Merituulilainen 2003

SAARJSÄÄNNÖT: l .§ Veneilyseura Merituuli ry:n hallitsemia saaria ja vesialueita ovat oikeutettuja käyttämään seuran jäsenet sekä mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. Lisäksi käyttö on luvallista meripelastusyhdistysten ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n alukset. 2.§ Jokaisella tulee olla veneessään aina seuran viiri tai perälippu näkyvillä poislukien vierailevat veneet. Jos seuran jäsenellä on vieraita mukanaan, on hänen toimittava näiden vastaavana isäntänä. 3.§ Jokaisen käynnin yhteydessä on vierask.irjaan merkittävä veneen saapumispäivä ja sen päällikön sekä miehistön jäsenten nimet. 4.§ Avotulen teko on sallittu vain siihen tarkoitetuilla paikoilla sään niin salliessa. 5 . § Alueiden saunat ovat jäsenten vapaassa käytössä. Saunomisessa on noudatettava eriJlistä saunomisohjetta, joka löytyy saunalta. 6.§ Seuran omistamat veneet ovat jäsenten käytössä ja ne on kiinnitettävä k;iytön jälkeen niin, ettei aallokko pääse niitä rikkomaan. 7.§ Pystypuiden, niin kasvavien kuin kuivienkin kaataminen on kielletty. 8.§ Virkistyskalastus mato-ongella, pilkilW ja virvelillä on sallittu seuran alueilla voim.issa olevan kalastuslain puitteissa. Vcrkkokalas1us on sallittu ainoastaan Rockelholrnissa saaren omistajan luvalla. Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö ja 8 hallussapito seuran hallitsemilla maa-alueilla on ehdottomasti kiellettyä. 9.§ Kello 00:00 ja 08:00 välisenä aikana pyrimme välttämään turhaa metelöintiä veneiden välittömässä läheisyydessä. Lämmityslaitteiden ja generaattorien käyttö on sallittua. 10. § Roskat ja jätteet on vietävä veneen mukana roskankeruupisteisiin tai asutuskeskusten jätehuollon piiriin. Mereenpumppaavien käymälöiden käyttö rannoilla on ehdottomasti kiellettyä. 11. § Lemmikkieläinten omistajat ovat vastuussa siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa luonnonvaraisille eläimille eivätkä häiritse muita alueella olevia. Omistajan on huolehdittava myös ettei lemmikkien jätöksiä jää oleskelualueille. 12. § Tukikohtien käyttö ns. charterpurjehdusten satamina ei ole sallittu, vaikka veneen päällikkö olisikin Veneilyseura Merituulen jäsen. Tukikohdissa järjestettäviin tilaisuuksiin tarvitaan hallituksen lupa. 13. § Nämä säännöt sitovat kaikkia seuran jäseniä ja heidän vieraitaan. Rikkomustapaukset käsittelee seuran hallitus sille osoitettujen kirjallisten ilmoitusten perusteella. Saarisäännöt on vuosikokouksen hyväksymät hallituksen esityksestä. Saunoille tullaan toimittamaan erilliset ohjeet. Hästholmin saunan suuresta suosiosta johtuen on päätetty siirtyä yhteisiin saunavuoroihin ja uimapuvun kHyttö on välttämätön. Suomen Veneilyliitto on veneilyseurojen keskus- ja edunvalvontajärjestö, jonka jäseninä on 251 veneilyseuraa eri puolilta Suomea. Liiton toiminnan painopistealueita ovat matkaja retkiveneilyn edellytysten turvaaminen ja kehittäminen, veneily-ympäristön suojelu, veneilykouluituksen ja veneilyturvallisuuden kehittäminen, nuorisotoiminta sekä moottoriveneiden kilpailutoiminta. Liitto perustettiin vuonna 1938 organisqimaan tuolloin nopeasti lisääntynyttä moottoriveneiden kilpailutoimintaa. Kuluneiden 65 vuoden aikana liiton toiminnan painopiste on siirtynyt harrasteveneilyyn riippumatta siitä kulkeeko vene moottorin tai purjeen voimalla. Moottoriveneiden kilpailutoiminnallakin on edelleen sijansa liiton toiminnassa, mutta tällä hetkellä kilpailuharrastajien määrä on melko pieni. Suomen vesistö- ja rannikkoalueet tarjoavat maamme pohjoisesta sijainnista huolimatta veneilyn harrastamiselle poikkeu ksellisen otolliset puitteet. Tämän mahdollisuuden suomalaiset ovat käyttäneet hyväkseen ja maahamme onkin kehittynyt monimuotoinen veneilykulttuuri. Suomen Veneilyliitto haluaa olla suomalaisen veneilykulttuurin vastuullinen edistäjä, joka toimii aktiivisesti yhteistyössä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa kehittäen ja edistäen veneilyn kansalaisjärjestöjen toimintaa. Liitto edistää veneilykulttuuria muun muassa harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, kouluttamalla veneilyseurojen toimihenkilöitä, antamalla viranomaisille asiantuntija-apua ja lausuntoja veneilyä koskevissa asioissa, harjoittamalla kansainvälistä yhteistyötä sekä ohjaamalla ja valvomalla moottoriveneiden kilpailutoimintaa. Liiton harjoittaman edunvalvontatyön tärkeys on viime vuosina korostunut. Eri yhteyksissä veneilijät on herkästi leimattu häiriköiksi, joiden liikkumisesta aiheutuu ympäristölle ja luonnolle eri laisia haittoja. Veneilystä ympäristölle ja luonnolle aiheutuvat haitat ovat kuitenkin merkittävästi väitettyä vähäisempiä. Tämän lisäksi veneilyllä on myös paljon myönteisiä vaikutuksia. Liitto pyrkii edunvalvontatyössään osoittamaan päättäjille veneilyn myönteisten vaikutusten olevan merkittävästi suurempia kuin mahdollisten haittavaikutusten. Suomalaisilla veneilyseuroilla ja niissä tehtävällä vapaaehtoistyöllä on merkittävä asema suomalaisen veneilykulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä. Ilman veneilyseurojen aktiivista panosta satojen tuhansien veneilyn harrastajien harrastusmahdollisuudet olisivat merkittävästi nykyistä heikommat. Esimerkiksi seurojen ylläpitämien venesatamien merkitys suomalaiselle veneilykulttuurille on mittaamattoman suuri. Liiton merkittävänä tehtävänä on myös jäsenseurojen toiminn antukeminen ja niiden toimintaedellytysten kehittäminen. Tätä työtä liitto tekeemuun muassa yhteistyössä suomalaisen liikunnan keskusjärjestön Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa. Veneilyjärjestöt ovat osa suomalaista kansalaisjärjestötoimintaa. Kansalaisjärjestöjen toiminnanmerkitys koko yhteiskunnan kannalta on todettu suureksi. Ilman kansalaisjärjestöissä tehtävää vapaaehtoistyötämoni asia jäisi maassamme kokonaan hoitamatta. Kansalaisjärjestöjen edunvalvontatyön onnistumiseksi voidaan lukea, että meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa on yhdeksi tulevan hallituksen erityishankkeeksi nousemassa kansalaisjärjestötyön tukeminen. Tämä on rohkaiseva ja kammstava uutinen kaikille järjestötoiminnassa ja erityisesti seuratyössä mukana oleville. Valtiovalta voi halutessaan parantaa merkittävästi seurojen toimintaedellytyksiä ja antaa seuroille mahdollisuuksia keskittyä taas kerran enemmän siihen tärkeimpään eli seuran toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Suotuisia tuulia purjehduskaudelle 2003 toivottaen Markku Toveri toiminnanjohtaja Yhteystiedot: Suomen Veneilyliitto - Finlands Båtförbund ry l lämeentie 105 A 00550 HELSINKI puh. (09) 5490 351, faksi (09) 5490 3599 sähköposti kotisivut http:// www.veneilyliitto.fi/ 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=