Merituulilainen 2019

1 § Veneilyseura Merituulen ansiomerkit on tarkoitettu yh- distyksen omille jäsenilleen jakamiksi kunnianosoituksik- si. Merkki voidaan myöntää myös yhdistykseen kuulu- mattomalle, yhdistyksen toimintaa erityisesti tukeneelle henkilölle. Yhdistyksen levyke voidaan myöntää edellä mainitulla perusteella yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle. 2 § Merituulen ansiomerkit jaetaan pronssisena, hopeisena tai kultaisena. Kukin merkkilaji numeroidaan erikseen ja merkkiä seuraa aina kunniakirja. Levykkeet jaetaan ilman numerointia saajan nimellä ja päivämäärällä varustettuna. 3 § Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti vähintään viisi vuotta yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. 4 § Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut ansiokkaasti vähintään 10 vuotta yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Erityisen suurista ansioista voidaan merkki myöntää myös ilman edellä mainittua aikarajoi- tusta. 5 § Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen ja veneilyn hyväksi vähintään 15 vuotta, joista viisi yhdistyksen luot- tamustehtävissä. Henkilön ansioiden ollessa poikkeuksel- lisen suuret, voidaan merkki myöntää ilman edellä mai- nittua aikarajoitusta. Kultaisia ansiomerkkejä myönnetään maksimissaan kaksi kappaletta kalenterivuoden aikana. 6 § Jokainen yhdistyksen jäsen voi esittää hallitukselle perus- tellun ehdotuksen ansiomerkin tai levykkeen myöntämi- seksi määrätylle henkilölle tai yhteisölle, jos ehdotuksen allekirjoittaa vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä. Halli- tuksen jäsen voi tehdä ehdotuksensa suullisesti hallituksen kokouksessa. 7 § Ansiomerkin tai levykkeen myöntämiseksi vaaditaan hal- lituksen keskuudessa vähintään 2/3 kannatus, kultaisen ansiomerkin kohdalla hallituksen tulee kuitenkin olla yk- simielinen. Riittämättömän kannatuksen saaneita ehdotuksia ei merki- tä pöytäkirjaan. Hallituksen ulkopuolella oleville esityksen tekijöille on ilmoitettava kirjallisesti päätöksestä, mutta ei sen perusteluista. 8 § Ansiomerkit ja levykkeet jakaa kommodori, varakommo- dori tai joku muu hallituksen jäsen. Soveltuvia jakotilai- suuksia ovat yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, vuosijuhlat, saajan merkkipäivä tms. Jakotilaisuudessa esitetään ansiomerkin tai levykkeen myöntämisen pe- rustelut. 9 § Yhdistyksen sihteeri pitää kirjaa myönnetyistä ansiomer- keistä ja levykkeistä. Ansiomerkki- ja levykesäännöt Merituulen ansiomerkit 2007- Kommodorit kautta aikain 1983-1984 Veli-Pekka Antila 1985-1986 Antti Kuurtamo 1987-1988 Raimo Rike 1989 Matti Lehtinen 1990-1993 Raimo Rike 1994-1995 Asko Snäkin 1996-2000 Ari Blom 2001-2002 Raimo Rike 2003-2004 Timo Voutilainen 2005 Markku Konttinen 2006 Raimo Rike 2007-2008 Henri Arvonen 2009-2012 Sakari Lehtovirta 2013- Juhani Toikka Kultainen ansiomerkki 1. Ari Blom 2. Tommi Ruostepuro 3. Rauno Rike 4. Juhani Toikka Hopeinen ansiomerkki 1. Henri Arvonen 2. Sakari Lehtovirta 3. Tommi Ruostepuro 4. Ari Johansson 5. Riitta Kuusela 6. Pekka Huusko 7. Torsti Hurmerinta 8. Markku Konttinen. 9. Matti Ruohonen Pronssinen ansiomerkki 1. Irja Rike 2. Riitta Kuusela 3. Matti Ruohonen 4. Juha Nummela 5. Juha Salminen 6. Jouko Lindgren 7. Kari Lehtonen 8. Yrjö Iivonen 9. Marianne Korpela 10. Tiina Lehtovirta 11. Markku Konttinen 12. Torsti Hurmerinta 13. Jussi Vuotila 14. Juhani Toikka 15. Risto Hultama 16. Heikki Armio 17. Mika M. Mäkinen 18. Jan-Mikael Paulin 19. Pekka Manelius 20. Kimmo Suomi 21. Jarno Tuominen 22. Tuula Toikka 23. Erkki Lindfors 24. Jyrki Roine 25. Mika Juhajoki 26. Ari Mikkola Merituulilainen 2019 I 9

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=