Merituulilainen 2003

Merituulilainen 2003 VENEILYSEURA MERITUULI r.y . ' www.rherituuli.net w

ASTERVOLT . TAILOR MADE E NE RGY - akkulaturit, invertterit, generaattorit, maasähköjärjestelmät, hyytelöakut Mt\i:H�41 ri? l!I - sähköiset hallintalaitte�t - keulapotkurit �BLUESEA �SYS T E M S - asennustarvikkeet 'LffAf:'.tUll°JMIIIII ,,,.........fllCIPll'.:M HiWJ.MCNS :M�,[Ol-!�d'-\JJ,�11�[�1 Q;ll.i01'ii111 ►i IN'ANIII Jll/�11/Al',l<I, 1 INI/\Nll '! -� t UII 1 ·'1fCIIJ�l/•/OI t n11r1 Veneilyseura MERITUULI r.y. Veneilyseura Merituuli r.y. on vuonna 1983 perustettu turkulainen perheveneilyseura, jonka jäsenistön muodostaa n. 220 perhettä. Seuran toimintaperiaatteena on kehittää veneilyhatrastusta sekä yhdessäoloa. Postiosoite: PL 765 20101 TURKU Perustettu: 1983 Suomen Purjehtijaliiton ja Veneilyliiton jäsen Yhteyshenkilöt: Kommodori: Varakommodori: Sihteeri: Katsastusasiat: Timo Voutilainen Sakari Lehtovirta Tuire Lehtonen Raimo Rike Seuran tuotteiden myynti: VERTIKAALIOY Yliopistonkatu 12 Turku (Liput,Viirit, Ym, Ym.) Tiedot seurasta: Jäsenet: 220 perhettä joista 120 purjevenettä ja 80 moottorivenettä katsastettuja veneitä 84 joista 52 purjevenettä ja 32 moottorivenettä Seuran toiminta: Kehittää veneilyharrastusta Katsastaa veneitä Junioritoiminta Järjestää eskaaderejä Kilpapurjehdustoiminta SEURANKANNATUSTUOTTEET! Perälippu Maxilippu (tilauksesta) vene yli 15 m 100xl63 cm 36 € vene 12-15 m 80xl31 cm 36 € vene 10-12 m 66x108 cm 36 € vene 7-10 m 55x90 cm 36 € Viir i 2003 26x50 cm 24 € 22x44cm 24€ Seuran T-paita 7 € Seuran tuotteiden myynti: VERTIKAAI.I OY Yliopistonkatu 12 Turku Avoinna ark. l0-I7, Ja 10-14 Scurm1 viiri on uudistunut vuoden 2003 alusta. Uudistuksesta lisää tässä Merituulilaisessa.

KOMMODORIN PlJ 111i :ICNVUORO Itämeren tilanne 011 mu11lt111111t v11os1 vuodelta ''likaiscmmaksi" ja nyt 011 aval tu suomenlah<lcn pohJukkaa11 "naapu rin" toimesta öljynlastauspaikka ja liimii josmikä tuo ticltyå huolcstum1scn mhd ta jo muutenkin herktin iltirncrcn tilaan. Käyttäytykäämme kuitenkin saaristossamme kuin hyviija kuuliainen vcndlijii käyttäytyy. Emme roskaa ,vaikka se onkin kuin pisara mahdolliseen öljyvahinkoon verrattuna. PienisHi puroista syntyy iso joki. Kunnioitamme myös saariston asukkaita, niin vakituisia kuin kesäasukkaita, olemmehan siellä usein vain viikonloppu vieraina. Saaristomme linnusto on moninaista ja niitä onkin varsin mukava tarkkailla, mutta vain tarkkailla ei häiritä, varsinkaan pesimäaikana. Seuramme Merituuli täytti alkuvuodesta 20 vuotta,joka on varsin kunniakas ikä. Yhdessä viemme seuraamme taas seuraavat 20 vuotta eteenpäin. Seuramme toimihenkilöissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kommodor iamyöten on vaihtunutmelkein koko hallitus. Tarvitsemme jäsenistön sitoutumista myös hallitus-/ toimikuntatyöskentelyyn, ja varsinkin nyt kun ideoita on paljon ja halu myös toteuttaa niitä. Se vain on ainoa miinus kun ei muutama henkilö jaksa viedä tätä toi� mintaa eteenpäin vaan toimintamuuttuu rutiiniksi, työn, puskemiseksi. Jos ja kun meitä olisi useåmpi aktiivi tehtäviä voidaan jakaa ja näin vapaaehtoista työtä jaksaa paremmin harrastuksenmerkeissä viedä eteenpäin uusin ideoin. Tämä on vain pienimiinus jonka voimme yhdessä kääntää plussan puolelle. Nuorisovastaavamme on saanut nuorisoa viime veneilykaudella hyvin aktivoitua. Myös tulevana veneilykautena ja sen ulkopuolellakin on tarkoitus panostaa nuorison koulutukseen ja leikkimielisiin kilpailuihin ja harjoituksiin, jotka ovat merelläliikkumisen perus2 edellytyksiä. Seuramme saaritukikohdistajoitaoli viellä alkukaudesta 2002 kolme,olem me luopuneet yhdestä sen vähäisen käytön vuoksi. l lacmme läntiseltä saaristomereltä saarituki kohtaa joko vuokralle tai omaksi. Jäsenistön ahkerammin käyttämän Hästholmin kohdalla tulemme jatkossakin panostamaan tukikohdan viihtyvyyteen. Rokkelholmia on myös tarkoituskunnostaa ja parantaa jäsenistön tarpeita vastaavalle tasolle. Haluaisinkin peräänkuuluttaa jäsenistömme vanhanajan talkooaktiivisuutta. Aina ei tar vitse "järjestää" talkoita vaan saaritukikohdistamme vastaavilta saariisänniltä voi kyllä kysyä olisiko jotain askaretta· tarjolla. Katsastustoiminta on seuramme vanhin jäsenistöä palveleva palvelu. Viime vuosina on katsastettujen veneiden määrä jatkuvasti pudonnut. Parhaina kausina katsastettiin noin 160 venettä, vuonna 2001 jäätiin alle 100 veneen kuin myös 2002. Katsastusmaksukin sisältyy jäsenmaksuun, joten se ei maksa mitään lisää, mikäli seuran oma katsastaja katsastaa veneen. Myös vakuutusyhtiöt ovat ryhtyneet tarkkailemaan seurojen venerekistereitä. Tässä oli muutamia asioita joita halusin tuoda esiin ja samalla toivottaa kaikille hyvää ja antoisaa veneilykautta 2003. Muistakaa tämä lause ja ajatelkaa mitä kaikkea se voikaan pitää sisällään: "MERITUULI OLEMME ME" Timo Voutilainen kommodori TOIMIHENKILÖT Veneilyseura Merituuli ry, PL 765, 20101 TURKU Kommodori Varakommodori Sihteeri Hallituksen jäsenet Saari-isännät Huvitoimikunta Tekninen toimikunta Timo Voutilainen Sakari Lehtovirta Tuire Lehtonen Riitta Kuusela Ismo Soinila Erik Spakström Henri Arvonen Matti Ruohonen Hästholm Tommi Ruostepuro Raimo Rike Purjehdustoimikunta Sakari Lehtovirta Junioritoimikunta Mika Pyy Tiedotustoimikunta Henri Arvonen Webmaster Henri Lammi 3

Toirnintakalcntcri 2003 Tapahtuma _l\lku _ Helsingin Venenäyltely 7.2.2003 __ Vuosikokous 16.4.2003 Liounnosto 11-:-s.2003 -- Juhannus 20.6.2003 - MM-klloailut 9�8.2003 Uounlasku Svvskuussa Svvskokous Marraskuussa Jo_!!iujuhlat Jou)�kuussj!_ - Junioritapahtumat: 29.3.2003 Ulkoilutaoahtuma 10.4.2003 Laitesukellusilta 24.5.2003 Junnuoäivä elokuu Jollakoulu 20.9.2003 Seikkailuoäivä 6.11.2003 Junnukauden oäättäiäiset l'aikk� a--· Yhte shenkilö Bussimatka Helsinkiin Tommi Ruostepuro §ivortc Rudolf Timo Voutilainen 1 tä�tholm Timo Voutilainen �tl:istholm Sakari Lehtovirta Hä!;.tholm Timo Voutilainen Timo Voutilainen --� To_ mmi Ruostepuro Ruissalon Saarronniemi Kairiskulman uimahalli Hästholm Hästholm Hästholm Kairiskulman uimahalll Muista tapahtumista ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan Merituulen kotisivutlla www.merityu li.fi ja seuratledotteilla sähköpostitse. SähköpostiosoltteeSi voit lähettää seuralle nettisivuilta jos haluat postltuslistalle. Postttuslistan mukaisesti lähetetään myös hallituksen pöytäkirjojen otteet, jotta seuran jäsenet voivat seurata lähes reaaliaikaisesti mitä seurassa päätetään ja ollaan tekemässä. \/ENEILIJ� JALOPUUVANERIT mahonki- teaktammi- ym. vesivanerit hEVY�JMi- _ .2;� � Autokatu 7, Turku. · • emäil: levy;.jaati@pp�nic.fi 4 � � HÄS'THOLM 60.12,8 21.57,0 SAARI-ISÄNTÄNÄ MAITI RUOHONEN 041-507 3468 * �� -v•c&&SY >t; �. �J-�:$'•:=:,::;;•�: . ••-· t':••-�I ' - ... __J ... , ·� �' ,l · • • ·�· 28 �., /d.9.J �u,t --:� A -�f' 1 • 1'P J - - 'M2 SAUI" - - -- L,.. .- :/\ .,rt'., 11 -·=..a.-z;..-:.:;_-::•-� ,�,Z.--_?-� Hästholm on seuramme ns. kotisatama. Saari on kokonaisuudessaan seuran käytössä ja siellä on ponttoonilaituri poijuineen, mutta myös joukko rantakoukk:uja saaren etelä- ja pohjoiskärjessä ja saareen on helppo rantautua lähes joka puolelle. Saari on lähes kaikilta tuulilta suojainen, joskin kevään ja syksyn pohjoismyrskyt saattavat joskus haitata. Olemme rakentaneet sinne saunamökin, puuceen sekä grillikatoksen. Saarella järjestetään seuran tärkeimmät kesätapahtumat, kuten avajaiset, purjehdus -kilpailut ym.ym. Saaren omistaa Hans Åberg, jolla on venetelakka Käldön saaressa. 5

� � VÅSTRA llOC7KliL/IOLM 60.06,2 21.52,5 13 ·, --� -. ... · +it\ 1 ....., +· __.I; ,, 2 15 �-. ,,. . 1 ..J.. 15 .a. • Q6Svartholm .. 1 '··-.. ,,..,· T \ -f: 0 ...,,.,,.,_,"\ '\ & /� \ \ C::::::, o i 13 Strörnsr•.-if; •it.· �-,;,\ -...,_. -· ..; '·, 1 ,. ,s ·..._ i 61,} \, ··-•,:t \f', , -..._,__,., ·:♦ ._.,_, ..... _:.., J 27 ,, ,, ,, ,, f3 ..._,6 /.!i..' _,,.,,··-··- ,-._..:7·--· 16 I • , ,1 ,G., \;,_ ..... �, .... Q� i s � ' , .... ;\.•1 . . 2 ··-' t ,��lls":.· F-1:. 7 _.,,:.':I' ·ta----:: · \ ��:&�', !\ ��-:a; :I \ .)..��1/·,��;.:_-·.,. "t Seur an v anhin saaritukikohta StJa t tscc Nauvon eteläpuolella upean venere1ttn var rella.Tukikohdassa on hyvä laituri ja poijut. Ankkuri ei paikassa oikein pidä ja pohjassa on paljon poijupainoja, joihin ankkuri saattaa tarttua. Laiturilla on mukava istuskella ja katsella veneiden menoa vilkkaalla reitillä. Laiturin läheisyydessä on grilli sekä savustusuuni. Pieni mutta hyvä sauna luovat miellyttävän tunnelman ja hotelli helpotuskin löytyy kauempaa saunan takaa. Tukikohta on erittäin herkkä Luoteen ja Idän välisille tuulille, sekä v äylällä kulkevien veneiden aallot kannattaa ottaa huomioon venettä kiinnitettäessä. Tukikohdan ulkopuolella saa myös kalastaa rajoitetusti. 6 Saaritukikohtiemme rakentaminen ja kunno�sapito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saariisäntien ja saaritoimikunnan johdolla ja päätökset niistä tehdään yleensä vuosi- ja syyskokouksessa. Uusi saaritoimikunta on intoa täynnä, joten talkoita tullaan järjestämään kaikissa tukikohdissa Niiden kunto ja vi ihtyisyys on koko jäsenistön vastuulla. Käytä siis tukikohtaa kuin omaasi. MUISTATHAN -Autathan kanssaveneilijää hänen rantautuessaan -Siivoathan jälkesi ja viet roskat mennessäsi -Muista jättää pilkottuja puita myös seuraaville saunojille -Tarkista grillipaikka tulipalon varalta -Täytä makeavesiastiat mahdollisuuksien mukaan -Ethän käytä merivettä kiukaassa -Älä häiritse luonnon rauhaa esim lintujen pesimisaikaan -Kirjaathan käyntisi vieraskirjaan, koska sen perusteella ratkaistaan saaritukikohtien käyttöaste ja tulevaisuus. Saarien viihtyisyyteen vaikuttavat työt eivät ole ainoastaan saari-isäntien tehtäviä. Saarissa kävijälle löytyy varmasti askareita jos niitä vain haluaa tehdä, joten reippaasti vaan saari-isänniltä kysymään mitä voisi tehdä. Myös oma-aloitteisuus on sallittua, sillä usein osuu silmään paljon asioita joita voi tehdä. Yhdessä saamme pidettyä paikat helposti kivassa kunnossa eikä työtaakka kohdistu vain muutamille tekijöille. ~� l?-MEi<:U�· ·�JE-rJ: � .�nnn to\ · ·, " or;w1nn ["' }V$,.� l . ll,IUJiHJA1 �- --- --- - � ®��'11@11@ �11 OO[rua@[JiJi)O@��Clffl 7

SAARJSÄÄNNÖT: l .§ Veneilyseura Merituuli ry:n hallitsemia saaria ja vesialueita ovat oikeutettuja käyttämään seuran jäsenet sekä mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. Lisäksi käyttö on luvallista meripelastusyhdistysten ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n alukset. 2.§ Jokaisella tulee olla veneessään aina seuran viiri tai perälippu näkyvillä poislukien vierailevat veneet. Jos seuran jäsenellä on vieraita mukanaan, on hänen toimittava näiden vastaavana isäntänä. 3.§ Jokaisen käynnin yhteydessä on vierask.irjaan merkittävä veneen saapumispäivä ja sen päällikön sekä miehistön jäsenten nimet. 4.§ Avotulen teko on sallittu vain siihen tarkoitetuilla paikoilla sään niin salliessa. 5 . § Alueiden saunat ovat jäsenten vapaassa käytössä. Saunomisessa on noudatettava eriJlistä saunomisohjetta, joka löytyy saunalta. 6.§ Seuran omistamat veneet ovat jäsenten käytössä ja ne on kiinnitettävä k;iytön jälkeen niin, ettei aallokko pääse niitä rikkomaan. 7.§ Pystypuiden, niin kasvavien kuin kuivienkin kaataminen on kielletty. 8.§ Virkistyskalastus mato-ongella, pilkilW ja virvelillä on sallittu seuran alueilla voim.issa olevan kalastuslain puitteissa. Vcrkkokalas1us on sallittu ainoastaan Rockelholrnissa saaren omistajan luvalla. Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö ja 8 hallussapito seuran hallitsemilla maa-alueilla on ehdottomasti kiellettyä. 9.§ Kello 00:00 ja 08:00 välisenä aikana pyrimme välttämään turhaa metelöintiä veneiden välittömässä läheisyydessä. Lämmityslaitteiden ja generaattorien käyttö on sallittua. 10. § Roskat ja jätteet on vietävä veneen mukana roskankeruupisteisiin tai asutuskeskusten jätehuollon piiriin. Mereenpumppaavien käymälöiden käyttö rannoilla on ehdottomasti kiellettyä. 11. § Lemmikkieläinten omistajat ovat vastuussa siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa luonnonvaraisille eläimille eivätkä häiritse muita alueella olevia. Omistajan on huolehdittava myös ettei lemmikkien jätöksiä jää oleskelualueille. 12. § Tukikohtien käyttö ns. charterpurjehdusten satamina ei ole sallittu, vaikka veneen päällikkö olisikin Veneilyseura Merituulen jäsen. Tukikohdissa järjestettäviin tilaisuuksiin tarvitaan hallituksen lupa. 13. § Nämä säännöt sitovat kaikkia seuran jäseniä ja heidän vieraitaan. Rikkomustapaukset käsittelee seuran hallitus sille osoitettujen kirjallisten ilmoitusten perusteella. Saarisäännöt on vuosikokouksen hyväksymät hallituksen esityksestä. Saunoille tullaan toimittamaan erilliset ohjeet. Hästholmin saunan suuresta suosiosta johtuen on päätetty siirtyä yhteisiin saunavuoroihin ja uimapuvun kHyttö on välttämätön. Suomen Veneilyliitto on veneilyseurojen keskus- ja edunvalvontajärjestö, jonka jäseninä on 251 veneilyseuraa eri puolilta Suomea. Liiton toiminnan painopistealueita ovat matkaja retkiveneilyn edellytysten turvaaminen ja kehittäminen, veneily-ympäristön suojelu, veneilykouluituksen ja veneilyturvallisuuden kehittäminen, nuorisotoiminta sekä moottoriveneiden kilpailutoiminta. Liitto perustettiin vuonna 1938 organisqimaan tuolloin nopeasti lisääntynyttä moottoriveneiden kilpailutoimintaa. Kuluneiden 65 vuoden aikana liiton toiminnan painopiste on siirtynyt harrasteveneilyyn riippumatta siitä kulkeeko vene moottorin tai purjeen voimalla. Moottoriveneiden kilpailutoiminnallakin on edelleen sijansa liiton toiminnassa, mutta tällä hetkellä kilpailuharrastajien määrä on melko pieni. Suomen vesistö- ja rannikkoalueet tarjoavat maamme pohjoisesta sijainnista huolimatta veneilyn harrastamiselle poikkeu ksellisen otolliset puitteet. Tämän mahdollisuuden suomalaiset ovat käyttäneet hyväkseen ja maahamme onkin kehittynyt monimuotoinen veneilykulttuuri. Suomen Veneilyliitto haluaa olla suomalaisen veneilykulttuurin vastuullinen edistäjä, joka toimii aktiivisesti yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa kehittäen ja edistäen veneilyn kansalaisjärjestöjen toimintaa. Liitto edistää veneilykulttuuria muun muassa harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, kouluttamalla veneilyseurojen toimihenkilöitä, antamalla viranomaisille asiantuntija-apua ja lausuntoja veneilyä koskevissa asioissa, harjoittamalla kansainvälistä yhteistyötä sekä ohjaamalla ja valvomalla moottoriveneiden kilpailutoimintaa. Liiton harjoittaman edunvalvontatyön tärkeys on viime vuosina korostunut. Eri yhteyksissä veneilijät on herkästi leimattu häiriköiksi, joiden liikkumisesta aiheutuu ympäristölle ja luonnolle eri laisia haittoja. Veneilystä ympäristölle ja luonnolle aiheutuvat haitat ovat kuitenkin merkittävästi väitettyä vähäisempiä. Tämän lisäksi veneilyllä on myös paljon myönteisiä vaikutuksia. Liitto pyrkii edunvalvontatyössään osoittamaan päättäjille veneilyn myönteisten vaikutusten olevan merkittävästi suurempia kuin mahdollisten haittavaikutusten. Suomalaisilla veneilyseuroilla ja niissä tehtävällä vapaaehtoistyöllä on merkittävä asema suomalaisen veneilykulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä. Ilman veneilyseurojen aktiivista panosta satojen tuhansien veneilyn harrastajien harrastusmahdollisuudet olisivat merkittävästi nykyistä heikommat. Esimerkiksi seurojen ylläpitämien venesatamien merkitys suomalaiselle veneilykulttuurille on mittaamattoman suuri. Liiton merkittävänä tehtävänä on myös jäsenseurojen toiminn antukeminen ja niiden toimintaedellytysten kehittäminen. Tätä työtä liitto tekeemuun muassa yhteistyössä suomalaisen liikunnan keskusjärjestön Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. Veneilyjärjestöt ovat osa suomalaista kansalaisjärjestötoimintaa. Kansalaisjärjestöjen toiminnanmerkitys koko yhteiskunnan kannalta on todettu suureksi. Ilman kansalaisjärjestöissä tehtävää vapaaehtoistyötämoni asia jäisi maassamme kokonaan hoitamatta. Kansalaisjärjestöjen edunvalvontatyön onnistumiseksi voidaan lukea, että meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa on yhdeksi tulevan hallituksen erityishankkeeksi nousemassa kansalaisjärjestötyön tukeminen. Tämä on rohkaiseva ja kammstava uutinen kaikille järjestötoiminnassa ja erityisesti seuratyössä mukana oleville. Valtiovalta voi halutessaan parantaa merkittävästi seurojen toimintaedellytyksiä ja antaa seuroille mahdollisuuksia keskittyä taas kerran enemmän siihen tärkeimpään eli seuran toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Suotuisia tuulia purjehduskaudelle 2003 toivottaen Markku Toveri toiminnanjohtaja Yhteystiedot: Suomen Veneilyliitto - Finlands Båtförbund ry l lämeentie 105 A 00550 HELSINKI puh. (09) 5490 351, faksi (09) 5490 3599 sähköposti kotisivut http:// www.veneilyliitto.fi/ 9

SÄÄNNÖT 1 NlMl, KOTIPAIKKAJA Kmu 1 § Yhdis1ykscn nimi on Vcncilyscnra MERITUULI r.y. ja sen kotipaikka on Turku. NUissii s�mnnöisstl nimitctiiiin yhclislysrn scumksi. Seura on perustettu 12.01 . l 9ll3 ja seuran kieli on suomi. 11 SEURAN TARKOITUS 2 § Seuran tarkoituksena on kchittäii ja edistää veneilyä, venetuntemusw sekä vesillä liikkumisen tietoja ja ta itoja. 111 TARKOITUSTEN TOTEUITA!\UNEN 3 § Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1. Tarjoamalla jäsenilleen - koulutustoimintaa - valmennus-ja harjoitustoimintaa - nuorisotoimintaa - valistus-ja kasvatustoimintaa - kuntoliikuntaa. sekä -muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja hen kisesti vireilä ja hyödyllisiä kansalaisia. 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota, sekä välittämällä voittoa tavoittelematta jäsenilleen veneilyvälineitä ja asusteita. 3. Toimintansa tukemiseksi seura voi hankkia varoja järjestämällä arpajaisia ja veneilyyn liittyviä kilpailuja. Tarvittaessa seura hankkii toimint.iansa asianmukaisen luvan. 4 § Seura on Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n ja Suomen Moonoriveneliitto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. 5 § Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määr.itään tarkemmin lippuohjeissa. IV SEURAN JÄSENET 6 § Seuran jäseniä ovat: 1. Varsinaiset jäsenet. jotka ovat suor ittaneet syyskokouksen määrUämän vuosittaisen jäsenmaksun. 2. JuniorijUscnct. joiden ikäntj�, on yhdenmukainen Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n määrittelyn kanssa. 3. Seuran jUscnet hyväksyy hallitus. 7 § Hallitus voi crottan scumsta jliScncn,joka - laiminlyö jäsemnaksunsa suorittamisen -Rikkoo lakeja tai e,,;,iintyy hyvUn vcncilyhcngcn ,•a�taiscsti. - toimii seuran. liiton sckU piirin sföintOjcn ja t:,rkoituspcrh,:n ,·asrnisesti. Hallitus voi p�iiitttfä ·cro11ami�:�i:1:,;ta. kun vähinUUin viisi sen jiiscnt!i on s.aapuvilla ja croH:nnispmi1fo,. llll pätevä,kun vi-ihintii!in ncljil h:11litukscn j:iscnt.ii siihen yhtyy. Erotctulla on oikeus vcdol.t seuran scur,mvaan kokoukseen. Vetoomus on anneuav;i ki1j�1lliscsti tiedoksi :-.curn11 hallitukselle 14 piiiviin kuluessa kirjalliscu crottumis piföltikscn Licdoksisaantipäiviistfi 1mti p!ii\1UH lukuu1101111mu11;,, jolloin hallituksen 1ulcc s..mtta:. 1 pii:itC)�cnsH .�cu1 :11, :-c11r:1ava11 kokouksen ratkaistavaksi. Kokouk:--c.�:-.a v:rndilrnrn lmlli1ukM.'II tekemän päätöksen vahvist;. m1iscksi vlihi111ll!l11 2/J m11,c,1yl sessä annetuista iiänisl[i. J!iscncll:t on oiki!u� cm1:1 �11n,�111 tckemmm siitii kirjt1l1imm ih11oi111s l1alli111 k,cllc wl ,en puhccnjohtujallc. Jtiscn voi ih11ol11uu crosw:111 111yH� :--.1111lli,c.._,, seuran kokouksen pöyt!iki1juo.rn mcrki11fl\•III-.-.I. V JÄSENMAKSU'!' 8 § Scur:m jUscncl suorillavai M.!urnlk siiht.:"11 hilly\. •,,:i:lu liittymismaksun ja vuosi11:1i11 jli�c1111wl..,u11:1 v1u1,l11111k1d111, joiden suuruus m;il:iriiHilin syy�k-.,kouk�c.,:,i,o v110�111n11t. St•urn pitiiä yhdistyslain edclly11li111iHI j:hc11 luct1cloa. V I SRUIUN VAHSINAISET JA VLIMÄÄltÄISlsT KOKOUKSET 9 � Seura piHHi vuosi11ai11 kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidct!Uin helmi• huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan 111iliiriä hallitus. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle. kun hallitus katsoo sen taq,eelliseksi tai kun 10 seuran jäsentä taikka vähintään 1/10 seuran jiiscnistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Tällaisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta - sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. 10 § Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihtee ri c) kaksi pöytäkirjan tarkas tajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaanläsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta. 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille. 8. Käs. itellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään neljä päivää ennen kokousta. 9. Kokouksen päättäminen. 11 § Syyskokouksessa k. äsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valiwan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytakirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitmm seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori. 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori. 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. l0. Valit:1an puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Url1ciluliiuo r.y.:n jäsenliittojen vuosi-ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi. 12. P,i:itct:iän missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatc1t1an j�iscntcn tiedoksi. 11. K,isitc!Uitin muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten csitt:lrniil asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle v:ihin1min ncljti päivää ennen kokousta. 1.11. Kc,koukscn pmiuäminen. 10 12 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten c11c1111nii-.1öllil, mikäli asian ratkaisemisesta ei näissä ,!i:i1111nis,:i toisin säiidctä. Henkilövaaleissa äänten mennessä t:1,:111 vn:1li ralktlistaan arvalla. muissa asioissa se mielipide vuiu:m. johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kailissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys "'iJcluin lipuin. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. V11l1:1ki1 j:111:1 ei saa iiäncsHiä. VII SJo:llRAN HALLINTO 11 § Sc1111111 wi,uinta;ijohtaaja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huoleh6i ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseell kuuluu: -Kommodori puhee njohtajana - VarJ kommodori varapuheenjohtajana - neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - sihteerin ja - taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena määfJUUin erovuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. HaUitus voi valita avukseen toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. 14 § Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaanja on päätösvalrainen, kun vähintään neljä sen jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia scur. in ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suun.nitc1micn mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntllutuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäscnluctteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa. 1 1. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenel 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. 1,uovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistiiän kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hal.litukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 15 § Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. vm MUITAMÄÄRÄYKSIÄ 16 § Seuran veneluettelooo merkitään kaikki ne jäsenien veneet, jotka vuosittain on seuraan rnkisteröity ja määräajoin suoritetussa katsastuksessa hyväksytty rekisteröintikelpoiseksi. Kal5astuksen yhteydessä veneen omistajalle annetaan katsastustodistus, johon katsastus merkitään. Vasta katsastusmerkinnän saatuaan on veneen omistajalla oikeus käyttää veneessään seuran lippua. Seurnn veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuman. 17 § Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. 19 § Scumn purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa. vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. 20 § Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäiineet varat johonkin purjebdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 21 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. ► Perkin ·r.r precisely. 11

MERITUULEN TEKNINEN TOIMIKUNTA Seuran teknisen toimikunnan muodostavat katsastusmichet. Toimikunnan tehtäviin on lähinnä kuulunut jäsenten veneiden katsastusten suorittaminen. Tarvittaessa toimikunta on käytettävissä erilaisten teknisten ongelmien selvittämisessä, hallituksen apuna. Toimikuntaan ei toistaiseksi ole kuulunut naispuolisia jiiscniä. Mikään ei estä naist en liittymistä katsastajien joukkoon. Toimikunnan "vetäjänä" toimii tänä vuonna Raimo Rike. VENEIDEN KATSASTUKSESTA Suomessa on vapaa-ajan veneiden katsastus vapaaehtoisella pohjalla tapahtuvaa turvallisuustoimintaa. Veneiden katsastuksista huolehtivat keskusliittojen valtuuttamat katsa st ajat. Katsasta jat toimivat vapa aehtoisesti ilman palkka aavustaen ja neuvoen veneilijää monenlaisissa veneturvallisuuteen liitt yvissä asioissa. Katsastus jakautuu tavallaan kahteen osaan. Viiden vuoden välein tapahtuvaan per uskatsastukseen ja vuosittain tapahtuvaanmerikelpoisuuskatsastukseen. Seura ylläpitää rekisteriä katsastetuista veneistä ja toimittaa vuosittain ilmoitukset katsastetuista veneistä keskusliittoihin. Tästä rekisteristä myös vakuutusyhtiöt voivat pyytää tietoja. Merituuli ei peri jäseniltä er illistä katsastusmaksua, vaan meillä se sisältyy jäsenmaksuun. Jok aisest a liittoihin ilmoitetust a veneestä seura tilittää kesk usliitolle katsastus- ja jäsenmaksun. Seura ilmoittaa keskusliiton jäseneksi vain ne jäsenet joiden vene on katsastettu. Jäsen joka jättää veneensä katsastarnatta ei saa vakuut usyhtiön katsastusalennusta maksuista ja maksaa seuralle palvelusta jota ei käytä. Seuramme veneistä vain noin 80% on katsastettuja. Veneenomistajalle on monesti muodost unut tapa käyttää samaa katsastajaa vuosittain. Tämä on toimiva käytäntö, mutta ai naei aikat aulut sovi yhteen, jote n roh keasti pitää kääntyä toisen katsastajan puoleen ettei katsastus jää suor ittamatta. Kaikilla katsastajilla on sama koulut us ja valtuutus suorittaa peruskatsastus tai vuosikatsastus. Ennen katsastuksen suoritt amista veneenomistajan on syytä käydä läpi katsastuspöytäkirjan kohdat ja täten varmist aa asioiden olevan kunnossa. Pyydän kaikkia huomioimaan että katsasta jat tekevät työtään omalla vapaa-ajallaan ilman korvausta. On kohtuullista että vene nomistaja järjestää tarvittaessa kuljetuksen veneelle tai korvaakatsastajan bensakulut. Melkei n kaikki ovat tämän ·huomioinetkinja usein on katsast aja saanut lisäksi vielä lämmikettäkin. Antoisaa veneilykautta kaikkien katsasta jien puolesta Raimo Rike VENEILYSEURA MERITUULI r.y. KATSASTU SMIEHET 2003 Henri Arvonen Heik ki Armio Risto Hullama Pekka Huusko Yrjö Iivonen Matti Lehtinen Sakari Lehtovirta Erkki Lindfors Mauri Nääppä Raimo Rike Rauno Rike Katsastajien koulutus ja pätevyys oikcutlavat katsastamaan purje- ja moottoriveneitä, mutta Risto Hultarna on ilmoi t tanut k eskittyvänsä mieluimmin moot toriveneisiin. 12 TOWAGE ANO SALVAGE EFFECTIVE ANO RELIABLE TOWAGE SERVICE. TUGS: Turku: station duty 24 h Hanko: station duty 24 h Koverhar: duty 24 h lnkoo: duty 24 h (02) 230 4091 0400 521 919 (019)2486011 0400 522 034 0400 522 034 0400 522 034 Helsinki: (Kantvik) station (09) 694 4531 duty 24 h 0400 522 036 Uusikaupunki: station (02) 842 1256 duty 24 h 0400 821 334 Rauma: station duty 24 h ,. (02) 822 1020 0400 521 854 Pori: Slation duty 24 h FINNTUGS OY Kotka: duty 24 h Hamina: station duty 24 h ALFONS HÅKANS (02) 638 3247 0400 591 560 (OS) 213 043 0400 550 303 (OS) 213 043 (OS) 345 3307 0400 555 419 Slottsgatan 36 C, 20100 Turku Åbo, Finland Phone: +358 2 515 500, Telefax: +358 2 251 5873, Telex: 62455 ahtung e-mail: office.turku@alfonshakans.fi 13

Suomen Purjehtijaliitto - Finlands Seglarförbund Suomen Venollyliitto - Finlands Båtförbund VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT Seura Venctodistuksen numero F0rening ............... ...................................................... ..... Båtcertif,katets nummcr Veneen nimi Purje/rekisterinumero Båtens namn ..................................................................... SegeVregistemummer Omistaja Kotisatama Agare .................................................................................Hemhamn ......... Osoite VenetyyppVmallt Adress ............................................................................... Båttyp/modell . Rungon numero ................................................. ...........................................Skrovets nummer Vuosi Ar □ Purjevene Segelbåt □ Moottorivene Motorbåt Rakennusmateriaali Väri Rakennusvuosi Skrovets materia! .....................................................Färg ..................................................Tillverknlngsår . Pituus Leveys Suurin korkeus Syväys Purjepinta-ala Längd ................... Bredd ...................Storsta hOJd ..................Ojup ........................Segelyta ...................... Moottori □ slsä □sisapera □ perä Lukumäärä Teho Motor □inombord □ lnu □ utombord Antal ................... Effekt ........................... Mer1tki Valmistenumero Marke .......................................................................TIJlverkningsnummer □= pakolinen 02 = pakollinen 2 kpl O = suositus m = moottorivene p/s = puljevene k = kaikRle obligatorlsk obligatorisk 2 st rekommendatlon motorbåt segelbåt fOr alla 1. Runko-Skrov 1.1 Rungon ja rakenteiden kunto-Kondltlonen fOr skrov och konstn.Jktioner ......................'.... □ 1.2 Aukot Ja niiden suljettavuus -Oppningar och möjlighet att tillsluta dem ............................. □ 1.3 Materiaalin ja pinnoitteen kunto - Materialets och ytbehand1inyens kondition.................... □ 1.4 Köli ja peräsin-Köl och roder............................................................................................. □ 1.5 OhjausJarjestelma-Styrsystem.......................................................................................... □ 1.6 Vetolaittelston, akselin ja potkurin kunto-Konditionenför drev, axeloch propeller........... □ 1.7 Runkoläpiviennit. sulkuventtiilitja putkisto-Skrovgenomföringar, ventiler och rorsystem. □ 1.8 Kaleet kådensijat Ja kiinnityshelat-Racken, handtag ochbeslag................•................... □ 1.9 Painavien esineiden kiinnitys-Fastsattnig av tunga fOremål ............................................. □ 2. Takila ja purjeet. miklll asennettu-Rlgg och segel, lfall lnstallerade . 2.1 Takilan kunto ja huoltaminen-Riggens kondition och oversyn........................................... 0 2.2 Myrskypurjeet-Stormsegel................................................................................................ D 2.3 Reillausjärjestely-Revningsanordning ............................................... ............................... 0 3. Moottori ja aen Jlrjestelmlll, miklli asennettu-Motom och dess system, ifall instalief'ld 3.1 Moottorin asennus ja kunto-Motoms installation och kondltlon........................................ □ 3.2 Moottorin hallintalaitteet Ja niiden toimivuus-Motoms reglageoch deras funktion............ D 3.3 Polttoainejarjestelma (säiUOt. putkistot sulkuventiilit, s!)Odattimet)- ................................. □ eranslesystem (tankar. ror. avstangningsventiler, fiHer) 3.4 Jäähdytysjärjestelmä (pohjakaivot. tapivenmt. putkisto!. sulkuventiillt) - ........................... D Kylsystem (bottenbrunnar, genomforingar. rör, avstängnlngsventiler) 3.5 Meriveslsuodatin- Sjövattenfilter......................................................................................... D 3.6 Sähk0järjestelmät - Elektriska system...... ............................ ............................................ D - erillinen käynnistys- ja kåyttöakusto-separat start- och förbrukningsbatteri ..................... D - maasåhkOjärj. asennus ja tapaturmasuojaus-installation och säkerhet for landström..... D -aggregaattijarjestelman (230 V) kunto, jos ascnn. - etaggrcgotets (230 V) sk. ick, om lnst D 4. Venevarusteet-BAtene utruetnlng 4.1 Veneen ja varusteiden mcrklnnat-M0rlmlng av båt och utrustning................................... D 4.2 Ankkurivarustus-Ankarulrustning.......... ......... ...................................... D2 4.3 Ajoankkuri-Orivankare ... ................. ..... ..."......"............................................. Dm 4.4 Veneköydet - BåUinor ..............••. .............................. ........................... □2 4.5 TyOkalut ja varaosat-Vorktyg och roscrvdolar ......................... ......................................... D 4.6 Airot tai mela-Åror eller paddel .......... ............................................................................... 0 4.7 Venehaka - Båtshako ................... .................. ............ , ......... ............................. □ 4.8 Heittoiiina-Kastlina...................................................... ...... .... ...................... D 2 D □ D □ D □ D D D □ 0 □ □ D D D 0 D □ D □ □ D2 Dm □ □ 0 □ □ 3 D D D □ D D D 0 0 D 0 D 0 D 0 □ D □ D D Om D □ □ 0 D .. D D □ □ □ 0 D D D D D □ 0 D 0 D 0 OSPL.f'SF,SVEL •••-• 1<1urlll<ettainen jåsen • vl •fOrenö,genlgul -med14 KatsastuspOytakirja, sivu 2 Besiktningspro1okoll, sida 2 Omistaja - Ågare 1 4.9 Laitasuojat - Fendrar........................................................................................................... □ 4.10 Venetikkaat- Båtstege...................................................................................................... 0 4.11 Huurteenpoisto ja lasipyyhin sulj. ohj. -Oefroster och vindrutetorkare i tackta styrh. ...... D 4.12 Kaymålävarustus ja Jat�uolto-Toalett och avfallshantering........................................... D 4.13 Nestekaasujärjestelma, mikäli asennettu-Flytgassystem, om installerat....................... D 4.14 Liesi Ja lämmitin, asennus Ja turv allisuus-Båtk0k och varmare. lnstall. och säkerhet..... D 4.15 Perälippu tai -viiri-Flagga eller vimpel ...........................................:.................................. D 5. Merenkulkuvarusteet-Navgationsutrustnlng 5. 1 Kulkuvalot ja ankkuriva.lo - Lantemor och ankartjus ........................................................... D 5.2 Merkkikuviot-Signalfig11er ................................................................................................ D 5.3 .Aanimerkinantolaite - Ljudsignalanordnlng ......................................................................... O 5.4 Tutkaheijastin -Radarreflektor............................................................................................ D 5.5 Ohjailukompassi -Styrkompass ............................................. ........................................... D 5.6 Varakon-.iassi sekä suuntimalaite-Reservkompass samt pejlapparat ............................ D 5.7 Loki, kaikuluotain ja ilmapuntari-Logg, ekolod och barometer.......................................... O 5.8 Merikartat ja välineet sekä kfikari-Sjökort ochbesticl\ samt kikare................................... o 5.9 Yleisradiovas1aanotln -Rundradiomottagare...................................................................... O 5.10 Radlopaikanmäärltyslaite -Apparat fOr teleteknisk navigering......................................... D 5.11 Tutka-Radar .................................................................................................................... 0 5.12 Valonheitin-Strilkastare.................................................................................................. Dm 5.13 VHF-meriradlopuheUn-Marin VHF radiotelefon............................................................... O 5.14 Vesiliikenteen säädOkset ym.-Sjötrafikreglema m.m. ..................................................... D 6. Turvallisuusvarusteet-Säkerhetautrustnlng 2 0 □ 0 D D D 0 D 0 Cl 0 D □ 0 0 □ 0 0 Om D □ 3 4 D 0 0 0 0 □ □ D D D 0 □ 0 D 0 Cl 0 D 0 0 0 □ 0 □ 0 Om 0 □ 6.1 Kelluntavarusteet-Flytutrustning ....................................................................................... D □ O D 6.2 Turvavalja.at ja kiinnityspisteetljuoksuk0ydet - Säkerhetssäle och fåstpunkter/ linor p/s □k 02 D2 m D2 o 6.3 Pelastusrengas- Livboj...................................................................................................... 02 □ D O 6.4 Punaiset laskuvarjorake11t-Röda fallskärmsraketer .......................................................... □4 04 02 6.5 Punasoihdul-Roda bloss................................................................................................... 04 04 02 02 6.6 Valkoiset soihdut ja oranssisavut-Vita bloss och orangerökar ................................. 4+2 D o 6.7 Käsipumppu, kiinteästi asennettu-Handpump, fast lnstalerad......................................... □2 □ □ om 6.8 Koneelinen tyhjennyspumppu-Masmell lanspump ......................................................... D o 6.9 Käsisammutln-Handsläckare ............................................................................................ D2 02 O 0/x 6.10 Sammutuspeite-Slackningsfilt......................................................................................... □ □ □ 6.11 Hätäsulkimet-Nödtlllslutare ............................................................................................. D □ 0 0 6.12 Käsivalaisin, varaparistot ja-polttimot-Ficklampa, rese,vbatterier och -lampa............... 03 □2 O o 6.13 Ensiapuvälineet-Forstahjalputrustning............................................................................ D □ D 0 6.14 Varaohjausjårjestelmä-Reservstyranordning.................................................................. D D □ O 6.15 Hätatyökalut - Nödverktyg ...................................................... ...........................................Op/s □pls Op/s 6.16 Varajuomavesi ja varamuona-bricksvatten och proviant i reserv................................... D 0 O 6.17 Pelastuslautta varusteineen - Räddningsffottemect utrustning......................................... □ O Huomautuksia- AnmQrkningar: ......................................................................................................................................... Peruskatsastus Omistaja Grundbesiktnlng .......................... Ågare Vuosikatsastus Årsbesiktning Katsastaja Besiktnlngsman Lisensslno.-Licensnr. 0SPL.f'SF, SVEL pvm pvm Katsastaja Besiktningsman ...................................... . Lupanumero- Llcensnummer ............................................... 11 ........................ pvm 15 111 .................................... .IV ..•.••...•.•••..•............ pm, pvm valtoinen •.........,.....,jlHn , vil -Rlnsningen/gul.medlemen

r mc:taplan oy , KIINNITYSTARVIKKEET RAVURINKATU 7 TURKU, PUH 02-255 00 66 MA-PE KLO 7-16 � / 16 SAnTER PATA-AINEKSET Maukasta vaivattomasti Tietenkin Suomen Turusta �� P. Husonen Kv TURKU FINLAND "' (02) 258 0739 1 • "EllE�U\.JENS Fax 258 0986 Auto 0400-221 597 17

TÄRKEITÄ OHJEITA Y1jö Livonen TÄRKEÄÄ!!!! Lue niin, että muistat kun jotain tapahtuu... 0 H .l E VARA U D U O N N ETIO M U U T E E N. ONNETTOMUUKSIEN KARTOITUS: l.MOOTORJ PYSÄHfYY 2.PUHKEAA MYRSKY, VENEEN KEULA ON KIINNI MAISSA JA PERÄ ANKKURISSA 3.SUMUYLLÄITÄÄ, OLEN V IERAILLA VESILLÄ 4.HAVERI, OLEN TIUKASTI KARILLA S.HAVERI, VENEUPPOAA, ITSE OLE LUODOLLA 6.HAVERI, VENE UPPOAA, ITSE OLEN MERESSÄ 7.M OB 8. TULIPALO VENEESSÄ MI TEN PÄÄSTÄ PÄLKÄH ÄSTÄ? VARAUDU VAIKKAPA SEURAAVIA OHJEITA NOUDATTAEN. "TOIMINTA" PYSÄHTYY 1.Miksi kone pysähtyi? -onkopolttoaine loppunut -onko vettä polttoaineessa / MOOTTORI -onko roskaa polttoainejärjestelmässä -mitä mittaristo näyttää koneen tilasta -kuuluiko erityisiä ääniä ennen koneen pysähtymistä -onko potkuriin mennyt jotakin, (esim. pintaverkko) 2.Mikäli pystyt, pyri korjaamaan vika, ellet niin 3.Ryhdy muihin toimenpiteisiin -laske ankkuri (tarvittaessa) -uhkaako välitön vaara -jos olet laivaväylällä varoita isoja aluksia VHF-71 1ai 16 -rauhoitu ja yritä vielä selvittää mistä pysähdys aiheutuu -pyri hankkimaan ulkopuolisia apua -herätä lähellä olijoiden huomio (hätämerkit T?) -pyydä apua VHF:IJä tai kännyllli -muilta veneilijöiltä (V�IF kan 16) -viranomaisilta (VHF kan 16 tai 73) (esim. VHF-16; Mcripelastuskcskus Turku) P I KA SANO M A (VILFkan 16) -PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN -TÄSSÄ -VENHO VENHO VENHO OG-1234 -MOOTTORI PYSÄHTYNYT -AJELEHDIN KOHTI RANTAKIVIKKOA -OLEN 0,8 MPK ORHISAAREN ETELÄPUOLELLA -TUULI ETELÄSTÄ 7-11 M/SEK -VENE; PITUUS I0M, PAINO 5 TN, RUNKO VAALEA, TUTKA-ANTENNI KATOLLA -VOIKO KUKAAN TULLAAUTTAMAAN -KUUNTELEN "TOIMINTA":/MYRSKY JA KIINNI MAISSA. 1.0nko paikka turvallinen vaikka tuuli kääntyisikin 2.0nko lähialueella parempaa / turvallisempaa paikkaa 3.Ehdinkö / pystynkövaihtamaan paikkaani 4. Vie ajoissa lisäankkuri 5.Vahvista kiinnityksiä maissa huomioon ottaen mahdollinen "äkkilähtö" varotoimenpiteistä huolimatta eli -tarvittaessa keula lähtösuuntaan -pannaanko "äkkilähdössä" liinat ja köydet poikki 6.Entä sitten elleivät varotoimenpiteet auta, kuinka saattaa käydä -vene tuhoutuu -ihmiset ja eläimet on pelastettava ajoissa maihin -entä ellen ole saanut hälytettyä apua ennen onnettomuutta -varauduttava olemaan maissa ehkä kauankin, eli 18 -onko viesti- tai merkinantovälineit.ä. vettä, ruokaa, vaatetta, lääkettä, suojaa "TOIMINTA":/SUMU YLLÄTTÄÄ l.Etsi äkkiä suojainen ankkuri- tai rantautumispaikka 2Jos on "pakko" jatkaa matkaa, niin -mieluummin virsta väärään kuin vaaksa vaaraan -suunnittele jatkoreitti rauhassa ja tarkasti -kc11aa meriteiden säännöt - kulkuvalot - vfösUimissUännöt • sumuäänimcrkit - turvallinen navigointi - Ulä l.timinlyö tUhystystä ja kuuntelua 3.Nyt punnitaan kipparin navigointi- ja merimiestaidot 4."0liko sittenkään pakko jatkaa matkaa"? No itscp:ihän sen c h k ä 11arhaitcn tiedät! "TOIMINTA":/HAVERI ..... KARILLA 1.Saromuta moottori 2.Tulki nopeasti vuotaako vene, jos vuotaa -pumput käyntiin -reikä tai repeämä umpeen tavalla tai toisella (älä sääli erilaisia materiaaleja, turha säästää, aika ja paikka ovat vääriä) 3.0nko vaaraa, että aallokko hakkaa veneen täysin rikki 4.Avunpyyntö, tarvittaessa hätäkutsu, VHF-radiolla kan 16 5.0nko mahdollisuutta päästä maihin turvaan, tarvitseeko pääs.tä 6.Kastut läpi märäksi, mitenkä sitten toimit H Ä T Ä K UTSU J A -SANO MA -MAYDAY MAYDAY MAYDAY -TÄSSÄ -VENHO VENHO VENHOOG-1234 -MAYDAY -VENHOOG-1234 -LAT 5952 N LON 22 16 I TAI -1,7 NM VÄNÖSTÄ ITÄ-KOILL ISEEN -AJOINKARILLE, PAH AVUOTO, VENE UPPOAA -VENEESSÄ VIISI IH MISTÄ JOISTA2 LASTA JOUDUMME HYPPÄÄMÄÄNMEREEN, VESI +19C -PELASTAKAA IH MISE T -KUUNTELEN "TOIMINTA":/HAVERI, LUODOLLA 1.Vene uppoaa, mutta henkiriepu sentään jäi, ainakin toistaiseksi 2.Mitä kaikkea onnistuin saamaan mukaani -m. erkinantovälineet -juotavaa ja syötävää -kuivaa ja lämmintä -ensiapuvälineet -tulentekovälineet 3.Minkälainen on turvapaikkani 4.Minkälaisessa kunnossa olen itse - olenko a) kuiva b) märkä c) loukkaantunut S.Sainko hälytettyä apua ennen veneen jättöä (i.Miten pitkään olemiseen kivellä minun pitää varautua 7.0le aktiivinen, koeta her'.ittää muiden vesilläliikkujien huomio 8.Muista, nyt ehkä punnitaan henkiinjäämis- / selviytymistaidot 19 "TOIMINTA ":/HAVERI, MERESSÄ }.Paljon riippuu siitä, minkä verran oli aikaa jättää vene 2.Nyt ollaan meressä ja sieltä pitäisi pelastautua -maihin -mahdollisen auttajan veneeseen 3.Kartoita tilanne nopeasti -sainko hälytettyä apua esim. VHF- radiolla -kauanko pystyn selviämään tässä varustuksessa -muista väsymys, hypotennia -veden lämpötila 4.Miks'en hankkinut ajoissa kunnon pelastautumispukua? 5.Hätäraketit ja-soihdut jäivät veneeseen.MIKSI ? 7.Pienikin pelastuslautta olisi nyt ehkä pela�tukseni. "T O I M I N T A ":/ M OB 1.Vene heti ympäri ja paluu MOB - paikkaan 2.Pysyykö pelastettava pinnalla 3.Kauanko· pysyy pinnalla 4.Tarvitseeko pelastettava lisää kelluntavälineitä S.Mitenkä saan pelastettavan nostetuksi/ autetuksi takaisin veneeseen 6.Jatkotoi,menpiteet -onko loukkaantunut -onko vesi kylmää -joutuuko pelastettava kauankin olemaan vedessä -on pakko saada pelastettava keinotelluksi veneeseen -kuivaa ylle -lämmintä juotavaa 7.0nko tarvetta jatkotutkimuksiin 8.0nko tarve hälyttää nopeampi kyyti esim. lääkäriin / sairaalaan "T O I M I N T A":/TULIPALO l.Sammuta tulipalo, yritä edes ! 2.0vatko sammuttimet helposti saatavissa käyttöön 3.0pettele käyttämään sammutinta vaikka silmät ummessa 4.Älä ajattele, että vene likaantuu sammutusjauheesta 5,Mitä teet ellet saakaan paloa sammumaan -hälytä apua -aja jos mahdollista vene rantarnatalaan -tarvittaessa poistu veneestä - räjähdysvaara -on todella kiire, ei ole aikaa mietiskelyyn 6. Venepalo on h i r v e ä tapahtuma Tarvittaessa lähetä VHF- radiolla, kan 16 H Ä TÄKUTSU J A - SANOMA Laita radion viereen "lunttilappu" ko sanomasta tai opettele sen sisältö etukäteen niin ettet joudu sen vuoksi hädän hetkellä pulaan Ellei Sinulla ole VHF-radiota, mutta känny on soita sillä Meripelastuskeskukseen suorahätä11u111ero 011 0204 1()00 Mikäli soitat hätänumeroon 112, meripelastustapahtumassa puhelu käännetään joka tapauksessa Meripelastuskeskukseen.

HÄTÄTAPAUKSISSA KÄYTETTÄVÄ HÄLYTYSNUMERO Pelastusalukset toimintavalmiina Suomen Meripelastusseuran alukset ovat Vapunpäivän tienoilla alkaen toimintavalmiina avustustehtäviin. Alukset ovat partionnissa merellä viikonloppuisin perjantai-illasta sunnuntai-iltaan. Arkipäivinä ollaan puhelinpäivystyksessä. Turunmaan saariston alueella päivystävät Turun yhdistyksen PV OTKANTTI JA PV RAJAKARI, PV ARVONSILMÄ, Paraisten PV KALKHOLM, Naantalin PV NUNNALAHTI ja Korpoon PV ESTERI. Miten aluksiin saa yhteyden? Alusten NMT-puhelimiin yhteydenotto käy kätevimmin. VHF-puhelinta alukset päivystävät kulussa ollessaan ympäri vuorokauden kanavalla 16 ja myös mer ipelastuskanavalla 73. Aluksista saa tietoja merivartiostolta soittamalla numeroihin: - meripelastuskeskus MRCC 0204 10 7070 - merivartioalueen johtokeskus (Pärnäinen) 0204 10 7100 Meripelastuskäyttöön on l.3.-97 otettu uusi valtakunnallinen hälytysnumero 0204 1000. Siihen soitettaessa puhelu ohjautuu lähimpään meripelastuspalvelun johtokeskukseen. Erillisiä suuntanumeroa ei käytetä. Valtakunnallisen mumeron lisäksi meripelastuksen johtokeskuksien käytössä on myös suorat numerot seuraavasti: Turun meripelastuslohkokeskus 0204 1901 Helsingin meripelastuslohkokeskus 0204 1002 Vaasan meripelastuslohkokeskus 0204 1003 Edellämainitut numerot on tarkoitettu ainoastaan hätä- ja vaaratilanteiden ilmoittamiseen sekä muihin avunpyyntöihin, jotka koskevat ihmishengen pelastamista tai uhkaavaa vaaratilannetta merialueella. Myös vanhat meripelastuk�en hälytysnumerot jäävät toistaiseksi voimaan. Meripelastusseuran alustenNMT-puhelinnumcrot ovat: PV ARVINSILMÄ PV OTKANTTI PYRAJAKARI PV KALKHOLM PV NUNNALAHTI P V ESTERI MERIPELASTUKSEN HÄLYTYSNUMERO MRCCTURKU MRSC HEL SINKI MRSCVAASA 040-516 6350 0400-821 804 0400-447 981 0400-328 154 0400-321 298 0400-533 152 0204 1000 0204 1001 0204 1002 0204 1003 MERIPELASTUKSEN SJÖRÄDDNINGENS HÄLYTYSNUMERO ALARMNUMMER ,, 0204 1000 SM�OIEAE.Ni Sk.ÄAGÅADSHAVETS MOI.PG..lt.SlUSALUE SJÖRÄDDtUNGSOMMIJE Ml!A.nt.A�DKUS :$.JÖAAOONINGSC�TRA&..e:N MRCCTURKU 02041001 $UOIH!NLAHDEff MEfflPfl..ASTUSALUE FtN$t(AV11<WNS s.iOAADONINGSOMRADE MERIPELASl'US• $.IO!ru)DI.OMKOKHKUS UffDEfteeHfA,AI..EPf MRSC HELSINKI 02041002 PONJAKl..AN� MERIPELA8'nl9At.UI: BOTTHISKiAVIK!NS SJORADON1NGSOM.RÅDE MEffiPEUSTIJS. SJÖAÅDON»ilGSLOHKOKBKUS ��lrfflUlilN MRSCVAASA 02041003 RADtOVHTEYOET RADIOKOMMUNIKATION VHF -OSC 70 VHF-DSC VHF. kanava 16 VHF-kanal IIF •DSC 2187,S kHz MF -DSC MF •taajuus 2182 l<H, MF •kekveno KULJETUSLIIKE ------- � �,...... ----_____...., ------- ,..,. .... _,,., - --- - � - _... - ....... - - - - _..._ - _..._._ - -- - - - - - -- - -- � ---�----........,,,___,..........__,,_....._....., _____ ...._..... 450 0000 * jukclukuljctuksct * kylmiikuljctukscl * taidckuljctukstl * rnuuttolaatikot * hiah-nosturi * vaihtolavat * lähcttipulvclu * yrilysmuutot * J>ihasepelit * puutarhamulta 22 VOLVOPENTA Merimoottorlt Varaosat QL-Lisävarusteet Huollot Korjaukset KESÄISIN KIOSKISTA Polttoainejakelu Oluet, Virvoitusjuomat Jäätelöt Elintarvikkfft l.'1.J. Q)Nl_arin - . •< .·:..�t/(YQi/..._&{�t '.i · � u L) � ·- � MinllelOy PI.S9 20101 r,rtc, Puh,(02141S 1200 f1ll:{02141.1 lffl alrulol@minlllll.fi www.111U'nl1 YRITYSTEN PUHELINJÄRJESTELMÄT ANTENNATURVAPUHELIMET 23 IE■II Lell1■nenI 'Vlloplstonkatu 14 Puh. 2313 764 NAISTEN JA MIESTEN KENKIEN ERIKOISLIIKE VENEPAIKKOJA TURUSSA AIRISTON RANNALLA Suojaisessa vartioidussa satamassa 230 laiturija 350 talvisäilytyspaikkaa, vain 17 min Turun keskustasta. Täydellinen telakointi-, korjaus- ja huoltopalveiu: - VAT:n hyväksymä lujitemuovikorjaamo - venevahinkokorjaukset - sisustus- ja puutyöt - laiteasennukset - moottori• ym. korjaukset - valtuutettu VOLVO PENTA Service-piste - talvisäilytys kentällä ja hallissa �:;:;�;:m_ W[�[f�lW[lllD Ori Samppaantie 385, 20960 TURKU puh. (02) 273 7460, fax {02) 258 8824 kolisivu: www.satavanvenepalvelu.com e-mail: satavan.vene p alvelu@kolumbus.Ii

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=