Rotary Norden 18/6

Rotary Norden nr. 6, 2018 42 Norge Det var nesten et historisk sus da del- takerne ble ønsket velkommen til den aller første samlingen i Rotary Leaders- hip Institute i Norge lørdag 29. septem- ber, i Rotaryhuset på Kløfta. Det var en meget positiv oppstart med hyggelige mennesker, gode diskusjoner og godt utbytte for alle som deltok. Dessuten er det morsomt og givende å møte andre rotarianere i en slik sammenheng. I alt 24 deltakere fra 17 forskjellige klubber i distriktene 2260 og 2310 var påmeldt. Det var da også disse to distriktene som i 2017 tok initiativet til formelt å etablere «Division Norway» av RLI. Flere av de seks distriktene i Norge må gjerne komme til etter hvert. Målgruppen for RLI er bred – både ganske nye medlemmer og medlem- mer med lang fartstid, som er nysgjer- rige på Rotarys verden utenfor egen klubb, og som ønsker å gjøre mer ut av medlemskapet sitt. Alle har noe å lære av programmet og av hverandre. Det er sterkt anbefalt at medlemmer som skal inn i tillitsverv i fremtiden har deltatt på RLI. Deltakelse er primært basert på at man nomineres gjennom egen klubb. Kurset gjennomføres som en dia- logbasert og interaktiv opplæring med høyt tempo og mye aktivitet, og går over tre moduler/kursdager over en periode på to-tre måneder. Dersom en deltaker har forfall på en av modulene, kan denne tas opp igjen neste semester. Etter fullført program får deltakerne diplom og en eksklusiv pin. Planen er å gjennomføre ett RLI-program hver vår og høst fremover. Erfarne rotarianere, som har gjennomgått spesiell opplæ- ring, medvirker som fasilitatorer på kursene. De som ønsker å vite mer om RLI, kan laste ned brosjyre på http://bit.ly/ RLI_Norge , eller kontakte lederen for Division Norway, DT Elsa Nysveen i Årnes Rk. Tekst/foto: Tor Petter Gulbrandsen, Oslo Vest Rk INSPIRERENDE LEADERSHIP 24 deltagere fra 17 klubber på ”Norgespremiere” for lederprogram Rotary Leadership Institute (RLI) ble startet internasjonalt i 1992 for å gi medlem- mene en mulighet for å lære seg mer om Rotary og om lederskap i frivillige organi- sasjoner. Det er et opplæringsprogram som ikke har spesifikke verv for øye, men gir generell innsikt i hva Rotary står for. RLI skaper engasjement, entusiasme og nettverk med medlemmer som vil gjøre en forskjell og kan aspirere til fremtidige verv. Over 400 distrikter i mer enn 180 land er med. RLI internasjonalt utvikler og vedlikeholder et standardisert kursinnhold som sikrer at man er på linje med Rotary Internationals strategier og visjoner for frem- tiden. Dette er Rotary Leadership Institute: Lærerike gruppediskusjoner og inspirerende fellesskap preget den første Leadership- samlingen i norsk Rotaryhistorie.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=