Rotary Norden 19/1

Rotary Norden nr. 1, 2019 4 Tema Lokale medier er og blir den viktig- ste kanalen til å synliggjøre Rotarys virksomhet. For papirmedienes del står lokalavisen for 84 prosent av all Rotary-omtale, mot 9 prosent i riks- og 4 prosent i regionavisene, ifølge en un- dersøkelse fra Burson-Marsteller. - Stemmer helt med vår erfaring, sier kommunikasjonsansvarlig i Nord- strand Rk, Kai Rosenberg. Klubbens årlige musikkfinale for unge utøvere holder nasjonalt nivå og vel så det, og vi har virkelig forsøkt å selge inn saker i både i NRK, Aftenposten, VG - men det har ikke vært mulig å komme inn med noe, konstaterer Rosenberg, som selv har bred bakgrunn i pressen og som kommunikasjonsdirektør i Telenor. - Nei, sats på lokale medier, og kanskje ikke alle er oppmerksom på muligheten til å skrive Rotary-stoffet selv? For Nordstrands del er åtte av ti oppslag i lokalavisene levert ferdig- skrevet til en journalist - som normalt ikke har tid og anledning til å dekke et Rotary-arrangement. - Papiravisen står fortsatt sterkt i de fleste lokalsamfunn? - Jo, men nettet når langt flere lesere, og det er nok fortsatt en del klubber som ikke tenker nok på digitale flater. Hvem skriver jeg for? Dette tas det tak i gjennom den kom- munikasjonsstrategien som nå er vedtatt sentralt (omtalt i Rotary Norden nr 5/2018), og som forutsetnings skal implementeres i distrikter og klubber. - Noen gode råd i den forbindelse? - Ha særlig i tankene en ny plattform som popper opp på lokalt initiativ man- ge steder, Facebook-gruppen ”Dette skjer i/på (hjemstedet vårt)”. Disse styres ofte av tidligere journalister og begynner å få mange følgere. - Husk også at Facebook-annonsene blir stadig mer avanserte, at målgrup- per kan siktes inn, for eksempel geogra- fisk - og at det er langt billigere enn å annonsere i lokalavisen. - Men uansett plattform og medi- eflate, glem aldri det grunnleggende spørsmålet: Hvem skriver jeg for? Er dette interessant for andre enn klubb- medlemmene? Undersøkelser viser at du bare har et halvt minutt til å fange interessen for det som skal synliggjøre Rotarys virksomhet. - Men: om fremstøt mot riksmediene blir som perlefiske, så hender det jo at noen finner en perle... Tekst og foto: Ottar Julsrud SKRIV SELV I LOKALE MEDIER... Med skjerm og papir midt i lokalmiljøet: Kai Rosenberg, kommuniksjonsansvarlig i Nordstrand Rk, med solid mediebakgrunn. ...og sats på ”Dette skjer i byen vår”-grupper på Facebook!

RkJQdWJsaXNoZXIy NDI2OTg=