Merituulilainen 2001

VENEPAIKKOJA TURUSSA AIRISTON RANNALLA Suojaisessa vartioidussa satamassa 230 laiturija 350 talvisäilytyspaikkaa, vain 17 min Turun keskustasta. Täydellinen telakointi-, korjaus- ja huoltopalvelu: - VAT:n hyväksymä lujitemuovikorjaamo - venevahinkokorjaukset - sisustus- ja puutyöt - laiteasennukset - moottori- ym. korjaukset - valtuutettu VOLVO PENTA Service-piste - talvisäilytys kentällä ja hallissa - polttoainejakeluasema seteliautomaatilla ·;:;:;;�-m_ W(�([iQ)�lW(llt!J f)o// Samppaantie 385, 20960 TURKU puh. 02-273 7460, fax 02-258 8824 kotisivu: www.kolumbus.fi/satava.venepalvelu e-mail: satavan.venepalvelu@kolumbus.fi VARATTU 56 AQUA-PLAST Oy Puh. 02-2540 265 www.aqua-plast-fi AQUA-PLAST Oy Nauvon Vikomissa 1989 aloitettu merikarttojen laminointi työ jatkuu Turussa jo viidettä vuotta. Karttojen lisäksi Aqua-Plast Oy pinnoittaa yrity - ten ja yksityistenkin asiakkaitten painotuotteita käyntikorteista jättijulisteisiin. Omana tuotantona valmistetaan kirjoitusalustoja ja hiirimattoja,joiden kuva-aineistot kulkevat tänä päivänä sähköpostinvälitykselläkiinteän internetyhteyden kautta. Merikarttoja sekä myydään laminoituna AquaPlastin toimistossa Troil Marinin jälleenmyyjänä, että otetaan vastaan veneilijöiden omia karttoja laminoitavaksi. Kesänä 2001 saaristomeren karttoja löytyy mm. Nauvon Prostvikista, missä Palosten toinen tukijalka kasvattaa siianpoikasia Aqua-Seafood toiminimellä. Lauttarannoissa karttoihin voi tutustua kioskiyrittäjän toimipistee sä. Palosen tavoittaa parhaiten puhelimitse numerosta 02-2540 265 (soitonsiirto), koska kesäaikana ei Turun toimipisteessä pidetä päivystystä. Aerosolipohjainen sammutusjärjestelmä Sopii erinomaisesti veneisiin lwlmc kertaa tcholkaampan �11111 käytöstä poislcllu hnloni 1•1cnija kc\ yt ja )ks1nkcrtaincn I\COUUI 1 u 1 cstclmän lnyttilikfi on IO, uoua, ilman , 110-.;iturkastuksia 1.11 huoltoja Myrkylönja ympilristöyslävUllincn Maahantuonti ja myynti Säiliö! on valmistettu iskunke!tläväslti mcrialumiinista ja ne ovat umpinaisi.1 painccuomia yksiköitä Ei vaadi putkistoja. crikoissuuttimia tai •VCnttiilcjä P11lo111orjuntavälinc Markku Knuriala Ov MK.J.., Su1akunnantie 164, 20320 Turku � Puh. 02-2546000. fuksi 02-239 2490 'ilJOJAA VENEESI TEHOKKAASTI t llt•tko koskaan pelännyt veneesi syttyvän tuleen lnkPllä aavaa merta? Me olemme, mutia nyt meillä on 1111jma tehokas jokasään sammutusjä,jestelmä 1, 11t'ilijöiden tarpeisiin. l'y,ogen-sammutusaine on aivan uusi menetelmä ,1111muttaa tulipalo. Kyseinen aine on tehokas, helppo 1,1·11taa ja vieläpä edullinen. Pyrogen täyttää siten 1111kki ne vaatimukset, joita veneilijä .1111111utuslaineelleen asettaa. I 111tt'k11vaus l'vrogen-sammutusaine on kolme kertaa tehokkaampaa 111111 haloni, mutta se vie ainoastaan murto-osan h,1l11nijärjestelmän vaatimasta tilasta. Tämä johtuu 1111,, että Pyrogen-järjestelmä ei sisällä kaasupulloja • tk I sammutusainetta tarvitse johtaa putkia pitkin 1111111utuskohteeseen. Pyrogen-laitteisto on hyvin 1 "nkertainen muodostuen yhdestä tai useammasta 11liöstä, joiden koko ja maara riippuvat 1111111utuskohteen tilavuudesta. Kyseinen laitteisto on , 1 lllliin helppo asentaa ja periaatteessa asennuksen voi 1111dttaa omatoiminen veneilijä itsekin. \u'IIIIUS l\1ogen asennetaan moottoritilaan, josta tulipalo 11 rnnmiten syttyy. Asennettavan laitteiston säiliöiden l 11komitoitetaanmoottoritilan bruttotilavuudenmukaan , 11 ,uojattava tila sisältää myös moottorin tilavuuden. 57 Useimmiten moottoritilojen suojaukseen riittää 1-3 Pyrogen-säiliötä, joten hankinnan kokonaiskustannus on edullinen ottaen vielä huomioon sen, että laitteiston huoltoväli on noin kymmenen vuotta. Laitteita ei siis tarvitse tarkastaa ja huoltaa vuosittain. Palon havaitseminen Pyrogen-järjestelmä voidaan laukaista kolmella tavalla: lämpölaukaisulla, liekkilaukaisulla tai manuaalisesti laukaisupainikkeella. Lämpölaukaisu tapahtuu automaattisesti lämpötilan noustessa 175 °C-asteeseen. Liekkilaukaisu tapahtuu pyrolangan välityksellä ja laukeaminen tapahtuu lähes välittömästi liekin koskettaessa lankaa. Sähköinen laukaisu voidaan toteuttaa erikseen ja tällöin sammutusjärjestelmä laukaistaan painonapilla. Sähköisen laukaisujärjestelmän ansiosta sekä lämpö- että liekkilaukaisu voidaan ottaa pois, mikäli kohde tällaisen erikoisjärjestelyn vaatii.Tarvittaes a Pyrogenjärjestelmä voidaan varustaa täydellisellä paloilmoitusjärjestelmällä, johon liittyy myös monipuolinen Pyrogen-laitteiston ohjauskeskus. Toimintaperiaate Pyrogen on säiliö sä ollessaan kiinteässä olomuodossa, mutta ilmakehässä se on kaasuseos, jossa on muun muassa kaliumia ja typpeä. Vapautuessaan tulipalossa kaliumatomit reagoivat tulipaloon osallistuvien happija vetyatomien kanssa. Reaktion seurauksena tapahtuva atomien yhdistyminen molekyyleiksi estää tulipalon jatkumisen hapen ja vedyn muuttuessa paloon osallistumattomiksimolekyyleiksi.Tulipalon välittömän sammutuksen jälkeen Pyrogen estää myös kytemisestä aiheutuvan syttymisen muodostamalla suojattavan kohteen päälle kalvon, joka pysyy paikallaan jopa tunnin ajan. Sammutusvaikutus on erittäin nopea ja vapautuva aine ei likaa moottoritilaa, vaan !aukeamisen jälkeen moottoritila voidaan tuulettaa puhtaaksi sammutusaineesta. Henkilöturvallisuus ja vakuutusyhtiöt Pyrogen on ihmisille turvallinen sammutusaine, sillä se on lähes myrkytön eikä muodosta syövyttäviä happoja kuumien pintojen kanssa reagoidessaan. Pyrogen ei muodosta klooria tai bromidia eikä aiheuta happikatoa sammutettava sa tilassa. Yhtenä etuna Pyrogen-järjestelmän asentamisessa on myös se, että useimmat vakuutusyhtiöt antavat vakuutusmaksuista alennuksia Pyrogen-laitteiston ollessa asennettuna veneeseen. Alennuksen suuruus riippuu vakuutusyhtiöstä. Yhteenveto Pyrogen-järjestelmä tuo veneilyyn aivan uudenlaista turvallisuutta sammuttamalla veneessä muodostuvat tulipalot hyvissä ajoin ennen kuin veneilijä edes itse ehtii tulipaloa havaitsemaan. Enää ei siis tarvitse pelätä tulipalon syttymistä keskellä aavaa merta, sillä palon sammuttamisen voi jättää Pyrogen-laitteiston vastuulle. Juha Kauriala

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=