Background Image
Previous Page  6 / 70 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 70 Next Page
Page Background

4

I

Merituulilainen 2012

Arvoisat Merituulilaiset

Seuramme toiminta on vuosien varrella va-

kiintunut noudattamaan perinteistä ja monin

tavoin hyväksi havaittua linjaa.

Uskon, että toiminta nykyisel-

läänkin on jäsenistölle monilta

osin riittävää, mutta mielestäni

meidän olisi hyvä uudistua jollain

tavalla, jotta pystyisimme muut-

tamaan tulevaisuudessa tapahtu-

makalenteristamme muutakin kuin

vuosiluvun. Mielestäni ainoa tie

muutoksen käynnistämiseen olisi

saada uusia innokkaita tekijöitä

kehittämään seuramme toimintaa.

Tänä vuonna hallitukseen on

saatukin kaksi uutta jäsentä. Uu-

det hallituksen jäsenet esitellään

sisäsivuilla tarkemmin. Lämpimästi

tervetuloa hallitukseen.

Lisäksi huvitoimikuntaan on saa-

tu tekijöitä sekä Hestikseen uusi

saari-isäntä. Jarno Tuominen on

ottanut pestin hoitaakseen – hallitus

kiittää ja pokkaa.

Tiedän, että seuramme toimihenkilöillä on

myös omat haasteensa tasapainoilla perheen,

työn ja seuratoiminnan välillä. Harmikseni olen

huomannut, että seuralle annettavissa oleva

aika on myös omalta kohdaltani vähentynyt

tyttäremme syntymän ja työelämän tahdin kiih-

tymisen myötä. Työtaakan kasvaessa on ollut

helppo pyörittää toimintaa vanhalla tutulla ta-

valla, jolloin uusien tapahtumien kehittäminen

on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Kommodorin puheenvuoro

Kannustan kaikkia jatkossakin puhaltamaan

yhteen hiileen ja olemaan toiminnassa aktiivi-

sia, sekä tuomaan esille omia mielipiteitä ja eh-

dotuksia seuramme toiminnan kehittämiseksi.

Veneilyterveisin

Sakari Lehtovirta

Kommodori