Merituulilainen 2003

MERITUULEN TEKNINEN TOIMIKUNTA Seuran teknisen toimikunnan muodostavat katsastusmichet. Toimikunnan tehtäviin on lähinnä kuulunut jäsenten veneiden katsastusten suorittaminen. Tarvittaessa toimikunta on käytettävissä erilaisten teknisten ongelmien selvittämisessä, hallituksen apuna. Toimikuntaan ei toistaiseksi ole kuulunut naispuolisia jiiscniä. Mikään ei estä naist en liittymistä katsastajien joukkoon. Toimikunnan "vetäjänä" toimii tänä vuonna Raimo Rike. VENEIDEN KATSASTUKSESTA Suomessa on vapaa-ajan veneiden katsastus vapaaehtoisella pohjalla tapahtuvaa turvallisuustoimintaa. Veneiden katsastuksista huolehtivat keskusliittojen valtuuttamat katsa st ajat. Katsasta jat toimivat vapa aehtoisesti ilman palkka aavustaen ja neuvoen veneilijää monenlaisissa veneturvallisuuteen liitt yvissä asioissa. Katsastus jakautuu tavallaan kahteen osaan. Viiden vuoden välein tapahtuvaan per uskatsastukseen ja vuosittain tapahtuvaanmerikelpoisuuskatsastukseen. Seura ylläpitää rekisteriä katsastetuista veneistä ja toimittaa vuosittain ilmoitukset katsastetuista veneistä keskusliittoihin. Tästä rekisteristä myös vakuutusyhtiöt voivat pyytää tietoja. Merituuli ei peri jäseniltä er illistä katsastusmaksua, vaan meillä se sisältyy jäsenmaksuun. Jok aisest a liittoihin ilmoitetust a veneestä seura tilittää kesk usliitolle katsastus- ja jäsenmaksun. Seura ilmoittaa keskusliiton jäseneksi vain ne jäsenet joiden vene on katsastettu. Jäsen joka jättää veneensä katsastarnatta ei saa vakuut usyhtiön katsastusalennusta maksuista ja maksaa seuralle palvelusta jota ei käytä. Seuramme veneistä vain noin 80% on katsastettuja. Veneenomistajalle on monesti muodost unut tapa käyttää samaa katsastajaa vuosittain. Tämä on toimiva käytäntö, mutta ai naei aikat aulut sovi yhteen, jote n roh keasti pitää kääntyä toisen katsastajan puoleen ettei katsastus jää suor ittamatta. Kaikilla katsastajilla on sama koulut us ja valtuutus suorittaa peruskatsastus tai vuosikatsastus. Ennen katsastuksen suoritt amista veneenomistajan on syytä käydä läpi katsastuspöytäkirjan kohdat ja täten varmist aa asioiden olevan kunnossa. Pyydän kaikkia huomioimaan että katsasta jat tekevät työtään omalla vapaa-ajallaan ilman korvausta. On kohtuullista että vene nomistaja järjestää tarvittaessa kuljetuksen veneelle tai korvaakatsastajan bensakulut. Melkei n kaikki ovat tämän ·huomioinetkinja usein on katsast aja saanut lisäksi vielä lämmikettäkin. Antoisaa veneilykautta kaikkien katsasta jien puolesta Raimo Rike VENEILYSEURA MERITUULI r.y. KATSASTU SMIEHET 2003 Henri Arvonen Heik ki Armio Risto Hullama Pekka Huusko Yrjö Iivonen Matti Lehtinen Sakari Lehtovirta Erkki Lindfors Mauri Nääppä Raimo Rike Rauno Rike Katsastajien koulutus ja pätevyys oikcutlavat katsastamaan purje- ja moottoriveneitä, mutta Risto Hultarna on ilmoi t tanut k eskittyvänsä mieluimmin moot toriveneisiin. 12 TOWAGE ANO SALVAGE EFFECTIVE ANO RELIABLE TOWAGE SERVICE. TUGS: Turku: station duty 24 h Hanko: station duty 24 h Koverhar: duty 24 h lnkoo: duty 24 h (02) 230 4091 0400 521 919 (019)2486011 0400 522 034 0400 522 034 0400 522 034 Helsinki: (Kantvik) station (09) 694 4531 duty 24 h 0400 522 036 Uusikaupunki: station (02) 842 1256 duty 24 h 0400 821 334 Rauma: station duty 24 h ,. (02) 822 1020 0400 521 854 Pori: Slation duty 24 h FINNTUGS OY Kotka: duty 24 h Hamina: station duty 24 h ALFONS HÅKANS (02) 638 3247 0400 591 560 (OS) 213 043 0400 550 303 (OS) 213 043 (OS) 345 3307 0400 555 419 Slottsgatan 36 C, 20100 Turku Åbo, Finland Phone: +358 2 515 500, Telefax: +358 2 251 5873, Telex: 62455 ahtung e-mail: office.turku@alfonshakans.fi 13

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=