Merituulilainen 2006

Veneiden l<atsastus Merituulen tekninen toimikunta Seurassamme veneiden katsastusta hoitaa tekninen toimikunta, Joka koostuu katsastusmiehistä. Toimikunnan pääaslalllnen tehtävä on veneiden katsastus ja tarvittaessa seuran Jäsenten erilaisten teknisten ongelmien selvittäminen. Toimikuntaa täydennetään tarvittaessa kouluttamalla lisää katsastajia. Teknistä toimikuntaa "vetää" tänä vuonna Henri Arvonen. Yleistä katsastul<sesta Suomessa on huvialusten katsastus vapaaehtoisella pohjalla capahtwaa tuNallisuustoiminraa. Veneiden l<atsastuksia suorittavat keskusliittojen kouluttamat ja valtuuttamat katsastajat, jotka toimivat ilman palkkaa avustaen ja neuvoen veneilyää veneilyturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Katsastus on veneen omistajan kannalta ensi­ .1rvoIscn tärkeääjos vahinkoja sattuu. Varsinkin 1111Clm veneen katsastuksen yhteydessä tulee vt•I1t•<•11 omi\Lajalle selväksi esimerkiksi sulkuv1 •1111uhm .s�;iinnit, varaohjausjäljestelmät sekä m 11lclolhse1 ongelmakohdat, joihin tulee kiinnit1.i, 1 1111om1oli1. Nämä tiedot etukäteen saatuna ov, 11 k1Illrl11 ,uvoisia jos veneillessä tulee eteen rn IIJ< •I 111.1111a11u.•I1a. K,il\d�tus /dkautuu kahteen osaan. Viiden vt1ocf1•I1 vJlci11 suoritetaan peruskatsastus ja Vl 10\lt1,ur1 mcnkelpoisuuskatsastus. se, ir, 1 yflJp1tcici rekisteriä Merituuleen katsaste1111\I, I vcncl\1;lja toimittaa tiedot myös keskusl11t10I11111 Vakuutusyhtiöt myöntävät alennusta v<•11<·<•11 vakuutusmaksuista katsastetuille veneillt'./\I<·1111usten saamiseksi vene on katsastettava v110�1ttain. Mikäli venettä ei katsasteta vuosittain, tulee sutä ilmoittaa vakuutusyhtiöön, ettei joudu maksamaan jatkossa korotettua vakuutusmaksua. Vakuutusyhtiöt saattavat myös p_wtää seuralta listan katsastetuista veneistä. Veneiden katsastuskäytäntö muuttuu vuonna 2006 Ennen katsastusta veneen omistajan tulee käydä läpi katsastuspöytäkiljan kohdat ja varmistaa asioiden olevan kunnossa. Mikäli veneellä on useampia omistajia on etukäteen seMtettävä kenen nimiin vene katsastetaan. 1 2 1 MerituL1hla1nen 2006 Vuoden 2006 katsastuksessa muutoksena aiempaan on kolme yhteistä katsastusiltaa, jolloin veneen vuosittaisen merikelpoisuuskatsastuksen voi suorittaa ilmaiseksi. Katsastusillat tullaan järjestämään Raisiossa Haahdenniemen venesatamassa, Paraisilla Airiston matkailuhotellin satamassaja seuramme saaritukikohdassa Nauvon Hästholmissa. Katsastusiltojen tarkoituksena on keskittää katsastustoiminraa. Katsastusillassa paikanpäällä on useita katsastajia, jolloin katsastuksen pitäisi olla sujuvaa. Näiden katsastusiltojen ajankohdista tullaan ilmoittamaan kevään aikana jäsenkiljeessä sekä Merituulen nettisivuilla. Mikäli nämä yleiset katsastusillat eivät veneen omistajalle sovi, on hänellä mahdollisuus tilata katsastus erikseen kacsastajan kanssa sovrttuna aikana. Hallituksen päätöksellä tällöin veneen omistajan tulee suorittaa katsastusmiehelle kiin teä 5 euron kulukorvaus matkasta ja ajasta riippumatta. Sama kulukorvaus maksetaan myfä peruskatsastuksesta. Antoisaa ja nautinnollistaveneilykautta kaikki en katsastajien puolesta. Katsastustolmlkunta Henri Arvonen Armio Heikki Arvonen Henri Hultama Risto Huusko Pekka Iivonen Yrjö Lehtinen Matti Lehtovirta Sakari Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo (varalla) Rike Rauno (varalla) Kotipuhelin Kaikilla katsastajilla on koulutus ja pätevws katsastaa sekä moottori- että purjeveneitä. Mentut 1hl;iinen 2006 / 13

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=