Merituulilainen 2008

Veneiden katsastus Merituulen tekninen toimikunta Seurassamme veneiden katsastusta hoitaa tekninen toimikunta, jonka muodostavat seuramme 1 l katsastusmiestä. Toimikunnan pääasiallinen tehtävä on katsastustoi• minnan suorittaminen ja tarvittaessa seuran jäsenten erilaisten teknisten ongelmien selvittäminen. Toimikuntaa täydennetään tarvittaessa kouluttamalla lisää katsastusmiehiä. Teknisen toimikunnan "vetäjänä" toimii tänä vuonna Rauno Ril<e. Yleistä katsastuksesta Suomessa huvialusten katsastus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa turvallisuustoimintaa. Veneiden katsastuksen saavat suorittaa vain keskusliittojen kouluttamat katsastajat, jotka toimivat ilman minkäänlaista korvausta avustaen ja neuvoen veneilijää meriturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Katsastus on veneen omistajan kannalta ensiarvoisen tärkeää, jos vahinkoja sattuu. Varsinkin uuden veneen peruskatsastuksen yhteydessä omistajalle selviää esimerkiksi sulkuventtiilien sijainnit, varaohjausjärjestelmät sekä mahdolliset ongelmakohdat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Nämä tiedot etukäteen saatuna ovat kullanarvoisia jos veneillessä tulee eteen ongelmatilanteita. Myäs vakuutusyhtiät arvostavat katsastuksen tuomaa parantunutta veneifyturvallisuutta myäntämällä alennusta venevakuutusten vuosimaksuista katsastetuille veneille. Katsastus jakautuu kahteen osaan. Peruskatsastus suoritetaan viiden vuoden välein sekä aina omistajanvaihdoksen jälkeen. Merikelpoisuuskatsastus suoritetaan vuosittain peruskatsastusten välillä. Mikäli venettä ei katsasteta vuosittain, tulee asiasta ilmoittaa myäs vakuutusyhtiälle, ettei jatkossa joudu maksamaan korotettua vakuutusmaksua tai vahinkotapauksessa menetä osaa korvauksesta. Seura ylläpitää rekisteriä Merituuleen katsastetuista veneistä ja toimittaa niiden tiedot keskusliittoihin. Myäs vakuutusyhtiät saattavat pyytää seuralta tietoja veneen katsastuksesta. Palonsammuttimeien osalta vesiliikenneasetukseen on tullut muutos, joka tarkoittaa, että vanhan (minimi) teholuokan sammuttimet eivät kelpaa enää 0 1.05.2008 jälkeen. Käytän12 1 Merituulilainen 2008 nässä tämä tarl<oitaa, että veneissä olevien sammuttimien on 1.5.2008 alkaen täytettäva vähintään teholuokkavaatimukset SA 688 (lu kee sammuttimen kyLJessä - huom: molemmat arvot tulee ylittyä). Esim. uudehkoissa 2kg sammuttimissa on yleensä luokat 1 3A 898 C <'11 ne kelpaavat myäs jatkossa.Asetuksen mukc1c. 111 sammutin on myäs asianmukaisesti tarkastcl tava vähintään vuoden välein. Sammuttimv11 vuositarkastus on edelleen suoritettava ennen katsastusta. Myäs uusi sammutin on tarkastc.'I tava, jos sen valmistusleimaus on eri vuodcll,1, kuin katsastus. llmatäytteiset pelastusliivit eli ns. paukkulilvll ovat viime vuosina yleistyneet ja niiden p�1u1 teellisesta huollosta ja väärästä säilytyksest,1 w1 havaittu aiheutuneen vakavia vaaratilantdt,1 Katsastuksen yhteydessä jokaiseen tällaisec.•11111 viin on oltava varapatruunoita ja varasulakkt •11,1 liivien toimintakunnon varmistamiseksi. Valmistajat suosittelevat, että ilmatäyttci�li •11 liivien käyttäikä on enintään 1 0 vuotta. Hätärakettien kelpoisuusajaksi hyväksyti1t111 katsastuksessa 1 + 5 vuotta. Niiden valmi�t, 11 ,11 takaavat kuitenkin lyhyemmän kelpoisuus,�,111 Tätä valmistajan kelpoisuusajan ylittävältä<�•111, 1 vastuu on veneen päällikällä. Varalaidan korkeus on otettu painopistcck\l, koska joidenkin veneiden todelliset varalalcl,11 ovat hälyttävän matalia. Uppoamisia ja va,11,1 tilanteita on jo sattunut. Peruskatsastuks<'\\ol selvitetään alin vuotoaukko ja mitataan vc11,1 laitakorl<eus vesilinjasta alimpaan aukon <11<111 ·11 naan, josta vesi pääsee veneeseen. Var,1l11llo1 korkeus merkataan katsastuspäytäkirjaan, Katsastustoimil<uni, 1 RAUNO Rll<I l{atsastusmiehet 2008 Armio Heikki Arvonen Henri Hul'tama Risto Huusko Pekka Iivonen Yrjä Lehtinen Matti LehtovirtaSakari Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo Rike Rauno Kaikilla seuramme katsastajilla on pätevyys katsastaa sekä puoe- että moottoriveneitä. Katsastuskäytäntä • Tänä vuonna katsastuskäytännässä palataan muutama vuosi taaksepäin. Yhteisiä katsastusiltoja ei jäoestetä, vaan veneen omistaja sopii suoraan katsastajan kanssa katsastusajankohdan ja luonnollisesti muistaa huomioida katsastajalle aiheutuneet kustannukset.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=