Merituulilainen 1999

KOMMODORIN PUHEENVUORO .. TO/MIHENKILOT Veneilykulttuuri eri alueilla eroaa huomattava ti toi istaan. Meidän veneilymme perustuu maailman suurimpaan saaristoon, ja sen vaikeisiin ja karikkoisiin reitteihin. Navigointi ja kartan luku on lähinnä suunnistukseen verrattavaa tarkkaa keskittymistä. V älimerellä veneily taas . on lähinnä avomeriveneilyä tosin rannan lähellä, ja matkat satamasta satamaan. Karttaa ja muita navigointivälineitä tarvitaan lähinnä sataman löytämiseen samannäköisestä rantaviivasta.Karibialla taas ajetaan ulos avomerelle ja lillutaan siellä päivää pai tatellen ja illalla ajetaan takaisin kotisatamaan.Hyvänä esimerkkinä erilaisuudesta on kokeneen Italialaisen autolauttakapteenin lausunto Ahvenenmerellä matkalla Turkuun : "Ei tuonne voi mennä laivalla i.Ratkaisevasti eroavat myö purjehduskausien pituudet.Meidän purjehduskautemme on maksimissaan viiden kuukauden mittainen josta varsinainen aktiivikausi rajoittuneekahteen kuukauteen.Välimerellä kausi on yhdeksän n kymmenen kuukauden mittainen ja vene otetaan ylös vain puhdistuksen ja huoltojen takia.Karibialla veneilykautta rajoittaa vain myrskyt ja muut luonnonmullistukset.Tähän kun vielä lisätään se tosiasia, että veneiden hinnat ja veneilykustannukset ovat meillä huomattavasti kalliimmat kuin muualla, pitävät välimeren ja Karibian ihmiset meitä varmaan hulluina miljonääreinä, kun lasketaan paljonko veneilytunti meillä maksaa. Olenkin jo pitkään ollut sitä mieltä, että meidän pitäisi saada EU- tukea veneilijöille. Kattojärjestömme Suomen Veneilyliitto ja Suomen Purjehtijaliitto ovat nyt pitkän etsikkoajan jälkeen löytäneet oman paikkansa ja roolinsa veneilyssä. Kummallakin on uudet innokkaat toimihenkilöt uusine ajatuksineen, ja yhdistymisja jäsenkilpailu lienee toi tai ek i unohdettu. Veneilyliitto keskittyy perhe ja kilpaveneilyyn lähinnä moottorivenepuolella, ja purjehtijaliitto vastaaviin asioihin purjehduspuolella. Lisäksi veneseurojen jäsenyydet ja siihen liittyvät maksut jakautuvat järkevästi lähes seurojen ehdoilla siten, että seura on kummankin järjestön jäsen ja jäsenet itse päättävät kumpaan kukin kuuluu, ja jäsenmaksu maksetaan hänestä vain yhteen kattojärjestöön.Edelleen kuitenkin toivoisi että kattojärjestöt tulisivat lähemmäs arkipäivän perheveneilytoimintaa, pois byrokratiasta ja kilpailutoiminnasta joka ottaa kantaa mutta ei esitä ral Veneilyseura Merituuli ry toimihenkilöt kaisuja. On aina muistettava se tosiasia että raha niiden, kuin myös jäsenseurojen toiminnalle tu- l lal l itus : Jee yli yhdeksänkymmentä prosenttisesti perhe- K ommodori veneilijöiltä . K.ilpailupuolella toivoisi kattojär- Varakommodori jestöjen tulevan lähemmäs alueellista toimintaa, jolloin kilpailuja voitaisiin järjestää tehokkaammin ottaen huomioon paikalliset toiveet ja aada myös paikallinen liike-elämä, ja perheveneilijät mukaan kilpailutapahtumiin. Olisikohan jonkinlainen aluekoordinaattorin virka paikallaan.Pai- a r ainhoito ja kallistasolla on seurojen välinen kilpailu myö j i i sc nmaksut muuttunut. Kaikki ovat löytäneet oman tonttmAri Blom Ilkka Mikkonen Tapio Koski Lisa Blom Raimo Rike Tommi Ruostepuro Markku Westerlund sa, ja on opittu ymmärtämään että jäsenet halua-Tilintarkastajat vat kuulua joukkoon jossa viihdytään. Kilpailu Juha Vasanen ja Heikki Armio jäsenistä ja tapahtumista � n muutt _wrnt _ yhteis- aratilintarkastajat työksi joka kehittää alueellista venellyto1m10taa. Matti Lehtinen ja Timo Wahlroos Satamakeskustelu Turun kaupungin kanssa on.Ju l kaisutoimikunta Hanna-Mari Airo pj. hyvä esimerkki tä tä. Siinä kaikki Turkulaisseu- kokoaa toimikunnan rat ovat yhdistäneet voimansa alueen kotisata• 11uvitoimikunta Tommi Ruostepuro pj. ma-asian eteenpäinviemiseksi. Laila Kyläkoski Oma seuramme vietti mielestäni viime kesänii Riitta Kuusela jonkinlaista sapattivuotta tapahtumien ja toimin- Kirsi Vuojärvi nan osalta. Huonot ilmat lienevät yksi selity Tekninen toimikunta Heikki Armio pj. Irja Rike Tiina Ojala Tarja Lehtonen asioihin, muttei selitä kaikkea. Toivon, että ky- katsastusmiehet symyksessä oli vain välivuosi, jona katsottiin,.111nioritoimikunta Jari Palsio ja Saara Vuorimaa mitä vuosien aikana on tapahtunut, ja nautiskel- kokoavat toimikunnan tiin saavutuksista.Tätä teoriaa tukee se tosiasia, ilirnpurjehdusjaosto Ilkka Mikkonen pj. että käyntimäärät saaritukikohdissa, sekä perin- Erik Spakström teisissä tapahtumissa oli aikaisempien vuosien Tapio Koski tasolla. Kuitenkin saaritaLkoot ja eskaaderi! jäi- Ari Johansson Ari Mikkola Risto Vainio Jouko Haavisto vät pitämättä, eikä uusia tapahtumia ollut vuosi•suaritoimikunta Erkki Loiske pj. en suunnitelmista huolimatta. Uskon että suu- Antero Siro Rockelholm saari-isäntä rimpana syynä tähän on nykyisten aktiivijäseni- Ossi Seppälä Pennäs saari-isäntä en väsyminen.Vuosi sitten toivoin uu ien aktii- Antti Lehtonen Hästholm saari-isäntä vijäsenien mukaantuloa, joka näkyikin hiema1 1s1111ccri ja Jäsenrekisteri Rauno Rike, Pohjanniityntie 13 20960 Turku kesällä laiturikeskusteluissa, mutta syyskokoukseen mentäessä oli jo unohtunut. Onneksi senva tään sihteeri euras a saatiin ehkä vaihdettua uurimman vuosien työtaakan yrit kanta kser ·rnscnmaksu 300:-, liittymismaksu 2500:-+kirjautumismaksu 500:-. Jos joku perheenjäsen haluaa _Y I ulla omalla nimellään kirjatuksi, hän maksaa 500:- esim. juniorit. jälkeen. Kiitoksia Lisalle vuosien puurtam1sesta O enkin ajatellut keviiiin aikana kutsua uusia ji vanhoja aktiivijiiseniii hnllituk en kokouksiin toimintaa elvyttiimiiiin. Kaikki ehdotukset ja ajatukset ovat tcrvclulil.:ita, jotta toiminta saadaar taas tiiyt · ·11 vi, · t · ·11sii. l lyvää ja tapahtumari• kasta vc11 ·tl k ·� iii M ·1 ituulcn lipun alla toivottacn. Kommodori Ari Blon 5

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=