Merituulilainen 2018

Rockelholm sijaitsee Nauvon eteläpuolella, suo- situn veneilyreitin Helsingholm – Gullkrona – Korpoström varrella. Tukikohta on ollut seuram- me käytössä vuodesta 1985 ja venekäyntejä on viime vuosina ollut noin 150. Tukikohta on sen verran avoin pohjoisen ja idän puoleisille tuulille, että nukkuminen saattaa jäädä vähiin reippaammalla kelillä. Väylällä liikkuvien venei- den aallot kannattaa ottaa huomioon venettä kiinnitettäessä. Tukikohdan palveluihin kuuluu sauna, puu- cee ja grillimaja. Vanhan laiturin edustalta on poijut poistettu ja kiinnittyminen tapahtuu betoniponttonilaituriin. Luontaisetuihin kuuluu myös kauneimmat auringonlaskut, joita voi ihailla saunan terassilta, laiturilta tai vaikkapa VÄSTRA ROCKELHOLM KARTTA 708 60.06,2 21.52,5 Saari-isäntä Harry Fagerström 0400 522 545 harry@wallmo.fi Saari-isäntä Jari Talja 0400 528 224 jari.talja@alfonshakans.fi HÄSTHOLM © MERENKULKULAITOS 2005, julkaisulupa nro 323/721/2005 KARTTA 708 60.12,8 21.57,0 S aari-isäntä Jarno Tuominen 0500 738 083 tekniikkatuominen@gmail.com Saari-isäntä Jarmo Kulomäki 0400 484 225 kulomaki@netti.fi Nauvon keskustan lähistöllä, Vallmon saaren pohjoispuolella sijaitsevaa ”Hestistä” voidaan pitää Merituulen kotisatamana. Saari on ollut yhdistyksemme käytössä vuodesta 1994 ja se on aina ollut seuramme suosituin käyntikohde. Saari on lähes kaikilta tuulilta suojainen, vain voimakas pohjoisen tai idän puoleinen tuuli voi haitata kiinnittymistä ja laiturissa oleskelua. Tukikohdan palveluihin kuuluu sauna, gril- limaja ja puucee sekä kiinnittymistä varten ponttonilaituri poijuineen. Laiturin lisäksi saa- ren etelä- ja pohjoiskärjessä on kalliokoukkuja ja pohjoispuolella ns. haalauspoiju, mihin voi kiinnittyä halutessaan omaa rauhaa. Nykyisellään venekäyntejä on vuodessa n. 350 mikä tarkoittaa sitä, että tukikohta on grillipaikalla istuskellen. Kulloinkin paikalla olevat venekunnat sopivat keskenään saunomisesta. Saarella voi liikkua vapaasti, kunhan ei eksy mökkiläisten pihoihin. Kevätaikaan maastossa liikuttaessa tulee välttää pesivien lintujen häi- rintää. melko kovassa käytössä. Jokainen saaressa vie- raileva voi omalta osaltaan auttaa kunnosta- malla paikkoja jotakin huomatessaan. Työkaluja löytyy puuceen yhteydessä olevasta vajasta. Saunomisessa jatketaan varausvuorojen käyt- töä viime vuoden tapaan. Ohjeet löytyvät saa- ren vieraskirjan kanssa samassa postilaatikossa olevasta vihkosta. Rockelholm sijaitsee Nauvon eteläpuolella, suositun veneilyreitin, Helsingholm - Gullkrona - Rockelholm – Korppooström, varrella. Se on seuramme vanhin saaritukikohta, ja ainakin toiseksi suosituin kirjattujen vuosittaisten käyntimäärien perusteella, jotka vaihtelevat noin 80-150 kpl:n välillä, riippuen kesän tuulista. Tukikohta on sen verran arka pohjoisen puoleisille tuulille, että nukkuminen saattaa jäädä vähiin reippaammalla tuulella. Tukikohdan palveluihin kuluu: sauna, puucee, grilli ja savustusuu- ni, sekä kiinnittymistä varten tukeva laituri ja muutama poiju. Luon- taisetuihin ku luu myös kauneimm t aurin onlaskut, joita voi ihailla saunan terassill , laiturilla tai vaikkapa vain kalliolla istuskellen. Saarella voi liikk ua vapaasti, kun han ei eksy mökkiläisten pi- hoihin. Suotavaa olisi myös, että toukokuussa grillin välittömään äheisyyteen jo useana vuonna pesänsä tehnyt haahka saisi hoitaa l sääntymistyönsä r auhassa loppuun. Mukavaa veneilykesää kaikille Merituulilaisille. Nähdään Rockelholmissa toivoo saari-isäntä! VÄSTRA ROCKELHOLM KARTTA 708 Saari-isäntä Juha Salminen 0400-455 375 juha.salminen@ rst-terasmyynti.fi © MERENKULKULAITOS 2005, julkaisulupa nro 323/721/2005 60.06,2 2 .52,5 PuuCee Sauna 14 m laituri 24 m 2 saunamökki Merituulilainen 2018 I 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=