Merituulilainen 1999

Katsastuspöyläkirja. sivu2 Omistaja Besik1ningsprotokoll. sida 2 Ägant ······················--··--································ 1 4.7. Venehaka -Båtshake D 4.8. Heittolilne -t<astllna D 4.9. Laitasuojat - Fendrar □ 4.10. Venetikkaat - Båtstege D 4.11. Huurteenpoisto ja lasinpyytlin - Oefroster ochvindrutetorkare □ 4.12. Valonl'leitin - Slrålkastare Dm 4.13. l<Aymållvarustus ja jåtel'luolto- Toalettoch avfallshantering D 4.14. Nestekaasujlrjestetmä. mikäli asennettu-Flytgassystem. om installerat D 4.15. Liesija lämmitin. asennus ja turvallisuus-BåtkOkochvilrmare. install. ochsilkemet D 4.16. Perälippu tai viiri - Flagga eller vimpel □ 5. (8) Mentnkulkuvan15teet - Navgattoneutrustnlng 5.1. Kulkuvalot ja ankkurivalo - Lantemorochankar1jus □ 5.2.Merkkikuviot - Signalfigurer □ 5.3. Aänimerkinantolaite - Ljudsignalanordning □ 5.4. Tutkaheijastin -Radarrellekror 0 5.5. Ohjailukompassi -styrkompass 0 5.6. Varakompessisekl suuntimalaite - Reservkompass samt pejlapparat 0 5.7. Loki. kalkuluotain ja ilmapuntari - Logg, ekolodochbarometer 0 5.8. Merikartat ja vafineetsekå kiikari - Sjökort ochbestick samt klkare □ 5.9. Yleisradiovastaanotin - Rundradiomottagare □ 5.10. Radiopalkanmäårityslaite - Elektnskt instrument för pos�ionsbestllmning □ 5.11. Tutka - Radar 0 5.12. VHF-<nerfradlopuhelin - MarinVHF radiotetefon □ 5.13. Vesilflkenteen såådOksetym. - Båttrafikreglema m.m. □ s. (9) Turvallisuusvaruatvet -Sikerhetsutrustning 6.1. Kelluntavarusteet - Flytutrustning □ 6.2. Turvavaljaat - Såkerhetsslle Purjeveneet - Segetbåtar (k=kaikille - för alla) Ok Moottoriveneet-Motorbåtar □2 6.3. Turvavaljaiden juoksukOydet tai kiinnityspisteet - Linor eller fllatpunkter försäkemetssele □ 6.4. Pelastusrengas -Uvboj 02 6.5. Laskuwrjoraketit - Fallskårmsraketer □4 6.6. Punasot"hdut -ROda bloss 04 6.7. Käsipumppu. kiinteästi asennettu- Handpump, fast installerad 02 6.8. Koneellinen pumppu - Maskinell pump □ 6.9. Kåslsammutin- Handslackare □2 6.1O. Sammutuspette- Stlldrningsfltt □ 6.11. Kllsivalaisin, varaparostot ja -pottimot -Kraftig' ficklampa, reservbatterier och-lampa 03 B. 12. Ensiapwålineet - Förstahjllputrustning o 6.13. HätAtytlkalut- Nödverlctyg □pls 6.14. Varajuomavesi javaramuona - Dricksvattenoch provlant I reserv □ 6.15. Pelastuslautta varusteineen -Rlddningsflotte med utrustning 0 2 3 Cl D D D D D □ 0 D □ Dm Om □ D □ D □ 0 0 D □ □ D D 0 D 0 □ □ 0 0 Cl 0 □ D □ D 0 0 □ 0 □ □ D D 02 02 □ D 0 0 □ □4 02 04 02 □ 0 0 02 □ □ □ 02 □ □ D Dp/s □pls 0 0 4 Dm Dm D 0 0 D 0 0 Om Om Om □ Om 02m □2m Om 0 □m Om Huomautuksia -Anmllrkningar: ....................................................................................·-····························..................... Peruskatsastus Omistaja t<atsastaja Grundbesiktning ...........................Ågare .................................................Besiktningsman................................................ Numero - Nummer Vuosikatsastus Årsbesiktning Katsastaja Besiktningsman 1 .......................................11 ..................................... 111 ....................................IV•••.••...•..••....•.•••.••••. ·············•··························· · ······-·····•· ........................ ' .....•................................ · .............................. Numero-Nummer ......................................... ; ...................................... : ...................................... ; .............................. 0SPL-FSF.sve. valkoinen •..,....,,._lnonja.en, -tt -!Oreningenlgul -me<llemen uorltamme kaikkea pintakäsittelyä llrr ttävällä kalustolla koti- ja ulkomailla k" laitoksellamme Maskussa. • Laivateollisuus • Konepajateollisuus • Öljyjalostamot • Paperiteollisuus • Energialaitokset • Satamalaitokset • Rakennusteollisuus • Teräsrakenteet N t I va-autopalvelua, suurin tv k ntelykorkeus 37 m. Mn kun plntakäsittelylaitoksemme: / h , tontti, hallit 3600 m2 No turlt 5 kpl 3-20 tn 111 o rautatietä 3,5 km V 111 tl 8 varrella, Turkuun 15 km Pnlv luksessamme n. 140 henkilöä Aurakorro Oy Maskuntie 163, 21250 MASKU Puh. (02) 438 6900, fax (02) 438 6810 16 17

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=