Merituulilainen 2019

Saarisäännöt 1.§ Veneilyseura Merituuli ry:n hallitsemia saaria ja vesialueita ovat oikeutettuja käyttämään seuran jäsenet sekä mukana olevat vieraat myös omilla veneillään. Lisäksi käyttö on luvallista meripelastusyhdistysten ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n aluksilla. 2.§ Jokaisella tulee olla veneessään aina seuran viiri tai perä- lippu näkyvillä pois lukien vierailevat veneet. Jos seuran jäsenellä on vieraita mukanaan, on hänen toimittava näi- den vastaavana isäntänä. 3.§ Jokaisen käynnin yhteydessä on vieraskirjaan merkittävä veneen saapumispäivä ja sen päällikön sekä miehistön jäsenten nimet. 4.§ Avotulen teko on sallittu vain siihen tarkoitetuil- la paikoilla sään niin salliessa. Kynttilä- ja öljylyh- tyjä voidaan käyttää jatkuvan valvonnan alaisena. Ulkotulien tms. polttaminen saaritukikohdissa on kielletty. 5.§ Alueiden saunat ovat jäsenten vapaassa käytössä. Sauno- misessa on noudatettava erillistä saunomisohjetta, joka löytyy saunalta. 6.§ Seuran omistamat veneet ovat jäsenten käytössä ja ne on kiinnitettävä käytön jälkeen niin, ettei aallokko pääse niitä rikkomaan. 7.§ Pystypuiden, niin kasvavien kuin kuivienkin, kaataminen on kielletty. 8.§ Virkistyskalastus mato-ongella, pilkillä ja virvelillä on sallittu seuran alueilla voimassa olevan kalastuslain mu- kaisesti. Metsästys ja ampuma- aseiden käyttö ja hallus- sapito seuran hallitsemilla maa-alueilla on ehdottomasti kiellettyä. 9.§ Kello 23.00 ja 08.00 välisenä aikana pyrimme välttämää turhaa metelöintiä veneiden välittömässä läheisyydessä. Lämmityslaitteiden ja generaattorien käyttö on sallittua. 10.§ Roskat ja jätteet on vietävä veneen mukana roskankeruu- pisteisiin tai asutuskeskusten jätehuollon piiriin. Mereen pumpattavien käymälöiden käyttö rannoilla on ehdotto- masti kiellettyä. 11.§ Lemmikkieläimet tulee pitää saarissa kiinnikytkettyinä. Lemmikkieläinten omistajat ovat vastuussa siitä, että ne eivät aiheuta vahinkoa luonnonvaraisille eläimille eivätkä häiritse muita alueella olevia. Omistajan on huolehdittava myös siitä, ettei lemmikkien jätöksiä jää oleskelualueille. 12.§ Tukikohtien käyttö ns. charterpurjehdusten satamina ei ole sallittua, vaikka veneen päällikkö olisikinVeneilyseura Merituulen jäsen. Tukikohdissa järjestettäviin tilauksiin tar- vitaan hallituksen lupa. 13.§ Hästholmissa otetaan kokeilukäyttöön saunan varausvuo- rot, ohjeet ja varausvihko löytyvät saaren vieraskirjan yh- teydestä. 14.§ Jokainen veneilijä kiinnittyy ja viettää aikaansa veneilyseu- ra Merituulen saarissa omalla vastuullaan. Saaritukikohti- emme rakentaminen ja kunnossapito on tehty ja tullaan tekemään talkootöinä saari-isäntien johdolla ja hallituksen päätösten mukaisesti.Talkoita tullaan järjestämään kaikissa tukikohdissa. Saaritukikohtien kunto ja viihtyisyys ovat ko- ko jäsenistön vastuulla, joten jätä ympäristö ja rakennukset siistiin kuntoon. Nämä säännöt koskevat kaikkia seuran jäseniä ja heidän vieraitaan. MUISTATHAN - auta kanssaveneilijää hänen rantautuessaan - siivoa jälkesi ja vie roskat mennessäsi - muista jättää pilkottuja puita myös seuraaville saunojille - tarkista ettei grillipaikalla ole tulipalon vaaraa. Grillipaikan yhteydessä oleva tynnyri ja sen si- sällä oleva ämpäri on tarkoitettu sammutusve- delle. - täytä makeavesiastiat mahdollisuuksien mukaan - älä käytä merivettä kiukaassa - älä häiritse luonnon rauhaa esim. lintujen pesi- misaikaan - kirjaa käyntisi vieraskirjaan, sen perusteella rat- kaistaan saaritukikohtien kehittäminen ja tule- vaisuus - avotulta ei saa polttaa ilman jatkuvaa valvontaa Saaritukikohtien viihtyisyyteen vaikuttavat työt eivät ole ainoastaan saari-isäntien tehtäviä. Jokai- selle kävijälle löytyy varmasti askareita, jos niitä vain haluaa tehdä, joten reippaasti vaan kysymään saari-isänniltä. Myös oma-aloitteisuus on sallit- tua ja voit halutessasi kunnostaa silmiisi osuvan epäkohdan saman tien. Yhdessä saamme pidettyä paikat helposti kivassa kunnossa eikä työtaakka kohdistu vain muutamille tekijöille. Päivitetty tammikuussa 2015 8 I Merituulilainen 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=