Merituulilainen 2006

Suomen Purjehtijaliitto - Finlands Seglarförbund Suomen Venellyllitto - Finlands Båtförbund VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT Seura Förening Veneen nimi Bätens namn Omistaja Ägare Osoite Adress Venetodistuksen numero Båtcertifikatets nummer Rekisteri/purjenumero Register/segelnummer Kotisatama Hemhamn ......... Venetyyppi/malli Båttyp/modell Runkonumero Skrovnummer Vuosi År 0 Purjevene Segelbåt 0 Moottorivene Motorbåt Rungon materiaali Väri Valmistusvuosi Skrovets materia! ........ .................... ...................... Färg .......................................... ...... Tillverkningsår Pituus Leveys Syväys Suurin korkeus Uppouma Längd ...................Bredd .... ............. .Ojup ...................... Största höjd .................... ....Oepalcement Moottori/ u sisä/ U sisäperä/ O perä/ Lukumäärä Teho Purjepinta-ala Motor inombord lnu utombord Antal ............Effekt .............. ..Segelyta Merkki/malli Valmistenumero Märke/modell .................... ..................................... Tillverknlngsnummer Liitto Fötbund 0 SVEL Q SPL Radiokutsu -- Talvisäilytyspaikka Radioanrop .........•..•..•......................•......•..............., Vinterförvaringsplats..........•....•..•...•. •....•........................................ Tankkien tllavuudet Polttoaine Vesi Septi Tankarnas volym Brånsle ...........................•. Vatten .....•.....•................•.......Septi......•..........................•..•........ .1 " pakollinen IJ2 = pakollinen 2 kpl O = suositus m = moottorivene pls = purjevene k = kaikille obl1gatorisk obligatorisk 2 st rekommendation motorbåt segelbåt för alla 1. Runko -Skrov 1.1 Rungon ja rakenteiden kunto-Konditionen för skrov och konstruktioner. ......................... ::l · 1.2 Aukot ja niiden suljettavuus - Öppningar och möjlighet att tillsluta dem .. .........................'.J 1.3 Materiaalin ja pinnoitteen kunto-Materialets och ytbehandlingens kondition ................... :.J 1.4 Koli ja peräsin-Köl och roder............................................................................................. :J 1.5 Ohjausjärjestelmä-Styrsystem............. ....................................................................::1 1.6 Vetolaitteiston. akselin ja potkurin kunto - Konditionen för drev. axel och propeller ..........0 1.7 Runkoläpiviennit. sulkuventtiilit ja putkisto-Skrovgenomförlngar, ventiler och rörsystem Q 1.8 Kaiteet. kädensijat ja kiinnityshelat-Räcken. handtag och beslag.................................... Q 1.9 Painavien esineiden kiinnitys-Fastsättnig av tunga föremål....................................... .....f. J 1.10 Makeavesijärjestelmät - Sötvattensystem 2. Takila ja purjeet, mikäli asennettu-Rlgg och seget, lfalt installerade 2.1 Takilan kunto ja huoltaminen-Riggens kondition och översyn 2.2 Purjeet-Segel ......................... ........................... ................... . 2.3 Myrskypu�eet-Stormsegel ........... ....................................................... ........ ....................0 2.4 Rcivausjärjeslely-Revningsanordning 3. Moottori ja sen Järjestelmät, mikäli asennettu-Motom och dess system, ifall installerad 3.1 Moottorin asennus ja kunto - Motoms installation och kondition ........................................Q 3.2 Moottorin hallintalaitteet ja niiden toimivuus- Motoms reglage och deras funktion........... 0 3.3 Polttoainejä�estelmä (säiliöt. putkisto!, sulkuventiilit, suodattimet) - ................................. □ Bränslesystem (tankar. rör. avstängningsventller. filter) 3.4 Jäähdytysjä�estelmä (pohjakaivot, läpivenn�. putkisto!, sulkuventiilit) - ...........................0 Kylsystem (bottenbrunnar. genomförlngar, rör, avstängningsventiler) 3.5 Merivesisuodatin - Sjövattenfilter......................................................................................... □ 3.6 Sähköjärjestelmät - Elektriska system................................................................................0 • erillinen käynnistys- ja käyt1öakusto - separat start- och förbrukningsbatteri ....................0 - maasähköjärj. asennus ja tapaturmasuojaus - installation och säkerhet för landström ....0 • aggregaattijärjestelmän (230 V) kunto, jos asenn.- elaggregatets (230 V) skick, om inst. 4. Venevarusteet-Båtens utrustning 4.1 Veneen ja varusteiden merkinnät-Märkning av båt och utrustning .................................. 0 4.2 Ankkurivarustus -Ankarutrustning...................... ...............................................................02 4.3 Ajoankkuri-Orivankare .......................................... ................ ..........................................Om 4.4 Veneköydet-Bätlinor............................................. ................... ........................................Q2 2 (j (.J 0 D u :..i 0 0 J i.) ...l ,.J 0 :J u 0 '.::) 0 0 0 u r.J 0 0 02 Dm a □ 3 ::i ..J 0 ::l ..) J 0 0 0 0 '.l 0 () J ..J ..J 0 ::l □ 0 r.:.i u Om 0 0 4 i.J w ! J u 0 0 0 :i 0 w ,J ':J '.) ...l .:J 0 , ::i . ) 4.5 Työkalut ja varaosat-Verktyg och reservdelar .... .................... ................... ................. .. 0 ©SPL·FSF, SVEL valkoinen •set1ra,'r,ettairi�n jå�eri , vit • föreningeo/gul • medlemun 14 1 Merituulila11 ien 2006 Katsastuspöyläkirja. sivu 2 Besiktningsprotokoll. sida 2 4.6 Airot tai mela-Åror eller paddel 4.7 Venehaka-Båtshake 4.8 Heittoliina - Kastlina ... Omistaja • Ägare 4.9 Laitasuojat-Fendrar...........................................................................................................0 4.10 Venetikkaat-Båtstege......................................................................................................O 4.11 Huurteenpoisto ja lasipyyhin sulj. ohj, - Defroster och vindrutetorkare i täckta styrh....... Cl 4.12 Käymälävarustus Ja jätehuolto-Toalett och avfallshantering ..........................................0 4.13 Nestekaasujärjestelmä. mikäli asennettu-Flytgassystem. om installerat ....................... □ 4.14 Liesi ja lämmitin, asennus ja turvallisuus-Båtkök och värmare. install. och såkerhet....O 4.15 Perälipp-u tai viiri-Flagga eller vimpel ............................... ........................ .....................0 5. Merenkulkuvarusteet-Navgationsutrustning 5.1 Kulkuvalot ja ankkurivalo-Lanternor och ankarljus ..................................... .....................0 5.2 Merkkikuviot-Signalfigurer ................................................................................................0 5.3 Äänimerkinantolaite-Ljudsignalanordning ......................................................................... O 5.4 Tutkaheijastin-Radarreflektor............................................................................................Q 5.5 Ohjailukompassi - Styrkompass ......................................................................................... 0 5.6 Varakompassi sekä suuntimalaite-Reservkompass samt pejlapparat............................O 5.7 Loki. kaikuluotain ja ilmapuntari-Logg, ekolod och barometer ...•.....................................0 5.8 Merikartat ja välineet sekä kiikari-Sjökort och bestick samt kikare ..................................0 5.9 Yleisradiovastaanotin-Rundradiomottagare ..................................................................... 0 5.10 Sähköinen paikantamislaite -Apparat för teleteknisk navigering.....................................0 5.11 Tutka - Radar ... .......................................... .....................................................................0 5.12 Valonheitin-Strålkastare............... ...................................................................................Om 5.13 VHF-meriradiopuhelin-Marin VHF radiotelefon .............................................................0 5.14 Vesiliikenteen säädökset ja asiakirjat-Sjötrafikreglerna och dokument .........................0 6. Turvallisuusvarusteet-Säkerhetsutrustning 2 3 0 0 0 0 0 Cl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 a 0 Q 0 0 Q 0 0 Q o 0 0 a 0 D 0 0 0 0 0 Om Om a 0 Q 0 6.1 Kelluntavarusteet-Flytutrustning .......................................................................................0 0 0 6.2 Turvavaljaat ja kiinnityspisteeVjuoksuköydet-Säkerhetssäle och fästpunkter/ linor p/s Ok 02 02 · m 02 0 6.3 Pelastusrengas-Livboj ......................................................................................................02 Q 6.4 Punaiset laskuva�oraketit-Röda fallskärmsraketer ..........................................................04 04 6.5 Punasoihdut-Röda bloss ...................................................................................................04 04 6.6 Valkoiset raketit ja oranssisavut - Vita raketer och orangerökar ............................... 4+2 Q 0 6.7 Käsipumppu. kiinteästi asennettu-Handpump. fast installerad......................................... 02 0 6.8 Koneellinen tyhjennyspumppu-Maskinell länspump......................................................... a O o 02 02 0 4 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 02 Om 6.9 Käsisammutin- Handsläckare ............................................................................................02 02 0 0/x 6.10 Sammutuspeite-Släckningsfilt.........................................................................................0 0 a 6.11 Hätäsulkimet-Nödtillslutare ............................................................................................. 0 0 0 0 6.12 Käsivalaisin. varaparistot ja -polttimot-Ficklampa. reservbatterier och -lampa ..............03 02 0 0 6.13 Ensiapuvälineet-Förstahjälputrustning ...........................................................................0 0 Q 0 6.14 Varaohjausjärjestelmä- Reservstyranordning .................................................................0 0 Q 0 6.15 Hätätyökalut-Nödverktyg ................................................................................................Op/s Op/s Opls 6.16 Varajuomavesi ja varamuona-Dricksvatten och proviant i reserv .................................. 0 O 0 6.17 Pelastuslautta varusteineen-Räddningsflotte med utrustning ...............•........................0 0 6.18 Palonilmaisin-Brandvarnare...................................................................••....................... Q 0 Q 0 Huomautuksia - Anmärkningar. ..........................................................................•............................................................. Peruskatsastus Grundbesiktning..... Vuosikatsastus Arsbesiktning Katsastaja Besiktningsman Lupano.- Licensnr. il:>SPL-FSF, SVEL V 2.0 pvm--datum Omistaja Katsastaja .....Ägare ................................................ Besiktningsman Lupanumero-Licensnummer. pvm-datum pvm�atum pvm-datl1m pvm�datum valkoinen - seura/keltainenjäsen • vit � föreningenlgul -medlemen Merituulilainen 2006 1 15

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=