Merituulilainen 2006

>- ...; ·- - ::, CI) C: ::, . - ·- ·- - ::, Q) ::, =e - ·.:::: Cl CI) - E ::, CI) 3: :s:: ·- :s:: CI) C: CI) >

KARTTA HÄSTHOLM 60.12,8 708 21.57,0 Hcslil<scssd v1Il1c lyt, 1,111, Vt 10111111t:11 yöpymismäärä näyttää asettuneen 400 500 korv,11<:. AIk,1 J J<IIJOll. Kuitenkin asiassa on toinenkin puoli. Suun l<�ivij,1111,J;i,,l t,1ll<01ll<1.i suurempaa kulumista. Jokainen voi omdll.J OSclll,tdl l cll IL[,lrl l<l IIll lOSLamalla paikkoja jotain huomatesscldn. TyökdlUJd löyt yy VrlJi:lSL.-1. Suuremmista asioista voit ilmoittaa minulle. S;imo,n LOivon, ei l.iijos lähdet saarikierrokselle, käytä valmiita polkuja. Sä<'istctään saaren luontoa. Hyviä kesiä sitten vaan toivoo saan-isäntä! K::ilrln Saari•isäntä Matti Ruohon11u 1 'J-Cvä Lehtemme lukLJa, lehtemme Merituulilainen on jälleen valmistunut ennätysajassa ja saanut vähän uutta ilmettä sisältöön ja sen luettavuuteen. Pyydän saada kiittää koko "tiimiä" siitä myötätunnosta, jota olen nauttinut hoputtaessani asialistojen laatijoitaJa kirjoittajia pitämään ennennäkemätöntä kiirettä juttujen ja kuvien kanssa, koska painotalolla oli "hoppu" saada lehti valmiiksi. Myös mainoksien hankinta on osa lehtemme sisältöä ja siitä iso kiitos kuuluu Henry ANoselle, joka väsymättä allekirjoittaneen lisäksi jaksoi tehdä tätä työtä ja onnistumisprosentti oli iloksemme 100. Muita mielestäni erityiskiitoksen ansainneita ovat mm. Riitta Kuusela, jonka työ ilmoituksien laskutuksessa ja kirjoitustyössä on ollut välttämätön. "Allu" Johansson on päivän varoitusajalla kirjoittanut ja laatinut ennätysmäärän juttuja, jotka on lehtemme yksi tärkeä osio. Kiitos niistä. Tahdon kiittää myös Päivi Yrjälää Paino-Raisiosta, sekä erikseen vielä henkilöt jotka ansaitsevat erityiskiitoksen ovat Rauno Rike, Mika Pyy ja Sakari Lehtovirta sekä l<aikki muut jotka otitte osaa tämän julkaisun suunnitteluun ja valmistukseen. Tommi Ruostepuro Merituulilainen 2006 f 1

Veneilyseura MERITUULI ry Venellyseura Merituuli Ryon vuonna 1983 perustettu turkulainen perhevenellyseura, jonkajäsenistön muodostaa n. 240 perhettä. Seuran toimintaperiaatteena on kehittää venellyharrastusta sekä yhdessäoloa. Postiosoite: PL765 20l0l TURKU Perustettu: J 983 Suomen Pudeht�aliiton ja Veneilyliitonjäsen Tiedot seurasta: Jäsenet: 240 perhettäjoista l 20 purjevenettä ja 80 moottorivenettä. Seuran toiminta: Kehittää veneilyharrastusta Katsastaa veneitä Junioritoiminta Järjestää eskaadereja Kilpapurjehdustoiminta Sisällysluettelo Kommodorln puheenvuoro ................. 4 Toimihenl<ilöt ......................................... 5 Seuramme säännöt ......... .......... 6 Sihteerin palsta......................................8 MM-Cup ................................................. 8 Saarlsäännöt ........... .............................. 9 Merisääpalvelut vuonna 2006 .......... 1o Veneiden katsastus.............................12 Katsastusmiehet 2006 ........................13 Lounainen - Sydvästra 2006 ............17 Uputusohje 2006................................ 18 Merituulen viirit ja liput .....................20 Kuka kukin on .....................................21 Junnutolmlnnan kuulumisia .............22 Junnutapahtumat 2006..................... 23 Junnutapahtumlen kuvasatoa vuodelta 2005........................... .........24 MM -kilpailujen tuoksinassa merkllle pantua ...................................26 Merituulen Mestarit kautta aikojen..27 Eskaaderi 2005...... ..............................28 Lehtman Lepuuttajat testaa..... .........30 Muistoja vuodelta 2005........... .........32 Merituulilaisen veneluettelo .............. 63 Vuonna 2005 katsastetut veneet .....67 Jäsenrekisteri 2006.............................69 www.merituuli.net SEURAN l<ANNATUSTUOTTEET! Perälippu maksilippu (tilauksesta) vene yli I Sm l00x l 63cm vene 10-lSm 66x l 08cm vene7-10m 44x72cm Viiri 55x90cm 26x50cm 22x44cm 60€ 40€ 40€ 40€ 25€ 25€ Seuran tuotteiden myynti: VERT/KMU OY Yiiopistonl<atu 13 Turku Avoinna: ark. l0-18, /a 10-15 Merituulilainen 2006 / 3

Kommodorin puheenvuoro Vuoden 2005 s_wskokous teki henkilövalinnat vuodelle 2006, kuten sääntömme edellyttävät. Kiitän kokouksen osanottajia minulle osoitetusta luottamuksesta, vaikka odotin että seuramme riveistä löytyisi pätevä ja uudistava henkilö toimimaan seuran keulakuvana. Aloitan nyt kolmannen kerran seuran kommodorina ja koen nimitykseni luottamuksen osoituksena toiminnalleni seuran eri tehtävissä. On kunnia kuulua sellaiseen venei(yseuraan kuin Merituuli on, vastaavaa vireyttä saa moni muu veneilyseura kadehtia. S_wskokouksen suorittamat henkilövalinnat tuntuivat nojaavan entisiin toimyoihin. Haluankin muistuttaa että seuramme aktiivisuus ja uudistuvuus tarvitsevat uutta voimaa. Toivonkin että alkavan toimintavuoden aikana löyt_w henkilöitä jotka ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan seuran kehitystyöhön. Tahdonkin muistuttaa jäseniä jotka s_wstä tai toisesta katsastavat veneensäJonkun muun seuran lipun alle, että heidänkin panoksensa on tervetullutta Merituulen kehittämiseen. Perinteisesti meillä on ollut "edustajistossa" tasapuolisesti moottoriveneilyöitä ja pudeveneilyöitä, nyt kaipaan moottoriveneilyöiden aktiivisuutta. On s_wtä muistaa että seuramme vahvuus on riippuvainen jäsenistön aktiivisuudesta. Seuramme ehkä näkyvin toiminta keskitt_w saaritukikohtiimme. Näiden ylläpito ja kehittäminen viekin suurimman osan taloudellista resursseistamme. On muistettava että saaret ovat meille vuokrattuja ja vuokrasopimusten jatko on kiinni omasta toiminnastamme. Varmin tapa saada jatkaa niiden käyttöä on toimia niin, että mahdollisimman vähän kuormi4 1 Merituulila1nen 2006 tamme niiden IK'I 1<1<,i.'i luomoa ja kunnioitc1m111C.' omistaJan antamia ohjeita. Taloudellinen tilanteemme on jatkunut usean vuoden ajan vakaana ja tulevaisuuskin näyttää näin jatkuvan. On s_wtä kuitenkin muistaa ettei se ole mikään automaatio, vaan vaatii Jatkuvaa seurantaa. Ratkaisevin tulonlähde on jäsenmaksut ja olisi tietenkin kiva jos ne pystytään pitämään kohtuullisena. Lisätuloja olemme saaneet "Merituulilaisen" tuki-ilmoituksista, joista kiitos ilmoittajille sekä ilmoitusten hankyoille. Seuramme toiminta on ollut aina vireää verrattuna monen muun veneilyseuran toimintaan ja uskon näin jatkuvankin. Olen aikaisempina kommodorikausinani yrittänyt villellä ajatusta jäsenten yhdessä tekemisestä, jotta kaikenlainen "klikkiintyminen" vältettäisiin. En näe meidän tehtävänämme synnyttää uusia "pursiseuroja". Meillä on yksi esimerkki tällaisesta tapauksesta, joka vieläkin saattaa "rassata" vanhempia jäseniä. Toivonkin että ainakin saaritukikohdissamme vietettäisiin aikaa yhdessä. Ymmärrän kyllä tarpeen kerätä "oma remmi" yhdessä veneilemään, mutta ei jätetä uusiakaan jäseniä ulkopuolelle yhteisissä tapahtumissa. Itsekin olen aika "arka" astumaan kenenkään veneeseen ilman kutsua, joten ymmärrän ihmisten pidättävyyden. Tässä oli muutamia ajatelmia alkavalle kaudelle ja toivon koko jäsenistölle hyviä tuulia ja antoisaa veneilykautta 2006. Kommodorinne Raimo Rike � Toimihenkilöt Kommodori RAIMO RIKE varakommodori/ Purjehdustoimil<unta SAKARI LEHTOVIRTA 0 Sihteeri RAUNO RIKE il Jäsen RIITTA KUUSELA Jäsen ERIK SPAKSTRÖM Jäsen KUNTO KOIVULANAHO Jäsen MIKA MÄKINEN Toimikuntien vetälät: .......................................................�.............................................................................................................................. Junioritolmll<unta MIKAPYY Huvftolmlkunta/ Julkalsutolmlkunta TOMMI RUOSTEPURO Tekninen toimikunta HENRI ARVONEN Webmaster SAMI TYRNI Merill/u!ilainen 2006 f 5

Seuramme SÄÄNNÖT 1.§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Veneilyseura Merituuli r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi. Seura on perustettu 12.01.1983 ja seuran kieli on suomi. 2.§ SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea harrastusta veneilyyn ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyviä merimi�'Stapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston ja kulttuurin säilymisen puolesta _ j a vahvistaa jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta perhevene, lyseurana. Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura: - järjestää kilpa-, matka- ja harjoituspurjehduksia - järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouksia sekä muita veneilijöiden tapaamisia - harjoittaa julkaisutoimintaa - hankkii ja ylläpitää jäsenille tarkoitettua kotisatamaa siihen liittyvine palveluksineen - pyrkii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen 'tCkä viranomaisten kanssa lni111inIa11sa tukemiseksi seura voi järjestää maksullisia yl<'hi'1Iil,1iscn1ksi,1, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukai­ ',t'tl h1v,1n ,,1,lll1a,rn, sekä ottaa vostaan lahjoituksia. �••111,1 on �l1<H1W1l l'urjchtijaliillo r.y.:n ja Suomen Veneilylitllo 1,},:11 j:i,1•n joitJ n;iiss:i s:iännöissä kutsutaan liitoksi 1 ,t•�., "'uuttt.'tl V,1l1,1kur111dn Urheiluliiton Varsinais-Suomen pihi, y.:11 l•"''n j11t,1 11:ii�s;i �;;;innöiss:i kutsutaan piiriksi. 1,li l ll'l'lJ �,•w,111 h111nul.,1.•11,1 on MPrC'nkulkuhJllitukscn vahvistama lipp11. �(•11 k:iy11:imi,r"I;; m;i:ir:itiiän I,1rkemmin lippuohW•"';"'· 4.§ IÄSl'N\'YS �<•w,111 P�t·11l:i ov,ll: V,11,i11,1i,,•t j:i,1·1t<•t di vuo<ij:isl'nel l'11t,li..,, j:1M•tll'I l 1mirn1 j:li.(•llt'I l�yhr11, i J:i,, ,ru.-1 l,o11111,,II,1j,1 j:b<.-nC't l\lll'illllll Fi',l'llCl Kw111i.1 i;i�(•nl't v,,.,. .,i11._11,i,1 j:i-,<'niJ ovttt vuc:,sij;iscnet, joiden h) 1 väksymisen ''""ill,1,1 h,1lliIu�. VuosijJscnen on liillymisvuotensa loppuun mcnncs�:i t,iytcuävä vähintään 19 vuotia. Vuosijäsen on scur.t�n liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokoukscn määräämän liittymismaksun. - P11olisojäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen avio- tai avopuolison. Puolisolta ei vaadita muuta kuin sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Puolisojäsen on vapaa liittymismaksusta. - Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä 6-18 vuotiaan henkilön. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksessa määräämän juniorien liittymismaksun. Juniorijäsen voi liittyä vuosijäseneksi sen vuoden alusta lähtien jona häri täyttää 19 vuotta. Ryhmäjäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka harrastusala on lähellä seuran tarkoitusta. Ryhmäjäsenen liittymismaksusta päättää hallitus. 6 1 Merituulilainen 2006 t--,11111,1Uo1j,1i,"''"II." h,1111111, vrn h)•v:ik,y:i oikcuskelpoisen yhtti,iin. K,u111.111.11,11:1,�•nt•11 l1111; 11ni�rn--iksuslt1 päättää h.,llitw,. Kutsutuiksi j�btnikc.i voicl,1.tn 'it'lll,111 v,1r,in.1iscss.1 kokouksessil h.-: illitukscn c�i1yk:,l...,t;t kl1t,u�1 dn,ioituncila hen� kilöitä. Kunniajäseniksi voicbnn scur.111 v,1niinai:,c•s�n kokouksessa hallitliksen esityksestä kutsua seuran j:iseniä, jotk,t ovat eriltäin _ ansiokkaasti toimi _ ncct se u ran hyviiksi ja sen tarko,tuspenen toteuttam,seks,. Kunniaiascncn Joka on toiminut seuran kommodorina voi seura varsinaiscss,1 kokouksessaan hallituksen esityksestä nimittää kunni,1 kommodoriksi. Liittyessään seuraan jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, seuran kokouksen tekemiä päätöksiä sekä hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan seuralle tulevat maksut oikea-aikaisesti. 5.§ JÄSENMAKSUT Vuosijäsenet, puolisojäsenet ja juniorijäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan syyskokoukseri määräämän vuosimaksun hallituksen kunakin vuotena päättämään ajankohtaan mennessä. 19-25 vuotiaille vuosijäsenille voidaan määrätä alerinettu vuosimaksu. Ryhmä- ja Kannattajajäsenet ovat velvollisia vuosittain suorittamaan hallituksen määräämän vuosimaksun. Kutsututja Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 6.§ JÄSENEN EROAMINEN Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta tekemällä siitä yhdistyslain 13§:n mukaisen ilmoituksen. 7,§ JÄSENEN EROTTAMINEN Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran sääntöjen, seuran kokouksen päätösten, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai joka saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminlyö seuralle tulevien maksujen suorittamisen. Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kuluessa erouamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta seuran hallitukselle kirjallinen valitus, jonka perusteella hallituksen on alistettava päätöksensä seuran seuraavan kokouksen ratkaistavaksi. Jos erottamisen perusteena on seuralle tulevien maksujen laiminlyönti, ei hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa. 8.§ SEURANVARSINAISET- JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joisi,, vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokm" loka- joulukuussa. Kokouksen ajan ja tarkemman paik.ln määrittää hallitus. Ylimääräinen kokous kutsutaan kooll1•, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 10 seuran j;i sentä taikka vähiritään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallis('sll hallitukselta pyytää erityisesti ilmoiteuua asiaa varten. T:il laisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsu,,,, mainitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoul. seen on julkaistava seitsemän (7) päivää ennen kokoust,1 - sanomalehti-ilmoituksella seuran syyskokouksen m,rnr;i:, mässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Vuosikokouksessa käsitellään 1. KokouksPn avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) äänten laskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 7. Päätetään vastuunvapauden myöntämisestä asianomaisille 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 9. Kokouksen päättäminen Syyskokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi: a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaari seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran vara· kommodori 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa eclustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y.:11 jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot saatetaan jäsenistön tiedoksi 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät asiat, jotka ovat kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 14. Kokouksen päättäminen Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisessa ei näissä säännöissä toisin säädetä.He11kilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella vtiosijäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 9.§ SEURAN HALLINTO Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen vai itsema h,,llitus. l lallitukseen kuuluu: - Kommodori puheenjohtajana - Varakommodori varapuheenjohtajana - Neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - Sihteerin ja - Taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten,että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus voi valita alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien, on saapuvilla. Kommodorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpancvt.1na ja valvovanJ elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja lavoitLcidcn mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle antamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluetteloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran tiecloitustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovlollaa tilit tilintarkastajille· tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa ha llitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. 10.§ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaist,->en seuraan. Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jaostot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä Oi_l päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehclusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sen lisäksi, mitä riäissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Sääntömuutostoimikunta: Turussa 25.09.2002 Merituulildincn 2006 j 7

Sihteerin palsta Hyvät seurammejäsenet. Aloitin uuden hallituksen p: wnnöstä toiminnan seuran sihteerinä. Edeltäjäni Tuire on hoitanut tämän toimen mielestäni erittäin hyvinJa pyrin pääsemään edes lähelle samaa tasoa. Täysin uusi kokemus tämä ei minullekaan ole, sillä olen tässä "virassa" ollut aikaisemminkin. Sihteerin kannaltahaluaisin muistuttaa jäsenistöä jäsen-ja venetietojen oikeellisuudesta. Näiden tietoJen pysyminen ajan tasalla on täy sinjäsenen omalla vastuulla. Seura ilmoittaa keskusliitoille (SPLja SVEL) ne licclot, jotka sillä on käytettävissä. O!>0iLclietojen virheellisyys näkyy ensimmaiwr 1;· 11 .:i\cnelle itselleen, kun seuran posti ja liiton l<'i rc lcr j.idvåt tulematta. Tästä on seuraul<sena 111yt 1,k11 1 se, et lä jäsenmaksutjäävät saapumatta ), 1 , Iyky1,1c11 pc1<'ilösten mukaisesti kahden vuo­ < Ii ·11 11 i.1�<1m, 11 LOmien jäsenmaksujen jälkeen l I,111111 I'> VOI CIOllrlrljdsenen. V1 ·111 •1 ll •1own virl1ecllisyydestä ei ole konkreetI1\1 ''>ll \t1/llc111!<11sta /·kriuaa. Venetiedoista osa Jr 1/k, 11,1. 1, 11 l Mc11Luulilaisessa, jonne päät:wtällöin v, 1.11, 11 11eclot muidenjäsenten ihmetelräväksi. 1 <.11,.i\lC'lluJcn veneiden virheelliset tiedot näkyv, 11 to�ln myös pudehtilaliirron Pudehtila -ka­ /1 •1 u ,·1111 vcncluctte/ossa. Jo, ,risjäsen- tai venetierosi ovat muuttuneet tdr t1c1luat varmistaa tietojen oil<eellisuuden seur.in ja sitä myöten myös liittojen rekistereissä. varaa muutama hetki aikaa ja toimita oikeat tiedot seuran sihteerille. Käytä kuitenkin sellaista välinettä. josta jää pysyvä dokumentti, kuten seuran nettisivujen "Tietojen muutosilmoitus" -kaavaketta tai sähköpostia sihteeri@merituuli. net. Perinteinen kideposti on toki yhtä käyttökelpoinen. Pelkkien puheiden varaan tehtyjen muutosten kohtalona saattaa olla unohtuminen kokonaan tai asian muistaminen väärin. Hyvää veneilyl<esää toivottaen: Rauno 8 l Merituulilainen 2006 Ensi kesänä järjestetään Merituulen ensimmäinen MM-Cup. MM-Cup muodostuu kolmesta kilpailusta. Kevätklsasta, MM -kisasta Ja Syyskisasta. Kevätkllpallu on toukokuussa, MM -l<ilpallut on elokuussa ja Syyskisat elo-syyskuun vaihteessa. Kisat plsteytetään siten, että MM -kilpailuissa kerroin on 1.2Ja muissa kisoissa 1,0. Kisat ovat avoimet kalldlle merttuulilaisllle Ja tarl<oituksena on purjehdusklsojen lisäksi nauttia before sali Ja aftersail -tunnelmista. Kisoihin ovat kaikki tervetulleita kisakokemul<sesta riippumatta. Rohkeasti mukaan vain, tärkeää ei ole verenmaku suussa klsaaminen. vaan kuldn seilaa sillä fllllk· sellä l<uin tuntuu hyvältä. Erityisesti mul<avaa ollsl nähdä paljon uusia veneitä ldsolssa. Tietysti kaikki vanhat klsallijatkin ovat sydämellisesti tervetulleita. Kisojen tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan Merituulenwww-slvullla. Sakl<e &Allu p s. Kommondori Rike onjo ilmoittautunut Cuppiin (aikat, Saarisäännöt 1.§ Veneilyseura Merituuli ry:n hallitsemia saaria ja vesialueita ovat oikeuettuja käyttämään seuran jäsenet sekä mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. lisäksi käyttö on Ivallista meripelastusyhdistyksten ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n alukset. 2.§ Jokaisella tulee olla veneessään aina seuran viiri tai perälippu näkyvillä poislukien vierailevat veneet. Jos seuran jäsenellä on vieraita mukanaan, on hänen toimittava näiden vastaavana isäntänä. 3.§ Jokaisen käynnin yhteydessä on vieraskirjaan merkittävä veneen saapumispäivä ja sen päällikön sekä miehistön jäsenten nimet. 4.§ Avotulen teko on sallittu vain siihen tarkoitetuilla paikoilla sään niin salliessa. 5.§ Alueiden saunat ovat jäsenten vapaassa käytössä. Saunomisessa on noudatettava erillista saunomisohjetta, joka löytyy saunalta. 6.§ Seuran omistamat veneet ovat jäsenten käytössä ja ne on kiinnitettävä käytön jälkeen niin, ettei aallokko pääse niitä rikkomaan. 7.§ Pystypuiden, niin kasvavien kuin kuivienkin, kaataminen on kielletty. 8.§ Virkistyskalastus mato-ongella, piikillä ja virvelillä on sallittu seuran alueilla voimassa olevan kalastuslain puitteissa. Verkkokalastus sallitaan ainoastaan Rockelholmissa saaren omistajan luvalla. Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö ja hallussapito seuran hallitsemilla maa-alueilla on ehdottomasti kiellettyä. 9.§ Kello 00.00 ja 08.00 välisenä aikana pyrimme välttämää turhaa metelöintiä veneiden välittömässä läheisyydessä. Lämmityslaitteiden ja generaattorien käyttö on sallittua. 10.§ Roskat ja jätteet on vietäv veneen mukana roskankeruupisleisiin tai asutuskeskusten jätehuollon piiriin. Mereenpumpattavien käymälöiden käyttö rannoilla on ehdottomasti kiellettyä. 11.§ Lemmikkieläinten omistajat oval vastuussa siitä, cll� ne eivät aiheuta vahinkoa luonnonvaraisille eläimille eivätkä häiritse muita aluclla olevia Omislajan on huolehdittava myös ettei lemmikkien jätöksi jää olc. -skelualueille. 12.§ Tukikohtien käyttö ns. charlerpurjehdusten satamina ei ole sallittua, vaikka veneen päällikkö olisikin Veneilyseura Merituulen jäsen. Tukikohdissa järjestettäviin tilauksiin tarvitaan hallituksen lupa. 13.§ Nämä säännöt sitovat kaikkia seuran jäseniä ja heidän vieraitaan. Rikkomustapaukset käsittelee seuran hallitus sille osoitettujen kirjallisten ilmoitusten perusteella. Saarisäännöt on vuosikokouksen hyväksymät hallituksen esityksestä. Saunoille tullaan toimittamaan erilliset ohjeet. Hästholmin saunan suuresta suosiosta johtuen on päätetty siirtyä yhteisiin saunavuoroihin ja uimapuvun käyttö on välttämätön. 14.§ Jokainen veneilijä kiinnittyy ja viettää aikaansa veneilyseura Merituulen saarissa omalla vastuulla. Saaritukikohtiemme rakentaminen ja kunnossapito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saari-isäntien ja saaritoimikunnan johdolla ja päätökset niistä tehdään yleensä vuosi- ja syyskokouksessa. Uusi saaritoimikunta on intoa täynnä, joten talkoita tullaan järjestämään kaikissa tukikohdissa Niiden kunto ja viihtyisyys on koko jäsenistön vastuulla. Käytä siis tukikohtaa kuin omaasi. MUISTATHAN - Aulathan kanssaveneilijää hänen rantautuessaan - Siivoathan jälkesi ja viet roskat mennessäsi - Muista jättää pilkottuja puita myös seuraaville saunojille - Tarkista grillipaikka tulipalon varalta - Täytä makeavesiastiat mahdollisuuksien mukaan - f.thän käytä merivettä kiukaassa - Alä häiritse luonnon rauhaa esim. lintujen pesimisaikaan - Kirjaathan käyntisi vieraskirjaan, sen perusteella ratkaistaan saaritukikohtien käyttö-aste- ja tulevaisuus. Saarien viihtyisyyteen vaikuuavat työt eivät ole ainoastaan saari-isäntien tehtäviä. Saarissa kävijälle löytyy varmasti askareita, jos niitä vain haluaa tehdä, joten reippaasti vaan saari-isänniltä kysymään mitä voisi tehdä. Myös oma­ ,iloitteisuus on sallittua, sillä usein osuu silmään paljon asioita joita voi tehdä. Yhdessä saamme pidettyä paikat helposti kivassa kunnossa eikä työtaakka kohdistu vain muutamille tekijöille. Merituu!ilainen 2006 / 9

Merisääpalvelut vuonna 2006 www.ilmatfeteenlaitos.fi Merisää numerosta 0600 10660 Sjövädret på nummer 0600 10670 valitse I säähavaintoja merialueittain valitse 2 sääkatsastuksen valitse 3 ennusteet merialuettain Kartassa on meri ennusteet ja taulukossa havaintoasemien numerot. Alueen tai havaintoaseman numeron jälkeen painetaan vielä ruutunäppäintä. Numero toimii ympäri vuoden. Hinta; 0, 92 eur/min+ppm. ;;.; Meriveden korl<eushavainto (Merentutkimuslaitos) Sääha vainnot päMtetäänjoko tunnin tai *kolmen tunnin välein, Harmaja kuitenkin 1/2 h välein. GSM-tekstiviestinä numerosta 16161. Palvelun hi nta o.84 eur/haku Radioli njan. Soner anja DNA:n li ittymi llä p alvelu to i mii myöskin ulkomaillal KOKO ITÄMERI Pa l ve l u kattaa alueet 10 - 27 TUUUENNUSTE (MERII Lähet ä esim. teksti: MERI 15 2 2Q3 o.1?� 1m ,00 2W 5: S aat tekstMest1nä Saaristomeren 48 h tuuliennusteen . HAVAINNOT (MERINYTI .,,,,.,,2000 2�':!?i , cm 19•' ,,..F2 1'Tl/ l �lm. S;iarislomeri: MERINYT 15 MLTOENNUSTE [AALTOJ ,,, IM'lll CI kiila aluena 21 1 1 \1111 .S.,1c1n�tomeren aaltoennusce: AALTO 15 IIOJ ll,11m•11 S11omenlahu lJ11 L.111111Im Suomenlahti 1121 Pot1J01\ ltc1mercn 1t.:iosa lill Pol 1 jol\ I1;1111crcn lcinsiosa l.ill AJ 1VClldllllleri II5.l Sail11stomen [I1il $dk,1nxYen ece k iosa IITI Selk.imcren pohJOisosa Merenkurkku lrll Pc,ämc,en eteläosa 12m Pcr,1mc1cn pohjoisosa [2IJ R11<111l,Ihll f2Z1 Kc�kI lt�uneri IZ3J GoU,11111111 meri l2Il Öökmninmeri � Kaal<ko,s-JcJmcri IID [2?i] Bornl1olminmen 1m [2Z] Arkonanme r i 118 Helsmgn m.jakka 1077 Hamina;;.; 121 Tullhem1% 100 Rankk1• 101 Kotka 102 Haapasaarr 1227 Hanko;;.; 122 Utö · t!!!J 184 1�1_, '" 2 1702 18\,== ITil j71 ;s 1711 �l i�Wl ::E 1�;::: � �-., [ID ,� == 1151 !;!,.,JIIW _.... 1�0• � ,. ,�J::a: ;;;, -""m 1�155ITT'l, �- --.{; '12 ,oo 100 -,r 1 s.'m "91 ;; n,o . liiil 102 ,,,,...,. 12'2 12111-& 14 .tM· .� 1,: a md20 ® "" - 1308 ITIJ @J 1306 � IID [ill ml [fil Merisäätledotukset YLERadio Suomi klo. 5.00, 7.50ja 12.45 *veneilysää klo. 15.50 ! 19.5.-3. 10) klo 18.50 ja 21.50 myös numerosta 0600 10681 Fög lö;;.; 1802 HOimögadd 1877 Vaasa E= 191 Kailan lsokari 193 Tankar 194 Ulkokalla 103 OrrengnxKI 110 Isosaar i• 111 Kalbodag rurlCJ Ea 1270 Aa l topoliu z 131 Bogskär 1302 SvenSka Högama• 1306 Gotska Sandön 1308 larlCJsort• 1588 1 16 6 3 1 1 1 6 6 5 02 1604 1677 1688 1 1 7 7 1 2 1702 1777 1 18 8 2 1 184 Kylmäpihl aJa Tahkoluoto Kuggören Ölskår RaL.ma;;.; Måntytuoto a Knsciinankaupunki Kristiinank. maJakka Sl<agsudde KaSkinen% Bledskåret Strömmingsbådan Valassaaret 1977 Pietarsaari s 200 Oulu Vihreäsaan 201 Raahe 2077 Raahe ;;.; 202 Ma�aniemi 208 8 Oulu s 303 Kemi 1 112 Emäsalo 1177 Helsinki Ea 113 Hannaja 114 Mäkl luoto 115 Bågaskär 116 Jussarö 120 Russarö• 1 0 1 Mentuul , ldlflen 2006 141 Nyhamn 142 Mårket 152 Vänö 153 Rajakari 154 Fagerholm 155 Kumlinge 1577 Turku% 204 /'jos 209 Nahkiatnen 2006 BJur öklubb• 2099 Kem i Ea •• MERIPELASTUKSEN @ HALYTYSOHJE 'f AlARMINSTRUKTION FÖR SJÖRÄDDNINGEN :l.t!:RIPl:L:.:�1 l;KSl.:-1 llAIYI\'SM �11.RO • SJÖRADl>;\l:'\Gl:r>.� .-\I.AR:1.1:--:\ .\ii\11.R 0204 1000 • Saoris1omcrcn mtripdoscu. ,lohko • )1cripdastuskcsku, • ,k,.,�nl�h�1n1> -,.ft..i nci<ln:n):><lr. :,t.nkt • �.Jr.h.!dni11pccn1r.1lcn MRCC TURKU 0204 1001 - -- • Suomenlahden mcripdas111,lohko • Mcrlpcl"s1u�lohkok,,sk11s • Finska. \ikcns �1orJddnin3.. :d1-.inkt • .Sj1,r J;ddmnJ,!Sundcrn•n1r.1J1. "'n MRSC HELSJNKl 0204 1002 • Pol � janlahdcn mcripcl"a�1u,;,Johko • Mcripdastuslohkoke"ku� • IM)ttnb,k:-! \'1ker l!- :-jor:lddnm�Stl1strik1 • �j\.w,1t.ld1ur1g�mckn;1,,•n1ral,:n MRSC VAASA 0204 1003 --- -- --- --- • Radloyh1eyde1 • Radlokommunika1ion \'I IF - DSC 70 VIIF - DSC VHF - kan:l\'H 16 VIIF - kana! h1F - DSC 2187,5 kHz �11' -l)SC MF - 1anj 11u, 2182 kH:: \11' • rrc kwn, llmo1<0 ha1.11.1pauks,,sta rn1 ,·a.,r.uibm=• VHF -radiollo. puhdimclla 1•1 muulla nc,ipcalla t.1v;11l;1 lalunun:,llc meripclnstuskcskuksdlc t:11 mcripelastuslohkokcskuksdl,. �lcripel:1>111k,en h;1ly1r,numcroon x>ilCI X$S:1 puhelu yhdistn L\himp:,an m�ri)Xlastu�t.>imcn phtokrsku�".'<'<n. �uum•numema �i k.1i·1r1a . llmo11uk<1:1 \T1:sla.muu11,- ;.tt.1,1 \;,\lina,· ,n nl) vshat:1kcskuk�t () kincn h:1t;,lnunu..·rt• 1 .12). Ml--ddcb t'IOl ntlCIL.tg,e1 t�lkr om lan,sirn.1uoncn 1xr \ ' liF -r.1<111,. 1dcf,,n cllcr p.1 011 m1no1 sn.1hh1 s.111 ,i1 1 narmasic >jöräddningscc111ml cllcr >jöråddning,sundcrcentral Mcd s,vraddnmi:,,ns 1 abminummcr kt•ppla. sanu:ikt ui! sj.>r.1ddnin!\M)nnstrns nanna!llc lrdning . , ;cen1ml. / Man lxho\'�r l ng::11ikmumnwr. Anm�tlning3r mol.l1.S t\Ch r,,nncdls .:1.\ " 1-'.ll 01\' nodt\:nlmk:ma (:1tlmån\ nudnummcr J ) 2) �kripdas,u,lohkon r.,Ja , G.-.. tn.,. for ')o c -'ddnin�sdl'\lrik1 / �, / i\·kripdia;tus1oimcn \':H,lllu;aluccn ulknrnja\\ Yur,� g�rn,; for ,j,lF.iddning-.tjdn!llcn-. i'ln)n,r:trC",:lon \. M, 1uli:a:r.e11 200l / 11

Veneiden l<atsastus Merituulen tekninen toimikunta Seurassamme veneiden katsastusta hoitaa tekninen toimikunta, Joka koostuu katsastusmiehistä. Toimikunnan pääaslalllnen tehtävä on veneiden katsastus ja tarvittaessa seuran Jäsenten erilaisten teknisten ongelmien selvittäminen. Toimikuntaa täydennetään tarvittaessa kouluttamalla lisää katsastajia. Teknistä toimikuntaa "vetää" tänä vuonna Henri Arvonen. Yleistä katsastul<sesta Suomessa on huvialusten katsastus vapaaehtoisella pohjalla capahtwaa tuNallisuustoiminraa. Veneiden l<atsastuksia suorittavat keskusliittojen kouluttamat ja valtuuttamat katsastajat, jotka toimivat ilman palkkaa avustaen ja neuvoen veneilyää veneilyturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Katsastus on veneen omistajan kannalta ensi­ .1rvoIscn tärkeääjos vahinkoja sattuu. Varsinkin 1111Clm veneen katsastuksen yhteydessä tulee vt•I1t•<•11 omi\Lajalle selväksi esimerkiksi sulkuv1 •1111uhm .s�;iinnit, varaohjausjäljestelmät sekä m 11lclolhse1 ongelmakohdat, joihin tulee kiinnit1.i, 1 1111om1oli1. Nämä tiedot etukäteen saatuna ov, 11 k1Illrl11 ,uvoisia jos veneillessä tulee eteen rn IIJ< •I 111.1111a11u.•I1a. K,il\d�tus /dkautuu kahteen osaan. Viiden vt1ocf1•I1 vJlci11 suoritetaan peruskatsastus ja Vl 10\lt1,ur1 mcnkelpoisuuskatsastus. se, ir, 1 yflJp1tcici rekisteriä Merituuleen katsaste1111\I, I vcncl\1;lja toimittaa tiedot myös keskusl11t10I11111 Vakuutusyhtiöt myöntävät alennusta v<•11<·<•11 vakuutusmaksuista katsastetuille veneillt'./\I<·1111usten saamiseksi vene on katsastettava v110�1ttain. Mikäli venettä ei katsasteta vuosittain, tulee sutä ilmoittaa vakuutusyhtiöön, ettei joudu maksamaan jatkossa korotettua vakuutusmaksua. Vakuutusyhtiöt saattavat myös p_wtää seuralta listan katsastetuista veneistä. Veneiden katsastuskäytäntö muuttuu vuonna 2006 Ennen katsastusta veneen omistajan tulee käydä läpi katsastuspöytäkiljan kohdat ja varmistaa asioiden olevan kunnossa. Mikäli veneellä on useampia omistajia on etukäteen seMtettävä kenen nimiin vene katsastetaan. 1 2 1 MerituL1hla1nen 2006 Vuoden 2006 katsastuksessa muutoksena aiempaan on kolme yhteistä katsastusiltaa, jolloin veneen vuosittaisen merikelpoisuuskatsastuksen voi suorittaa ilmaiseksi. Katsastusillat tullaan järjestämään Raisiossa Haahdenniemen venesatamassa, Paraisilla Airiston matkailuhotellin satamassaja seuramme saaritukikohdassa Nauvon Hästholmissa. Katsastusiltojen tarkoituksena on keskittää katsastustoiminraa. Katsastusillassa paikanpäällä on useita katsastajia, jolloin katsastuksen pitäisi olla sujuvaa. Näiden katsastusiltojen ajankohdista tullaan ilmoittamaan kevään aikana jäsenkiljeessä sekä Merituulen nettisivuilla. Mikäli nämä yleiset katsastusillat eivät veneen omistajalle sovi, on hänellä mahdollisuus tilata katsastus erikseen kacsastajan kanssa sovrttuna aikana. Hallituksen päätöksellä tällöin veneen omistajan tulee suorittaa katsastusmiehelle kiin teä 5 euron kulukorvaus matkasta ja ajasta riippumatta. Sama kulukorvaus maksetaan myfä peruskatsastuksesta. Antoisaa ja nautinnollistaveneilykautta kaikki en katsastajien puolesta. Katsastustolmlkunta Henri Arvonen Armio Heikki Arvonen Henri Hultama Risto Huusko Pekka Iivonen Yrjö Lehtinen Matti Lehtovirta Sakari Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo (varalla) Rike Rauno (varalla) Kotipuhelin Kaikilla katsastajilla on koulutus ja pätevws katsastaa sekä moottori- että purjeveneitä. Mentut 1hl;iinen 2006 / 13

Suomen Purjehtijaliitto - Finlands Seglarförbund Suomen Venellyllitto - Finlands Båtförbund VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT Seura Förening Veneen nimi Bätens namn Omistaja Ägare Osoite Adress Venetodistuksen numero Båtcertifikatets nummer Rekisteri/purjenumero Register/segelnummer Kotisatama Hemhamn ......... Venetyyppi/malli Båttyp/modell Runkonumero Skrovnummer Vuosi År 0 Purjevene Segelbåt 0 Moottorivene Motorbåt Rungon materiaali Väri Valmistusvuosi Skrovets materia! ........ .................... ...................... Färg .......................................... ...... Tillverkningsår Pituus Leveys Syväys Suurin korkeus Uppouma Längd ...................Bredd .... ............. .Ojup ...................... Största höjd .................... ....Oepalcement Moottori/ u sisä/ U sisäperä/ O perä/ Lukumäärä Teho Purjepinta-ala Motor inombord lnu utombord Antal ............Effekt .............. ..Segelyta Merkki/malli Valmistenumero Märke/modell .................... ..................................... Tillverknlngsnummer Liitto Fötbund 0 SVEL Q SPL Radiokutsu -- Talvisäilytyspaikka Radioanrop .........•..•..•......................•......•..............., Vinterförvaringsplats..........•....•..•...•. •....•........................................ Tankkien tllavuudet Polttoaine Vesi Septi Tankarnas volym Brånsle ...........................•. Vatten .....•.....•................•.......Septi......•..........................•..•........ .1 " pakollinen IJ2 = pakollinen 2 kpl O = suositus m = moottorivene pls = purjevene k = kaikille obl1gatorisk obligatorisk 2 st rekommendation motorbåt segelbåt för alla 1. Runko -Skrov 1.1 Rungon ja rakenteiden kunto-Konditionen för skrov och konstruktioner. ......................... ::l · 1.2 Aukot ja niiden suljettavuus - Öppningar och möjlighet att tillsluta dem .. .........................'.J 1.3 Materiaalin ja pinnoitteen kunto-Materialets och ytbehandlingens kondition ................... :.J 1.4 Koli ja peräsin-Köl och roder............................................................................................. :J 1.5 Ohjausjärjestelmä-Styrsystem............. ....................................................................::1 1.6 Vetolaitteiston. akselin ja potkurin kunto - Konditionen för drev. axel och propeller ..........0 1.7 Runkoläpiviennit. sulkuventtiilit ja putkisto-Skrovgenomförlngar, ventiler och rörsystem Q 1.8 Kaiteet. kädensijat ja kiinnityshelat-Räcken. handtag och beslag.................................... Q 1.9 Painavien esineiden kiinnitys-Fastsättnig av tunga föremål....................................... .....f. J 1.10 Makeavesijärjestelmät - Sötvattensystem 2. Takila ja purjeet, mikäli asennettu-Rlgg och seget, lfalt installerade 2.1 Takilan kunto ja huoltaminen-Riggens kondition och översyn 2.2 Purjeet-Segel ......................... ........................... ................... . 2.3 Myrskypu�eet-Stormsegel ........... ....................................................... ........ ....................0 2.4 Rcivausjärjeslely-Revningsanordning 3. Moottori ja sen Järjestelmät, mikäli asennettu-Motom och dess system, ifall installerad 3.1 Moottorin asennus ja kunto - Motoms installation och kondition ........................................Q 3.2 Moottorin hallintalaitteet ja niiden toimivuus- Motoms reglage och deras funktion........... 0 3.3 Polttoainejä�estelmä (säiliöt. putkisto!, sulkuventiilit, suodattimet) - ................................. □ Bränslesystem (tankar. rör. avstängningsventller. filter) 3.4 Jäähdytysjä�estelmä (pohjakaivot, läpivenn�. putkisto!, sulkuventiilit) - ...........................0 Kylsystem (bottenbrunnar. genomförlngar, rör, avstängningsventiler) 3.5 Merivesisuodatin - Sjövattenfilter......................................................................................... □ 3.6 Sähköjärjestelmät - Elektriska system................................................................................0 • erillinen käynnistys- ja käyt1öakusto - separat start- och förbrukningsbatteri ....................0 - maasähköjärj. asennus ja tapaturmasuojaus - installation och säkerhet för landström ....0 • aggregaattijärjestelmän (230 V) kunto, jos asenn.- elaggregatets (230 V) skick, om inst. 4. Venevarusteet-Båtens utrustning 4.1 Veneen ja varusteiden merkinnät-Märkning av båt och utrustning .................................. 0 4.2 Ankkurivarustus -Ankarutrustning...................... ...............................................................02 4.3 Ajoankkuri-Orivankare .......................................... ................ ..........................................Om 4.4 Veneköydet-Bätlinor............................................. ................... ........................................Q2 2 (j (.J 0 D u :..i 0 0 J i.) ...l ,.J 0 :J u 0 '.::) 0 0 0 u r.J 0 0 02 Dm a □ 3 ::i ..J 0 ::l ..) J 0 0 0 0 '.l 0 () J ..J ..J 0 ::l □ 0 r.:.i u Om 0 0 4 i.J w ! J u 0 0 0 :i 0 w ,J ':J '.) ...l .:J 0 , ::i . ) 4.5 Työkalut ja varaosat-Verktyg och reservdelar .... .................... ................... ................. .. 0 ©SPL·FSF, SVEL valkoinen •set1ra,'r,ettairi�n jå�eri , vit • föreningeo/gul • medlemun 14 1 Merituulila11 ien 2006 Katsastuspöyläkirja. sivu 2 Besiktningsprotokoll. sida 2 4.6 Airot tai mela-Åror eller paddel 4.7 Venehaka-Båtshake 4.8 Heittoliina - Kastlina ... Omistaja • Ägare 4.9 Laitasuojat-Fendrar...........................................................................................................0 4.10 Venetikkaat-Båtstege......................................................................................................O 4.11 Huurteenpoisto ja lasipyyhin sulj. ohj, - Defroster och vindrutetorkare i täckta styrh....... Cl 4.12 Käymälävarustus Ja jätehuolto-Toalett och avfallshantering ..........................................0 4.13 Nestekaasujärjestelmä. mikäli asennettu-Flytgassystem. om installerat ....................... □ 4.14 Liesi ja lämmitin, asennus ja turvallisuus-Båtkök och värmare. install. och såkerhet....O 4.15 Perälipp-u tai viiri-Flagga eller vimpel ............................... ........................ .....................0 5. Merenkulkuvarusteet-Navgationsutrustning 5.1 Kulkuvalot ja ankkurivalo-Lanternor och ankarljus ..................................... .....................0 5.2 Merkkikuviot-Signalfigurer ................................................................................................0 5.3 Äänimerkinantolaite-Ljudsignalanordning ......................................................................... O 5.4 Tutkaheijastin-Radarreflektor............................................................................................Q 5.5 Ohjailukompassi - Styrkompass ......................................................................................... 0 5.6 Varakompassi sekä suuntimalaite-Reservkompass samt pejlapparat............................O 5.7 Loki. kaikuluotain ja ilmapuntari-Logg, ekolod och barometer ...•.....................................0 5.8 Merikartat ja välineet sekä kiikari-Sjökort och bestick samt kikare ..................................0 5.9 Yleisradiovastaanotin-Rundradiomottagare ..................................................................... 0 5.10 Sähköinen paikantamislaite -Apparat för teleteknisk navigering.....................................0 5.11 Tutka - Radar ... .......................................... .....................................................................0 5.12 Valonheitin-Strålkastare............... ...................................................................................Om 5.13 VHF-meriradiopuhelin-Marin VHF radiotelefon .............................................................0 5.14 Vesiliikenteen säädökset ja asiakirjat-Sjötrafikreglerna och dokument .........................0 6. Turvallisuusvarusteet-Säkerhetsutrustning 2 3 0 0 0 0 0 Cl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 a 0 Q 0 0 Q 0 0 Q o 0 0 a 0 D 0 0 0 0 0 Om Om a 0 Q 0 6.1 Kelluntavarusteet-Flytutrustning .......................................................................................0 0 0 6.2 Turvavaljaat ja kiinnityspisteeVjuoksuköydet-Säkerhetssäle och fästpunkter/ linor p/s Ok 02 02 · m 02 0 6.3 Pelastusrengas-Livboj ......................................................................................................02 Q 6.4 Punaiset laskuva�oraketit-Röda fallskärmsraketer ..........................................................04 04 6.5 Punasoihdut-Röda bloss ...................................................................................................04 04 6.6 Valkoiset raketit ja oranssisavut - Vita raketer och orangerökar ............................... 4+2 Q 0 6.7 Käsipumppu. kiinteästi asennettu-Handpump. fast installerad......................................... 02 0 6.8 Koneellinen tyhjennyspumppu-Maskinell länspump......................................................... a O o 02 02 0 4 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 02 Om 6.9 Käsisammutin- Handsläckare ............................................................................................02 02 0 0/x 6.10 Sammutuspeite-Släckningsfilt.........................................................................................0 0 a 6.11 Hätäsulkimet-Nödtillslutare ............................................................................................. 0 0 0 0 6.12 Käsivalaisin. varaparistot ja -polttimot-Ficklampa. reservbatterier och -lampa ..............03 02 0 0 6.13 Ensiapuvälineet-Förstahjälputrustning ...........................................................................0 0 Q 0 6.14 Varaohjausjärjestelmä- Reservstyranordning .................................................................0 0 Q 0 6.15 Hätätyökalut-Nödverktyg ................................................................................................Op/s Op/s Opls 6.16 Varajuomavesi ja varamuona-Dricksvatten och proviant i reserv .................................. 0 O 0 6.17 Pelastuslautta varusteineen-Räddningsflotte med utrustning ...............•........................0 0 6.18 Palonilmaisin-Brandvarnare...................................................................••....................... Q 0 Q 0 Huomautuksia - Anmärkningar. ..........................................................................•............................................................. Peruskatsastus Grundbesiktning..... Vuosikatsastus Arsbesiktning Katsastaja Besiktningsman Lupano.- Licensnr. il:>SPL-FSF, SVEL V 2.0 pvm--datum Omistaja Katsastaja .....Ägare ................................................ Besiktningsman Lupanumero-Licensnummer. pvm-datum pvm�atum pvm-datl1m pvm�datum valkoinen - seura/keltainenjäsen • vit � föreningenlgul -medlemen Merituulilainen 2006 1 15

°' - ;=1· [ o:;- 5' ::, N 8 0s: �- = g -.J 1 Lounainen - Sydvästra 2006 1.5. TPS vappukilpailu Opti. TPS:n edusta Laser 13.-14.5. TPS Optimistija E:iolla Opti (r), E-:iolla (r) Pohjois-Airisto 12 00 Ranking l 1.00 13.-14.5. NPS Melges 24 Melges 24 Väskin aukko 12.00 Naantali Ranking 20.5. DMSK Ruukinkierros LYS, Urheiluveneet, 20 M l lähtö perinneveneet klo 11.00 27.-28.5. TPS 49er GP 49er (r) Saaronniemi 10.-1J.6. BSF Vuosipu(iehdus Vikla (r), 505 (r) Ulkoradat 20 mpk 12.00 kevytveneet, LYS 11.00 10.-I J.6. TPS, Finnet Regatta Airistolla H-vene (r). 606 (r) Pohjois-Airisto 12.00 ASS l 1.00 I 0.-1J.6. GK 24-timmars LYS, IMS/ORC-Club Skärgårdshavet 12.00 16.-17.6. TPS Pyytinkarin kilpailut IMS/ORC Club, Viittakari- 18.00 18.6. Pyytinkarin puljehdus LYS. partiolpk, Pyytinkari 1l.00 Paluupuljehdus Hobie nger 100/25 mpk 18.-23.7. TPS Junioriluokkien Optimisti, E:jolla Pohjois-Airisto Pohjoismaiden Zoom, Laser, mestaruuskilpailut Laser Radial, 29er 21.6. UPS 1. vars. kilpapuljehdus LYS l0 mpk 18.00 14.-15.7. ASS Gullkronakappseglingen IMS (r), LYS Skärgårdshavet I00Nm 18.00 22.7. ASS Bolofsunds- LYS Nagu-Houtskär 11.00 kappseglingen 22.-23.7. UPS UPS:n Regatta, LYS, H, F, H-35 ILM) Ugin edusta 11.00 H-35 luokkamestaruus 26.-30.7. TPS Swan Anniversa,y Swan Saaristomeri 28.-30 7. BSF Regatta Vikla PM Vikla (r) Ulkoradat 16.00 31.7.-5.8. BSF Vikla EM Vikla Ulkoradat 12.00 3-68. TPS AvomenpuIJehduksen SM !MS (r) -C�""C"e·.4-•� Saaristomeri 18.00 - � - ... ,. JO l\i'S SaansroIa1sveneet Saanstolaisveneet Kaupungrnranta 13.00 5.-6.8. TPS Turun Hopea IMS/ORC Club, LYS Saaristomeri 11.00 12.8. SP Särkisalon Regatta LYS 21 mpk 12.00 12.8. NPS Luonnonmaan Ympäri Club. Hai. Kansanvene Väskin aukko 12.00 12-13.8. NPS Ranking VI 2.4mR 18,-20.8. ASS 505 FM/SM 505 19.8. UPS 2. vars. kilpapudehdus LYS 26.8. BSF Katavamaa Race LYS 2.9. UPS Valssipu(iehdus LYS 9.9. UPS Kempika-seilaus LYS 9.-10.9. TTPS l 10-vuotisjuhla regatta IMS, LYS, köli-veneet 16.9. BSF Enskerin Kierto LYS 23.9. BSF Pori Open Kevytveneet. LYS 23.9. ASS Mustfinnökappseglingen IMS, LYS 26.8. KaaVe Marskär Open LYS 26.-27.8. GK Öppna klubbmästerskap LYS 16.-17.9. NPS Hai 2000 luokkamestaruus Hai 2000 30.9.-110. GK October Race JMS/ORC-Club. 24.5. TPS 7.6., 21.6. LYS. Melges Cup Viittakari Cup LYS 2.8., 16 8.• 30.8. sekä 13.9. 17.5.-28.6.ASS, Keskiviikko CUP, 606. 505. Laser. 2.8.-13.9. TPS yhteistyössä Optimisti Aurajoen Puhelin Naantali 12.00 Norra Erstan 13,00 I 0 mpk 12.00 I0 mpk 10.00 15 mpk 12.00 Ugin edusta 12.00 Airisto 11.30 20 mpk 11.00 Ulkoradat 20 mpk 12.00 1 l.00 1 l.00 Scormälö-Märsl<ar I l.00 37 mpk Kyrk�ärden, 12.00. Pargas 11.00 Väskin aukko 12.00 Airisto 12.00 l l .00 Pohjois-Airisto 18.20 Viittakari-lsopukki 18.30 6 18€ 6 40€ l 25€ 6 20€ 2 30€ 4 50€ 1 40€ 2 60€ 1 10€ 1 60€ l 30€ LYS 2 30€ Hja F 4 H-35 3 3 6 50€ 1 l 250€ 1 20€ 1 2 50€ 1 20€ 1 10€ 6 40€ 8 50€ l 10€ l 15€ 1 10€ 1 10€ 3 25€ 1 15€ 6 20€ 2 30€ 2 30€ 2 30€ 4 20€ 6 40€ 2 40€ Melges 6 l 2-4 1.5. klo 12.00, TPS, Ruissalo 8.5. 13.5. klo l 0 00. TPS, Ruissalo 5.5. www.naanrali.fi/seurat/nps tai sähköpostilla nps@naanrali.fi kip.kok. Merisalissa 13.5. klo 10.00 15.5. 19.5. Taalintehtaan vierassatama klo 19.00 10.6. www.turunpursiseura.fi 10.6. klo 10.45. 10.6. klo 10.00 Katso:www.BSF.fi 5.6. 10.6. klo 10.00. TPS, Ruissalo www.turunpursiseura.fi Info: 9.6. www.gullkronak,yssarklubb.fi l 5.6. klo l 9.00, TPS, Ruissalo www.turunpursiseura.fi Erillinen kutsu www.turunpursiseura.fi 21.6. Pietarinkari 10.7 ups@uusikaupunki.fi 14.7. kl 15.00 ASS Beckholmen 18.7. 22.7. kl 10.00 Nagu gästhamn l 4.7. Pietarinkari ups@uusikaupunki.fi Erillinen kutsu www.turunpursiseura.fi 10.7. 28.7. klo 14.30 Katso: www.BSF.fi 10.7. 31.7. klo 10.30 Katso:www.BSF.fi Erillinen kutsu www.curunpursiseura.fi 30.7. Pietarinkari ups@uuskaupunki.fi - 5.8. Erillinen kutsu 31.7. 4.8. klo 19.00, Airisto Strand 10.8. www.turunpursiseura.fi Katso: www.salonseucu.fi/pursiseura 12.8. fax 02-2391991 tai nps@naantali.fi tai paikanpäällä Kip.kok. 12.8. klo l0.00 Merisalissa 31.7. www.naantali.fi/seurat/nps.llmoit. fax 02-2391991 tai nps@naanrali.Ii Kip.kok. 12.8. klo 10.00 Lammasluodossa 11.8. J 8.8. kl l 1.00, ASS 19.8. Pietarinkari ups@uusikaupunki.fi 26.8. 26.8. klo l0.00 Katso: www.BSF.fi 2.9. Pietarinkari 9.9. ups@uusikaupunki Pietarinkari ups@uusikaupunki.fi 31.8. info@ttps.fi tai puh. 040 527 4482 Kip.kok. 9.9. kJo l 0.00TTPS Pitkäkari 16.9. 16.9. klo 10.00 Katso:WWW, BSF.fi 2.9. 2.9. klo 10.45, 2.9. klo 1000 Katso: www.BSF.fi 19.9. 22.9. kl 18.00 ASS Beckholmen 19.8. www.kaave.fi 24.8. Info: 16.9. www.gullkronak,yssarklubb.fi fax 02-2391991 tai nps@naantali.fi tai pakanpäällä kip.kok 10.9. klo 10.00 Merisalissa 26.9. Info: www.gullkronak,yssarklubb.fi lähtöpaikalla www.turunpursiseura.fi Lähtöpaikalla www.curunpursiseura.fi

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=