Merituulilainen 2019

Rockelholm sijaitsee Nauvon eteläpuolella, suo- situn veneilyreitin Helsingholm – Gullkrona – Korpoström varrella. Tukikohta on ollut seuram- me käytössä vuodesta 1985 ja venekäyntejä on viime vuosina ollut noin 150. Tukikohta on sen verran avoin pohjoisen ja idän puoleisille tuulille, että nukkuminen saattaa jäädä vähiin reippaammalla kelillä. Väylällä liikkuvien venei- den aallot kannattaa ottaa huomioon venettä kiinnitettäessä. Tukikohdan palveluihin kuuluu sauna, puu- cee ja grillimaja. Kiinnittyminen tapahtuu be- toniponttonilaituriin. Luontaisetuihin kuuluu myös kauneimmat auringonlaskut, joita voi ihailla saunan terassilta, laiturilta tai vaikkapa grillipaikalla istuskellen. VÄSTRA ROCKELHOLM KARTTA 708 60.06,2 21.52,5 Saari-isäntä Harry Fagerström 0400 522 545 harry@wallmo.fi Saari-isäntä Jari Talja 0400 528 224 jari.talja@alfonshakans.fi Kulloinkin paikalla olevat venekunnat sopivat keskenään saunomisesta. Saarella voi liikkua vapaasti, kunhan ei eksy mökkiläisten pihoihin. Kevätaikaan maastossa liikuttaessa tulee välttää pesivien lintujen häi- rintää. Rockelholm sijaitsee Nauvon eteläpuolella, suositun veneilyreitin, Helsingholm - Gullkrona - Rockelholm – Korppooström, varrella. Se on seuramme vanhin saaritukikohta, ja ainakin toiseksi suosituin kirjattujen vuosittaisten käyntimäärien perusteella, jotka vaihtelevat noin 80-150 kpl:n välillä, riippuen kesän tuulista. Tukikohta on sen verran arka pohjoisen puoleisille tuulille, että nukkuminen saattaa jäädä vähiin reippaammalla tuulella. Tukikohdan palveluihin kuluu: sauna, puucee, grilli ja savustusuu- ni, sekä kiinnittymistä varten tukeva laituri ja muutama poiju. Luon- taisetuihin ku luu myös kauneimm t aurin onlaskut, joita voi ihailla saunan terassilla, laiturilla tai vaikkapa vain kalliolla istuskellen. Saarella voi liikk ua vapaasti, kun han ei eksy mökkiläisten pi- hoihin. Suotavaa olisi myös, että toukokuussa grillin välittömään läheisyyteen jo useana vuonna pesänsä tehnyt haahka saisi hoitaa lisääntymistyönsä r auhassa loppuun. Mukavaa veneilykesää kaikille Merituulilaisille. Nähdään Rockelholmissa toivoo saari-isäntä! VÄSTRA ROCKELHOLM KARTTA 708 Saari-isäntä Juha Salminen 0400-455 375 juha.salminen@ rst-terasmyynti.fi © MERENKULKULAITOS 2005, julkaisulupa nro 323/721/2005 60.06,2 2 .52,5 PuuCee Sauna Merituulilainen 2019 I 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=