdasta Långrundetista, en olisi osannut arvata olevani mukana järjestämässä näitä kilpailuja kymmenenä vuotena peräkkäin. Viime elokuun 22. päivä tämä määrä tuli kuitenkin täyteen kun kokoonnuimme Nauvon vierasvenesatamaan jo kymmenennen MMkilpailun merkeissä. Nämä kilpailut ovat olleet tosi kivoja kaikkine sattumuksineen ja ovat osoittaneet että Merituulilaisista löytyy kilpailuviettiä ja -henkeä. Se että olemme pitäneet kilpailutapahtuman suljettuna vain oman seuramme me - taruuskilpailuna on uskoakseni ainakin osaksi ollut suosion salaisuus. Tutussa porukassa ilman "ulkopuolisia osanottajia" MM-kilpailut ovat olleet rentoja ja lämminhenkisiä. Nyt minun ideasäkkini on kuitenkin tyhjä ja vetoan teihin seuramme jäsenet. Kuka ottaa vetovastuun seuraavista kilpailuista? Työmäärä ei ole suuren suuri ja apua/talkoovoimaa löytyy takuuvarmasti. sä. Myös kannustusjoukkojen on helpompi ei , ,, tapahtumassa mukana kun sijoitukset ovat ko .�1'' , : ajan nähtävi ä. 1, ,1 , 111111 11, 1111 " 1111 Kilparadan pituus oli 18.2 mailia ja se kul 1 Nauvon vierassataman edu tan lähtölinjalta R ,, 1 1 ', kholmenin, Långrundetin eteläkä1jen, Orhis Viime vuonna kilpailuun osallistui vähemmän veneitä kuin edellisinä vuosina eli 14 venekuntaa. Johtuiko se sitten kyllästymisestä vai koko aamun jatkuneesta kaato atee ta jää nähtäväksi tulevien kilpailujen myötä. Kilpailu käytiin jo totuttuun tapaan täys-chasing menetelmällä joka käytännössä tarkoitti sitä että erilaisten venetyyppien johdosta välttämättömät tasoitukset huomioitiin jo lähtöajoissa ja maaliintulojärjestys oli samallamyös tulosjärjestys. Tämä menetelmä luo erityistä ärmää kilpailuun maalia lähestyttäesren ja Pantholmenin kautta 1- lästholmin laitw1 ' , 1 '' 1 edustalla sijainneeseen maaliin. Tuulet olivat SUI u1 tuisat, matka taittui nopeasti ja sadekin jäi v aamun murheeksi. Veneet tulivat maaliin todc tasavahvoina. Ensimmäiset kymmenen vencl vajaan varttitunnin sisällä! LYS-tasoitussään toimii sittenkin! Kaikkien purjehdusajat oli1 alle kolmesta ja puolesta tunnista vajaaseen nt jään ja puoleen tuntiin veneestä, taidoista ja tu rista riippuen. Ansaitun (ja kauan haussa olleen) mestaru den saavutti Packalenin perhevene Meripetteri vävypojalla vahvistettuna. Hopealle pu1jehti A ja Leena Johans on Afbicilla veneellä vajaa p: minuuttia voittajalle hävinneenä ja prons i ij, otti Risto Vainio Pikantti II veneellä noin , sekunttia Albicillaa hitaammalla ajalla. Ensi kesän MM-kilpailut on seuran hallit merkinnyt kalenteriin elokuun 14. päivän ko dalle. Lähtöpaikkana on todennäköisesti Nauv, vierassatama. Vahvistus tähän tulee kesän jä·c ki1jeissä. Kilpailutervei.1 likka Mikko111 Kymmenen vuoden kunniataulukko näyttää nyt kokonaisuudessaan seuraavanlaiself Merituulen mestaruuden ovat voittaneet: 1 ' 1 ' 11 1111 MM-kilpailut 22.8.1998 Radan pituus 18.2 mailia, täys-chasing kilpailu 1\)ll l li i\11111111 10 lhm 1·,rircss f flllCjlU )() 1111-II 10 1 1 Hl 1>crilJntkc lm�11 1>h l11mH �l11111h,1 l6 Å\11\ll C 24 !\ IIHI \lht11 llnllnd lllul'lmd 2S f )hl'l\tlO 2Q 'i1111w1ml 27 Kippari Purjenumero Varuslus LYS Lähtöaika Maa l issa Per-Erik Packalen 548 -GV 1.06 13:13:08 16:41:30 Ari Johansson 1085 -K- 1.08 13:17: 1 1 16:43:10 Ris10 Vainio 5072 -KV 1. 1 13:21:05 16:43:40 Tapio Koski 4429 -GV 1.1 13:21:05 16:45:30 Kullervo Sirpiö 2613 -KV 1.04 13:08:55 16:49:33 Timo Voutilainen 1729 -GV 1.05 13: 11:03 16:49:46 Markku Konuinen 3284 -GV 1.13 13:26:41 16:52:26 Raimo Rike Jari Palsio Timo Lehtinen Heikki Annio Rauno Tarkia Matti Ruohonen Kaj Bergström 9 1 13 -GV 1.17 13:33:43 16:53:37 2723 -K- 0.98 12:55:16 16:55:00 8236 -GV 1.17 13:33:43 16:55: 14 392 -GF 1.04 13:08:55 17:00:30 1783 -GV 0.98 12:55:16 17:01:17 2 179 SGF 1.05 13: 1 1:03 17:11:30 2629 SKV 1.03 13:06:45 17:24:28 KULJETUSLIIKE ----- � -wa,-�----�---- � _.,,,.,,. - --- - � - � - ---- - - - - �- - -- - .. - - --- - -- ... ��----��� -----.._.... (() 235 7252 Perämiehenkatu 13 20810 Turku Fax (02) 235 7654 Sija 1 11 111 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 Purj.aika Lask.aika 3:28:22 3:40:52 3:25:59 3:42:28 3:22:35 3:42:50 3:24:25 3:44:5 1 3:40:38 3:49:28 3:38:43 3:49:39 3:25:45 3:52:30 3: 19:54 3:53:53 3:59:44 3:54:56 3:21:31 3:55:46 3:51:35 4:00:51 4:06:01 4:01:06 4:00:27 4: 12:28 4: 17:43 _fiiver PETTERI LEHTOVAARA '®! EVlnRUDE. venemyynti Vene Tyyppi Kippari ERH/ Jahnsan. � puh. (02) 337 0248 käsip. 0400-981 200 1989 Armida Avance 245 1990 Oona Scanper 199 1 Sebastian Finn 35 1992 Tuuletar Facil 30 1993 Cappucino HR 29 1994 Tuuletar Facil 30 1995 Armida Avance 245 1996 Marinel Thunderboat Melges 24 1997 Marinel Thunderboat Melges 24 1998 Meripetteri 11 Antilla 30 18 Jari Palsio Kari Kuusela Petri Hautala Tapio Koski Jari Visti Tapio Koski Jari Palsio Kari Heikkilä Ari Blom Per-Erik Packalen BR!::ILINER @�-�- U- TO _H_ A_ L- Ll -0 -�-) Satakunnantie 107, 20320 Turku Vaihde (02) 337 022 19

Kasvumme graafisena kuviona. Kiitos kysymästä, tilaukset ovat piirtäneet miellyttävää nousukulmaa. Kun vuoden -98 alkupuoliskon levikkimme ti-la lehdillä oli 8.705, niin vuoden toisella puoliskoLla se oli 12 Lauantailehden vastaavat luvut olivat 10.106 ja 15.805 (Suomen Medtatarkasrus Oy). Tätä kirjoittaessa Taloussanomilla on jo 24.082 tilaajaa. Verkko-Taloussanomilla oo peräti 26.500 rekisteröitynyttä käyttäJää. Tilaa Taloussanomat kestotilauksena kuudeksi kuukaudeksi: ti-la 480 mk, lauantailehdet 220 ml!. Saat kahden kuukauden lehdet kaupan päälle! Puh. (09) 122 607 tai fax (09) 122 2957. 1 TALOUS SANOMA NUOR/SOTO/MlKUNTA Kesäkin lähestyy salakavalasti 1 1111 l 11h ·I · · ikkuna ta ulos, ei taaskaan us111 1 I , 1 1 l'd ·s olemassa olevaksikaan, mutta 1111 1 11111111,,o 011 vaan jo lain rakosesta jaksanut 11, 111, 1·11 111111,, 'tllua ja yhdessä hujahduksessa on 1 1 1, il1111111uksineen. Junioritoimintaakin on 111111111 p1t1i/1 llii ja vahvistaa pienokaistemme 11, 1,111 l l 11�1111111is1a. 111 1 1 11111111 · viikk a ennen juhannusta oleva11 tll u11lo 1 1 una, eli 18.-20.6. Hästholmenissa 1111111111111 ollllopun. j nne kannattaa saapua san1111111111111111 1 11 assa on kaikkea kivaa. 1 11 l 1 1111pil11ii lurkoiluksena on tietenkin tutus11 1 1111 1111 1 1 Ii\ l[iii uusia kavereita. Allekirjoit111111 , ,11 lt1p11111u11u1 olla kyseisessä olevassa ta­ ' ! 11111111.1 11 11111k11nn opettamassa jollapurjehduk- " 1!11111 l •1k111 Jtl hauskanpidon merkeissä. Vii1111h,p1111 1 11-l· ·11 varmasti myös paalusolmun te111111, 11 1111111�11,u kahdeksikosta puhumattakaan. 1 11 11111" 11ht •id ·n salliessa järjestetään tieten111 111· " l,1pp11kilpailu, jo a jokainen voi näyt11 11111.1 111111d,1111lopun aikana oppinut. Mikäli halukkuutta ja innostusta moiseen hurvattomaan hauskanpitoon löytyy enemmänkin, järjestämme toisen vastaavanlaisen viikonlopun elokuussa. Siellä voidaan sitten käydä läpi kesän kommelluksia. Itsestäni haluan lyhyesti kertoa vielä parin rivin verran. Olen ollut lähes koko pienen ikäni kesät pwjeveneessä ja jollapurjehdusta harrastanut 12-vuotiaasta asti ensin optimistilla ja sittemmin E-jollalla ja laserilla. Muutamia vuosia olen ollut Turun Pursiseurassa junioriohjaajana jollakouluissa ja pu1jehdu leireillä. Kolme vuotta sitten olin kesän Itävallassa purjehduksen ja surffauksen opettajana. Nykyisin päätehtävänäni on opiskelu Satakunnan ammattikorkeakoulussa tarkoituksena valmistua logistiikan insinööriksi täältä Raumalta. Toivotaan, että kesä nyt sitten tulee pian, niin päästään nauttimaan merestä ja auringosta. Saara Vuorimaa lly 'dyntää moottorisi voimavarat m 1k lmaalisesti - minimaalisella I, 1111 11/ f 1111111111 torlispotkuri antaa veneesi moottorille 11 11 rnorltuskyvyn, parantaa kiihtyvyyttä ja // l111/111m11ope11tta. Pitävyys veteen on erin11111 111111 myös maksimitrimmauksel/a. Kaikki 1 111 1 11llst pienemmällä polttoainekulutuksel/a. I , , ,�,, ll 11Jt11re-mallistosta löytyy t, 1 1 111/kurlt kalkkiin yleisimpiin 111I111ttorelllfn ja vetolaitteisiin. ��-����� Laatua järkihintaan HELSINKI Laivalahdenkatu 2 <l> (09) 759 41544 ESPOO Riihitontuntie 14 <l> (09) 420 8770 TURKU Ratapihankatu 18 <l> (02) 2500 599 , . 21

.. MATKAPUHELIN VENEESSA Yhä tihenevä matkapuhelinverkko mahdollistaa matkapuhelimen käytön myös saaristossa sekä merialueilla. Matkapuhelin on myös erittäin tärkeä viestiväline VHF:n rinnalla. Matkapuhelimen l 00% hyödyntäminen vaatii käyttäjältään ajan hermolla pysymistä. Suuri sa kaupungeissa (Pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere) toimii GSM-1800 matkapuhelin: TELIA CITY GSM 1800. Puhelin toimii edellämainituilla paikkakunnilla e ikaupunkialueineen (esim. Turku- Raisio- Naantali- Kaarina- Piikkiö- Lieto) GSM 1800 matkapuhelimella voi soittaa- ja vastaanottaa puheluja kaikkialta maailmasta, niin kännyköistä kuin kotipuhelimista. Huhti - toukokuussa 1999 eli juuri sopivasti ennen pu1jehduskauden alkua, Telia tuo markkinoille uuden GSM- liittymän, joka toimii koko valtakunnan alueella. Soitot kaupunkialueella ovat huomattavan edullisia. Tähän tarvitset kaksitaajuuspuhelimen eli DUAL- puhelimen (GSM-900 ja GSM-! 800). Kysy lisää matkapuhelinkauppiaaltasi. Muutama käytännön vinkki: Pidä puhelin kuivana - oma teline veneessä - puhelinpus i (vesitiivis) hätätapauksessa vaikka minigrip Lataa puhelin oikein - moottorin käydessä (purjehtijat) - vierassatamissa verkkovirralla -pidä aina vara-akku mukana Käytä vyölaukkua tai vastaavaa -avoin povitasku on huonoin mahdolline säilytyspaikka (kumartuessasi kuuluu joko kilin kolin tai pahemmassa tapauksessa (PLUMPS !!!!) Numeroiden tallennus - talleta puhelimesi kaikki nro:t kansainvälisessä muodossa(+358 ja nro) ts. mui ta jättää suuntanro:n ensimmäinen nro eli 02 pois O tai 040 pois ensimmäinen O eli+358 40 ja nro. Näin tehdessäsi ei tarvitse ajatella ulkomailta soittaessasi suomeen mitä etunumeroja tarvitset. Vastaajan kuuntelu ulkomailta Soita vastaajaasi, kuulet tervehdyksesi,keskeytä se painamalla # -näppäintä (ruutu). Vastaaja pyytää tunnuslukusi ja opastaa eteen päin. Jos olet unohtanut tunnuslukusi saat sen soittamalla operaattorisi asiakaspalveluun. Vastaajasi numero löytyy seuraavan kaavan mukaisesti GSM-nro 0400 tai 049 040 040 050 0500 XX XXXX 5xx xxxx 7xx xxxx XXX XXXX XX XXXX Vastaajan nro ulkomailta +358 40 3xx xxxx +358 40 8xx xxxx +358 42 7xx xxxx +358 50 7xx xxxx +358 50 70x xxxx GSM-soitonsiirto: välitön- **21*NRO#luuri(soita) viivästetty- **61 *NRO#luuri(soita) eli jos et vastaa 30s. kuluessa soitto siirtyy ohjelmoimaasi numeroon. Jos puhelin on kiinni tai kuuluvuusalueen ulkopu !elia (esim. tippunut mereen) **62*NRO#luuri(soita) NMT-soitonsiirto: NMT-käyttäjät voivat siirtää soittoja 21- ja 61tonsiirroilla. 61-soitonsiirto NMT:hen on tilalla erikseen. NMT-soitonsiirrot kytketään pää esim.*21*NRO#luuri(soita) Poiskytkentä: Kun et enää halua pitää soitonsiirtoa päällä v poiskytkeä sen seuraavasti: 22 GSM- # # soitonsiirtotunnus # luuri (soita) NMT- # soitonsiirtotunnus # luuri (soita) Lopuksi muutamia tärkeitä numeroita: Aluehälytyskeskus 112 Meripelastuksen hälytysnumero 0204 1000 Saaristomeren meripelastusalue - MRSC TURKU 0204 1001 Suomenlahden meripelastusalue - MRSCHELSINKI 0204 1002 Pohjanlahden meripelastusaluc - MRSCVAASA 0204 1003 Poliisi 100 22 Operaattoreiden asiakaspalvelunumero Sonera 0800 170 00 Radiolinja 0800 950 50 Numerotiedustelu 118 Numerotiedustelu ulkomailta Sone111 +358 202 05 Radiolinja +358 9 6061 (huom. Radiolinjan nro tiedustelu toimiiHPY:n vai teen kautta,joka on auki virka-aikana) Hyvää veneilykesää toivo//(/\ SIYDOLPHINAN kippari 111iehistöi11e1 telia Telia Finland Oy PL 24, 01601 Vantaa Puh. 0303 9941 Fax 0303 994 200 � viestituote Vi ' tituote Turku Errikinkatu 4, (PL 865), 20100 Turku l\•lia ity 041 515 1155 fa 0401 785 110 l'uh. (02) 274 6311 Fax (02) 274 6333 I·. rnail: juha.palonen@viestituote.fi •••••••••••••••••••••••••• vvvvvv. viestituote.fi 23 telia

Veneilyliitto lyhyesti TOWAGE AND SALVAG Liitto on: - perustettu 1 938. EFFECTIVE AND RELIABLE TOWAGE SERVICE. - yli 235 veneilyseuran muodostama valtakunnallinen järjestö, jonka jäsenseuroissa on jäseniä lähes 30.000. TUGS: Turku: station duty 24 h Hanko: station duty 24 h Koverhar: duty 24 h lnkoo: duty 24 h (02) 230 4091 0400 521 919 (019)2486011 0400 522 034 0400 522 034 0400 522 034 Helsinki: (Kantvik) station (09) 694 4531 duty 24 h 0400 522 036 Uusikaupunki: station (02) 842 1256 duty 24 h 0400 821 334 Rauma: station duty 24 h (02) 822 1020 0400 521 854 Pori: station duty 24 h FINNTUGS OY Kotka: duty 24 h Hamina: station duty 24 h ALFONS HÅKANS Slottsgatan 36 C, 20100 Turku Åbo, Finland lli: VENEILYLIITTO ,lohln II vcncilyjärjestö 11111111 11 \, 111 11 111110 - Finlands Båtförbund 1 1 1 1 1111 1!1111111111I 60 vuotta suomalaisen 1 tl 11 h 11 1 1 11110 perustettiin vuonna 1938 , 1111 111111 1 111 111111111111 nopeasti lisääntynyttä 111 '""" , 111 111, 11 kilp11ilu1 imintaa, mutta tänä 1 111 l1111111 1!11111111111 on painottunut harraste11 11 11 111 1 1 1111111111111 siilii kulkeeko vene moot1111 1 11 1 '111 1,, 11 v11111111lla. 1 1111.. 1 ,11 1 11 1 1 111k · • veneilyä, merenkulku­ ' 111, 111 1 1 11 v, 11 ·111h •ilua muun muassa har111 1111 ill, 11, d11l11 1n julkai utoimintaa, kou111 1111 1ll 1 1 111 ily l'111uj ·n I imihenkilöitä, oh1111 1111 1 1 1,11\1111111llu kilpailutoimintaa, anta1.111 11 1111 1111 11 1111 1 1,i11ntunlija-apua ja lausun­ ! 111 11 111 l 1·v1s111 asioi ta ekä harjoitta1 1111 1 111 ,111 1 11 111 yht ·istyötä. l t 11 1 l11111111 1111 •il11i \1dcn etujärjestönä pyrki111 1 1111 1 111 1, 1wil1 1 i i1II · vesillä liikkumisen , 1 111,I II I 111tll.111' 1,1111 •1lla. Liitto kykenee toib°16tii/-,111,, 111 111 1111111111111� _ : llt � 1 _ a � olla ja � - � itamaan 111 1 . 1111 11, h•l1til 111, J01h111 yks1tta1sten ve1lq,11,I, 11 1111 11•m·il s ·urojen voimavarat eivät (OS) 213 01111 1 11q lq1 ,l111!1111111111:issa tarvittava järjestöl0400 550 111 11 111111 1 1 1111111 ·1111111 liiton yli 235 jäsenseu­ (05) 213 o 11 1 1111d, 11 1 l11• \0 000 jiisenen tuella. (OS) 345 3 0400 555 - kansainvälisen moottoriveneliiton Union lnternationale Motonautique'n (U.I.M.) jäsen. - eurooppalaisia veneilyjärjestöjä edustavan European Boating Associationin (EBA) jäsen. - pohjoi maisten veneilyjärjestöjen yhteistyöelimen Nordiska BÅtrÅdetin (NBR) jäsen. suomalaisten liikunta- ja urheilujärjestöjen keskusjä1jestön Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) jäsen. - suomalaisten lasten ja nuorten liikuntaa edistävän Nuori Suomi ry:n jäsen Liitto: - julkaisee neljästi vuodes a ilmestyvää Veneilijä-lehteä, joka kuuluu jäsenetuna kaikille liiton jäsenseurojen jäsenille. kouluttaa veneilyseurojen jäseniä katsastus-, koulus-, kilpailu- ja seuratoiminnan tehtäviin. - välittää jäsenseurojen jäsenille juridista ja teknistä neuvontapalvelua veneilyasioissa. - valvoo merenkulku- ja moottorivenekilpailuja sekä toimii moottoriveneiden nopeusennätysten kansallisena hyväksyjänä. - toimii yhteistyössä lukuisten eri viranomaisten ja organisaatioiden kanssa veneilijöiden etujen ajamiseksi. Yhteystiedot: Suomen Veneilyliitto - Finlands Båtförbund ry Radiokatu 20, 00094 SLU puh. (09) 348 1 2561 , fax. (09) 3481 2572 WWW: http:/ /www.infopiste.fi/veneily Asianajotoimisto Jukka Angervo Ky uutarhakatu 12, 20100 Turku Phone: +358 2 515 500, Telefax: +358 2 251 5873, Telex: 62455 ahtung e-mail: office.turku@alfonshakans.fi uh. (02) 250 1800, fax (02) 250 2901 0400-502 800 24 25

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=