Merituulilainen 2008

Merituulen viirit ja liput Seuran hallitus yhdenmukaisti Merituulen graafista ulkoasua ja korvasi viirien vanhat logot perälipun mukaisella logolla vuoden 2003 alusta alkaen. Seuramme veneenomistajan viirit ovat kolmikulmaisia. Toimihenkilöiden tunnistamisen helpottamiseksi esimerkiksi saaritukikohdissa on toimihenkilöiden viiri kolmikulmainen, jossa etuliikki on sininen. Toimihenkilöitä ovat hallituksenjäsenet, sihteeri, saari-isännät ja katsastusmiehet. Kommodorin ja varakommodorin viirit ovat malliltaan entisellään. Kunniajäsenen ja kunniakommodorin viiri on suorakaiteen muotoinen ja alaliikki sininen. Kommodorin viiri []ED Toimihenkilöviiri ifl Kunniajäsen/ Kunniakommodorin viiri 8 1 Merituulilainen 2008 iti Seuran lippu Varakommodorin viiri iö> Veneenomistajan viiri �111--nm1111111111111111•m1u1ai11 111-fllll-lllllll-llllll-llllll-A!llll!MI IIIIII-IIUIIHIIUl ltlldll 1 1 1 1 ! 1 1 Perälippu alle 7 m 44x 72cm 7-IOm 55x90cm 1 0- 15m 66x l 08 cm yli 1 5m 1 00x l 63cm (Maxilippu)Tilauksesta Viiri 22x 44cm 26x 50cm 20€ 40€ 50€ 30€ 30€ Seuran kannatustuotteita myydään eri tapahtumissa (kätelselläJ •1 1-11 111-1 1 1111111m11-.i111 1 1-11!-ll l llllallltlll l ltNIIIIIIII I IMlllll lltm•1 11111111111m1tllll9IUIIIIII II I II II I IIII Saarisäännöt 1.§ Veneilyseura Merituuli ry:n hallitsemia saaria ja vesialueita ovat oil<euettuja käyttämään seuran jäsenet sekä mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. Lisäksi käyttö on Ivallista meripelastusyhdistyksten ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n alukset. 2.§ Jokaisella tulee olla veneessään aina seuran v11n tai perälippu näkyvillä poislukien vierailevat veneet. Jos seuran jäsenellä on vieraita mukanaan, on hänen toimittava näiden vastaavana isäntänä. 3.§ Jokaisen käynnin yhteydessä on vieraskirjaan merkittävä veneen saapumispäivä ja sen päällikön sekä miehistön jäsenten nimet. 4.§ Avotulen teko on sallittu vain siihen tarkoitetuilla paikoilla sään niin salliessa. 5.§ Alueiden saunat ovat jäsenten vapaassa käytössä. Saunomisessa on noudatettava erillista saunomisohjetta, joka löytyy saunalta. 6.§ Seuran omistamat veneet ovat jäsenten käytössä ja ne on kiinnitettävä käytön jälkeen niin, ettei aallokko pääse niitä rikkomaan. 7.§ Pystypuiden, niin kasvavien kuin kuivienkin, kaataminen on kiellet ty. 8.§ Virkistyskalastus mato-ongella, piikillä ja virvelillä on sallittu seuran alueilla voimassa olevan kalastuslain puitteissa. Verkkokalastus sallitaan ainoastaan Rockelholmissa saaren omistajan luvalla. Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö ja hallussapito seuran hallitsemilla maa-alueilla on ehdottomasti kiellettyä. 9.§ Kello 00.00 ja 08.00 välisenä aikana pyrimme välttämää turhaa metelöintiä veneiden välittömässä läheisyydessä. Lämmityslaitteiden ja generaattorien käyttö on sallittua. 10.§ Roskat ja jätteet on vietävä veneen mukana roskankeruupisteisiin tai asutuskeskusten jätehuollon piiriin. Mereenpumpattavien käymälöiden käyttö rannoil Ja on ehdottomasti kiellettyä. 11.§ Lemmikkieläinten omistajat ovat vastuussa siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa luonnonvaraisille eläimille eivätkä häiritse muita aluella olevia Omistajan on huolehdittava myös ettei lemmikkien jätöksi jää olcskelualueille. 12.§ Tukikohtien käyttö ns. charterpurjehdusten satamina ei ole sallittua, vaikka veneen päällikkö olisikin Veneilyseura Merituulen jäsen. Tukikohdissa järjestettäviin tilauksiin tarvitaan hallituksen lupa. 13.§ Nämä säännöt sitovat kaikkia seuran jäseniä ja heidän vieraitaan. Rikkomustapaukset käsittelee seuran hallitus sille osoitettujen kirjallisten ilmoitusten perusteella. Saarisäännöt on vuosikokouksen hyväksymät hallituksen esityksestä. Saunoille tullaan toimittamaan erilliset ohjeet. Hästholmin saunan suuresta suosiosta johtuen on päätetty siirtyä yhteisiin saunavuoroihin ja uimapuvun käyttö on välttämätön. 14.§ Jokainen veneilijä kiinnittyy ja viettää aikaansa veneilyseura Merituulen saarissa omalla vastuulla. Saaritukikohtiemme rakentaminen ja kunnossapito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saari-isäntien ja saaritoimikunnan johdolla ja päätökset niistä tehdään yleensä vuosi- ja syyskokouksessa. Uusi saaritoimikunta on intoa täynnä, joten talkoita tullaan järjestämään kaikissa tukikohdissa Niiden kunto ja viihtyisyys on koko jäsenistön va.stuulla. Käytä siis tukikohtaa kuin omaasi. MUISTATHAN - A _ utathan ka . � ssa ". enei!ijää hänen rantaut _ uessaan - S11voathan Jalkes, Ja viet roskat mennessas, - Muista jättää pilkottuja puita myös seuraaville saunojille - Tarkista grillipaikka tulipalon varalta - Täytä makeavesiastiat mahdollisuuksien mukaan - f.thän käytä merivettä kiukaassa - Alä häiritse luonnon rauhaa esim. lintujen pesimisaikaan - Kirjaathan käyntisi vieraskirjaan, sen perusteella ratkaistaan saaritukikohtien käyttö-aste- ja tulevaisuus. - Kynttilöitä ja ulkotulia ei saa polttaa ilman jatkuvaa valvontaa Saarien viihtyisyyteen vaikuttavat työt eivät ole ainoastaan saari-isäntien tehtäviä. Saarissa kävijälle löytyy varmasti askareita, jos niitä vain haluaa tehdä, joten reippaasti vaan saari-isänniltä kysymään mitä voisi tehdä. Myös omaJloitteisuus on sallittua, sillä usein osuu silmään paljon asioita j 'oita voi tehdä. Yhdessä saamme pidettyä paikat helposti kivassa kunnossa eikä työtaakka kohdistu vain muutamil e tekijöille. Meriruulilainen 2008 1 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=