Background Image
Previous Page  20 / 70 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 70 Next Page
Page Background

18

I

Merituulilainen 2012

Tätä valmistajan kelpoisuusajan ylittävältä ajalta

vastuu on veneen päälliköllä. Joissakin hätära-

keteissa puuttuu valmistusajankohta ja niiden

kohdalla hyväksytään merkityn kelpoisuusaika

+ 3 vuotta.

Katsastettaessa vene luokkaan 3 hyväksytään

aikaisemman 2 laskuvarjoraketin ja 2 punasoih-

dun korvaaminen 4 punasoihdulla. Suositus on

edelleen 2 laskuvarjorakettia + 2 punasoihtua.

Raketit pitää säilyttää pystyasennossa, jotta

niiden lentorata olisi suora. Pulverimainen ajo-

panos saattaa muutoin paakkuuntua toiseen

kylkeen ja lentorata muuttuu arvaamattomaksi.

Ellei (pienestä) veneestä kerta kaikkiaan löydy

paikkaa, missä ne voidaan järkevästi säilyttää

pystyssä, on niitä käänneltävä useita kertoja

kesässä. Raketteja ei saa koputella. Joissain

raketeissa on kiinteä ajo-panos mikä saattaa

murtua, ja vaikuttaa raketin lentorataan.

Katsastuskäytäntö

Tänä vuonna katsastuskäytännössä jatketaan

viime vuosien tapaa. Yhteisiä katsastusiltoja

ei järjestetä, vaan veneen omistaja sopii suo-

raan katsastajan kanssa katsastusajankohdan ja

luonnollisesti muistaa huomioida katsastajalle

aiheutuneet kustannukset.

Katsastus suoritetaan vain rekisteröidyille ve-

neille, joten varmista että vene on rekisteröity!

Peruskatsastukseen liittyvä runkokatsastus

suoritetaan veneen ollessa vielä talviteloilla,

koska katsastukseen kuuluvat myös veden-

alaiset osat, kuten vetolaitteet, peräsimet ja

läpiviennit. Runkokatsastuksessa täytetään kat-

sastuspöytäkirjan vene- ja omistajatiedot sekä

runkokatsastuksessa tarkastetut kohteet. Kat-

sastuspöytäkirja jätetään kokonaisuudessaan

veneen omistajalle.

Peruskatsastus suoritetaan loppuun, kun ve-

ne on valmiiksi varustettu tulevaa veneilykautta

varten. Vene voi tällöin olla jo vesillä. Katsastaja

voi olla eri henkilö kuin runkokatsastuksen

suorittanut ja tässä vaiheessa tarkastetaan lo-

put katsastuspöytäkirjassa mainitut kohteet.

Tämän jälkeen katsastaja täyttää venetodis-

tuksen. Katsastuspöytäkirjasta päällimmäiset

osat toimitetaan seuran katsastusvastaavalle

ja alemmat osat sekä venetodistus jätetään

veneen omistajalle.

Vuosikatsastus suoritetaan samoin silloin,

kun vene on valmiiksi varustettu. Vuosikatsas-

tukseen veneilijä tarvitsee alkuperäisen katsas-

tuspöytäkirjan ja venetodistuksen. Vuosikat-

sastuksessa tarkistetaan että veneen varustus

vastaa katsastuspöytäkirjaan merkittyä. Vuosi-

katsastuksessa erityishuomio on sammuttimien

ja hätärakettien sekä ”paukkuliivien” kunnon

tarkastamisessa. Vuosikatsastuksen suorittami-

sesta katsastaja laittaa merkinnän katsastus-

pöytäkirjaan ja venetodistukseen.

Katsastusmiehet:

Matkapuhelin

Sähköposti

Armio Heikki

0400-223 890

heikki.armio@airix.fi

Arvonen Henri

0400-555 055

henri.arvonen@gmail.com

Hultama Risto

0400-666 122

r.hultama@gmail.com

Huusko Pekka

0400-123 465

pekka.huusko@gmail.com

Iivonen Yrjö

040-775 6727

yki.iivonen@suomi24.fi

Kinnanen Iiro

040-539 5001

iiro.kinnanen@gmail.com

Lehtovirta Sakari

050-332 8589

sakari.lehtovirta@gmail.com

Lindfors Erkki

050-342 6411

Nääppä Mauri

0400-680 130

mauri.naappa@nesteoil.fi

Rike Raimo

0400-221 803

raimo.rike@pp.inet.fi

Rike Rauno

040-577 8894

rauno.rike@gmail.com

Kaikilla seuramme katsastajilla on pätevyys katsastaa sekä purje- että moottoriveneitä.