Merituulilainen 2008

VMT-Cup 2007 TIianne22.9.2007 Kevätl<isa26 .5 MM-ldsa18. 8 Syyskisa22.9 Painotus 1.00 1,20 1.00 OsaliSt. 11 Si j. Veneen nimi veneentwPPi Kippari Pisteet yht. ,ij pist sij pist sij pist 1 Grand Cinnabar H-35 SakariLehtovirta 9,90 6 6,00 1 0,90 3 3,00 11 Levoton Tuhkimo Saint 3 l 3 Ari Johansson 14,35 4 4,00 8 9,60 1 0,75 111 81 g Nlcci Finn 35 Markku Konttinen 14,40 2 2,00 7 8,40 4 4,00 4 CeBelle CB33 JuhaniToikl<a 17.80 5 5,00 9 10,80 2 2,00 5 Hurrewlnd Kracer36 Ari Mikkola 23.20 7 7,00 6 7.20 DNC 9,00 6 Comedia Becker 27 HenriArvonen 23,35 1 0.75 13 15.60 7 7,00 7 Merili Hanse370 llmoWahlroos 24,40 DNC 13,00 2 2,40 DNC 9,00 8 Tuuletar Scanmar345 TapioKoski 25,60 DNC 13.00 3 3,60 DNC 9,00 9 Merit Dehler34 Kul/eNO Sirpiö 26,00 9 9,00 10 12,00 5 5,00 10 Meripetteri 11 Antill a30 Per ErikPackalen 26,80 DNC 13.00 4 4.80 DNC 9,00 11 ll nes Swan391 Asl<o Snäkin 28.00 DNC 13,00 5 6.00 DNC 9,00 12 Chr�tel Bavaria36 MikaJuhaj a<i 32,00 DNC 13.00 DNC 13,00 6 6,00 13 Jonadi Guy822 MarkkuVirtanen 32,40 3 3.00 DNC 20,40 DNC 9,00 14 R i ver Mamba36 Rauno Rike 35,00 8 8,00 DNF 18.00 DNC 9,00 15 DeirlneiRI FinnguW391 PekkaManelius 35,20 DNC 13,00 11 13.20 DNC 9,00 16 Bianca Comfortlna32 Torsti Hurmerlnra 36.40 DNC 13.00 12 14,40 DNC 9,00 17 Future BavariaMatch35 Kunto Kolvulanaho 39.40 10 10.00 DNC 20.40 DNC 9,00 18 Aliscato Guytine822 JormaKoskinen 40,00 DNC 13.00 DNF 18,00 DNC 9,00 19 Perdita Ta,ga101 JuhaSalminen 40,40 DNF 11,00 DNC 20,40 DNC 9,00 VMT- CUP Osallistumisoikeus: VMT-CUP on tarkoitettu Veneseura Merituulen jä­ �cnille, jotka osallistuvat MM-cupin kilpailuihin omilla veneillään. MM<upiin ilmoittautuminen: MM-cupiin mukaan pääsee automaattisesti osallistumalla johonkin Merituulen kilpailuun. MMcupin kilpailut jatuloslaskenta: Cup muodostuu kolmesta kilpailusta. joissa käytetään sijalukulaskentaa. Tämä tarkoittaa sitä. että vähiten pisteitä. saanut vene voittaa cupin. Kevätkisa kerroin l MM -kisa kerroin 1,2 Syyskisa kerroin 1 Pisteitä saa seuraavasti: l sija= 0,75 p 2 sija= 2p 3 sija= 3p 4 sija= 4p s sija= Sp jne. 26 I Merituulilainen 2008 Kilpailuun osallistumaton vene saa kaikkien venC'I den lukumäärä + 2 piste. Tasapisteissä sijoituksen ratkaisee MM -kisan tulos tai jos veneet eivät ole osallistuneet MM-kisaan. niin paras sijoitus muiss, 1 kisoissa. Esimerkki veneen tuloksista kisoissa ja pisteid�•11 muodostumisesta: Kevätkisa 5 sija = 5 pistettä MM -kisa 6 sija = 1,2 kertaa 6 pistettä = 7.) pistettä Syyskisa I sija = 0, 75 pistettä eli kokonaispistetl = l 2,95 pistettä Palkintojenjako: MM-cupin palkintojen jako tapahtuu jouluJul1 lissa. Lisätietoja: Sakke & Alli 1 KILPAILUKUTSU l(EVÄTl<ILPAILU 2008 NAUVO 17.5.2008 .;,�:jest,1.>: · i \/cncdyscur(1 rv1c.·1LL,uli f�y v.rv1T f(ilr1�t:k1s�\:1nn{A IZ.:lpc1ilu pury:J1ciitr1dn ytlten�:l I1 .,Gi<k,'!l,l iLYS). l<-'ipailuS\,1 nc)L:cldl!::ji:- 1,- 1:1 k,--'!n.\d1nv(1!isi<l \i;,G<1p:..ujC,7CJuSSc�ictr. tÖp.1. LYS-l?,Hl,0ji1 Jil kifXJi!�;n �Jur�:c11c.lusot-Uciti:', . ;:c)ti<.:1 Jdetr1dn i<1pp,;r,koko1.,ksc-ss,,. S�1hkov:1,,,ir0 �a ;-lutopi/crin ki1yttö on scl!1tt.ud. !lrnoi��dUtLtT�i. set l<iiD2iiu on c-vo1n ki:111<_:l!c 1VeriLU!._ili/disille pu1y�hrUoil1 1e. orn1Hr:1 vene>i1Jac1n !/n -;oilt�\:..,turn!nc-n kiop,::rikokouk,;essa tnnakkoi lr1oittc1L.·Cu;nisc·r sc1hi<öposlille osoinecscer· l<:lpd;IL.·satc1rnc1 N�.iuvon vierasve.-,es.atanra l(rlp,1ilLrc0Jelm,1 K1;:iparii<okous· L1nro: Ra-c( �-211:.Je l',::,lidnriol Tie-C:'...JStclut l..ciL:dn,c1ina 17.S.7008 k'c 1 ! 00. NclLNOn V'.C."dSVCrlC\cll-1mo:1SS.:� Lc1uantc 1,nc 1 17.S 2008 kro 17.00 f\Jauvon sc1r:::1rr\:1r1 cCustc::1lta Elela-AiriSlOi!d s,ren. että J?.hto on f\'auvostaJci rnc1c1h on H� - istho!rnissa. Pcilkintojen_ } ( "?ko H( �sH1olrnssa tulosten iaskc:rnisenj;l/keen Ki;JJd:uo!�;lilikko Saka•i Lel1tovI:Ta KILPAILUKUTSU SYYSKJLPAILU 2008 HäSTHOLM 13.9.2008 Jä!]estäjä Veneilyseura Merituuli Ry VMT Kilpailusäännöt Kilpailu pui]ehditaan yhtenä luokkana (LYS). Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapuljehdussääntöjä. LYS-sääntöjä ja kilpailun pui]ehdusohjeita. jotka jaetaan kipparikokouksessa. Sähkövinssin ja autopilotin käyttö on sallittua. Ilmoittautumiset Kilpailu on avoin kaikille MerituuJilaisille puljehtijoille, omilla veneillään. Ilmoittautuminen kipparikokouksessa. Ennakkoilmoittautumiset sähkäpostilla osoitteeseen: Kilpailusatama Hästholm Kilpailuohjelma Kipparikokous: Peljantain 12.9.2008 klo lähtö: Rata-alue Palkinnot Tiedustelut 21 :00. Hästholmissa Lauantaina 13.9.2008 klo 1 1 :00 Apagrundetin lähistöltä Etelä-Airistolla Palkintojenjako tulosten laskemisen jälkeen. Kilpailupäällikkö Sakari Lehtovirta KILPAILUKUTSU MM-KILPAILU 2008 AIRISTON MATKAILUHOTEW l 6,8.2008 Jäljestäjä Veneilyseura Merituuli Ry VMT Kilpailusäännät Kilpailu pui]ehditaan kahtena luokkana (LY51 Ja LYS2). Kilpailussa noudatetaan kansainvälisiä kilpapuljehdussääntöjä. LY5-sääntöjäja kilpailun puljehdusohjeita. jotka jaetaan kipparikokouksessa. Sähkövinssin ja autopilotin käyttö on sallittua. llmöittautumiset Kilpailu on avoin kaikille Merituulilaisille puljehtijoille. omilla veneillään. Ilmoittautuminen kipparikokouksessa. Ennakko1lmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen: sakari.lehtovirt.a@gmail.com Kilpailusatama Airiston matkailuhotellin vierasvenesatama Kilpailuohjelma Kippari kokous: 1. Lähtö. LY52: 2. Lähtö. LY5 l : Rata-alue Palkinnot Tiedustelut Lauantaina 16.8.2008 klo 11:00. Nauvon vierasvenesacamassa. Lauantaina 16.8.2008 klo 12:00 Airiston matkailuhotellin edustalta Lauantaina 16.8.2008 klo l 2:30 Airiston matkailuhotellin edustalta Etelä-Airistolla siten. ettå lähtö on Airiston matkailuhotellilta ja maali on Hästholmissa. Palkintojenjako Hästholmissa tulosten laskemisen jälkeen. Kilpailupäällikkö Sakari Lehtovirta Merituulilainen 2008 1 27

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=