Rotary Norden 18/5

Rotary Norden nr. 5, 2018 43 Norge ROTARY I MEDIEBILDET, MEN... Norske Rotaryklubber får mye, og overveiende positiv, omtale i lokale medier, men ikke i samme grad som for eksempel Lions, viser en undersøkelse. Samtidig fremstår Rotary ofte utydelig og sprikende, det er vanskelig å se den ”røde tråden” i hva Rotary står for. - Dette og mer er utfordringer vi vil møte med vår nye kommuniksjonsplan, sier lederen i Norsk Rotary Forums (NORFO) kommunikasjonskomité, Ole Morten Ona Ringdal. Undersøkelsen er foretatt av Burson- Marsteller og inngår i grunnlaget for den nye kommunikasjonsstrategien somNorfo nå har satt sitt stempel på. Og den viser at Rotary ble omtalt i alt 3022 ganger i norske papir- og webme- dier i tidsrommet september 2015 til september 2017, mot 9353 for Lions. Det bildet som gjennomgående tegnes i lokale medier, er at Rotary-klubbene utgjør en positiv forskjell i lokalsam- funnet. Typiske oppslag handler om klubber som forestår lokale arrange- menter og bidrar til å tilrettelegge tur- stier, skianlegg, minneplater, reisning av monumenter. God omtale får også Rotarys ung- domsutveksling, RYLA og sommerleire. I innholdsanalysen heter det videre at Rotary synliggjøres som arrangør for debatt, men er selv lite delaktig i debatter gjennommediene. Lite synlig i mediebildet er også Rotary sentrale le- delse, primært er det klubbpresidenter og distriktsledelse som fremstår som talspersoner for Rotary. Et annet, og muligens ikke over- raskende funn: Rotary fremstår som ”svært dominert av eldre menn”. Lokalavisen i særklasse I trykte, redaktørstyrte medier totalt står lokalaviser for hele 84 prosent av alle artikler med Rotary-omtale, mot 9 pst. i riks- og 4 pst. i regionavisene. I en samlet oversikt over alle platt- former, og uansett størrelse og type oppslag, fordeler Rotary-omtalen seg med 55 prosent på papirmedier og 45 Ole Morten Ona Ringdal jobber med lokale medier også i yrkesli- vet, som direk- tør i Amedia- konsernet. prosent på Web-baserte kanaler. Når det gjelder sosiale medier, viser undersøkelsen at få klubber har opp- rettet egen Facebook-side, men at de sidene som finnes, gir rikelig med doku- mentasjon av debatter, møter, foredrag og utvekslingsstudenter. Flere o›ent- lige personer, som ordførere og forskere, deler innlegg fra Rotary-møter. Synliggjøre mangfoldet - Rotary har stort potensal til å øke om- talen av sine aktiviteter på digitale fla- ter, sier Ona Ringdal, som for øvrig har denne kommentaren til undersøkelsen: Det er viktigst å få omtale i lokalavisene og ha god synlighet og aktivitet på so- siale medier, først og fremst Facebook. Det skrevne ord har alltid vært viktig for å nå fram, men kanalene man når ut til har blitt flere, og sosiale medier fungerer annerledes enn hva mange er vant med. I tillegg kan omtrent alle være redak- tører og skribenter i de nye kanalene. Det blir derfor avgjørende å kunne kommunisere på en måte som gjør at målgruppene legger merke til Rotary- klubbene i mengden, og som får dem til å huske budskapet. Det kan være utfordrende, og det trengs som regel litt øvelse, men det er veldig gøy når man får det til. En viktig del av Rotarys strategi for de kommende årene er å synlig- gjøre mangfoldet i organisasjonen og de humanitære bidragene vi gjør både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Vi mener sosiale medier vil være viktig for å oppnå dette, og for å rekruttere nye medlemmer i årene som kommer. Tekst: Ottar Julsrud Foto: Amedia

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=