Rotary Norden 19/2

Rotary Norden nr. 2, 2019 22 Sverige Hyr ditt eget slott i Tag med vänner och släkt på en oförglömlig upplevelse i Bretagne. Varför inte en kulinarisk resa, krönt med goda viner och en enastående golf, eller bara en lugn semester vid vår pool. Välkomna. Marie Nilsson d’Aubigné • Telefon: +46 705-53 26 20 Varje hus går att hyra separat: Slottet: Upp till 15 pers. Stora Parkhuset: 6-8 pers. Lilla Parkhuset: 4 pers. Grindhuset: 6-8 pers. www.grandval.nu ROTARYPROJEKTET AVVECKLAT Rättelse angående Kärnvapenfri värld, inkommen av Arne Thorfinn I artikeln ”För en kärnvapenfri värld”, införd i Rotary Norden nr 1 2019 sid 23, står det att RI-presidenten Barry Ras- sin ställer sig positiv till kampanjen. Detta grundar sig på ett mail som jag skrev till Barry Rassin den 13 okt 2018. I svarsmail från RI den 5 november meddelar man att ”A nuclear weapons free world is certainly a superb goal… Your efforts to start with clubs in Swe- den is certainly acceptable and in fact the best way to start your initiative”. Detta uttalande från RI låg till grund för artikeln i Rotary Norden 1/2019. Projektet har efter pressläggningen granskats av företrädare för Rotary- distrikt 2380 samt CDS (Club and District Support) i Zürich och befunnits vila på felaktig formell grund i så motto att Rotaryklubb inte har rätt att ”bind its members to any other organization” (Rotary Code of Policies 2.030 Associa- tion of Clubs Outside RI). Den 14 dec 2018 fick jag därför kon- traorder från RI med besked att man av dessa formella skäl inte kan stödja pro- jektutformningen. Jag drar därför till- baka uppmaningen att klubbar ansöker om partnerskap i ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) och avvecklar samtidigt projektet. Kritik har även framförts från läse- kretsen att kärnvapen rör en politisk fråga – och detta ska Rotary inte syssla med. Mitt svar blir: kärnvapen har både politiska och humanitära dimensioner. Det är bara den humanitära aspekten som Rotary ska ägna sig åt utifrån organisationens fredsmål, vilket också tydligt framgår av artikeln. En parallell kan dras med World Medical Association som organiserar 9 milj läkare från alla världens hörn och politiska läger. Den organisationen har partnerskap med ICAN utifrån den humanitära aspekten att medicinska resurser kommer att vara fullständigt otillräckliga, när kärnvapenkriget bryter ut. Slutligen vill jag framför en ursäkt för min oaktsamhet att tillskriva Paul Harris som pappa till Fyrfrågeprovet. Det är rätteligen Herbert J. Taylor (1893 – 1978) som 1932 formulerade vår organisations visdomsord. Till alla som framfört stöd för pro- jektet vill jag rikta ett innerligt tack! Arne Thorfinn Jönköping Rosenlund RK Författare bekom artikeln i RN 1 2919. Ny IT-ordförande i SRS Christer Liljenberg, ordförande i SRS 2018-19, tar över rollen som ordförande i IT-rådet efter Kent Vesterberg sedan han annonserat om att avsluta sitt ordförandeskap i IT rådet och DITS organisationen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=