Merituulilainen 2006

Liputusohje 2006 Suomen Purjehti jal i iton ja Suomen Veneilyl i iton hallitukset ovat hyväksyneet tämän liputusohjeen ja vahvistaneet sen otettavaksi käyttöön 1.1.1998 a p l u k o a h en je , e s n e 1 k 9 ä 8 s 5 a . malla kumonneet huvialusten l ippuk l u ip lt u tu tu u s ri o s h ta je . e S n e tä s y e d lv e i n tt n ä y ä ks t e a k rk si em on m l i a n ad li i p tt u u tu o s h o j h e je l e ip n perusteita sekä menettelytapoja liputuksessa. Perusteet ja käyttöoikeus 1. Sen lisäksi, mitä laissa Suomen lipusta ( m 3 e 8 n 0/2 li 6 p . u 5 ll . a 19 ( 7 3 8 8 ) 3 , /2 a 6 s . e 5 t . u 1 k 9 s 7 e 8 ssa ja l s ip en utu m k u se u s t t o a s S 1 u 8 o 7 / 22.3.1996) sekä asetuksessa huvialusten lipuista p (2 u 9 tu 2 s /1 o 8 h . j 3 et .1 ta 9 . 83) määrätään, noudatetaan tätä li­ 2. Merenkulkuhallituksen tai aikaisemmin kauppa- ja t te am oll a isu e u ri s k moi i s n li i p st p e u ri , ö j n älje ve m n p e ä il n y- ä yh p d u i r s s t i y s k e s u e r l a le lipp va u h , v o is n ­ Suomen kansallislipun veroinen. 3. Veneily-yhdistyksen rekisteriin merkitty vene saa käyttää perälippuna pursiseuralippua edellyttäen, c lA t i t s , e i n ve v n e e n e e n ily h - a y l h ti d ja is o ty n k s s e e l n la j i ä se s n en r , e j k o is ll t e er o ö n id m yn yö su n o ne m tt a y ­ p I:J u J r n sis s e e u n ra y l h ip d u is n tyk k s ä e y n ttö lip o p ik u e a u , s. jon Pe ka rä r li e p k p is u t n e a riin kä v y e t n e e ­ on merkitty, tai tavallista Suomen lippua. 4 A ko � m etum k o s d e o ss r a in m vii a ri i ä n , it v tu en ja ee k n o o mm m is o ta d j o an rin viir v i i ä ir , iä k , ilp v a a i r lu a ­ lc1utakunnan lippua ja kunniajäsenen lippua ei saa käyttää perälipun paikalla. Lipun f)aikka ja koko 5. Perälipun paikka on veneen peräosassa 10°-15° räänpäin kallistetussa lipputangossa. lipun pitäm p i e s- ­ 1,i peräharuksessa ei suositella. Perälippua voidaan m am yö p s im p a it s ä t ä ois p e u s r s j a eh v d e u n k e s e e s n sä a m ik e a s n a a an k i a m h a v s e t l o is n sa h t u a ip i u u s s s e a o t, l iå ev n a j s o s k a o j p at e k r e ä e li s p s p a u . t M an o g o o t s t s o a ri t v a e i n m ee e s r s e ä nk l u ip l p ku u m a a p s id to e n peräänpäin kallistetussa kahvelissa. 6. lippukooksi ja lipputangon pituudeksi suositellaan seuraavaa: Veneen pituus alle 7 m Lipun koko Tangon pituus 33x54cm 75cm 44x72cm 95cm 7 -lOm 55x90cm 115cm 10 - 12 m 66x108cm 140cm 12 - 15 m 80x131cm 170cm yli 15 m 100x163cm 210cm Perälipputangon huipunpystyetäisyyden kannesta tulisi olla vähintään 10cm pitempi kuin tangossa käytettävän lipun lävistäjä. Lipun on oltava puhdas ja ehjä. 18 1 Merituul!laInen 2006 Liputus 7. M na ie s h e i u te ra ty a s v s a ä st v i: eneessä perälippu pidetään nostettukulussa oltaessa koko ajan vuorokaudenajasta riippumatta muulloin klo 08 ja auringonlaskun välisenä aikana, kuitenkin enintään klo 21 asti. Juhannusyönä lipun saa Suomessa pitää nostettuna läpi yön. Purjehduksen aikana tulisi erityisesti huolehtia, että 1ippu on nostettuna: satamaan saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä vieraassa satamassa oltaessa kohdattaessa toinen vene kohdattaessa sota- tai muu viranomaisalus sekä ohitettaessa merivartio-, tulli- tai luotsiasema tai rannikkolinnake. k M o i m eh a it a t n ä p m u ä r t je tö h mdu ä k ss s ä ell v a en v e o e id ss a ä an ei p n i o d u e d tä at l t i a p a pu m a. a U an l­ tapaa, vaikka se poikkeaisi näistä ohjeista. 8. Suomen aluevesillä järjestettävissä kilpailuissa lipun p kä a y il t u ö r s e t i ä tis m tä ä u ä l r o ä t t t ä u ä u n k k a i n lp s a a i i l n u v o ä h li j s e il is le sa t . ai Jo to s is o e s n ak v i a n lti k o i n lt v e e t s t i u a n lu a e . ille, on perälippu pidettävä koko ajan nos­ 9. d M is a t i y s k sa sen pu k rs ä is y e tö u s ra sä lipp o u le a vis p sa ide k tä ii ä n n tei n st o ö s i t s e sä ttu k n e a vä y ä h n ­ n lip a un n n o o u s d t a o t n tae ja n s v y ir k a s l y li n ses l s ip a un lip la u s t k u u s n oh v je ä e li s s s e a nä (as a e ik tu a s ­ 3 n 8 et 3 t / u 2 ja 6. l 5 ip .1 u 9 n 7 n 8 os j t a o- se ja n li mpu u n u l t a o s s ku 1 a 8 i 7 ko /2 ja 2 . .3 1996) anLipputervehdys 10. Kulussa oleva vene voi tervehtiä sota-alusta, jossa on päällikkyysviiri, taikka venettä, jossa on lippu. Lipputervehdys suoritetaan vain lähietäisyyksillä j,1 olosuhteiden salliessa. 11. lipputervehdyksessä lippu lasketaan rauhallisesti partaan tasalle ja odotetaan, kunnes tervehdittcl· vä on vastannut, jonka jälkeen lippu nostetaan jälleen ylös. Lipputervehdys voidaan tehdä myö� irroittamalla lipputanko lippuineen telineestään, kallistamalla se vaakatasoon vanaveden suunta,1II ja asettamalla se jälleen paikalleen sen jälkeen kur 1 tervehdykseen on vastattu. Juhlaliputus 12. Veneessä voidaan nostaa juhlaliputus yleisinä l1p11 tuspäivinä, yhdistyksen juhlatilaisuuksissa, ver1Cl'r l tai sen omistajan yksityisenä merkkipäivänä, taikk,1 muissa juhlallisissa tilaisuuksissa. 13. Juhlaliputus toteutetaan nostamalla kansainvl\111,!'I viestiliput keulasta mastonhuipun kautta per,1.11I Viestilippujen järjestys on keulasta lukien A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, 1, 3, J, K, L, 4, M, N, 0, 5, P, Q, 11, 6, S, U, V, 7, W, Y, Z, 8, ensimmäinen korva,rw111I, toinen korvausviiri, kolmas korvausviiri. !• 14. J t u yn h e la e l n ip ä u . tu Ju s h ta la p lip id u e t t u ä k ä s n es v s a a in n v o e u n d e a e t n et o a l a le n ss p a er k ä ii l n ip n u it n ­ m no ä s i t s o e - k j s a i j l a as v k ii u m a e ik is o e ja ks s i it y e lh n ä , ä e l t lä tä . perälippu on ensimSuruliputus 15. Vene voi suruliputtaa aiheen ilmaantuessa pitämällä perälipun laskettuna selvästi lipputangon huipusta tai kahvelin nokasta alaspäin. Lippu nostetaan ylös e sä n . nen suruliputuksen aloittamista ja se päätettäes16. Vene suruliputtaa vain ollessaan kiinnittyneenä, paitsi jos veneessä on vainaja, jolloin suruliputetaan myös kuluss.a. Vieraan maan lippu 17. Ulkomailla purjehdittaessa nostetaan kohdemaan pienoislippu ns. kohteliaisuuslippuna styyrpuurin k sa a a a l n in . g K in oh a t l e le lia ta is i u mus o li o p t u to n ri k v a e n n s e s e a s s s a ä m va a s s t s a a a s v a a a a l n in p g a is i s k a ­ ei käytetä muita lippuja tai viirejä, vaan ne siirretään s p u a u a s p li u p u p r u in sa sa a a k l e in r k ra ii l n la . a V n a o in lla y n h o d s e t n ett m un aa a n . kohteliai­ 18. m K e o i h n t e e n lia k is o u t u im sli a p a p n u s n a o ta st m et a aa t n ai jo yl k it o ett jä ä t e e s t s t ä äe r s a s j ä a, vi j i a ­ lasketaan saavuttaessa ensimmäiseen kotimaan satamaan. Vastaavasti menetellään, jos matkan a k i a k n a a na ko k h ä t y e d li ä a ä is n uu u s s li e p a p m u m la a s s k s e a ta m an aa e s n sa n . en M p a e tk rä a l n ipu ai n ­ t la a s m ke is m en ist jä a lk ja €e n n o . stetaan välittömästi perälipun nos­ 19. Purjehdittaessa ulkomailla vieraan maan lipun alla voi suomala.inen veneilijä osoittaa kansallisuutensa g n i o n st a a l m le al k la oh S t u e o li m ais e u n u p sl i i e p n u o n isl t ip av u o n in p . a V ap as u t u a r a in va s s a ti al v in o i n u o lk i o sl m ip a u a n la p in a e a n pu v u e r n in eil s ij a ä al n in o k s i t i a n a p o u m rje a h n ti m es a sa a a n n sa S p u i o e ­ messa Suomen l ipun alla. 20. J m o a s al s a u in o e m n al v a ie is r e a s s s , a vo v i e d n a e a e n ss h ä än S e u ll o e m o e s s o s i a tta o a n ko u h lk t o eliaisuutta nostamalla hänen maansa pienoislippu paapuurin saalinkiin kohteliaisuuslipun tavoin. Viirit 21. Viirejä ovat arvojärjestyksessä • perälipusta johdetut viirit ja liput - liittojen ja yhdistysten vahvistetut liput ja viirit - henkilö-, vene- ja ns. varustamoviirit. n N u ä s id - e ja n m lis a ä in k o si sv o ii n rej k ä ä . yttöön yleistynyt erilaisia tun­ 22. V g i i i n rit al n le o t s a te i t m aa o n ot p to ä r ä iv s e ä n än ee tö ss is ä es v t a i s s t t a y a y v r a p a u n ur p in aik s k a a a a lin n . Paapurin saalinki on merkinantosaalinki, jonne nostetaan viestiliput (Q-lippu, A-lippu yms). Viirejä voidaan pitää ylhäällä koko purjehduskauden ajan n n o ee u s d s a ä tt p a id e e n t k ä u än ite s n e k n in ku a l o u . ss y a hd o i l s le ty ss k a se n n o s s ä te ä t n tu tö n jä a . v V a e in ­ niitä viirejä, joita veneen päällikkö on oikeutettu t k ä ä ä y n ttä k m ol ä m än e . v K iir e i r ä r , al j l a aa n n iid p e id n et o ä n än ol n t o av s a tet p t u u h n t a ai e ta nin ja ­ ehjiä. Kohteliaisuuslippu ei ole viiri, ja se on aina omassa saalingissaan yksin. 23. V vo ii k ri k t ai p n id y e li t m ää p n än n ä o . s V te e t n t e u e in n a p a ä r ä v ll o ik jä k r ö je v st o y i k k se u s it s e ä nk a i r n ­ poiketa siitä ottaen huomioon viirien tarkoituksen ja merkityksen. 24. e Y n hd v i i s ir t i y e k n s s e ä t k ja äy y t h ö t s e t i ä sö . t voivat antaa lisäohjeita omiLIPPUJEN JA VIIRIEN PAIKKOJA ERI VENETYYPEISSÄ FLAGGORNAS OCH VIMPLARNAS PLATSER 1 OUKA BÅTTYPER �I� � �-�� s..z:=;:::.:::_- ' ,,, ·,':17 C Kohteliaisuuslippu eli l<ohdemaan kauppalippu !Courtresy Ensign) Artighetsflagg eller destinationslandet handelsllagga ICourtesy Ensignl -� 1,2&3 _-5?'}. Viirit aNoJädestyl<sessä _j.1 ji Vimplarna i rangordning J/Jif t 4 _ . -,J/ ' i LrppUV1estI 1.7 1 \ /� Flaggsignal vid behov q :�...::...., /1/ \'!\ Mericuuli!arncn 2006 / 19

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=