Merituulilainen 1999

. : . : . . : . . . : . . . : . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.:: ::: . : : : : . . . . . . . : . . . . . : Korkean teknologian tuotteita tutkimukseen ja diagnostiikkaan. . . . . : . . . . . . : . . . . . : . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ■ : • :1 �TÄTAPAUKS/SSA KÅ.YTETTAVA HÄLYTYSNUMERO . . " tusalukset toimintavalmiina 1.1. 111•11Meripelastusseuran alukset ovat Yapun11111�11 oilta alkaen toimintavalmiina avustus1 1 1111 lukset ovat partionnissa merellä viikon1 '111 111 pi.:rjantai-illasta sunnuntai-iltaan.Arkipäi- • • 1111,11111 puhelinpäivystyksessä. Turunmaan saa- • • •11,1111·elia päivystävät Turun yhdistyksen PY ; : ; :,11 N I rlja PV RAJAKAR.I, Paraisten PV KAL­ : 11111M, Naantalin PV NUNNALAHTI ja Kor11I' 11 TER.I. 1 h•11 nhaksiin saa yhteyden? h1 , ·N11MT-puhelimiin yhteydenotto käy käte1111111 VIIF-puhelinta alukset päivystävät kuluslh ann ympäri vuorokauden kanavalla 16 ja 1111 •11pclastuskanavalla 73. Meripelastusseuran alusten NMT-puhelinnumerot ovat: PV OTKANTII PV RAJAKARI PV KALKHOLM PV NUNNALAHTI PV ESTERI MERIPELASTUKSEN HÄLYTYSNUMERO MRCC TURKU MRSC HELSINKJ MRSC VAASA 049- 82 1804 049- 447 98 1 049- 328 154 049- 321 298 049- 533 152 0204 1000 0204 1001 0204 1002 0204 1003 MERIPELASTUKSEN SJÖRÄDDNINGENS ÅEGc.G® WALLAC 1111 isla saa tietoja merivartiostolta soittamalla ' 11 1111111 : 111 111·lp astuskeskusMRCC 0204 10 7070 1111 11 a rtioalueen johtokeskus (Pärnäinen) 0204 111 11 HÄLYTY SNUMERO ALARMNUMMER 1!r 0204 1000 Wallac Oy, PL10, 20101 Turku, puh. (02)2678111 http://www.wallac.fi 1, 1 1p l'11 1stuskäyttöönon 1. 3.-97otettu uusi val11111.11111·n hälytysnumero 0204 1000. Siihen soi1 puhelu ohjautuu lähimpään meripelastus- ! 111111uh1okeskukseen . Erillistä suuntanumeroa 1 1, 111 Valtakunnallisen mumeron lisäksi meri­ , 1111 , ·11johtokeskuksien käytössä on myös suo11111111 •11 1s1euraavasti: 11111111meripelastuslohkokeskus 0204 100 1 l ld"nginmeripelastuslohkokeskus 020 4 1002 \,11 is1111 meripelastuslohkokeskus 0204 1003 1, ll11111a initut numerot on tarkoitettu ainoastaan 1 1v11a ratilanteiclen ilmoittamiseen sekä mui1 1111pyyntöihin, jotka koskevat ihmishengen 1 11111\ III tai uhkaavaa vaaratilannetta merialul I ly, � vanhat meripelastuksen hälytysnume1 111 11111 istaiseksi voimaan. SAARISTOMEREN MERIPEU.STUSALUE MEAIPEUSTUSKESKUS MRCCTURKU SUOMENLAHDEN MERIPELAST\JSAlUE MERIPELASTUSLOHKOKESKUS MRSC HELSINKI POHJANLAHDEN MERIPELASTUSALUE MERIPELASTUSLOHKOKESKUS MRSC VAASA RADIDYHTEYDET YHF •DSC 70 VHF - kanava 16 MF ·DSC 2187,5 kHz MF - laajuus 21 2 kHz Vene- ja Moofforihuolto hni SKARGÅRDSHAVETS SJORAOONtNGSOMRÅDE SJÖRADONINGSCENTRAlEN 02041001 FINSKA VIKENS SJÖRÅDONINGSOMRÅDE SJÖRADDNINGSUNDERCENTRALEN 02041002 90TTNISKA VIKENS SJÖRADDNINOSOMRÅOE SJ0RlOONINGSUNOERCENTRALEN 02041003 RADIOKOMMUNIKATION VHF·DSC VHF- kanal MF • DSC MF - trekvens HERMANN'S Harri Forsström Hahdenniementie 5 21120 Raisio P. 0400-639 888 Fax 02 - 432 1010 42 43

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=