Merituulilainen 2006

Sihteerin palsta Hyvät seurammejäsenet. Aloitin uuden hallituksen p: wnnöstä toiminnan seuran sihteerinä. Edeltäjäni Tuire on hoitanut tämän toimen mielestäni erittäin hyvinJa pyrin pääsemään edes lähelle samaa tasoa. Täysin uusi kokemus tämä ei minullekaan ole, sillä olen tässä "virassa" ollut aikaisemminkin. Sihteerin kannaltahaluaisin muistuttaa jäsenistöä jäsen-ja venetietojen oikeellisuudesta. Näiden tietoJen pysyminen ajan tasalla on täy sinjäsenen omalla vastuulla. Seura ilmoittaa keskusliitoille (SPLja SVEL) ne licclot, jotka sillä on käytettävissä. O!>0iLclietojen virheellisyys näkyy ensimmaiwr 1;· 11 .:i\cnelle itselleen, kun seuran posti ja liiton l<'i rc lcr j.idvåt tulematta. Tästä on seuraul<sena 111yt 1,k11 1 se, et lä jäsenmaksutjäävät saapumatta ), 1 , Iyky1,1c11 pc1<'ilösten mukaisesti kahden vuo­ < Ii ·11 11 i.1�<1m, 11 LOmien jäsenmaksujen jälkeen l I,111111 I'> VOI CIOllrlrljdsenen. V1 ·111 •1 ll •1own virl1ecllisyydestä ei ole konkreetI1\1 ''>ll \t1/llc111!<11sta /·kriuaa. Venetiedoista osa Jr 1/k, 11,1. 1, 11 l Mc11Luulilaisessa, jonne päät:wtällöin v, 1.11, 11 11eclot muidenjäsenten ihmetelräväksi. 1 <.11,.i\lC'lluJcn veneiden virheelliset tiedot näkyv, 11 to�ln myös pudehtilaliirron Pudehtila -ka­ /1 •1 u ,·1111 vcncluctte/ossa. Jo, ,risjäsen- tai venetierosi ovat muuttuneet tdr t1c1luat varmistaa tietojen oil<eellisuuden seur.in ja sitä myöten myös liittojen rekistereissä. varaa muutama hetki aikaa ja toimita oikeat tiedot seuran sihteerille. Käytä kuitenkin sellaista välinettä. josta jää pysyvä dokumentti, kuten seuran nettisivujen "Tietojen muutosilmoitus" -kaavaketta tai sähköpostia sihteeri@merituuli. net. Perinteinen kideposti on toki yhtä käyttökelpoinen. Pelkkien puheiden varaan tehtyjen muutosten kohtalona saattaa olla unohtuminen kokonaan tai asian muistaminen väärin. Hyvää veneilyl<esää toivottaen: Rauno 8 l Merituulilainen 2006 Ensi kesänä järjestetään Merituulen ensimmäinen MM-Cup. MM-Cup muodostuu kolmesta kilpailusta. Kevätklsasta, MM -kisasta Ja Syyskisasta. Kevätkllpallu on toukokuussa, MM -l<ilpallut on elokuussa ja Syyskisat elo-syyskuun vaihteessa. Kisat plsteytetään siten, että MM -kilpailuissa kerroin on 1.2Ja muissa kisoissa 1,0. Kisat ovat avoimet kalldlle merttuulilaisllle Ja tarl<oituksena on purjehdusklsojen lisäksi nauttia before sali Ja aftersail -tunnelmista. Kisoihin ovat kaikki tervetulleita kisakokemul<sesta riippumatta. Rohkeasti mukaan vain, tärkeää ei ole verenmaku suussa klsaaminen. vaan kuldn seilaa sillä fllllk· sellä l<uin tuntuu hyvältä. Erityisesti mul<avaa ollsl nähdä paljon uusia veneitä ldsolssa. Tietysti kaikki vanhat klsallijatkin ovat sydämellisesti tervetulleita. Kisojen tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan Merituulenwww-slvullla. Sakl<e &Allu p s. Kommondori Rike onjo ilmoittautunut Cuppiin (aikat, Saarisäännöt 1.§ Veneilyseura Merituuli ry:n hallitsemia saaria ja vesialueita ovat oikeuettuja käyttämään seuran jäsenet sekä mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. lisäksi käyttö on Ivallista meripelastusyhdistyksten ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n alukset. 2.§ Jokaisella tulee olla veneessään aina seuran viiri tai perälippu näkyvillä poislukien vierailevat veneet. Jos seuran jäsenellä on vieraita mukanaan, on hänen toimittava näiden vastaavana isäntänä. 3.§ Jokaisen käynnin yhteydessä on vieraskirjaan merkittävä veneen saapumispäivä ja sen päällikön sekä miehistön jäsenten nimet. 4.§ Avotulen teko on sallittu vain siihen tarkoitetuilla paikoilla sään niin salliessa. 5.§ Alueiden saunat ovat jäsenten vapaassa käytössä. Saunomisessa on noudatettava erillista saunomisohjetta, joka löytyy saunalta. 6.§ Seuran omistamat veneet ovat jäsenten käytössä ja ne on kiinnitettävä käytön jälkeen niin, ettei aallokko pääse niitä rikkomaan. 7.§ Pystypuiden, niin kasvavien kuin kuivienkin, kaataminen on kielletty. 8.§ Virkistyskalastus mato-ongella, piikillä ja virvelillä on sallittu seuran alueilla voimassa olevan kalastuslain puitteissa. Verkkokalastus sallitaan ainoastaan Rockelholmissa saaren omistajan luvalla. Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö ja hallussapito seuran hallitsemilla maa-alueilla on ehdottomasti kiellettyä. 9.§ Kello 00.00 ja 08.00 välisenä aikana pyrimme välttämää turhaa metelöintiä veneiden välittömässä läheisyydessä. Lämmityslaitteiden ja generaattorien käyttö on sallittua. 10.§ Roskat ja jätteet on vietäv veneen mukana roskankeruupisleisiin tai asutuskeskusten jätehuollon piiriin. Mereenpumpattavien käymälöiden käyttö rannoilla on ehdottomasti kiellettyä. 11.§ Lemmikkieläinten omistajat oval vastuussa siitä, cll� ne eivät aiheuta vahinkoa luonnonvaraisille eläimille eivätkä häiritse muita aluclla olevia Omislajan on huolehdittava myös ettei lemmikkien jätöksi jää olc. -skelualueille. 12.§ Tukikohtien käyttö ns. charlerpurjehdusten satamina ei ole sallittua, vaikka veneen päällikkö olisikin Veneilyseura Merituulen jäsen. Tukikohdissa järjestettäviin tilauksiin tarvitaan hallituksen lupa. 13.§ Nämä säännöt sitovat kaikkia seuran jäseniä ja heidän vieraitaan. Rikkomustapaukset käsittelee seuran hallitus sille osoitettujen kirjallisten ilmoitusten perusteella. Saarisäännöt on vuosikokouksen hyväksymät hallituksen esityksestä. Saunoille tullaan toimittamaan erilliset ohjeet. Hästholmin saunan suuresta suosiosta johtuen on päätetty siirtyä yhteisiin saunavuoroihin ja uimapuvun käyttö on välttämätön. 14.§ Jokainen veneilijä kiinnittyy ja viettää aikaansa veneilyseura Merituulen saarissa omalla vastuulla. Saaritukikohtiemme rakentaminen ja kunnossapito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saari-isäntien ja saaritoimikunnan johdolla ja päätökset niistä tehdään yleensä vuosi- ja syyskokouksessa. Uusi saaritoimikunta on intoa täynnä, joten talkoita tullaan järjestämään kaikissa tukikohdissa Niiden kunto ja viihtyisyys on koko jäsenistön vastuulla. Käytä siis tukikohtaa kuin omaasi. MUISTATHAN - Aulathan kanssaveneilijää hänen rantautuessaan - Siivoathan jälkesi ja viet roskat mennessäsi - Muista jättää pilkottuja puita myös seuraaville saunojille - Tarkista grillipaikka tulipalon varalta - Täytä makeavesiastiat mahdollisuuksien mukaan - f.thän käytä merivettä kiukaassa - Alä häiritse luonnon rauhaa esim. lintujen pesimisaikaan - Kirjaathan käyntisi vieraskirjaan, sen perusteella ratkaistaan saaritukikohtien käyttö-aste- ja tulevaisuus. Saarien viihtyisyyteen vaikuuavat työt eivät ole ainoastaan saari-isäntien tehtäviä. Saarissa kävijälle löytyy varmasti askareita, jos niitä vain haluaa tehdä, joten reippaasti vaan saari-isänniltä kysymään mitä voisi tehdä. Myös oma­ ,iloitteisuus on sallittua, sillä usein osuu silmään paljon asioita joita voi tehdä. Yhdessä saamme pidettyä paikat helposti kivassa kunnossa eikä työtaakka kohdistu vain muutamille tekijöille. Merituu!ilainen 2006 / 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=