Merituulilainen 2005

KatsastuspOytäkirja, sivu 2 Besiktningsprotokoll, slda 2 Omistaja •Ägare 1 4.9 Laitasuojat- Fendrar................ ........... ....................................................................... .... □ 4.10 Venetikkaat - Båtstege......... ................... ........................................................................ □ 4.11 Huurteenpoisto ja lasipyyhln sulj. ohj.- Delroster och vindrutetorkare i täckta styrh. ...... □ 4.12 Kaymälävarustus jajätehuolto-Toalett och avfallshantering............ ......................... .... □ 4.13 Nestekaasujärjestelmä, mikäli asennettu- Flytgassystem, om installerat ........................ D 4.14 Liesi Ja lämmitin, asennus ja turvalHsuus- Båtkök och varmare, install. och sakerhel.... D 4.15 Perälippu tai viiri-Flagga eller vimpel... ................................................................ □ 5. Merenkulkuvarusteet -Navgationsutrustning 2 3 □ □ □ 0 □ 0 □ □ □ □ □ □ □ □ 5.1 Kulkuvalot ja ankkurivalo- Lantemor och ankarljus ...... . .............. ........ ...................... □ □ □ 5.2 Merkklkuviot - Signatfigurer ..................................................... .................................... □ □ □ 5.3 Åänimerkinantolaite-Ljudsignalanordning.............................. .......................................... □ □ □ 5.4 Tutkaheijastin- Radarreflektor..................................... ........................... □ 0 5.5 Ohjailukompassi - Styrkompass ..... ............................................ ............................... 0 □ 0 5.6 Varakompassi sekä suuntimalaite-Reservkompass samt pejlapparat ............................ □ D o 5.7 Loki, kaikuluotain ja ilmapuntari- Logg, ekolod och barometer.......................................... □ D O 5.8 Merikartat ja väfineet sekä kllkari-Sjökort och bestick samt kJkare ................................... D D □ 5.9 Yleisradiovastaanotin-Rundradiomot tagare..................................... .................... ........... □ □ □ 5.10 Radiopaikanmäärityslaite-Apparat för teleteknisk navigering ......................................... □ O 5.11 Tutka-Radar.............................. ........................................................................... 0 O 5.12 Valonheitin- Strålkastare......................... ....................... ................................................ Dm Om Om 5.13 VHF-meriradiopuhelin-MarinVHF radiotelefon ............. ................................................ □ □ O 5.14 Vesiliikenteen säädökset ym. - Sjötrafikreglema m.rn... . ........................................... □ D □ 6. TurvallisuusvaNsteet -Säkerhetsutrustnlng 6. 1 KeUuntavarusteet-Flytutrustning ....... .............................................................................. □ 6.2 Turvavaljaat ja kiinnityspisteetijuoksuköydet - Säkerhetssäle och fästpunk1erl linor p/s □k m 02 6.3 Pelastusrengas-Livboj ...................................................................................................... 02 6.4 Punaiset laskuvarjoraketit-Röda fallskärmsraketer .............. .. .............. ......................... 04 6.5 Punasoihdut - Röda bloss............. ...................................... ............... 04 6.6 Valkoiset soihdut ja oranssisavut - Vita bloss och orangerökar . .................4+2 □ 6.7 Käsipumppu, kJinleästi asennettu-Handpump, fast installerad ..... ........... ....................... 02 6.8 Koneellinen tyhjennyspumppu-Maskinell länspump ..................... ........... ....................... □ 6.9 Käsisammutin - Handsläckare............................................................................................ 02 6.10 Sammutuspeite- Släckningsfilt......................................................................................... □ 6.11 Hätäsulkimet-Nödtillslutare............................................................................................. □ 6.12 Kasivalaisin, varaparistot ja -poltlimot - Ficklampa, reservbalterier och -lampa............... 03 6.13 Ensiapuvälineet-Förslahjälputrustning................................................ . ......................... □ 6.14 Varaohjausjärjestelmä-Reservstyranordning .................................................................. □ 6.15 Hatatyökalut- Nödverktyg ................................................................................................ .Op/s 6.16 Varajuomavesi ja varamuona-Dricksvatten och proviant i reserv....... ........................... □ 6.17 Pelastuslautta varusteineen-Räddningsflotte med utrustning......................................... □ Huomautuksia - Anmärkningar: ................. Peruskatsastus Grundbesik1ning Omistaja Agare ... Katsastaja ............................ ..... Besiktningsman □ □ 02 02 □ □ □ 04 02 04 02 0 □ □ 0 02 □ □ □ □ □ 02 □ □ □ □ D Op/s Op/s 0 0 0 pvm Lupanumero - Licensnummer ..... .............................. Vuosikatsastus Årsbesiktning Katsastaja Besiktningsman Lisenssino.-Licensnr. 11 pvm 111 pYm pvm pYm 4 0 □ □ 0 0 □ 0 0 0 0 □ 0 02 Om 0/x 0 0 0 0 e SPL.fSF, SVEL valkoinen - seura/keltainen jäsen , vit - föreningen/gul -rnedlemen �20 ,. SUOMEN VENEILYLIITTO Johtava veneil yjärjestö Suomen Veneilyliitto - Finlands Båtförbund ry (SVEL) on toiminut 60 vuotta suomalaisen veneilyn hyväksi. Liitto perustettiin vuonna 1938 organisoimaan tuolloin nopeasti lisääntynyttä moottoriveneiden kilpailutoimintaa, mutta tänä päivänä liiton toiminta on painottunut harraste-veneilyyn riippumatta siitä kulkeeko vene moot-torin tai purjeen voimalla. Liitto edistää ja tukee veneilyä, merenkulkuharrastusta ja veneurheilua muun muassa harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, kouluttamalla veneilyseurojen toimihenkilöitä, ohjaamalla ja valvomalla kilpailutoimintaa, antamalla viranomaisille asiantuntija-apua ja lausuntoja veneilyä koskevista asioista sekä harjoittamalla kansainvälistä yhteistyötä. Liitto toimii veneilijöiden etujärjestönä pyrkien turvaamaan veneilijöille vesillä liikkumisen vapauden kaikilla vesialueilla. Liitto kykenee toimimaan valtakunnallisella tasolla ja hoitamaan monia sellaisia tehtäviä, joihin yksittäisten veneilijöiden tai veneilyseurojen voimavarat eivät riitä. Etujärjestötoiminnassa tarvittava järjes-töllinen voima saavutetaan liiton yli 235 jäsenseuran ja niiden lähes 30.000 jäsenen tuella. Veneilyliitto lyhyesti Liitto on: - perustettu 1938. - yli 235 veneilyseuran muodostama valtakunnallinen järjestö, jonka jäsenseuroissa on jäseniä lähes 30.000. - kansainvälisen moottoriveneliiton Union lnternationale Motonautique'n (U.I.M.) jäsen. - eurooppalaisia veneilyjärjestöjä edustavan European Boating Associationin (EBA) jäsen. - pohjoismaisten veneilyjärjestöjen yhteistyö elimen Nordiska Båtrådetin (NBR) jäsen. - suomalaisten liikunta- ja urheilujärjestöjen keskusjärjestön Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) jäsen. - suomalaisten lasten ja nuorten liikuntaa edistävän Nuori Suomi ry:n jäsen Liitto: - julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Veneilijä-lehteä, joka kuuluu jäsenetuna kaikille liiton jäsenseurojen jäsenille. - kouluttaa veneilyseurojen jäseniä katsastus-, koulus-, kilpailu- ja seuratoiminnan tehtäviin. - välittää jäsenseurojen jäsenille juridista ja teknistä neuvontapalvelua veneilyasioissa. - valvoo merenkulku- ja moottorivenekilpailuja sekä toimii moottoriveneiden nopeusennätysten kansallisena hyväksyjänä. - toimii yhteistyössä lukuisten eri viranomais ten ja organisaatioiden kanssa veneilijöiden etujen ajamiseksi. Yhteystiedot: SuomenVeneilyliitto - Finlands Båtförbund ry Radiokatu 20, 00094 SLU puh. (09) 3481 2561, fax. (09) 3481 2572 www:http://www.infopiste.fi/veneily f5 K�RAIHAuöV 21� .:L

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=