Rotary Norden 19/4

Rotary Norden nr. 4, 2019 54 Suomi Finland Tasainen sukupuoli- jakauma Vanhin on 69- ja nuorin 54-vuotias, keski-ikä kuvernööreillä on 61 vuotta. Yksi kuvernööreistä on liittynyt rota- reihin 1980-luvulla, yksi 1990-luvulla, kolme 2000-luvulla ja yksi 2010-luvulla (vuonna 2010). Jämn könsfördelning Av de sex finländska distriktsguvernö- rerna under Rotaryåret 2019-2020 är tre kvinnor och tre män. Den äldsta är 69 år gammal och den yngsta 54. Medelåldern är 61 år. En av de nya guvernörerna har varit rotarian sedan 1980-talet, en sedan 1990-talet, tre har anslutit sig på 2000-talet och en på 2010-talet (år 2010). Piiriä 1380 luotsaa Arja Rantanen Vaasan-Vasa Rk:sta. Hänen luokituk- sensa on Arkistot. Distrikt 1380 leds av Arja Rantanen från Vaasan-Vasa Rk. Hennes klassifi- cering är Arkiv. Piirin 1390 uusi kuvernööri on Eija Hatakka-Peltonen Akaan Rk:sta. Luo- kitus on Lukiot. Distrikt 1390 har Eija Hatakka-Pel- tonen från Akaan Rk som ny guvernör. Klassificeringen är Gymnasier. Piirin 1400 johdossa on Jorma Winter Tornion Rk:sta. Luokituksekseen hän ilmoittaa Logistiikan koulutus ja kon- sultointi. Distrikt 1400 har Jorma Winter från Tornion Rk i ledningen. Som sin klassificering uppger han Skolning och konsultering i logistik. Piiri 1410 on saanut kuvernöörikseen Heidi Cavénin Forssan Rk:sta. Hänen luokituksensa on Viestintä. Distrikt 1410 har till guvernör fått Heidi Cavén från Forssan Rk. Hennes klassificering lyder Kommunikation. Piirin 1420 uusi DG on Tommy Wegge Helsinki Maneesin-Helsingfors Manesens Rk:sta. Weggen luokitus on Miesten vaatetus. Distrikt 1420 leds av Tommy Wegge från Helsinki Maneesin-Helsingfors Manesens Rk. Wegges klassificering är Herrkläder. Piirin 1430 kuvernööritehtävät hoitaa Kauko Salo Joensuu Eteläinen Rk:sta. Metsäntutkimus on hänen luokituksensa. Distrikt 1430 har Kauko Salo från Joensuu Eteläinen Rk som guvernör. Skogsforskning anges som hans klas- sificering. DG Jarmo Palukka johtaa puhetta SRP: hallituksessa Suomen Rotarypalvelu ry:n vuosiko- kouksessa 25.10.2018 tuli valituksi hallituksen jäseniksi 2019-2020: D 1380 DG Jaakko Panula, Kauhajoki Rk D 1390 DG Jarmo Palukka, Tammer Nova Rk D 1400 DGE Jorma Winter, Tornio Rk D 1410 DG Risto Suviala, Turku Samppalinna Rk D 1420 DGE Tommy Wegge, Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen Rk Rotaryvuoden 2019-2020 Suomen kuudesta piirikuvernööristä kolme on naisia ja kolme miehiä.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=