Rotary Norden 19/2

Rotary Norden nr. 2, 2019 23 Sverige Ett samarbete inleddes och drivs alltjämt av Mariefred RK med stöd av distrikt 2370. Trots att samarbetet tagits emot väl och väckt berättigad uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt så kan vi konstatera att kunskapen omWorld´s Children´s Prize (WCP) och samarbetet är lågt. Syftet med denna artikel är att dels att minska okunskapen, dels att värva ambassadörer, som i sin tur kan berätta om samarbetet i andra Rotarydistrikt och klubbar. Det fundament som samarbetet grundar sig på är att våra värdegrunder till stora delar sammanfaller. Rotarys principer är välkända liksom Paul Harris grundidé att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap. WCP utbildar barn över hela världen i barnets- och mänskliga rättigheter, allas lika värde och demokrati. Från starten år 2000 fram till idag har 42 miljoner barn jorden runt lärt sig om barnets rättigheter. Utbildningen har skett i 70 000 skolor, som kallas Global Friend skolor, i 116 länder. Dessa barn blir förändrare i sina byar, distrikt och länder med fördjupade insikter bl.a. i: • Alla människors lika värde • Barnets rättigheter • De mänskliga rättigheterna • Hur demokrati fungerar Ovanstående punkter är viktiga för var- je barns uppväxt och WCP-programmet når barnen i deras skolgång och är til�- lämpligt inom nästan alla skolämnen. Spridningen av programmet är dock större än så. Tidningen Globen som är själva läromedlet i WCP-programmet tas med hem, diskuteras i familjen och sprids till grannen. Yves, 13 år i Burkina Faso citeras i senaste tidningen Globen: ”Jag tar hem Globen och vi, mina föräldrar och syskon, läser den högt tillsammans…. Globen är som ett motgift, ett vaccin, som gör barns liv bättre.” Just så jag vill se samarbetet mellan Rotary och WCP. WCP sköter själva ”vaccineringen” på sitt beprövade och effektiva sätt. Rotaryklubbar sprider kunskap om att ”vaccinet” finns - till skolor i närområdet - och kanske bidrar till inköp av ett antal ”doser”. Inte så olikt PolioPlus -upplägget med dess välbekanta resultat. Under årens lopp har alltså 42 miljo- ner barn vaccinerats/utbildats - barn som växer upp och intar sina roller i byar, städer och nationer som föränd- rare utrustade med den kunskap som WCP-programmet gett dem. Detta är viktigt även i vår omedel- bara närhet. Även våra barn behöver utbildas/vaccineras i demokrati, män- niskors värde och barnets rättigheter. Vår historiska medvetenhet och dyr- köpta erfarenheter faller lätt i glömska om de inte kontinuerligt påtalas och återbrukas. I Sverige deltar ca 30 000 elever mellan 10 – 18 år årligen i WCP- programmet. De svenska skolorna använder WCP- programmet för att uppfylla läropla- nens uppdrag vad gäller värdegrundsar- betet. Genom sin utformning och stora bredd är kontaktkostnaden per barn exceptionellt låg trots stora initiala kostnader per år för utformning och tryckning samt distribution av läro- medlet Globen. Den genomsnittliga kostnaden per barn uppgår till ca 8 kr. Härtill kommer naturligtvis externa kostnader utanför WCP såsom skol- kostnader, lärarlöner mmmen för WCP-programmet är kontaktkostna- den ca 8 kr per barn. Här kan man tala om låga vaccinationskostnader. På liknande sätt som PolioPlus har sina frontfigurer har WCP sina beskyddare. H.M.Drottning Silvia är WCP:s första beskyddare och hjälper barnen att dela ut priserna under den barnledda globala WCP-ceremoni som avslutar varje WCP-år. I en demokra- tisk världsomröstning utser miljoner röstande barn mottagaren av det som i medierna kallas ”Barnens Nobelpris, World´s Children´s Prize for the Rights of the Child. Priset är dock bara toppen av ett isberg. Bakom ligger ett stort arbete med att skriva och trycka Globen på ett tiotal språk, distribuera den till berörda länder och se till att läromedlet når ut till skolorna. Likadant med handled- ning och stöd till de lärare som skall leda arbetet. Detta kan vara ett farligt och mödosamt arbete då vissa länder inte ser positivt på kunskapssprid- ningen. WCP SAMARBETAR MED ROTARY Text: Paul Tamm, WCP-ansvarig distrikt 2370 Nykvarns Rotaryklubb

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=