Merituulilainen 1999

Hyvän oluen ja ruoan y stävien kohtaamispaikka PANIMORAVINTOLA HERMAN Läntinen Rantakatu 37, 20100 Turku Puh. (02) 230 3333 44 MERIPELASTUS 1 mmmaan Meripelastusyhdisys ry 1111 1 1998 oli Turunmaan Meripelastus111I I s ry:n 37. toimintavuosi. lulMyksen päätoimintasektoriUa, pelas111 h'hlävissä merellä, purjehduskausi oli 0111 luvun kausiin nähden keskimääräisen 11 11�. \ 11�tustehtäviä yhdistyksen aluksilla, PV Ot­ ,11111111 ja PV Rajakarilla, oli viime vuonna 72 1•1 l' ·lastettuja tai avustettuja henkilöitä oli 144 , 1 •1 �1111 niitä keskimäärin on ollut 157 kappalet11mlc sa. Sateinen ja tuulinen kesä pidätteli 111 t11Jiiitä satamissa ja vähensi osaltaan muu­ ,, 1 tikusta merenkulkua alueellamme Saaristo- ,, llii. Muutamat tuuliset ja myrskyiset viikon1 •111 11iheuttivat veneilijöille runsaasti vaarati1111 11,1,eikä muutamilta ikäviltä onnettomuuk11 1�111111 vältytty. 1111pä Otkantin ja Rajakarin lokikirjojen si111!,1 voi lukea otteita varsin dramaattisistakin 1 111h•1s1a,joissa apu oli tullut paikalle liian myö1 111 l.okikirja kertoo mm. vanhasta kalamie1.1 joka lähdettyään suojaisesta kotirannas­ , 111 H mättylästä verkkojaan kokemaan, joutui , 1 1111, 1joittain yli 25 m/s puhaltaneen syysmyrs11 vllli11ämäksi. Hänen kohdallaan apu ei kos­ ' 111 •hlinyt paikalle. Lokikirja kertoo myös seit111.1 lii nuoresta ihmisestä, jotka pienellä ja no11111 cneellään ajoivat yön pimeydessä täydel111hclilla rantakallioon.Heidän kohdallaan ta11 1 pii illyi onnellisemmin;joku loukkaantui va­ , 1 1 1, mutta kaikilla säilyi henki. , 111h11a ja uutta kalustoa 1111�i 1998 oli PV Otkantin juhlavuosi. Tu111111111111 Meripelastusyhdistyksen palvelukses­ , hyviin päivätyön telrnyt alus saavutti kunnioi11 1\1111 25 vuoden iän. Alus laskettiin vesille 11,l.-11knupungin Veneveistämöllä toukokuussa 111 1 u luovutettiin kesäkuun alussa yhdistyk11 1 /1 ttöön. Juhlallisen neitsytmatkan Uudes- ,1 111p1111gista Turkuuun Otkantiksi nimitetty alus 1 K 6.1973 itsensä kapteeni Paul J. Lammin ,1 , 11111assa. Nimensä vene sai Turun satamassa 1 ,11,1111ns a kärjessä aikoinaan sijainneen 8-kul­ , 11 .1•11 matkustajapaviljongin ,joka kansan suus11h � 111nut muotonsa takia nimen Otkantti,mu1111 Nykyään koko Turun ruotsinlaivasatarnaa ,11 11111:in Otkantiksi. Myös toinen Suomen Meripela tusseuran historiaan kuuluva alus vietti syntymäpäiväjuhliaan. Turun Pelastusrengas - Åbo Livbojen ry:n naisten keräystoiminnan suuri saavutus, PV Anna Gadd täytti 60 vuotta. Turun rouvat keräsivät rahat, tilasivat veneen Turun Veneveistämöltä ja lahjoittivat sen sitten Suomen Meripelastusseuran käyttöön.Vene laskettiin vesille 30.5.1938 ja sai nimensä Livbojen puuhanaisen, merikapteeninlesken Anna Gaddin mukaan. Alus luovutettiin v. 1993 Turun maakuntamuseolle ja se tulee aikanaan, kun Turun merimuseokin valmistuu, olemaan suuren yleisön nähtävissä, kertomassa jälkipolville turkulaisesta veneenrakennustaidosta ja turkulaisten meripelastustyön pioneerien saavutuksi ta. Ensi vuonna,v. 00, vi0tetäänkin sitten Turun Pelastusrenkaan 70-vuoti juhlaa. 45 Uuttakin kalustoa on Turkuun luvassa. Joulukuussa -98 yhdistys sai miellytävän viestin Suomen Meripelastusseuralta; Seuran hallitus julkisti lähivuosien alushankintasuunnitelman,jossa on mukana Turunmaan Meripelastusyhdistykselle tulevan uuden aluksen hankinta sijoitettuna vuoden 2001 rahoitukseen. Mikäli hanke toteutuu aikataulussa, uusi alus valmistuisi keväällä 2002. Eräillä järjestelyillä valmistuminen saattaisi toteutua jo vuotta aiemmin. Alustyypiksi on yhdistyksen piirissä suunniteltu PV Otkantin kaltaista, mutta kooltaan ja teholtaan suurempaa, tehokasta työvenettä, joka soveltuisi hyvin hinaus-, kariltairrotus-, tyhennyspumppaus- ym. töihin. Sen kaltaisia töitä alueellamme on runsaasti.Alustyyppi olisi 13,5 metrinen ns. iso viittavene, joita merenkulkulaitoksella on käytössä useita merenmittausaluksina. Uusia radio- ja turvallisuuslaitteita Helmikuun 1 . päivänä alusrekisterihin merkittyihin aluksiin tulevat pakollisiksi GMDSS-järjestelmään kuuluvat laitteet. GMDSS on maailmanlaajuinen hätä- ja turvallisuusviestijärjestelmä (Global Maritime Distress and Safety System). Aluksille vaaditaan Suomen rannikkoalueella mm. VHF-DSC-radiopuhelin, kannettavat vesitiiviitVHF-puhelimet pelastuslauttoja varten, erilliset akustot radiolaitteille sekä SART-tutkava taajat ja Cospas/Sarsat-järjestelmään kuuluvat EPIRB-hätäpoijut. Kaikkiin saaristomeren alueella toimiviin meripelastualuksiin hankitaan em. laitteet; useimpiin jo ennen tulevan purjehduskauden alkua.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=