Merituulilainen 2005

�E�E\<.UUEruS P. Husonen Kv TURKU FINLAND � (02) 258 0739 Fax 258 0986 Auto 049-221 597 ru,R�lti41[LJSUl!JTTA - . ._. - .. - - -MrAAl •LL·E,J/1. ,MIJQEL-IJ;�!' Edustamme mm. seuraavia tuotemerkkejä: COOLMATIC • kylmälaitteet EAGLE • kaikuluotaimet ja plotterit GARMIM • GPS:t ja plotterit MOBITROMIC • invertterit ja laturit :::,,,__ • autopilotlt, tutkat, ym. __, � Laadukkaat NAVMAN merimittarit edullisesti! RAYMARIME �\ � UROS �� -� [... • köydet o"' l>.-in� ......._ JEANTEX � i.-11 _.._._, Rykmentintie 2, Turku 8�UraUN. .�U:i'KO· • veneilyasusteet �c:i L;_l.;!,o ---- Puh. (02) 274 1700, 274 1733 WALLAS ,,,,- Avoinna: ma-pe klo 8-17 • lämmittimet ja keittimet (4.4.-23.6. klo 8-18) Muista uudistuneet merikarttasarjat! �8 •• MERIPELASTUKSEN @ HALYTYSOHJE V ALARMINSTRUKTION FÖR SJÖRÄDDNINGEN \ll:Rll'l:l.-1$TUK51:\I I IAI.YT\'Sl\l -�il:Rl) • SJ()R.-\lJDo"\l1'GU'-� .-11.AR\l�L �1�11:R 0204 1000 • Snn.ri5tontc:rcn tncripclastuslohko • '1cripclastuskc.c;,kits • !)ki.l:)ta1tlshtt\'1.'l� �1.1r:1ddn1n�,st11�Lrikt • �1or.ttltl1:i11�t·1,,,·nL1:1h:n MRCCTURKU 0204 1001 • Suomt..·nlahd("n meripelastuslohko • Mc1ipclastuslohkokeskus • Fin�k:1 \'ikcrn:, ,;jo1-:?ddning.�harikl • ::ijnrncldnmg:1>undcrccn1mlcn MRSC HELSINKI 0204 1002 • Pohj1mlnhdc11mc· ripc.l:istu..,lohkn • Mcripclastuslohkokcsku!i • Bounis . k:i \'ikl'as SJör.\ddmngschstrikt • �jor::1tldn11�ttrHkn.'.(.'1\ll":llcn MRSC VAASA 0204 1003 ------ • Radit,yhteydcl • Radiokommunik�tion VHF - DSC 70 VIIF - DSC Vllf - kanava 16 VHf • lmnal Ml'· l)SC 2187,5 kHz \1F - DSC Ml'• laajuus 1181 kHz �11' • frekwns 1 11111oil.3 h3t:1t:l.p· .1uk.-;L-statai \-;t..,.ratihmtccsta VMF -r:1d1nlb. puhclim..:11., t:11 muulla m,lpc;illa �w;tlk\ kthimmalle mcripelastusk�skukselh: tai mcripelastuslohkökesk.uksdlc,. �-lenp!!l:�tukst'n l1:1lytr�nu111croon S\"liilett�ssn puhelu yhdis.1ry bhin1p:1,m rncrlpd�1Stusloimcn .. johtnkt·skukSc.'l'n. Suunmnumen,., �i k:\ytc1.1. llntoi1uk,i:1 ..1111 v;-Sl<t.t1wu;n·atJa \<.dllt:n-al lll}"llS hat.. ,kc.-;knkset ly1cincn !1;.'llotm,uncro 112). k1,•dd1.. �l:1 om n(ldli'lge1 dkr 1..'111 r:trositualiont:n per VHF •radio. h.·kf,m cllcr JY.l31[ ann::u sna.i>bt s.1.tt 1Lll 11�1nnnstc sjöräddningsccntral dlt.!r sjOriiddningsundcn:cnlral. Mi:d sjl)r;.ttklnmgcns i alarmmtmm-1:rkopplolS s.untalet tili s;.-,1,lcldning.�tj:msrr.11....;_; 11,1rm:t..t.1t kd1,lng:;centr·al. �tan hch(wcr ing� nk111um111L:r. Anm:ilningar mottJs t'L"h fflrmcdl.1s iWt:n :w n-:xkcnm1.lcm.i (;111111:mt nodnummcr 1 l2). �t,•rlpcl=lstni,Jtlhkon rnj:1 tf◄ , Cr.:m:,; f,n·�or�dnlngsd[�trlhc1 / M<ripdasrns,oitncn v-muualu«11 ulk.,.,tj,\ Y11rc gr.in� flu- .:.jorilddning�j:\n-u,•n,i; \ ;_ms,-.1rsrc>i1on , '" 4�

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=