Merituulilainen 2003

Juniorivastaavan ajatuksia Kun minulta noin vuosi sitten kysyttiin olisinko kiinnost unut lähtemään vet ämäänMer ituulen junioritoimintaa, syntyi ensimmäisenä mieleeni kysymys siitä mitä junioritoiminta veneilyseurassa pitää sisällään ja mitä se erityisesti Merituulessa voisi olla? Pystynkö vastaamaanminulle esitettyyn ha asteeseen ja voinko hyödyntää 25 vuoden urheilutoimintaja valmennuskokemust ani siten et tä siitä olisi vastinetta sille panostukselle jonka seura oli valmis asian tiimoilta lait amaan likoon? Listasin summittaisesti omia ajat uk siani ylös ja suuntasinhallituksen kokoukseen epävannoin ajatuksin todetakseni pelkoni siinä mielessä turhiksi että hallituksen jäsenten ajatukset junioritoiminnan linjoista olivattäysin yhtenevät omieni kanssa ja kaikki olivat 4'.nost uneina mukana suunnittelussa. Per usajatuksek simuodostui että toiminta kohdistuu ensisijaisesti 715 vuotiaille, mutta että jatkossa myös 15-18 vuotiaille kehitellään omia väyliä osallistua toimintaan esimerkiksi ohjaajina. Tämän suunni ttelutyön tuloksena voitiin hyväksyä toimintaperiaatteet tai hienosti sanottuna . arvot, joita Merituulen junioritoiminnassa toteuteta an eli: 1§TOIMINTAANSAAVATOSALLISTUAKAIKKIHALUKKAAT Eli toiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten ettämahdollisimman moni seur an junioreista ja heidän vanhemmistaan voisi yhdessä toimien viihtyä ja osallistua seuran toimintaan 2§ KENENKÄÄNElOLEPAKKOTEHDÄSELLAISTA MITÅ. ElHALUA Tämän takana on ajatus toiminnan lapsilähtöisyydestä ja siitä ettemme halua kenenkään kokevan mitään toimintaa pakonomaisena tai sitovana siten että osallistumisesta tulisi jonkinlainen pakko. 3§MIKÄLIKILPAILUISSAJAETAANPALKINTOJA, NIITÄJAETAANKAIKILLE. OSA LLISTUMINEN ON T Å0RKE Å.MPÄÅ. KUIN VO ITTAMINEN. Veneilyseura Merituulen perheveneilynperusidea on yhdessä toimiminen ja kilpailuasetelman välttäminen luo yhteenkuuluvaisuuden tunnetta koko seuran sisällä. 4§LASTENJA VANHEMPIENONVOITAVATOIMIAYHDESSÄ: Tässä korostuu seuran toimintamalli per usmuodossaan. 5§TOIMINNANON OLTAVAMONIPUOLISTA JAHAUSKAA Veneily on monipuolinen harrast us jossa tulevat itse veneilytaitojen ohella esille monet ns. kansalaistaidot. Myös junioritoiminta pyritään pitämään monipuolisena ja junioreille kokemuksia ja tietoa antavana kokonaisuutena ELI MITÄTÅHÄNMENNESSÄ ONTEHTY? Helmikuussa 2002 kokoon nuttiin Hirvensalon laskettelukeskuksee n viettämään yhteistä ilt aa erilaisten tehtävien ja laskettelun merkeissä. Arktinen ilmakaan ei lannistanut niitä noin kolmeakymmentä innokasta jotka olivat mukana. Illan kuluessa seuran tarjoama lämmin juotava ja pullatarjoilu piti ihmiset lämpiminä ja illan päätteeksi kaikki juniorit saivat palkinnok si aherruksestaan Hesen lahjakortin. Maaliskuussa 2002 valmistauduttiin JO tulevaan veneilykauteen test aamalla pelastusvälineitä ja niiden käyttöä Kairiskulman uimahallilla. Läsnä junioreita oli noin 1 5 ja illan päätteeksi kaikille jaettiin kunniakirjat sekä Merituulen t-paitoja 44 Toukokuussa kokoonnuttiinkin jo Hästholmiin erätaitojen puitteissa ja läsnäolleet veistelivät pajupillejä, makkaratikkuja ja kaarnaveneitä joiden regatta järjestettiin uima laiturin luona. Onkik ilpailun palkintojenjako iltanuotion yhteydessä ja sittemmin jo perinteeksi muodostunut junnusauna olivat päivän muuta ohjelmaa. Elok uussa harjoiteltiin sitten sitä ehkä mieluisinta osa-aluet ta eli jollien käsittelyä ja paikalla olleet partiolippukunta Nuotiotyttöjen koulutta jat opastivat miten kaatuneen jollan saa pystyyn ja taas turvallisesti kaadettua. Jopa allekirjoittaneellekin oli yllätys miten nopeasti junnut asioita oppivat ja miten taitavasti Scout-jolla heidän käsissään liikkui. Per inteisten saunomisten ja iltanuotion jälkeen oli halukkailla mahdollisuus yöpyä isossa puol i joukk uetel tassa, joka elokuisessa yössä ol ikin kokemus sinäl lään. Syysk uulle suunniteltu meripelastuspäivä jouduttiin siis peruuttamaan huonon sään takia, mutta kyseinen kokonaisuus on tulossa vuoden 2003 ohjelmistossa uudestaan. MJTÅ.SITTENONODOTETTAVISSAVUONNA200_3? Toiminta jatkuu samoilla linjoilla eli toiminta keskittyy veneilykauteen, mutta myös talvikaudelle on luvassa jotakin. Kaikkiin tapahtumiin py ydetään ilmoittautumaan etukäteen järjestelyjen mitoittamisen vuoksi. Tapahtumista tiedotetaan kaikille junioreille henkilökohtaisesti ja sen lisäksi kutsut ovat näkyvissä seuran kotisivuilla osoitteessawww.merituuli.net. ja seu ran varsinaisissa jäsen kirJeissä sikäli kuin ne ajankohdaltaan niihin soveltuvat. rässäkin kohdassa mainitsen toiveen saada mahdollisimman paljon junnujen tai heidän vanhempien sa sähköpostiosoitteita., jotta saamme tiedotteet kulkemaan nopeammin ja myös taloudellisemmin Seuraavassa vuoden 2003 junioritoimintakalenteri 19.3. Ulkoilutapahtuma klo 10-13 Ruissalon Saarronniemi ohjelmassa: tehtävärata, 10.4. '1.5. 1 lokuussa '(I 9. ,, 1 1. makkaratikkujen veistelyä (oma puukko mukaan) grillausta (omat makkarat mukaan) hernekeittoa (seura tarjoaa) Sukellukseen tutustumista Kairiskulman uimahallilla klo 18-20 Ensiapu- ja meripelastuspäivä Hästholmissa jollapäivä Hästholmissa( päivä vannistuu myöhemmin) Seik kailupäivä Hästholmissa Muisteloilta Kairiskulman uimahallilla J.1hdään tapahtumissa! f11111oritoimikunnan puolesta 1111..a Pyy 45

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=