Merituulilainen 1999

VHF-OHJE Hyvät merituulilaiset! Ohessa hieman meri-VHF-asiaa. Turvallisuuden kannaltaMeri-VHF-radiopuhelin on täysin ylivoimainen yhteydenpitoväline. Hätä- ja pikatilanteissa sillä voidaa hälyttää nopeasti yhdellä kertaa kaikki lähistöllä olevat yksiköt ja se voidaan tarvittaessa myös suuntia. Suomen merialueen meripelastuk esta ja iihen liittyvästä radioliikenteestä vastaavat merivartiostojenTurun meripelastuskeskus ja meripelastuslohkokeskukset Helsingissä ja Vaasassa. Nämä ke kukset sijaitsevat merivartiostojen esikuntien yhteydessä. Nauvon Pärnäi is ä sijait eva Merenkulkulaitoksen Turku Radio huolehtii varoitusliikenteestä (sää- ja varoitussanomat) ja radiomedical-liikenteestä. Kaupallista radioliikennettä (laivaradiopuhelut) hoitaa Helsinki Radio. Kerron jatkossa uusimmat muutokset meri-VHFradioverkossa sekä kertaan lyhyesti tärkeimpiä kohtia. Muutokset johtuvat merenkulun uuden hätäja turvallisuusjärjestelmän (GMDSS) vaikutuksesta. GMDSS-järjestelmä astui maailmanlaajuisesti voimaan 1.2.1999. Joi akin yhteyksi ä on digitaaliselektiivikutsun (DSC=Digital Selective Call) johdosta kannettu huolta hätäkanavan 16 kuuntelupäivystyksen jatkumisesta. Kanavan 16 kuuntelupäivystys jatkuu kuitenkin viranomaisilla ja kauppa-aluksilla ainakin vuoteen 2005 asti. Viranomaisten osalta varmasti vielä tämän jälkeenkin. Meri-VHF-radiopuhelimella varustetun huvialuksen radioaseman hoitajalta vaadittava pätevyy todistu on ollut 1.10.1998 alkaen nimeltään rannikkolaivurin radiotodistus. Tätä ennen myönnetyt rajoitettu radiopuhelimenhoitajan pätevyystodistukse (vain VHF) ovat edelleen voimassa ja niiden haltijat voivat myös käyttää VHFradiopuhelimella varustettua huvialuksen radioasemaa kuten ennenkin. Kut ukanavat: - Kanava 16 on hätä-, turvallisuus- ja kutsukanava. - Kanava 70 on digitaalinen kutsukanava (DSC). Puheliikenne kanavalla 70 on kokonaan kielletty. Ohessa osa tärkeimmistä työskentelykanavista huvialuksen kannalta katsottuna: 50 - Kanava 71 on liikenteenilmoituskanava scll illa alueilla, jotka ovat ke kitetyn väyläm vontajärjestelmän piirissä (VTS = Vessel T1 fic Service). Myös muiden kuin kauppa-al len tulisi päivystää kuuntelupäivystyksenä 1 seisen alueen VTS-kanavaa. - Kanavat 10,14, 67 ja 73 ovat merivartioston muiden pelastus- ja turvallisuusviranomais työ kentelykanavia. - Kanava 68 on venesatamien käytössä Ii kanava. U eilla vierasvenesatamilla on k tössään tämä kanava,joi ta voi tiedu tella n venepaikkatilannetta, polttoaineen saatavu tm . - Suomessa on käytössä kolme vain huvivc1 den väli een radioliikenteeseen varattua t) kentelykanavaa L1, L2 ja L3. Kanavaa L2 pitkään käytetty huviveneiden välisenä kul kanavana. Nykyisin L2 on samanlainen h11 veneiden työskentelykanava, kuin muutkin kanavat. Sitä voi toki käyttää vapaacht ist myös kutsumiseen. Huvialusten välinen 1 suminen on allittua myös kanavalla 16. - Huvialuksen keskustellessa kauppa- tai kai tusaluksen kanssa on käytettävä L-kanm sijasta kansainvälisiä alusten välisen liikcnh kanavia 6, 8, 72 tai 77. Jos huvialusten 1 seen radioliikenteeseen ei voida käyttää Lnavia, voidaan käyttäämyös em. kanavia, 1111 tällöinkin tulisi välttää kauppa-alusten tärkc1 pien työskentelykanavien 6 ja 8 käyttöä. - Kanava 13 on luotsien työskentelykanava. - Kanava 12 onTurun ja kanava 11 on Naai Iin sataman työskentelykanava. - Kanava 69 ei enää ole alusten välinen työ, nelykanava. Sille on jatkossa varattu 11111 käyttöä. Uudessa rannikkolaivurin radioliikenneoppaa käsitellään perinteisesti meri-VHF-radio 11 linliikenteen lisäksi lyhyesti myös GMD järje telmään kuuluvat: - DSC-järjestelmä (digitaaliselektiivikutsu) - NAVTEX (sää- ja varoitussanomien autom. tinen vastaanotin) - INMARSAT (viestiIiikennesatelIiittijärjeste!mä) - EPIRB (hätäpoiju) - SART (tutkava taaja) Kun veneeseen hankitaan meri VHF-radio helin, on siihen myös hankittava radiolupa (l, hallintokeskus).Radiolupamyönnetään, jos al 11 radioaseman hoitajalla on asianmukainen päY stodistus. Kannikkolaivurin radiokurssin kurssimaksuis1 ,•n osaa sanoa hintoja (työväen-, kansalais1'1 1011 tai seuran järjestämä kurssi), mutta ran­ ,k�olaivurin radiotodistus maksaa 530mk (sis. ,h�lu + tutkinto). Kurssin käyminen ei ole vält111,1löntä, eli voi ilmoittautua suoraan tutkintoon.Tutkintomateriaalin saaTelehallintokeskukselta. A luksen radioaseman hoitajan välittömässä valvonnassa voivat muutkin aluksessa olevat henkilöt käyttää radiopuhelinta. Kevätterveisin Saaristomeren merivartiosto Meripelastuskeskus Turku YliluutnanttiAri Virrankoski GMDSS SUOMESSA A-1 ALUEEN HÄTÄPÄIVYSTVSVERKKO Kutsukanavat Työskentelykanava 16 ja 70 {DSC) 14 MRCC = Meripelastuskeskus MRSC = Meripelastuslohkokeskus • = Kauko-ohjattu tukiasema MRCC Turku voi käyttää kalkkia rannikon tukiasemia (samoin Turku radio Ja Helsinki radio) MRSC Helsinki Ja MRSC Vaasa käyttävät vastuualueidensa tukiasemia ,,.Ralppa1uoto • Kemi Halluoto Kalajoki • Kokkola DSC - MERIRADIONUMEROT ( �..·---�··z Rauma MRCC TURKU MRSC MRSC HELSINKI VAASA (TURKU RADIO (HELSINKI RADIO MMSI 002301000 MMSI 002302000 MMSI 002303000 MMSI 002300230) MMSI 002301234) Porl i· TURKU � Virolahti Brändö e Uu• (: punk l ■ � H ELSINKI __,,.,,,..-� Gata • Korppoo �• .A. Kotka •' 9lo , Turku Sondby • - X _/ Helslnkl Järaö /\..,;:,' Porkkala TUKHOLMA Utö / Hanko 51 /. ../ J TALLINNA

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=