Merituulilainen 2006

• KORuTYÖ KOSKI Kulta- ja Timanttiko1•ut Kihlat Rossinpolku 2, 20380 TURKU 02-253 9040 / 040-503 0549 Ylioplstonkalu14 Puh. 2313 764 HYVIENKENKIEN OSTOPAIKKA TURVAPALVELUT TÄYSI l<AffAUS TURVALLISUUTTA � TELE•PROJEKTI OY (Turku/Helslnl<il � THV•tllRVAPAlVELU1 Turvallisuus ja viestintä: Kameravalvonta-, digitaalitallennus-, kuvansiirto-, kulunvalvonta-, työajanseuranta-, rikosilmoitin-, henkilöcurva-, äänentoisto-, hoitajakutsu-, ovipuhelin- ja viestintäjäuestelmät. �TELEia �HÄLYTYSVAlYONTA OY 24h hälytyskeskuspalvelut, kuvavalvonta, piirivartiointi, paikallisvartiointi. THVTURVAPALVELUT Vähäheikkiläntie 56, 20810 Turku. Puh, 02 - 234 1 000 Fax 02 - 234 J 022 58 1 MrrituulIla1nen 2006 � .... -...�uO'f'I' www.thvturvapalvelut. Ii SUOMEN VENEILYLIITTO Johtava veneilyjärjestö Suomen Venellyllltto - Flnlands Båtförbund ry (SVELJ on toiminut 60 vuotta suomalaisen veneilyn hyväksi. Uitto perustettiin vuonna 1938 organisoimaan tuolloin nopeasti lisään�nyttä moottoriveneiden kilpailutoimintaa, mutta tänä päivänä liiton toiminta on painottunut harrasteveneilyyn riippumatta siitä kulkeeko vene moottorin tai purjeen voimalla. Liitto edistää ja tukee veneilyä, merenkulkuharrastusta ja veneurheilua muun muassa hadoit1<1malla tiedotus-ja julkaisutoimintaa, kouluttamalla veneilyseurojen toimihenkilöitä, ohjaamalla 1,1 valvomalla kilpailutoimintaa, antamalla viranomaisilleasiantuntija-apua ja lausuntoja veneilyä koskevista asioista sekä hadoittamalla kansainvälistä yhteistyötä. Liitto toimii veneilijöiden etujädestönä pyrkien turvaamaan veneilijöille vesillä liikkumisen v.1pauden kaikilla vesialueilla. Liitto kykenee toimimaan valtakunnallisella tasolla ja hoitamaan r 11onia sellaisia tehtäviä, joihin yksittäisten veneilijöiden tai veneilyseurojen voimavarat eivät riitä. ! 11 rJ,;:idestötoiminnassa tarvittava jädestöllinen voima saavutetaan liiton yli 235 jäsenseuran ja r 111Clm lähes 30.000 jäsenen tuella. Veneilyflltto lyhyesti 1111100n: • j l{'IUStettu 1938. • yli ?35 veneityseuran muodostama valta1•1111nallinen jädestö, jonka jäsenseuroissa 1111 Jäseniä lähes 30.000. • 1.111\ainvälisen moottorivene!iiton Union h 11crnationale Motonautique'n (U.I.M.)jä- .1·1I • 1 ·111 ooppalaisia veneilyjädestöjä edustavan 1 111opean Boating Associationin (EBA)jä­ .,. ,1 • 1 11111 1 01smaisten veneilyjädestqjen yhteistyö 1'11111c'n Nordiska Båtrådetin (NBR)jäsen. • ,1u H ne1laisten liikunta- ja urheilujädestöjen 1·,",l,1rsjäctestön Suomen Liikunta ja Urheilu ry 11 (SLU)jäsen. • ,1 rr 1111,rlaisten lasten ja nuorten liil<untaa 1•111\l,lvän Nuori Suomi ry:n jäsen Liitto: • julkaisee nel jästi vuodessa ilmestyvää Veneilijä-lehteä, joka kuuluu jäsenetuna kaikil le liiton jäsenseurojen jäsenille. • kouluttaa veneilyseurojen jäseniä katsastus, koulus-, kilpailu- ja seuratoiminnan tehtäviin. • välittää jäsenseurojen jäsenille juridista ja teknistä neuvontapalvelua veneilyasioissa. • valvoo merenkulku- ja moottorivenekilpailuja sekä toimii moottoriveneiden nopeusennätysten kansallisena hyväksyjänä. • toimii yhteistyössä lukuisten eri viranomaisten jaorganisaatioiden kanssa veneilijöiden etujen ajamiseksi. Yhteystiedot: Suomen Veneilyliitto - Fin!ands Båtförbund ry Radiokatu 20, 00094 SLU puh. (09)3481 2561, fax. (09)3481 2572 www:http://www.infopiste.fi/veneily Merituulilaincn 2006 / 59

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=