Merituulilainen 1999

Veneilyliitto lyhyesti TOWAGE AND SALVAG Liitto on: - perustettu 1 938. EFFECTIVE AND RELIABLE TOWAGE SERVICE. - yli 235 veneilyseuran muodostama valtakunnallinen järjestö, jonka jäsenseuroissa on jäseniä lähes 30.000. TUGS: Turku: station duty 24 h Hanko: station duty 24 h Koverhar: duty 24 h lnkoo: duty 24 h (02) 230 4091 0400 521 919 (019)2486011 0400 522 034 0400 522 034 0400 522 034 Helsinki: (Kantvik) station (09) 694 4531 duty 24 h 0400 522 036 Uusikaupunki: station (02) 842 1256 duty 24 h 0400 821 334 Rauma: station duty 24 h (02) 822 1020 0400 521 854 Pori: station duty 24 h FINNTUGS OY Kotka: duty 24 h Hamina: station duty 24 h ALFONS HÅKANS Slottsgatan 36 C, 20100 Turku Åbo, Finland lli: VENEILYLIITTO ,lohln II vcncilyjärjestö 11111111 11 \, 111 11 111110 - Finlands Båtförbund 1 1 1 1 1111 1!1111111111I 60 vuotta suomalaisen 1 tl 11 h 11 1 1 11110 perustettiin vuonna 1938 , 1111 111111 1 111 111111111111 nopeasti lisääntynyttä 111 '""" , 111 111, 11 kilp11ilu1 imintaa, mutta tänä 1 111 l1111111 1!11111111111 on painottunut harraste11 11 11 111 1 1 1111111111111 siilii kulkeeko vene moot1111 1 11 1 '111 1,, 11 v11111111lla. 1 1111.. 1 ,11 1 11 1 1 111k · • veneilyä, merenkulku­ ' 111, 111 1 1 11 v, 11 ·111h •ilua muun muassa har111 1111 ill, 11, d11l11 1n julkai utoimintaa, kou111 1111 1ll 1 1 111 ily l'111uj ·n I imihenkilöitä, oh1111 1111 1 1 1,11\1111111llu kilpailutoimintaa, anta1.111 11 1111 1111 11 1111 1 1,i11ntunlija-apua ja lausun­ ! 111 11 111 l 1·v1s111 asioi ta ekä harjoitta1 1111 1 111 ,111 1 11 111 yht ·istyötä. l t 11 1 l11111111 1111 •il11i \1dcn etujärjestönä pyrki111 1 1111 1 111 1, 1wil1 1 i i1II · vesillä liikkumisen , 1 111,I II I 111tll.111' 1,1111 •1lla. Liitto kykenee toib°16tii/-,111,, 111 111 1111111111111� _ : llt � 1 _ a � olla ja � - � itamaan 111 1 . 1111 11, h•l1til 111, J01h111 yks1tta1sten ve1lq,11,I, 11 1111 11•m·il s ·urojen voimavarat eivät (OS) 213 01111 1 11q lq1 ,l111!1111111111:issa tarvittava järjestöl0400 550 111 11 111111 1 1 1111111 ·1111111 liiton yli 235 jäsenseu­ (05) 213 o 11 1 1111d, 11 1 l11• \0 000 jiisenen tuella. (OS) 345 3 0400 555 - kansainvälisen moottoriveneliiton Union lnternationale Motonautique'n (U.I.M.) jäsen. - eurooppalaisia veneilyjärjestöjä edustavan European Boating Associationin (EBA) jäsen. - pohjoi maisten veneilyjärjestöjen yhteistyöelimen Nordiska BÅtrÅdetin (NBR) jäsen. suomalaisten liikunta- ja urheilujärjestöjen keskusjä1jestön Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) jäsen. - suomalaisten lasten ja nuorten liikuntaa edistävän Nuori Suomi ry:n jäsen Liitto: - julkaisee neljästi vuodes a ilmestyvää Veneilijä-lehteä, joka kuuluu jäsenetuna kaikille liiton jäsenseurojen jäsenille. kouluttaa veneilyseurojen jäseniä katsastus-, koulus-, kilpailu- ja seuratoiminnan tehtäviin. - välittää jäsenseurojen jäsenille juridista ja teknistä neuvontapalvelua veneilyasioissa. - valvoo merenkulku- ja moottorivenekilpailuja sekä toimii moottoriveneiden nopeusennätysten kansallisena hyväksyjänä. - toimii yhteistyössä lukuisten eri viranomaisten ja organisaatioiden kanssa veneilijöiden etujen ajamiseksi. Yhteystiedot: Suomen Veneilyliitto - Finlands Båtförbund ry Radiokatu 20, 00094 SLU puh. (09) 348 1 2561 , fax. (09) 3481 2572 WWW: http:/ /www.infopiste.fi/veneily Asianajotoimisto Jukka Angervo Ky uutarhakatu 12, 20100 Turku Phone: +358 2 515 500, Telefax: +358 2 251 5873, Telex: 62455 ahtung e-mail: office.turku@alfonshakans.fi uh. (02) 250 1800, fax (02) 250 2901 0400-502 800 24 25

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=