Merituulilainen 2009

·­ - - :::, Q) :::, C: - ·- ·- .... - Q) :::, =e -= ·-

L l<ARTTA HÄSTHOLM 60.12,8 708 21.57,0 Hestiksessä viihdytään. Vuotuinen yöpymismäärä näyttää asettuneen 400-500 korville. Aika paUon. Kuitenkin asiassa on toinenkin puoli. Suuri kävijämäärä tarkoittaa suurempaa kulumista. Jokainen voi omalta osaltaan auttaa kunnostamalla paikkoja jotain huomatessaan. Työkaluja löytyy vajasta. Suuremmista asioista voit ilmoittaa minulle. Samoin toivon. että jos lähdet saarikierrokselle, käytä valmiita polkuja. Säästetään saaren luontoa. Hyviä kesiä sitten vaan toivoo saari-isäntä/ , KÄ1rln' Saari-isäntä Juha Nummela

. . . ,,, .... ..... # JII l Brånn t 13 _, olJ. _,lstta� � � . Saari-isäntä Juha Salminen Rockelholm sijaitsee Nauvon eteläpuolella, suositun veneilyreitin, Helsingholm - Gullkrona - Rockelholm - Korppooström, varrella. Se on seuramme vanhin saaritukikohta, ja ainakin toiseksi suosituin kidattujen vuosittaisten käyntimäärien.perusteella, jotka vaihtelevat noin 80-150 kpl:n välillä. riippuen kesän tuulista. Tukikohta on sen verran arka pohjoisen puoleisille tuulille, että nukkuminen saattaa jäädä vähiin reippaammalla tuulella. Tukikohdan palveluihin kuluu: sauna. puucee, grillija savustusuuni. sekä kiinnittymistä varten tukeva laituri ja muutama poiju. Luontaisetuihin kuuluu myös kauneimmat auringonlaskut. joita voi ihailla saunan terassilla. laiturilla tai vaikkapa vain kalliolla istuskellen. Saarella voi liikkua vapaasti, kunhan ei eksy mökkiläisten pihoihin. Suotavaa olisi myös, että toukokuussa grillin välittömään läheisyyteenjo useana vuonna pesänsä tehnyt haahka saisi hoitaa lisääntymistyönsä rauhassa loppuun. Mukavaa veneilykesää kaikille Merituulilaisille. Nähdään Rockelholmissa toivoo saari-isäntäl Merituulilainen 2009 1 1

Tapahtumakalenteri 2009 Helmil<UU 6.2.2009 VENE 2009 messut ......................... Helsinki Maalisl<UU 7.3.2009 Piknil< teemaristeily.................... Viking Line Huhtil<UU 27.4.2009 Kevätl<ol<ous .......................................avoin Toul<ol<uu 16.5.2009 l<evätl<isa......................... Nauvo - Hästholm 16.5.2009 Lipunnosto ...................................Hästholm l(esäl<UU 6.6 .2009 Onkimestaruuskilpailu ..................Hästholm Elokuu 8.8.2009 Tikl<amestaruuskilpailu..................Hästholm 22.8.2009 MM-l(ilpailu ..................... Airisto - Hästholm 23.8.2009 Jollamestaruusl<ilpailu...................Hästholm Syysl<uu 12.9.2009 Syystalkoot ...................................Hästholm / 19�9f ·009 Syyskilpail ............................Airisto - Avoin 1.!iQunl1asku Avoin Marra :! uu . . • • 11. 1 (1 .20 ) 9 Syysl<0l<ous ......................................4-Avo Ji -ulul<uu / ■ � .12.200 9 Joul , fat ........................................ Avoin 2 f Merituu/ilainen 2009 Veneilyseura Merituuli Ry on vuonna 1983 perustettu turkulainen perheveneilyseura, jonka jäsenistön muodostaa n. 240 perhettä. Seuran toimintaperiaatteena on kehittää veneilyharrastusta sekä yhdessäoloa. Postiosoite: PL 765 20101 TURKU Perustettu: 1983 Suomen Puljehtijaliiton ja Veneilyliiton jäsen Tiedot seurasta: Jäsenet: 240 perhettä joista 120 puljeveneträja 80 moottorivenettä. Seuran toiminta: ■ Kehittää veneilyharrastusta • Katsastaa veneitä ■ Junioritoiminta • Jäljestää eskaadereja ■ Kilpapurjehdustoiminta www.merituuli.net Toimituskunnan terveiset Merituulilainen on tuotettu tänä vuonna laajemmalla rintamalla kuin aikaisemmin. Kiitos siitä kuuluu ahkerille kitjoittajille. Lehden sisältö on jäsenistönsä näköinen (vrt.kuvat) ja noudattelee aikaisempren vuosien rakennetta. Juttuja kesän tapahtumista otetaan vastaan pitkin vuotta, joten tylsänä sateisena päivänä voi kitjoittaa vaikka tarinan Merituulilaiseen. Otamme vastaan ruutupaperille, talouspaperiin, vessapaperiin yms. kitjoitusalustoille kirjoitettuja juttuja. Ainoa edellytys on, että toimittaja saa siitä selkoa. Kaikki toimitustyöstä kiinnostuneet jäsenet ovat tervetulleita julkaisutyöhön mukaan. Vaatimuksena on ainoastaan kirjoitustaitoja halu osallistua. Lämmin kiitos kuuluu myös mainostajille. Tämä lehti kustannetaan mainostuloilla ja ilman niitä lehden tulevaisuuskin olisi vaakalaudalla. Toimituskunnan puolesta - AJlu SEURAN KANNATUSTUOTTEET! Perälippu alle 7m 44x 72cm 20€ 7- I0m 55x90cm 40€ 10- 1 5m 66 x 1 08 cm 50€ yli 1 5 m 1 00 x 1 63 cm (Maxilippu)Tilauksesta Viiri 22 x 44cm 26 x 50cm 30€ 30€ Seuran kannatustuotteita myydään eri tapahtumissa fkäteiselläJ Sisällysluettelo Kommodorin puheenvuoro ............................... 4 Hallitus.. ................................................... 5 SeurammeS,ÄÄNNÖT .................... ,................... 6 Merituulen viiritja liput................... ,................... 8 Saarisäännöt ...................................................... 9 Merisääpalvelut................................................ 1 o Veneiden katsastus ........................... 12 Karsastusmiehet 2009 ...................................... 13 Lounainen merialue 2009. .............................. 16 Uputusor]je......................................... ............ 18 Kommodorit kautta aikain ....................... ........ 20 Merituulen perinteiset onkimestaruuskilpailut ... 20 Meidän veneemme s/y CeBelle.. ................ 21 Pärskeitä .......................................................... 23 VMT-CUP ................................................ ...... 26 Yksinkertaistetut kilpapuljehdussäännöt (VMT).. 28 Pakina (vaiko kina7J - Nainen veneessä ........ ..... 29 Deianeiran ja CeBellen seikkailut .. ... .............. 30 Lehtman Lepuuttajat testaa .......................... ... 35 Veneilijän ensiapulaukku...........................•.. ... 36 Västra Rockelholm ..................................... .... 37 Merituulen ansiomerkit 2007- 2008 ..... ,........... 37 Veneilijän pelastautumiskurssi .. ..... ................ 38 Merituulilaisen veneluet!elo............ ..... 65 Jäsenrekisteri 2009.................................. .. ..... 69 Merituulilainen 2009 / 3

l<ommodorin puheenvuoro Arvoisat Merituulilaiset Haluan kiittää minulle osoitetusta luottamuksesta, kommodoriksi valinnan osalta. Olen osallistunut Merituulen hallitustyöskentelyyn 2000-luvun alusta alkaen ja saanut aNokasta kokemusta työskentelystä veneilyseuran hyväksi. Olen toiminut varakommodorina vuodesta 2003, neijän kommodorin aisaparina. Vaikka kaikilla kommodorei/la on ollut oma tyylinsä luotsata seuraamme, niin olen oppinut vuosien varrella jokaiselta hurjan payon. Voisikin todeta, että olen vuosien varrella kasvanut kommodorin tehtävään parhaassa mahdollisessa opissa. Olen ylpeä saadessani toimia Merituulen kommodorina. Tehtävä onminulle haasteernnen ja haluan tarttua toimeen poikamaisella innolla, mutta tosissani, sillä seuramme toiminnan kehittäminen on minulle kunnia-asia. Nykyisen hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa työskentely tuntuu luontaiselta ja erittäin mielekkäältä. Uskonkin että saumaton yhteisryö hallituksen ja toimihenkilöiden välillä tulee näkymään jäsenistön keskuudessa parantuneena yhteishenkenä koko seurassa. Seuran yhteisten tapahtumien osanottajamäärät ovat viime vuosina olleet selvästi laskusuhdanteessa, joten toivoisin jäsenistöltä aktiivisuutta. Seuramme kaikkiin tapahtumiin ovat teNetulleita sekä purjehtijat että moottoriveneilijät. Toivonkin, että Merituuli tulee myös tulevaisuudessa olevan veneilyseura, jossa purjehtijat ja moottoriveneilijät kokevat olevansa samanarvoisia. Seuramme hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa Rockelholmin uuden ponttonilaiturin hankinnan, jonka suunnittelu aloitettiin jo viime vuoden puolella. Hallitus totesi Rockelholmin kehittämisen tärkeäksi, koska satamapaikat Nauvon eteläpuolisella vesialueella tulee olemaan entistä kuormitetumpia Gullkronan vierassataman sulkeutumisen vuoksi. Uskonkin, että uuden laiturin sijoittaminen lahden pohjukkaan houkuttelee jäsenistöä entistä enemmän vierailulle Rockelholmiin, sillä laituri antaa suojan myös lännen-, luoteen- ja pohjoisenpuoleisilla tuulilla. Tänä vuonna vietetään venei lyseuralipun 90-vuotis juhlaa. Oma lippumme on todellinen yhteenkuuluvuuden symboli, jota tulisi käyttää kunnioituksena seuraamme kohtaan. Omalta osaltani toivoisin mahdollisimman monen jäsenen katsastavan veneensä Merituuleen. Liikkumalla veneellä, joka on varustettu Merituulen lipulla, osoitamme myös muille vesillä liikkujille kuuluvamme yhteiseen seuraamme, josta voimme olla ylpeitä. Toivotan kaikille Merituulilaisille hyvää ja antoisaa veneilykautta 2009 Sakari Lehtovirta Kommodori 4 1 Merituulilainen 2009 Hallitus Kommodori SAKARI LEHTOVIRTA s Varakommodori/ Purjehdustoimikunta ARI JOHANSSON Sihteeri RAUNO RIKE Muut toimihenkilöt: Webmaster SAMI TYRNI Tekninen toimikunta RAUNO RIKE Taloudenhoitaja SAKARI LEHTOVIRTA l . . - Jäsen TORSTI HURMERINTA Jäsen JUSSI VUOTILA Jäsen RIITTA KUUSELA Jäsen JUHANI TOIKKA ·· Saari-isäntä Hestis JUHA NUMMELA Saari-isäntä Rocker JUHA SALMINEN Mentuulilainen 2009 l 5

Seuramme SÄÄNNÖT 1.§ NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Veneilyseura Merituuli r.y. ja sen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi. Seura on perustettu 12.01.1983 ja seuran kieli on suomi. 2.§ SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja tukea harrastusta veneilyyn ja kilpapurjehdukseen, vaalia hyviä merimiestapoja ja edistää niiden leviämistä kaikkien veneilijöiden keskuuteen, toimia merimies- ja veneilytaitojen kehittämiseksi sekä saariston ja kulttuurin säilymisen puolesta _ ja vahvistaa jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta perhevene, lyseurana. Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura: - järjestää kilpa-, matka- ja harjoituspurjehduksia - järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, kokouksia sekä muita veneilijöiden tapaamisia - harjoittaa julkaisutoimintaa - hankkii ja ylläpitää jäsenille tarkoitettua kotisatamaa siihen liittyvine palveluksineen - pyrkii yhteistoimintaan saaristolaisten, muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa Toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää maksullisia yleisötilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan, sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Seura on Suomen Purjehtijaliitto r.y.:n ja Suomen Veneilyliitto r.y.:n jäsen joita näissä säännöissä kutsutaan liitoksi sekä Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y.:n jäsen jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi. 3.§ LIPPU Seuran tunnuksena on Merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 4.§ JÄSENYYS Seuran jäseniä ovat: - Varsinaiset jäsenet eli vuosijäsenet - Puoliso jäsenet - Juniori jäsenet - Ryhmä jäsenet - Kannattaja jäsenet - Kutsutut jäsenet - Kunnia jäsenet Varsinaisia jäseniä ovat vuosijäsenet, joiden hyväksymisen suorittaa hallitus. Vuosijäsenen on liittymisvuotensa loppuun mennessä täytettävä vähintääri 19 vuotta. Vuosijäsen on seuraan liittyessään velvollinen , suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän liittymismaksun. - Puolisojäseneksi hallitus voi hyväksyä vuosijäsenen avio- tai avopuolison. Puolisolta ei vaadita muuta kuin sopivuus yhdistyksen jäseneksi. Puolisojäsen on vapaa liittymismaksusta. - Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä 6-18 vuotiaan henkilön. Juniorijäsen on yhdistykseen liittyessään velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksessa määräämän juniorien liittymismaksun. Juniorijäsen voi liittyä vuosijäseneksi sen vuoden alusta lähtien jona hän täyttää 19 vuotta. Ryhmäjäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka harrastusala on lähellä seuran tarkoitusta. Ryhmäjäsenen liittymismaksusta päättää hallitus. 6 / Merituulilainen 2009 - Kannattajajäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoiscn yhteisön. Kannattajajäsenen liittymismaksusta pää11a:1 hallitus. - Kutsutuiksi jäseniksi voidaan seuran varsinaisessa kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua ansioituneita henkilöitä. - Kunniajäseniksi voidaan seuran varsinaisessa kokouksessa hallituksen esityksestä kutsua seuran jäseniä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti toimineet seuran hyväksi ja sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Kunniajäsenen joka on toiminut seuran kommodorina voi seura varsinaisessa kokouksessaan hallituksen esityksestä nimittää kunniakommodoriksi. Liittyessään seuraan jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä, seuran kokouksen tekemiä päätöksiä sekä hallituksen antamia ohjeita ja suorittamaan seuralle tulevat maksut oikea-aikaisesti. 5,§ JÄSENMAKSUT Vuosijäsenet, puolisojäsenet ja juniorijäsenet ovat velvol lisia vuosittain suorittamaan syyskokouksen määrääm'.i11 vuosimaksun hallituksen kunakin vuotena päättäm:i:i11 ajankohtaan mennessä. 19-25 vuotiaille vuosijäsenille V1JI daan määrätä alennettu vuosimaksu. Ryhmä- ja Kannattajajäsenet ovat velvollisia vuosittain ><fil rittamaan hallituksen määräämän vuosimaksun. Kutsulul ja Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 6.§ JÄSENEN EROAMINEN Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta tekC'111,II lä siitä yhdistyslain 13§:n mukaisen ilmoituksen. 7,§ JÄSENEN EROTTAMINEN Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran sääntl\j,•11, seuran kokouksen päätösten, hallituksen antamien oltj!•I den ja määräysten tai hyvien tapojen vastaisesti tai jo�.1 saamastaan kirjallisesta kehotuksesta huolimatta laiminly11 seuralle tulevien maksujen suorittamisen. Erotetulla jäsenellä on oikeus yhden kuukauden kulu1•ss,1 erottamispäätöksestä tiedon saatuaan tehdä asiasta sc111,111 hallitukselle kirjallinen valitus, jonka perusteella halliiul, sen on alistettava päätöksensä seuran seuraavan kokoukwu ratkaistavaksi. Jos erottamisen perusteena on seuralle tulevien mak,11 jen laiminlyönti, ei hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa. 8.§ SEUR�� \l,'\RSINAISET- JA YLIMAARAISET KOKOUKSET Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joist,1 vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokoL1s loka- J OUiukuussa. Kokouksen ajan ja tarkemman paikan määrittää hallitus. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 10 seuran jäsentä taikka vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisc-sti hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. T:il" laisissa kokouksissa käsitellään ainoastaan kokouskutsuss,1 mainitut asiat. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoul, seen on julkaistava seitsemän (7) päivää ennen kokoust,1 - sanomalehti-ilmoituksella seuran syyskokouksen m;;;1,-;1,, mässä lehdessä tai - kirjallisena ilmoituksena jäsenille. Vuosikokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puheenjohtaja b) sihteeri c)kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) äänten laskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta 6. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 7. Päätetään vastuunvapauden myöntämisestä asianomaisille 8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja jäsenten esittämät asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 9. Kokouksen päättäminen Syyskokouksessa käsitellään 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle: a) puh<.>cnjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 3. Todetaan läsnäolijat 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintavuodeksi: a) hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma b) hallituksen laatima tulevan vuoden tulo- ja menoarvioehdotus c) liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruudet 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran kommodori 7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran varakommodori 8. Valitaan muut hallituksen jäsenet crovuoroisten tilalle 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 10. Valitaan puheenjohtajat ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt 11. Valitaan edustajat liiton ja Suomen Valtakunnan Urheiluliitto r.y.:n jäsenliittojen vuosi- y m. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsu! ja tiedonannot saatetaa11 jäsenistön tiedoksi 13. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät asiat, jotka ovat kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta 14. Kokouksen päättäminen Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asian ratkaisemisessa ei näissä s.'iännöissä toisin sääcletä.He11kilövaalciss.1 äänten mennessä tas.1n vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Jokaisella vuosijäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. 9.§ SEURAN HALLINTO Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu: - Kommodori puheenjohtajana - Varakommodori varapuheenjohtajana - Neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee - Sihteerin ja • Taloudenhoitajan Kommodori ja varakommodori valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan, hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten,että kaksi jäsentä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisenä vuotena mäfirätään erovuoroiset arvalla, sitten vuoron mukaan. Hallitus voi valita alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeelliseksi. Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on päätösvalt11inen, kun vähintään neljä sen jäsentä, puhcen / 'ohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien, on saapuvil a. Kommoclorin ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään toimii varakommodori hänen sijaisenaan. Mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen kommodorin tehtäviä. Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tav()itteiden mukaiset toiminnat toteutetaan su1111nitelmicn mukaisesti. 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti. 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoirnintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tavoitteiden mukaisesti. 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä. 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta. 6. Vastata liiton ja sen jäsenliittojen ja IJiirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle antamista velvoitteista. 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista. 8. Pitää jäsenluettcloa. 9. Hoitaa seuran taloutta. 10. Hoitaa seuran ticdoitustoimintaa. 11. Hyväksyä ja erottaa seuran jäsenet. 12. Ryhtyä kaikkiin niihin toimiin, joita seuran etu vaatii. 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. 10.§ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ Seuran veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen vastaavanlaiseen seuraan. Seuran keskuudessa voidaan perustaa jaostoja herättämään harrastusta seuran tarkoitusperien ja pyrkimysten erikoisaloihin. Jao,1ot toimivat joka suhteessa seuran vahvistamien sääntöjen ja mäiiräysten mukaisesti. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätösten saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten 3/4 ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään 14 päivän välein pidetyssä kokouksessa. Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin purjehdusurheilua ja veneilyä cclistävään tarkoitukseen. Varojen jaosta päättää purkupäätöksen tehnyt jälkimmäinen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Sääntömuutostoimikunta: Turussa 25.09.2002 Merituulilainen 2009 / 7

Merituulen viirit ja liput Seuran hallitus yhdenmukaisti Merituulen graafista ulkoasua ja korvasi viirien vanhat logot perälipun mukaisella logolla vuoden 2003 alusta alkaen. Seuramme veneenomistajan viirit ovat kolmiku!maisia. Toimihenkilöiden tunnistamisen helpottamiseksi esimerkiksi saaritukikohdissa on toimihenkilöiden viiri kolmikulmainen, jossa etuliikki on sininen. Toimihenkilöitä ovat hallituksen jäsenet, sihteeri, saari-isännät ja katsastusmiehet. Kommodorin ja varakommodorin viirit ovat malliltaan entisellään. Seuran lippu Kunniajäsenen Ja kunniakommodorin vii- Kommodorin viiri ri on suorakaiteen muotoinen ja alaliikki Varakommoclorin viiri sininen. BB Toimihenkilöviiri Kunniajäsen/ Kunniakommodorin viiri Veneenomistajan viiri Lähiaikoina myytyjen seuran lippujen Merituulen logossa on pieni virhe (kts.kuva). Liput vaihdetaan virheettömiin seuran tapahtumissa vanhaa vastaan (toimitetaan takaisin lipputehtaalle). Hallitus B l Merituulilainen 2009 : llllliatttltHUlllttHll..l l ll l-l ll llllllllllllllallllll-llllll11191!1 11 1 11'111Ul!II-IIIIIII-Utl-llllll-UIIIIII IIUIII 1 1 1 1 1 SEURAN KANNATUSTUOTTEET! Perälippu alle 7 m 44x 72cm 7-l0m 55x90cm 1 0- 1 5m 66 x 1 08 cm yli 1 5m 1 00x 163cm (Maxilippu)Tilauksesta Viiri 22x 44cm 26 x 50cm 20€ 40€ 50€ 30€ 30€ i Seuran kannatustuotteita 1 myydään eri tapahtumissa 1 (käteisellä) L1111 1 1u1U111 11-111111-1 111-11 111.. 1 11111-111111-11111111-,111�111111•11111 11 -11111111mSaarisäännöt 1.§ Veneilyseura Merituuli ry:n hallitsemia saaria ja vesialueita ovat oikeutettuja käyttämään seuran jäsenet sekä mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. Lisäksi käyttö on luvallista meripelastusyhdistysten ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n aluksilla. 2.§ Jokaisella tulee olla veneessään aina seuran viiri tai perälippu näkyvillä pois lukien vierailevat veneet. Jos seuran jäsenellä on vieraita mukanaan, on hänen toimittava näi• den vastaavana isäntänä. 3.§ Jokaisen käynnin yhteydessä on vieraskirjaan merkittävä veneen saapumispäivä ja sen päällikön sekä miehistön jäsenten nimet 4.§ Tulen teko on sallittu vain siihen tarkoitetuilla paikoilla sään niin salliessa. Ulkotulien tms. polttaminen rakennuksissa ja niiden läheisyydessä on kielletty. Kyntt ilöiden polttaminen lyhdyissä on sallittu. 5.§ Alueiden saunat ovat jäsenten vapaassa käytössä. Sauno• misessa on noudatettava erillistä saunomisohjetta, joka löytyy saunalta. 6.§ Seuran omistamat veneet ovat jäsenten käytössä ja ne on kiinnitettävä käytön jälkeen niin, ettei aallokko pääse niitä rikkomaan. 7.§ Pystypuiden, niin kasvavien kuin kuivienkin, kaataminen on kielletty. 8.§ Virkistyskalastus mato-ongella, piikillä ja virvelillä on sallittu seuran alueina voimassa olevan kalastuslain puitteissa. Verkkokalastus sallitaan ainoastaan Rockelholmissa saaren omistajan luvalla. Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö ja hallussapito seuran hallitsemilla maa-alueilla on ehdottomasti kiellettyä. 9.§ Kello 00.00 ja 08.00 välisenä aikana pyrimme välttämään turhaa metelöintiä veneiden välittömässä läheisyydessä. lämmityslaitteiden ja generaattorien käyttö on sallittua. 10.§ Roskat ja jätteet on vietävä veneen mukana roskankeruupisteisiin tai asutuskeskusten jätehuollon piiriin. Mereen pumpattavien käymälöiden käyttö rannoilla on ehdottomasti kiellettyä. 11.§ Lemmikkieläimet tulee pitää saarissa kiinnikytkettyinä. Lemmikkieläinten omistajat ovat vastuussa siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa luonnonvaraisille eläimille eivätkä häiritse muita alueella olevia. Omistajan on huolehdittava myös ettei lemmikkien jätöksiä jää oleskelualueille. 12.§ Tukikohtien käyttö ns. charterpurjehdusten satamina ei ole sallittua, vaikka veneen päällikkö olisikin Veneilyseura Merituulen jäsen. Tukikohdissa järjestettäviin tilauksiin tarvitaan hallituksen lupa. 13.§ Saunoilta löytyvät erilliset saunomisohjeet. Hästholmin saunan suuresta suosiosta johtuen jatketaan yhteisiä sau ­ navuoroja ja uimapuvun käyttö on välttämätön. 14.§ Jokainen veneilijä kiinnittyy ja viettää aikaansa veneilyseura Merituulen saarissa omalla vastuulla. Saaritukikohtiemme rakentaminen ja kunnossapito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saari-isäntien ja saaritoimikunnan johdolla ja päätökset niistä tehdään yleensä vuosi• ja syyskokouksessa. Talkoita tullaan järjestämään kaikissa tukikohdissa. Saaritukikohtien kunto ja viihtyisyys ovat koko jäsenistön vastuulla, joten jätäthän ympäristön ja rakennukset siistiin kuntoon. Nämä säännöt koskevat kaikkia seuran jäseniä ja heidän vieraitaan. MUISTATHAN • Autathan kanssaveneilijää hänen rantautuessaan • Siivoathan jälkesi ja viet roskat mennessäsi • Muista jättää pilkottuja puita myös seuraaville saunojille • Tarkista ettei grillipaikalla ole tulipalon vaaraa. Grillipaikan yhteydessä oleva tynnyri ja sen sisällä oleva ämpäri on tarkoitettu sammutusvedelle. • Täytä makeavesiastiat mahdollisuuksien mukaan • �thän käytä merivettä kiukaassa • Alä häiritse luonnon rauhaa esim. lintujen pesimisaikaan • Kirjaathan käyntisi vieraskirjaan, sen perusteella ratkaistaan saaritukikohtien käyttö-aste- ja tulevaisuus. • Kynttilöitä ja ulkotulia ei saa polttaa ilman jatkuvaa valvontaa Saarien viihtyisyyteen vaikuttavat työt eivät ole ainoastaan saari-isäntien tehtäviä. Saarissa kävijälle löytyy varmasti askareita, / ·os niitä vain haluaa tehdä, joten reippaasti vaan saari-isänniltä kysymään mitä voisi tehdä. Myös oma-a oitteisuus on sallittua, sillä usein osuu silmään paljon asioita joita voi tehdä. Yhdessä saamme pidettyä paikat helposti kivassa kunnossa eikä työtaakka kohdistu vain muutamille tekijöille. Hallitus 2.3.2009 Merituulilainen 2009 / 9

Merisääpalvelut www.ilmatieteenlaitos.fi Merisää numerosta 0600 10660 valitse 1 säähavaintoja merialueittain valitse 2 sääkatsastuksen Sjövädret på nummer 0600 10670 valitse 3 ennusteet merialuettain Kartassa on meriennusteetja taulukossa havaintoasemien numerot. Alueen tai havaintoaseman numeronjälkeen painetaan vielä ruutunäppäintä. Numero toimii ympäri vuoden. Hinta; 0, 92 eur/min+ppm. "' Meriveden korkeushavainto (Merentutkimuslaitos) Säähavainnot päivitetään joko tunnin tai *kolmen tunnin välein, Harmaja kuitenkin l /2 h välein. GSM-tekstiviestinä numerosta 16161 . Palvelun hinta 0,84 eur/haku Radiolinjan, Soneranja DNA:n liittymillä palvelu toimii myöskin ulkomailla/ KOKO ITÄMERI Palvelu kattaa alueet I O - 27 TUULIENNUSTE (MERI) 20 Lähetä esim. teksti: MERI 15 � ,,,.� Saat tekstiviestinä Saaristomeren 48 h tuuliennusteen. . w"i° 06 20f':::= HAVAINNOT (MERINYTJ '"'r im '94 Esim. Saanstomen: MERINYT 15 _.lllll' t$:!j,S AALTOENNUSTE fAALTOJ fil! ,a, 1 � Palvelu ei kata aluetta 2 1 ! "102 1 � 2 r� Esim. Saaristomeren aaltoennuste: AALTO 1 5 @J 17' :;:,: Itäinen Suomenlahti Läntinen Suomenlahti Pohjois-Itämeren itäos a Pohjois-Itämeren länsiosa Ahvenanmeri Saaristomeri Selkämeren eteläosa Selkämeren pohjoisosa Merenkurkku [fil] [[[] II2J 1D] [[!] [[5J 01il IIZ] [IB) [2] IZID l2I] Perämeren eteläosa Perämeren pohjoisosa Riianlahti Merisäätiedotukset llll 1211 [2!] IZ5l 1m l2Zl KeskHtämeri Gotlannin meri Öölannin meri Kaakkois-Itämeri Bornholminmeri Arkonanmeri 118 Helsingin majakka 1077 Hamina% 100 Rankki* 101 Kotka 102 Haapasaari 103 Orrengrund 11O Isosaari• 111 Kalbodagrund% 112 Emasalo 1177 Helsinki% . 113 Harmaja 114 Måkiluoto 115 Bågaskar 116 Jussarö 120 Russarö* 1 O 1 /Vlentuulilainen 2009 121 Tulliniemi"' 1227 Hanko% 122 Utö 1270 Aaltopoiju% 131 Bogskar 1302 Svenska Högama* 1306 Gotska Sandön 1308 L.andsort* 141 Nyhamn 142 Market 152 Vänö 153 Rajakari 154 Fagerholm 155 Kum/inge 1577 Turku% YLE Radio Suomi klo. 5.00, 7.50ja 12.45 *veneilysää kJo. 15.50 ( 19.5.-3. 10) klo 18.50ja 21.50 myös numerosta 0600 1 068 1 1588 Föglö"' 161 lsokari 163 Kylmäpihlaja 165 Tahko/uoto 1602 �uggören 1604 Orskar 1677 Rauma% 1688 Mäntyluoto"" 171 Kristiinankaupunki 172 Kristiinank. majakka 1702 Skagsudde 1777 Kaskinen% 181 Bredskaret 182 Strömmingsbådan 184 Valassaaret 1802 Holmögadd 1877 Vaasa"' 191 Kailan 193 Tankar 194 Ulkokalla 1977 Pietarsaari% 200 Oulu Vihreäsaari 201 Raahe 2077 Raahe"' 202 Marjaniemi 2088 Oulu% 303 Kemi 1 204 Ajos 209 Nahkiainen 2006 Bjuröl<Jubb' 2099 Kemi"" MERIPELASTUKSEN •• @ HALYTYSOHJE� AlARMINSTRUKTION FÖR SJÖRÄDDNINGEN Ml:Rll'l:1.A5TUKSl':'-J IIAI.YT\'$1't;Ml'R0 • SJÖIUDD1'1NCFl'.S AI.AR\IM �11'11:R 0204 1000 • Saaristomrrcn mcripclas1uslohko • �ifcri J lclastuskcskm:. • �k�1rg:tn J ,;:11m 1 :t� �ornddnin�1�tl'ikt • Sjor.id<l1,ing::iccntr..d�n MRCC TURKU 0204 1001 • Suomenlahden mrripclastuslohko • Mcripclastuslohkukcskus • Fin,ko Vikcns SJOmddrnng,sdistrikt • Sjnr.1ddnm�<imcl,·n:c111r.1lcn MRSC HELSINKI 0204 1002 • Pohjanlahden mcripclastuslohko • Mcripdastuslohkokeskus • llouniska Vik�nssjor.\ddnin!?.sdisuikt • �jur.lddmng.<tmdm. -entmkn MRSC VAASA 0204 1003 • Ra<lioylueydct • Radiokonummil,ation VJ-IF - DSC 70 VIIF -DSC \11-IF -kana,·a 16 VHF • l<anal MF - DSC 2187,5 kHz �1F - DSC MF - ta.tjuus 2182 kHz �1F - frckvcns Ilmoita hatatapouk.scst.i 1:ti v:i:ir:ttilantcc,ia VHF -radiolla. puhelimella tai n.mulla nupc:tlkt t.n·alht l.ihimm:tll� mcripclastuskcskukscllc tai meripclastuslohkokcskuksd!c. �•leripelastukscn h.tl)·trsnumcroon 51.>itcttnC$5'l puhelu yhdisl)')' l.ihimpaan meripclastustoimcn johwkcskuksccn. Suumanumcma ei k:1y1ctft. lllll(')llUksia v. .astaanou,1,· . .n.ia \'aliuä,·al m)·os hatakcskuksct (yleinen h,lu\1m111cro llll. �kddrla '"'m nt'\clL1ge1 rlkr t.)m farositu:uionc-n per VHr- -radio, tclcfon cllcr p;1 ott annat snabh1 s.111 1 1 · 11 1'lilnrn.1St<! sjöräddningsccntral clk·r sjöråddningsundcrccntral.l\· 1t:d sjöraddnmgcn� :tfammununcr k,> 1 >plt1s snmt:1lc1 tili sjör.\ddnings1jimS{rns n:,rnust<" kdningsccntrol. Man beho\'cr inga riktnummcr. :\nmalningar moll:is och f<mnct.llas ävcn ,w nodccntmlcma (::illmiint nodnummcr lU). Meripcl:1..-i;.u1�k1hkr11t mj:1 , C,r..i.n..:; for sjördddning!.<li:Urikct / t,.kdpclustustoimcu ,-ast11u:dut"cn ulkoraja \lnn gmns för sj1"ir-lddniugs1J,'i.11stens ;\lb''ill'Htgion Merituulilainen 2009 1 1 1

Veneiden katsastus Seurassamme veneiden katsastusta hoitaa tekninen toimikunta, jonka muodostavat seuramme 1 2 katsastusmiestä. Toimikunnan pääasiallinen tehtävä on katsastustoiminnan suorittaminen ja tarvittaessa seuran jäsenten erilaisten teknisten ongelmien selvittäminen. Toimikuntaa täydennetään tarvittaessa kouluttamalla lisää katsastusmiehiä. Yleistä katsastuksesta Suomessa huvialusten katsastus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tuNallisuustoimintaa. Veneiden katsastuksen saavat suorittaa vain keskusliittojen kouluttamat katsastajat, jotka toimivat ilman minkäanlaista koNausta avustaen ja neuvoen veneilijää merituNallisuuteen liittyvissä asioissa. Katsastus on veneen omistajan kannalta ensiaNoisen tärkeää, jos vahinkoja sattuu. Varsinkin uuden veneen peruskatsastuksen yhteydessä omistajalle selviää esimerkiksi sulkuventtiilien sijainnit, varaohjausjäfjestelmät sekä mahdolliset ongelmakohdat, joihin tulee kiinnittää huomiota. Nämä tiedot etukäteen saatuna ovat kullanaNoisia jos veneillessä tulee eteen ongelmatilanteita. Myös vakuutusyhtiöt aNostavat katsastuksen tuomaa parantunutta veneilytuNallisuutta myöntämällä alennusta venevakuutusten vuosimaksuista katsastetuille veneille. Katsastus jakautuu kahteen osaan. Peruskatsastus suoritetaan viiden vuoden välein sekä aina omistajanvaihdoksen jälkeen. Merikelpoisuuskatsastus suoritetaan vuosittain peruskatsastusten välillä. Mikäli venettä ei katsasteta vuosittain, tulee asiasta ilmoittaa myös vakuutusyhtiölle, ettei jatkossa joudu maksamaan korotettua vakuutusmaksua tai vahinkotapauksessa meneta osaa koNauksesta. Seura ylläpitää rekisteriä Merituuleen katsastetuista veneista ja toimittaa niiden tiedot keskusliittoihin. Myös vakuutusyhtiöt saattavat pyytää seuralta tietoja veneen katsastuksesta. Palonsammuttimeien osalta muistutan vielä viime vuonna vesiliikenneasetukseen tulleesta muutoksesta, joka tarkoittaa, että vanhan (minimi) teholuokan sammuttimet eivät ole kelvanneet 01.05.2008 jälkeen. Käytännössä tamä tarkoitaa, että veneissä olevien sammuttimien on täytettäva vähintään teholuokkavaatimukset 8A 688 (lukee sammuttimen kyLJessä - huom: molemmat aNot tulee ylittyä). Esim. uudehkois12 / Merituuli!ainen 2009 sa 2kg sammuttimissa on yleensä luokat I3A 898 C eli ne kelpaavat myös jatkossa. Asetuksen mukaan sammutin on myös asianmukaisesti tarkastettava vähintään vuoden välein. Sammuttimen vuositarkastus on edelleen suoritettava ennen katsastusta. Myös uusi sammutin on tarkastettava, jos sen valmistusajankohta on eri vuodelta, kuin katsastusajankohta. llmatäytteiset pelastusliivit eli ns. paukkuliivit ovat vi ime vuosina yleistyneet ja niiden puutteellisesta huollosta ja väärästä säilytyksestä on havaittu aiheutuneen vakavia vaaratilanteita. Katsastuksen yhteydessä jokaiseen tällaiseen li1 viin on oltava varapatruunoita ja varasulakkeilct liivien toimintakunnon varmistamiseksi. Valmistajat suosittelevat, että ilmatäytteisten liivien käyttöikä on enintään 1 0 vuotta. Hätärakettien kelpoisuusajaksi hyväksytään katsastuksessa 1+ 5 vuotta. Niiden valmistajat takaavat kuitenkin lyhyemmän kelpoisuusajan Tätä valmistajan ilmoittaman kelpoisuusajan yli1 tävältä ajalta vastuu on veneen päälliköllä. Varalaidan korkeus on otettu painopisteekSI. koska joidenkin veneiden todelliset varalaidal ovat hälyttävän matalia. Uppoamisia ja vaart1 tilanteita on jo sattunut. Peruskatsastuksess, 1 selvitetään alin vuotoaukko ja mitataan varalaita korkeus vesilinjasta alimpaan aukon alareunaan. josta vesi pääsee veneeseen. Varalaitakorkeu� merkataan katsastuspöytäkifjaan. Viime vuosina seuramme rekisteriin katsastekttujen veneiden määrä on hieman laskenut. Muistrathan, että katsastus sisältyy vuosimaksuun. Kustannuksia ei karsastaminen lisää. sillä katsastuksessa vaadittava varustetaso on käytännössä osoittautunut tarpeelliseksi. Myöskään veneessä, jonka katsastus ei ole voimassa ei saa käyttää seuran perälippua. Katsastuksen voimassaoloaika ulottuu katsastusta seuraavan vuoden heinäkuun alkuun. Kesäkuu on varsinkin loppupuoleltaan katsastajille kiireisintä aikaa. joten jos mahdollista pyrittehan ajoittamaan katsastuksen muuhun ajankohtaan. l<atsastusmiehet 2009 Armio Heikki Arvonen Henri Hultama Risto Huusko Pekka Iivonen Yrjö Kinnanen liro Lehtinen Matti Lehtovirta Sakari Lindfors Erkki Nääppä Mauri Rike Raimo Rike Rauno Kaikil'la seuramme katsastaji//a on pätevyys katsastaa sekä purje- että moottoriveneitä. l<atsastuskäytäntö ■ Tänä vuonna katsastuskäytännössä noudatetaan viime vuotista käytäntöä, jossa veneen omistaja sopii suoraan katsastajan kanssa katsastusajankohdan ja luonnollisesti muistaa huomioida katsastajalle aiheutuneet kustannukset. Rauno Rike

Suomen Purjehtijaliitto • Flnlands Seglarförbund Suomen Veneilyliitto- Flnlands Båtförbund Veneennfmi Sä1ens namn .,. Osoite Adress VENEEN KATSASTUSPÖYTÄKIRJA BESIKTNINGSPROTOKOLL FÖR BÅT Vuosi År □ Purjevene Segelbåt D Moottorivene Motorbåt Uitto Förbund □SVEL 0 SPL/FSF :R. ·. . �{:: ·:)·:· · . ,:f :-:-�-�-.-- . - �··:•. . / ·t;·:�;-·· _ -t:·�::4 : �:::.:�::,:.�,<�·- .:::·.:. · :·:.��- .. :;� 4 rt\_� - :: · :: - �.t�;�� · :J:::_:.:� : ·: . :�. :. :·��-: - �- - � . ::·.:· • • . ; ♦ •.):-:-:-.:�::: • • :.;:�:.;.::?.:.:,::_: -�t� :�ifiti.-.:❖ • - ·• :- : •. :�fii)/\\\��i:�i �c:::m!�tor X�s��=!'i ,_ , . · · • . •. _' .,. . �• .�' at�}:�:.:•:• · :· . �:-�:�•1::'J• ��'�:�f�::tf:··�w.t• g ss::!�rd Teho Merio<ilmalll val!n.nro Effekl kW Märki,/modeU THlv.nr. X (hv) . . · . •:··:•:•:: . •111�:.,- . \:•:· . <: . : :··:·'.•·::tr-:..,.• :,:.::·? ;,:;,:: . • : •·•.-'. · •:•:·<·' .•:::.::• . • ,;8' •:. ��::-=· • :•:•: • :•: • . • :·:•:; . ;❖:•::• · ·=/ RRadadi foaoku n t r suo Kotisatama Hemhamn Talvi�liytyspa_ikka Vinterfö,varin a.ts 0 � pa�olF.nen ob1igatorisk 02 • pakoR,non 2 kpl obligato�sk 2 st 0 • suositus rekommendatioo rn = moottorivene motorbåt p/s ;:i;; segpurj e ev l!>llenel 1. Runko - Skrov 2 1.1 Rungon ja rakenteiden kunto - Kondltionen för skrov och konstruktioner..........................D 0 1.2 Aukot ja niiden suljettavuus-Öppningar och möjlighet au tillsluta dern ............................ □ D 1.3 Materiaalin ja pinnoitteen kunto-Materialets och ytbehandlingens kondition ................. .. □ □ 1.4 Köli ja peräsin-Köl och roder........................... ...... .......................................................... □ o 1.5 Ohjausjärjestelmä - Styrsystem......... ........... ................................. .................................... □ □ 1.6 Vetolaitteiston, akselin ja potkurin kunto- Konditionen för drev, axei och propeller .......... □ D 1.7 RunkolåplvienM, sulkuventtiilit ja putkisto-Skrovgenomföringar, ventiler och rörsystem □ □ 1.8 Putoamisen ehkäisy ja kiinnityshelat-Fallhinder och förtöjningsbeslag............................ □ D 1.9 Painavien esineiden kiinnitys - Fast sättnig av tunga förernål...... ......................................D 0 1.10 Makeavesijärjestelmät-Sötvattensystem...................... .................................................. □ □ 1.11 Alin vuotoaukko -Lägsta läckagepunkten ... . ... .......... .. ____.cm. . .D 0 2. Taklla ja purjeet, mikäli asennet tu Rlgg och segel, lfall installerade 2.1 Takilan kunto ja huottamlnen - Riggens kondition och översyn .......................................... □ 2.2 Purjeet-Segel ................................................................................................................... □ 2.3 Myrskypurjeet-Stormsegel ...............................,................................................................ 0 2.4 Reivausjätjestely-Revningsanordning .............................................................................. □ □ □ 0 □ 3. Moottori ja järjestelmät, mikäli asenn(!lly - Motor och system, ifall installerade 3.1 Moottorin asennus ja kunto - Motorns installation och kondltion........................................ □ 3.2 Moottorin hallintalaitleet ja niiden toimivuus - Motorns reglage och deras funktion...........0 3.3 Polttoainejärjestelmä (säiliöt. putkistot, sulkuventlllit. suodattimet) · ................................. □ Bränslesystem (tankar, rör. avstängningsventiler, fllter) 3.4 Jäähdytysjärjestelmä (pohjakaivot, läpivennit, putkisto!, sulkuventiilit) - ........................... □ Kylsystem (bottenbrunnar, genomföringar, rör. avstängningsventilerj 3.5 Merivesisuodatin - Sjövattenfilter........................................................ ................ .......... 0 3.6 Sähköjärjestelmät - Eleklriska system..................................... ... ...................................... □ - erillinen käynnistys- ja käyttöakusto - separat start· och förbrukningsbatteri ................. O - maasähköjårj. asennus ja tapaturmasuojaus-installation och säkerhet för landström. □ - aggregaattijärjestelmän (230 V) kunto-ela_ggregatets (230 V) skick.............................D 0 □ □ □ Dm □ 0 □ D 4. Venevarusteel -Båtens utrustning 4.1 Veneen ja varusteiden merkinnät - Märkning av bål och utrustning .................................. D 4.2 Ankkurivarustus-Ankarulrustning.......... ................................ ............................................ 02 4.3 Ajoankkuri-Drivankare .................................................... ................................................Dm 0 02 Om k a 1 k ö a r i a ki l l l lea 3 4 0 □ □ D □ □ 0 □ □ □ 0 D 0 D D D 0 □ 0 0 D D □ D □ 0 0 □ □ □ D D 0 D Om D □ □ 0 □ □ □ 0 eSPL-FSF, SVELV09.2 valkoinen • seura/keltainen jäsen , vit • föreningen/gtJI • medtcmon 14 1 Merit.uulilainen 2009 Katsastuspöytäkirja, sivu 2 Beslktnlngsprotokoll, sida 2 Omistaja - Ägare ..................................................... 1 2 3 4.4 Veneköydet - Båtlinor å 30m .............................................................................................. 04 02 □ 4.5 Työkalut ja varaosat-Verktyg och reservdelar .................................................................. □ 4.6 Airot tai mela - Åror eller paddel ......................................................................................... o 4.7 Venehaka-Båtshake ........................................................................................................ □ 0 □ 0 □ □ □ 4.8 Heittoliina-Kastlina ............................................................................................................ □ 0 □ 4.9 Laitasuojat-Fendrar........................................................................................................... D 0 D 4.10 Venetikkaal/veneeseen nousu-Båtstege/ ombordstigning ............................................. □ 4.11 Huurteenpoisto ja lasipyyhin sulj. ohj.-Defroster och vindrutetorkare i täckta styrh....... □ 4.12 Käymälävarustus ja jätehuolto- Toalett och avfallshantering .......................................... □ 4. t 3 Nestekaasujärjestelmä, mikäli asennettu - Flytgassystem, om installer�....... ................ □ 4.14 Liesi ja lämmitin, mikäriasennettu. Båtkök och värmare, om lnstallerat... ...................... □ 4.15 Perälippu tai viiri-Flagga eller vimpel .............................................................................. D 0 D □ 0 □ □ 0 □ 0 0 0 0 5. Merenkulkuvarusteet - Navgationsutrustnlng 5.1 Kulkuvalot ja ankkurivalo-Lanternor och ankarljus ........................................................... o D 0 5.2 Merkkikuviot-Signalfigurer ............................................................................................... □ 5.3 Aänimerkinantolaite-Ljudsignalanordning......................................................................... D □ □ □ □ 5.4 Tutkaheijastin-Radarreflektor........................................................................................... □ □ 0 5.5 Ohjailukompassi-Styrkompass ......................................................................................... 0 □ □ 5.6 Varakompassi sekä suuntimalaite-Reservkompass samt pejlapparat ............................D □ 0 5.7 Laki, kaikuluotain Ja ilmapuntari-Logg, ekolod och barometer ......................................... □ 5.8 Merikartat ja välineet sekä klil<ari - Sjökort och bestick samt kikare .................................. □ 5.9 Yleisradiovastaanotin - Rundradiomottagare ..................................................................... 0 5.10 Satelliittipaikannin-Satellilpositionsapparat ....................................................................0 5.11 Tutka - Radar ................................................................................................................... □ 0 0 □ □ 0 □ 0 0 5.12 Valonheitin-Strålkastare............................ .....................................................................Om Dm Om 5.13 VHF-meriradiopuhelin-Marin VHF radiotelefon ..............................................................0 0 0 • käsi-VH i F - hand-VHF....................................................................................................O 5.14 Veneen asiakirjat-Bå1dokument. ..................................................................................... 0 D □ 6. Turvallisuusvarusteet -Säkerhetsutrustnlng 6. 1 Kelluntavarusteet - Flytutrustning ....................................................................................... 0 0 □ 6.2 Turvavaljaat ja kiinnityspisteet/juoksuköydet - Säkerhetssäle och fåstpunkter/ linor p/s Ok 02 02 m 02 D 6.3 Pelastusrengas varusteineen - livboj med utrustning........................................................ □2 6.4 Punaiset laskuvarjoraketit - Röda fallskärmsraketer .......................................................... 04 0 □ 04 02 6.5 Punasoihdlut-Röda bloss.................................................................................................. 04 04 02 6.6 Oranssisavut -Orangerök..................................................................... ........................... □2 0 6.7 Käsipumppu, kiinteästi asennettu-Handpump. fast installerad......................................... □2 □ □ 6.8 Koneellinen tyhjennyspumppu-Maskinell länspump......................................................... D 0 6.9 Käsisammutin, mikäli vaaditaan Handsläckare, om så fodras......................................... 02 6.10 Sammutuspeite-Släckningsfilt......................................................................................... □ 6.11 Hätäsulkimet - Nödtillslutare............................................................................................ o 02 □ □ □ □ □ 6.12 Käsivalaisin. varaparistot ja -polttimot-Ficklampa, reservbatterier och -lampa .............. 03 02 0 6.13 Ensiapuvälineet - Förstahjälputrustning ........................................................................... □ D D 6.14 Varaohjausjärjestelmä-Reservstyranordning ................................................................. 0 D 0 6.15 Hätätyökalut -Nödverktyg ................................................................................................Op/s 6.16 Varajuomavesi ja varamuona - Dricksvatten ooh proviant I reserv .................................. □ Dp/s Op/s 0 0 6.17 Pelastuslautta varusteineen - Räddningsflotte med utrustning ........................................ □ 0 6.18 Palonilmaisin-Brandvarnare............................................................................................D □ D 4 0 0 0 0 0 D □ 0 0 0 0 0 0 □ 0 0 0 □ 0 02 Om □ 0 0 0 0 0 Huomautuksia - Anmärkningar: ....................................................................................................................................... :��� 0 ;��::.:.❖:�---:-�.E{�.x{�:....--��-- -��·-•❖.:s:-:-.:!: 4:.:<Jf1��c:: . : t\o i:�.:?&:�J:;.;.,,;�� - �• - •::rJ:.:::f�:);., : ::-�:r:::.;:� Vuosikatsastus pvm Årsbesiklnir.adatum III IV V Katsastaja BesiktninnsmDn Lupa.numero Licensnum.mer @SPl·FSF. SVEl\109.2 valkoinen• seura/keltainen jäsen , vlt • fäeningenJgoJ-medlemen Mentuulifainen 2009 1 1 S

0- Lounainen merialue 2009 - ::,, pvm Jär j. Kilpailu Luokat !. lähtö klo Lähtöjä Rata-alue Radan pituus Maksu€ Viim.ilm. Muuta . s· 1.1. TPl Vappukilpailu la,,r 11:00 l Härkälänlahti Ruissalo 0.00 1.5. <1) E-jolla 12.-00 l 0.00 ::i 606 12:00 l 0.00 0 Optimilli 12.'()0 l 0.00 0 ll.S. - 9.9. TPI Viinakari Cup LYl 18:30 9 Pohjois-Airi110 0.00 liistaiijlpailusarja,us�ta kilpailupäiviä 13.5.-30.9. m logitt<h Cup Optimilli 18:30 l Viitt21<arin aukko,Airisto, Turku 0.00 Keskiviikkokilpailusarja. järjut,tään yhdessä All:n kanssa laier 18:30 l 0.00 E-jolla 18:30 l 0.00 606 18:30 3 0.00 16. -175. NPl Urh,iluwnoranking H�ges 24 12:00 6 Yäskin aukko 60.00 95. Jälki-ilmoittautumisesta p,ritä.'in 20 E lisämaksu E-lcov 12:00 6 60.00 Platu 12:00 6 60.00 16.-175. RPS E-jolla ranking E-jolla 12:00 6 Rauman edusta 30.00 1 1.1. Kilpailukutsu, http://www.raumanpurjehdusseura.fi. 01allitumismaksu Rauman l'!Jrjehdusseura r,:n tilil�: 224918-128436 16. -175. TPl LDgitech Optim. ja Zoom8 Ranking Optimist i 12:00 6 Poh jois-Airi110 31.00 1 1.l. Zoom8 12:00 6 31.00 19.l. -3.9. RPI Viikkokilpailut m, koli.,ne,1 18:20 1 Rauman edulla n. 5 mpk 0.00 Kts. erillinen kutsu,http://www.raumanpurjehdusseura.fi. lisittää kaksi kilpailukokonaisuutta. 4 lähtöä kev. ja 4 syksyllä. 23.I. DHll Bruksrundan Urheilunne 11:00 l Bruksijärd,n 21.00 18.l. m 11:00 1 ll.00 18.5. Al lmoge 12:00 1 21.00 18. l. 31.5. TPl Viittakari Cup Ratakipailu lYI 12:00 2 Pohjois-Airisto 0.00 Viittakari Cup ratakilpailupäivä 6. -1.6. NPl 2.4mR Ranking 2.4 mR 12:00 6 Yäskin aukko 40.00 31.1. Jälki-ilmoittatumimta peritä.'in 20 € lisämaksu 6.6. m Rauman Ma jakka m. koli,eneet 12:00 1 Rauman eduua n. lOmpk 0.00 3.6. 12. -14.6. TPl Pyytinkarin kilpailut m 18:00 2 laaristonttri 60.00 5.6. 13.6. UPl 1. VAkl. KILPAPURJEHDUl lYl 0:00 1 UKIN EDUSTA 10.00 15. • 26.7. UPl UPl REGATTA m 0:00 2 UKIN EDUSTA 0.00 Kevytvoneel 0:00 0 0.00 1. - 2.B. TPI 49er GP 49,r 12:00 6 laaronniemi, Turku 0.00 8.8. NPl Luonnonmaan "ympäri" ja Hermanns Cup LY5 12:00 1 Kaupungin ranta /Vä1kin aukko 25.00 1.8. Kilpailu on avoin kaikille luokil�. Herman, Cup:is,a jirjestelään luokkakohtainen kilpailu jokaiselle luokalle johon ilmoittautuu vähintään kolme .,n,ttii. 11.8. IP lärkisalo R,gatra LVI 12:00 1 ra,by 20.00 ll.8. 15.8. UPl IV IEKlHII LAR LYl 0:00 1 UIIN EOUITA 0.00 15.-16.8. TPl laser Ranking laser 12:00 6 Pohjois-Airisto 35.00 10.8. laser Radial 12:00 6 )5.00 laser 4.7 12:00 6 )5.00 lamNastm 12:00 6 15.00 15.B. - 16.8. TPl Turun Hopea LYI 11:00 2 Pohjois-Airisto 10.00 l0.8. 16.8. UPI 2. VAkl. KILPAPURJEHDUI LYI 0:00 1 UKIN EDUSTA 0.00 PAWUPURJEHDUI lEllHIILARIITA 21. - ll.8. RPl 606 lH/fM 606 13:00 8 Rauman edusta 60.00 lilpailukunu,h1tp://www.raumanpurjehdu1seura.fi. Osallitumismaksu Rauman Purjehdusseura ry:n tilill�224913-128436 NORDEA. 22. -23.8. TPl IKLU l'!Jrjehdus IH 606 12:00 0 Härkälänlahå Ruissalo 0.00 17.8. 29.8. Kam Harskär Open lYl 11:00 2 ltor Hälö •Narskär n. 37 mpk 40.00 24.08. www.kaa,�fi 29.8. UPI VAllllPURJEHDUI lYl 0:00 1 UKIN EDUSTA 0.00 1.9. RPI Vuosikilpapurjehdus l!l,köli,wet 12:00 1 Rauman edulla n. 20 mpk 0.00 l.9. 5.9. klo 10:00, RPI Kuuskari. Cha1ing kilpailu. 12.9. - ll.9. NPI E-jolla Ranking E-jolla 12:00 6 Yäskin aukko 40.00 5.9. Jälki-ilmoittatumise�a peritä.'in 20 € lisämaksu 12.9. RPI XVII Raumanmmn mesi. 606 12:00 J Rauman edulla 150.00 7.9. KUTIUIILPAIW. 12.9. klo. 10:00,RPI Kuuskari. Kn. erillinen kuuu, http://www.raumanpur jehdumura.fL O,allistumismaksu Rauman Purjehdussturan ry:n tilil�: 224918-1284)6 NORDEA. 3.-4.10. GK October Race Kölbltar 11:30 1 Airisto, 10.00 28.9. ::,, ::.i -0 - - ....,

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=