Rotary Norden 19/1

Rotary Norden nr. 1, 2019 33 Sverige Samarbete, framåtanda och optimism genomsyrade temadagen som Fören- ingen Norden, Rotary, Business Region Göteborg och Reväst tillsammans med norska och svenska handelskammaren ordnade i veckan. Tillsammans kan vi utveckla regionen, det var alla närva- rande överens om. - Det är lite stökigt nu, konstaterade Lars Nordström, professor emeritus, lakoniskt efter en världsexposé på tre minuter, Trump, Brexit, Italien, Kina, Indien och här hemma med en unik statministeromröstning tidigare på dagen. I den här röran tror han att den nordiska internhandeln kan öka, och han ansåg det någon sagt om att återuppliva de gamla hanseidéerna som begåvade. Norden och de baltiska län- derna; här finns potential för affärsut- veckling. Tillsammans. Det blev f.ö. or- det för dagen när flera talare betonade vikten av samarbeten. I synnerhet om FRAMTIDSVISION ”YES WE CAN” Text: Maud Brandin vi vill bli en megaregion med 8 miljoner invånare i Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Konferensen var ett samarbete mel- lan Föreningen Norden, Rotary, Region väst, Business Region Väst och Norska och Svenska Handelskammaren. https://www.youtube.com/user/bu- sinessregiongbg/videos inom kort. APMTerminals VD, Henrik Kristensen visade precis hur stor hamnen kan bli. 24–26 augusti 2018 disponerade Orust Rotaryklubb en monter på ”Öppet Varv” som arrangeras av Hallberg-Rassy Varvs AB i Ellös. Rotaryklubbens med- lemmar turades om att vara montervär- dar och informerade om Rotary och om ShelterBox hjälparbete samt visade upp vad som finns i en komplett Shelterbox. Ett familjetält var uppsatt och box- ens övriga innehåll fanns framlagt i montern. 28 000 kr, som räcker till fyra kompletta boxar, samlades in under de tre utställningsdagarna. Många besökare från Sverige och flera andra europeiska länder imponerades över ShelterBox hjälp till de familjer som blivit totalt blottställda vid olika typer av katastrofer och som förlorat såväl hem som tillhörigheter. Den 16 november överlämnade klubb- president Lars Ekström och Orust Ro- taryklubbs ShelterBox-ordförande Ulla Andreasson tackbrev till huvudsponso- 28 000 KR TILL SHELTERBOX Text och foto: Ulla och Börje Andreasson rerna Mellie Rassy från Hallberg-Rassy Varvs AB, Olle Olsson från Olssons i El- lös AB, Håkan Helleberg från Svenska kyrkan och Svenne Engelin från Fogsäl- jarna på Orust AB. www.shelterboxsweden.org www.facebook.com/shelterboxsweden

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=