Rotary Norden 19/1

Rotary Norden nr. 1, 2019 12 Rotariana Rotary International er reelt en slags demokrati, hvad de færreste tænker over og endnu færre benytter sig af. RI er en stor organisation! Verdens største virksomhed, målt på omsæt- ning, er Walmart med 11.200 afdelinger 1,5 mio. ansatte. Rotary har 34.000 ”afdelinger” i form af klubber og 1,2 mio. medlemmer. Nu er Rotary ikke en virksomhed, men det bliver styringsudfordringen kun større af. Hvordan holder man sam- men på et så stort system, hvor de fleste ledere er frivillige i et rotationssystem? Det interessante svar er, at Rotary i realiteten er en form for ganske velfun- gerende ”demokrati” med en ”grundlov”, en lovgivende forsamling udpeget af medlemmerne via distrikterne. Hvert eneste af verdens to millioner rotaria- nere kan via sin klub stille forslag, som gennem distriktet i sidste ende kan komme på forslagslisten i den lovgi- vende forsamling. Medlemmets talsmand fra distriktet kan også gå på talerstolen og begrunde det over for de andre 500 fremmødte i den lovgivende forsamling. Hvis et flertal enige, bliver det ny, gældende virkelighed uanset hvad RI Board of Directors eller de ansatte embedsmænd synes om det. Siden 2016 har det overordnede sty- ringssystem haft to led, Council on Re- solutions og Council on Legislation. Før det var det kun ét led, men det druknede fuldstændig i den store mængde forslag, der kom frem i ”den lovgivende forsam- ling”, som stadig er Council of Legisla- tion, der finder sted hver tredje år. I begge led er det dog de samme, der stemmer, nemlig en COL-delegeret fra hvert distrikt i verden. De vælges for tre år af gangen, og formelt sker valget på distriktskonferencerne. Council on Resolutions Council on Resolutions er en proces, hvor der hvert stemmes mellem 15 oktober og 15 november. Der stemmes digitalt af repræsentanter udpeget af hvert eneste distrikt verden over. Forslag, såkaldte resolutioner, kan stilles af både klubber, distrikter og RIs Board of Directors. Resolutioner hand- ler om forhold, der ikke kræver ændring af Rotary egentlige love. Resolutioner, der vedtages af de op til 539 repræsen- tanter, går videre til Board of Directors eller The Rotary Foundations trustees, det vil sige bestyrelsesmedlemmer, til videre behandling. Det er således Board of Directors eller RF Trustees, der i ROTARYS UKENDTE DEMOKRATI Fra COL 2016 i Chicago. Bemærk det stribede skilt på fotoet nederst til venstre, det betyder debat slut, nu skal vi stemme!

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=