Merituulilainen 2001

1"111 11111111111 1111111 1 111 111111l\111 ·n ja kunnas apito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saari- , 111 11 1 1 111111111111111111.111 1 11lul11llu ja päätökset niistä tehdään yleensä vuosi- ja syyskokouksessa. 11 1 1111111111 , 1111 1111111 1 11 1111li. joten talkoita tullaan järjestämään kaikissa n1kikohdissa 1 11 11111111 1!111 1 1 v 1111 1-.ul-.o jiisenistön vastuulla. Käytä siis tukikohtaa kuin omaasi. 1 11, 1lq t,1 hiln ·n ramautuessaan 1 1 1 111 1 io,kat mennessäsi 11111111111 puita myös euraaville saunojille lip,111 l ,1 111lqmlun varalta 1 1 111 11111 111uhdollisuuk ien mukaan l I Ii 11111 1 1111111111111 iauhaa esim lintujen pesimisaikaan 11111 1111 11 11 11111"1 v, ·raskirjaan, koska sen perusteella ratkaistaan saaritukikohtien käyttöaste ja 1111. 11 1111 Vene- ja Moottorihuolto Harri Forsström tmi Hahdenniementie 5 21120 Raisio P. 0400-639 888 Fax 02 - 432 1010 wm oo mum fliiJWwliJ u:2[} @[lj}[} � [:I/jju:J &rtlWiiJ /MJU�O@ ��fil@@�@@@11@11@m 1/Jjfilg@@@@@11@11@@ tfm[l,M(@Ull(Jll(Jlli4/Z(J/}lld}&tlfJ!J!Xf�'ii1fltiJCjff@fflm0!11Jitl;ffJ@!XJj)fiJll(jlfJ� ttrm�di� WO!l!li?@llLiJ •Ii venellllöllle huolellinen katessasi Pidä veneessäsi tyh�ä kan1stereita Suunnittele reittisi i�tepisteiden kautta Jätä pakkausiäte rannalle , Vaali • . \_ ympäristösi � �� . rauhaa 4��-- - -�-�- maalaa vain n Kät!ä.. Y �P.�ristö· ystavallls1a pesuaineita Kerää maaliiäte / talteen T y u m e e äristön· suo1elua --........ 1'. 'llllll5111i,I·•11111·'11-fM·t-SIMI· 11

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=